Waarom in het Arabisch bidden?

0

Een gemeenschappeljke taal voor het Islamitisch gebed.

Alle moslims voeren de religieuze rituelen uit, inclusief het gebed  in het Arabisch. Tijdens het gebed moeten sommige verzen uit de Koran en andere zinnen uitgesproken worden, zodat de grootheid van Allah en Zijn verheerlijking geuit worden, en om de nederigheid en onaanzienlijkheid van de mens, de schepsels te weergeven.

Dit wordt door alle moslims in dezelfde bewoording gedaan, Arabieren en non-Arabieren. Zelfs door de mensen die geen Arabisch verstaan. Dit systeem van het gebed in één gemeenschappelijke taal werd gepraktiseerd gedurende het leven van de Profeet (v.z.m.h.) en duurt voort voor meer dan 1400 jaar. In elk land bidden de moslims in het Arabisch.

De vraag die soms rijst is waarom een moslim enkel in het Arabisch moet bidden en niet in de eigen moedertaal.

Het lijkt op het eerste gezicht logischer dat elke moslim in zijn moedertaal bidt, zodat hij begrijpt wat hij zegt. Maar met een beetje nadenken en onderzoek blijkt al snel dat er sterkere argumenten zijn, voor het hebben van een eensgezinde Arabische taal.

Arabisch: een diepgaande en grootse taal

Taalkundigen erkennen dat de Arabisch taal de beste mogelijkheden heeft om gedachten uit te drukken en belangrijke onderwerpen uit te leggen in korte en nauwkeurige woorden. Bovendien is het bewezen dat alleen het Arabisch het mogelijke maakt om zulke diepe spirituele, morele en ethische uitdrukkingen te weergeven op een welbespraakte manier. Daarom is de keuze voor een islamitisch gebed in het Arabisch niet verbazingwekkend.

Veccia Vaglieri, een Italiaanse oriëntalist van de universiteit van Napels, schrijft in haar boek over de vooruitgang van de Islam dat in geen enkel literair stuk uit de hele wereld soortgelijke diepgaande zinnen met zulke mooie woorden gevonden kunnen worden dan in de Koran, en de diepe betekenis ervan is bekroond met een welbespraakte taal.

George Bernard Shaw zei in 1943 tijdens zijn discussie over de islam in Mobasa: ‘’Ik bewonder de verplichte en treffende voordracht van de Koran enorm. Wat een elegantie en schoonheid vind je in de passage, die de verschrikkelijke scène van de dag des oordeels beschrijft vanwege de gewoonte om onschuldige kinderen levend te begraven of te vermoorden en die spectaculair eindigt met de vraag: ‘Voor welk misdaad werd gij gedood?’ Naar mijn mening laat dit op de meest effectieve manier een voortdurend effect na op de gedachten van mensen.’’

Professor Arbury, een welbekend oriëntaalse geleerde (van de universiteit van Cambrige) zei dat geen enkele taal in staat is om een korte zin te maken met gebruik van het woord Min (wat vijf keer genoemd wordt in de ayat van de Koran) zonder de welbespraaktheid van de betekenis over te dragen, behalve het Arabisch, wat gekozen is voor de Koran om de boodschap van de islam weer te geven .

Binding van de Islamitische broederschap

Het gebed in het Arabisch verbindt de islamitische broederschap en benadrukt de universele eigenschap van de Islam. Islam is gekomen voor de gehele mensheid. Het is een feit dat de moslimgemeenschappen op de wereld, net zoals andere gemeenschappen, in verschillende talen en dialecten praten. Tegelijkertijd neemt het hedendaagse leven in een rap tempo een internationaal karakter aan. De afstand tussen twee punten op de wereld is enorm afgenomen. Op elke plaats vind je moslims die verschillende talen spreken.

Stel je eens voor een Engelsman die naar China gaat en daar door een straat loopt. Opeens hoort hij een stem die zegt ‘上帝是伟大的’ wat de betekenis van ‘Allahu Akbar’ (Allah is groot) heeft. Er is geen twijfel mogelijk dat deze man niet begrijpt dat dit de oproep tot het gebed is. Hierdoor mist hij de kans om het gezamenlijke gebed met de bewoners te verrichten.  Zelden lijken de moskeeën in China op die van Europa en andere oosterse landen, en hebben geen minareten. Omgekeerd geldt hetzelfde, als een Chinees naar het buitenland gaat waar mensen in hun eigen taal bidden, dan zou hij het niet begrijpen en mee kunnen doen.

Sayyid Sa’eed Akhtar Rizvi, de hoofddirecteur van het zendingswerk van Bilal Muslim Mision, schrijft: ‘’Gebeden in het Arabisch zijn een belangrijke factor die de hechtheid en eenheid van de moslims over de gehele wereld bijeen houdt. Tegenwoordig kan een moslim uit Tsjechoslowakije een moskee in Kongo betreden en zichzelf thuis voelen, hij kan meedoen met het gebed zonder enige verbazing. Wat zal er gebeuren als iedereen in de eigen taal gaat bidden? Kan dit gevoel van samenhorigheid en eenheid dan nog overleven?’’

