Monotheïsme

0

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle


Tauwhied betekent letterlijk ‘één maken’. Het wordt gebruikt om de ‘eenheid van God’ en het monotheïsme mee aan te duiden. God is daarmee één: volkomen ondeelbaar, volledig uniek en volstrekt ondefinieerbaar. [1]

Tauwhied behoort tevens tot een van de zuilen van geloof (Usulo-din). Het is het fundament van ons geloof en houdt in dat God één (wāḥid) en uniek (ahad) is. De belangrijkste vraag om te stellen is dan ook: (Waarom) bestaat God?

Om deze vraag te beantwoorden wordt er gekeken naar het antwoord van de profeten, filosofen en van de Ahlalbayt (as) hierop. En wordt er gekeken hoe wij (mensen) God kennen en hoe wij deze kennis goed kunnen bewaren.
Er wordt geopend met een hadith:

Wie de tevredenheid zoekt van God ondanks ontevredenheid van mensen, God zal hem volstaan om mensen en wie de tevredenheid zoekt van mensen ondanks ontevredenheid van God, God zal hem aan de mensen overlaten.” .

Imam Husain (as) Amāli van Saduq, p. 201

Hun boodschappers zeiden:
Is er soms twijfel omtrent God de Schepper der hemelen en der aarde?
Hij roept u op om u vergeving te kunnen schenken voor uw boosheden
en u uitstel te verlenen tot een vastgenoemde termijn. (Abraham (14) / 10)

De Schepper Allah (swt):
En wanneer zij aan boord van schepen gaan dan roepen zij God aan
Hem de godsdienst rein toewijdende.
Doch wanneer Hij hen weer veilig aan land heeft gezet
dan gaan zij genoten geven (De Spin (29) / 65)

In moeilijke en zware tijden werd er gekeerd naar God, maar wanneer mensen het weer goed hadden, vergaten zij God weer.

Antwoord van filosofen

Teleologische bewijs

Teleologie is de wetenschap van het ontwerp of doel in de natuur. De beste manier om het uit te leggen is om naar een horloge te kijken. Daarbij vraag je je af of je weet dat het horloge gemaakt is door een horlogemaker of veronderstel je gewoon dat iemand het horloge heeft gemaakt? Met absolute zekerheid kan je zeggen dat het horloge door iemand gemaakt moet zijn. Dat komt doordat het horloge een doelbewustheid, ontwerp en functie laat zien. Ze ontstaan niet zomaar. Ook al zal je de horlogemaker niet ontmoeten of nooit te horen krijgen hoe hij heet, je weet dat hij bestaat. [3]
Je kennis over het bestaan van een horlogemaker is een feit. Als je nu kijkt naar de wereld dan zie je ook dat de wereld een ontwerp en een doel heeft. De wereld is complex en zit ingewikkeld in elkaar. Alles werkt volgens plan en werkt volgens vele structuren en is dus complex te noemen. Het menselijk lichaam laat nog meer complexiteit, doelgerichtheid, ontwerp en structuur zien dan een simpel horloge. Als we weten dat een horlogemaker bestaat wanneer we naar een horloge kijken (omdat we zeker weten dat zo’n ding niet zonder ontwerper zou kunnen ontstaan) dan hoeven we alleen maar naar het ontwerp en de patronen van het universum te kijken om te weten dat er overal een “wereldmaker” aan het werk is geweest, een schepper van alles wat we zien. En dat is God (swt). [3]

Kosmologische bewijs

Het kosmologisch bewijs is een argument dat in de theologie of in de filosofie wordt aangehaald om het bestaan van God aan te tonen. Gewoonlijk neemt het de vorm aan van “Er moet een eerste oorzaak geweest zijn van alles wat bestaat, die onveroorzaakte oorzaak (de Onbewogen beweger) was God.” [2] Er zijn twee soorten van objecten: contingente en noodzakelijke. Een contingente object heeft een oorzaak nodig om te bestaan, zij kunnen evengoed niet bestaan. Het keten van contingente objecten kan niet oneindig zijn en kan ook geen lus vormen. Dus een contingente object moet uiteindelijk een noodzakelijke object als oorzaak hebben. Aangezien de wereld contingent is heeft het dus een noodzakelijke oorzaak nodig en dat is God (swt).

Mansur b. Hazim overlevert:
Ik zei tegen Imam Sadiq (Gods zegen zij met hem):
“Ik heb met een groep gedebatteerd en ik zei “God is te verheven om met Zijn schepsels gekend te worden, maar Zijn dienaars worden gekend met Hem.” Imam zei: “ (Klopt) Mag God jou zegenen.”
Al-Kafi v1 blz 86

Hoe kennen wij God?
Volgens onze geloof kennen wij God door een innerlijke kennis, wat geschonken is aan ons door God zelf. Dus ieder mens kent God van binnen, alleen moet de mens daar soms aan herinnerd worden. Daardoor hebben wij een innerlijke behoefte om Hem te roepen, met Hem te praten en om Zijn hulp en zegen vragen. Maar deze kennis is gepaard met het besef dat God anders is dan alles wat in ons denkbeeld past. Dus zijn we geconfronteerd met een dilemma, aan ene kant kennen wij Hem, en willen wij met Hem praten, maar aan de andere kant kennen wij geen beschrijving en identificatie van hem. [4]


 Bronnen:

  1. Wikipedia. Tawhid. http://nl.wikipedia.org/wiki/Tawhid. 14-5-2012. 12-7-2012.
  2. Wikipedia. Kosmologisch Argument. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmologisch_argument. 12-6-2012. 12-7-2012.
  3. M. Gellman, T. Hartman. Religies voor dummies. Pearson Education, 2003: 49
  4. Artikel Tafsir Al Fatiha
Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Leave A Reply