Men kan niet voorbijgaan aan de racistische, op kleur gebaseerde of nationalistische  vooroordelen  die tegenwoordig wijdverbreid zijn in bijna elk land. De islam heeft niet alleen alle soorten van discriminatie afgekeurd, maar het heeft ook een praktische manier van broederschap en vereniging getoond. Een gemeenschappelijke taal voor de godsdienstuitoefening speelt een grote rol in het bijeenbrengen van mensen en hen het gevoel van gelijkheid bij God te geven. De universele religie van de islam bewandelt dus een pad van een gemeenschappelijke benadering van God. Het heeft zijn volgelingen verenigd en in hen het gevoel van eindeloze broederschap geplaatst.

Koran, Werk van Allah

Moslims geloven dat de Heilige Koran het woord van God is. Daarom is het enkel gepast dat het woord van God gereciteerd wordt in dezelfde vorm en taal waarin het van oorsprong uitgesproken werd. Een trouwe moslim voelt zich spiritueel gezien ook hoger en hoger met de steun van de woorden van God zoals deze zijn verwoord in de originele taal, het Arabisch. De Hleilige Koran en overleveringen van de Profeet (v.z.m.h.) zijn in het Arabisch geopenbaard en hebben een speciale status en eer. De hoge status van het Arabische taal komt niet doordat het de taal van de Arabieren is, maar omdat het de taal van de Koran is en gekozen is door de Almachtige God voor het overdragen van zijn laatste boodschap en openbaring.

Vertaling bijna onmogelijk

Elke vertaling van de originele tekst zal niet het woord van God zijn maar het werk van de mensheid. De imperfecte menselijke kennis daarmee in het oog gehouden, en onthoudt dat Arabisch de meest breed en rijke taal is. Dan zal je ook toegeven dat geen enkele vertaling van de Koran perfect genoeg is om de ware betekenis over te dragen en te voldaan aan de spirituele doeleinden.

Sayyid Sa’eed Akhtar Rizvi schrijft het volgende over dit onderwerp: ‘’Gebed in het Engels: Ten eerste zal het vertalen van elk literair stuk uit een bepaalde taal naar een andere taal door bijna iedereen als onmogelijk worden beschouwd. Natuurlijk zal je duizenden vertalingen van literaire stukken vinden, maar deze bevatten enkel het raamwerk van het originele stuk, de geest van het verhaal is altijd verloren.

Ten tweede is de Arabische taal in het bijzonder zo rijkelijk dat het bijvoorbeeld onmogelijk is om het complete idee van een woord over te dragen, laat staan een hele zin.  Neem bijvoorbeeld de meest gebruikelijke uitdrukking لله الحمد wat gewoonlijk wordt vertaald als ‘Alle lof aan god.’ Nu heeft ال  in het Arabisch de volgende spectrum aan betekenissen:

  1. Elke individu in hetgeen genoemd apart genomen;
  2. Alle individuen van hetgeen genoemd gezamenlijk;
  3. Alle soorten in hetgeen genoemd als een abstract idee genomen etc.

Als je nu ال  wilt vertalen op een dergelijke manier dat alle betekenissen zoals hierboven genoemd  worden dan moet je ‘elke, alle en de’ zeggen.

Daarna komt حمد. Er is gee enkel woord in het Engels die deze betekenis kan overdragen. ‘Lof’ is de betekenis van مدح en niet حمد; en ‘dank’ is een vertaling van شكر en niet حمد.

‘’Hamd’’ betekend ‘’het loven en bedanken van iemand omdat deze geprezen verdient te worden, of hij je nu wel of niet van een gunst heeft voorzien, zijn kwaliteiten zijn hem niet door een ander gegeven.’’ Hoe kan iemand dit idee in een vertaling overdragen?

Nu komt de (L) uit  الله   de betekenis heeft het idee van ‘voor,’ ‘van,’ ‘toebehoren’ etc. Geen enkel voorzetsel kan de gehele reeks van deze betekenissen dekken.  اللهis over het algemeen vertaald als god. Maar god is geen vertaling van  الله want  الله  betekend ‘iemand die het verdiend geliefd te zijn’ en ‘bij wie eenieder toevlucht.’

Ten tweede heeft  الله  geen meervoud en geen vrouwelijke vorm. Dus de naam op zich weerspiegelt het feit dat hij de enige is, één zonder enige partner of gelijke. Maar het woord God heeft ook een meervoud (goden) en het heeft een vrouwelijke vorm (godin).

Deze korte uitleg moet genoeg zijn om te laten zien dat het onmogelijk is om de Koran op een wijze te vertalen waarin alle betekenissen van de originele tekst worden vertaald.’’

  1. J. Arbury zegt over de Koran: ‘’Een buitenlands idioom, want de Koran is Gods openbaring in het Arabisch, en de emotionele en suggestieve kwaliteiten van het origineel verdwijnen bijna geheel in de meest bekwame vertaling.’’

Het is daarom duidelijk dat geen enkele vertaling deze heilige literaire werk kan vervangen. Natuurlijk zijn er vertalingen van de Koran gepubliceerd; maar telkens was er weer het gevoel dat er opnieuw een poging nodig was voor een betere vertaling. Omdat alle bestaande vertalingen inadequaat zijn of ze dragen misleidende betekenissen van bepaalde verzen. Dit is het geval bij alle vertalingen in welk taal dan ook. Zou iemand dus onder deze omstandigheden  gebruik moeten maken van een gebrekkige vertaling en de perfecte originele versie terzijde leggen, als hij wil spreken tot de Almachtige Allah?

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.