Wie heeft de onfeilbaarheid van Ahlalbayt (as) bevestigd?

0

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Lees eerst deze artikel: Overlevering al-Kisa !!

Ten eerste heeft Allah (swt) in zijn heilige boek bevestigd dat de Ahlalbayt (as) gevrijwaard zijn van alle zondes.

De Heilige Koran, 33:33:

[su_note note_color=”#64d857″ text_color=”#ffffff” radius=”4″] [su_quote]’Oh huisgenoten, Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen en u schoon en zuiver te maken.’[/su_quote] [/su_note] 

Nou gaan we kijken of de geleerden dit ook bevestigd hebben? Zie de bewijzen:

1. al-Bukhari

De Profeet (vzmh) ging negen maanden lang elke ochtend naar het huis van Fatima al Zahra (sa) en zei:

“Vrede zij met u O Ahlalbayt, O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.”

Boek: Tareekh al-Kabeer
Auteur: al-Bukhari
Deel: 9
Pagina: 25 en 26

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

2. al-Nisaei

Toen het vers ‘O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken] neer was gezonden deed de Profeet (vzmh) samen met Imam Ali (as), Hasan (as), Husain (as) en Fatima al Zahra (sa) een smeekgebed: “O Allah, dit zijn mijn Ahlalbayt.”

Boek: Ghasaeis al Imam Ali
Auteur: al-Nisaei
Deel: 2
Pagina: 49

Zie boekscan

3. al-Dhahabi

Fatima al Zahra (sa) en haar man en hun twee kinderen waren met de Profeet (vzmh) onder zijn mantel, de Profeet (vzmh) zei:
“O Allah, dit zijn mijn Ahlalbayt, O Allah, verwijder van allen onreinheid en maak hen onfeilbaar.”

Boek: Sier al-Aalam
Auteur: al-Dhahabi
Deel: 2
Pagina: 122

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

4. al-Tabarani

De Profeet (vzmh) ging zes maanden lang elke ochtend naar het huis van Fatima al Zahra (sa) en zei:
“Vrede zij met u O Ahlalbayt, O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.”

Boek: Muajam al Kabeer
Auteur: al-Tabarani
Deel: 3
Pagina: 56

Zie boekscan

5. al-Nishaburi

Overlevert door Um Salamah (ra): “In mijn huis is het vers ‘O Ahlalbayt Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken’ neer gezonden, daarna riep de Profeet (vzmh), Fatima (sa), Hasan (as), Husain (as) en Ali (as) bijeen en zei: ‘Dit zijn mijn Ahlalbayt.’”

Boek: Mustadrak ala al Shahehayn
Auteur: al-Nishaburi
Deel: 3
Pagina: 146

Zie boekscan (voorkant)

6. Ibn Katheer

De Profeet (vzmh) ging zes maanden lang elke ochtend naar het huis van Fatima al Zahra (sa) en zei:
“Vrede zij met u O Ahlalbayt, O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.”

Boek: Tafseer ibn Katheer
Auteur: Ibn Katheer
Deel: 3
Pagina: 491

Zie boekscan

7. Abee Sjieba

De Profeet (vzmh) ging zes maanden lang elke ochtend naar het huis van Fatima al Zahra (sa) en zei:
“Vrede zij met u O Ahlalbayt, O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.”

Boek: Al Mosnef
Auteur: Abee Sjieba
Deel: 7
Pagina: 527

Zie boekscan

8. Imam hafidh ibn Asakar

Overlevert door Um Salamah (ra), de Profeet (vzmh) zei:
“O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.” Daarna zei de Profeet (vzmh): “Hasan, Husain, Ali en Fatima, op jullie wenst Allah onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.”

Boek: Tareekh madenat dameshq
Auteur: Imam hafidh ibn Asakar
Deel: 14
Pagina: 139

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

De Profeet (vzmh) bracht Ali, Fatima, Hasan en Husain onder zijn mantel en zei: “O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.”

Boek: Tareekh madenat dameshq
Auteur: Imam hafidh ibn Asakar
Deel: 42
Pagina: 100

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

De Profeet (vzmh) bracht Ali, Fatima, Hasan en Husain onder zijn mantel en zei:
“O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.”

Hij zei: “Dit vers is neer gezonden op de Profeet (vzmh), Ali, Fatima, Hasan en Husain.”

Boek: Tareekh madenat dameshq
Auteur: Imam hafidh ibn Asakar
Deel: 60
Pagina: 91

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

De Profeet (vzmh) nodigde Ali (as), Hasan (as), Husain (as) en Fatima (sa). Hij bracht ze samen onder zijn mantel en zei:
“O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken. O Allah, dit zijn mijn Ahlalbayt, dit zijn de rechtvaardigen.”

Boek: Tareekh madenat dameshq
Auteur: Imam hafidh ibn Asakar
Deel: 62
Pagina: 360

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

Ali (as), Fatima (sa), Hasan (as) en Husain (as) kwamen bij de Profeet (vzmh) bijeen. Waarop hij met zijn mantel een smeekgebed deed:
“O Allah, dit is mijn familie, O Ahlalbayt Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.”

Boek: Tareekh madenat dameshq
Auteur: Imam hafidh ibn Asakar
Deel: 67
Pagina: 24

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

9. al-Asbahani

Overlevert door Um Salamah (ra): “Het vers ‘O Ahlalbayt Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken’ is neer gezonden toen de Profeet (vzmh), Ali (as), Fatima (sa), Hasan (as) en Husain (as) bij elkaar riep en zei: ‘O Allah, dit zijn mijn Ahlalbayt.’”

Boek: Dhikr Aghbaar al Asbahani
Auteur: al-Asbahani
Deel: 2
Pagina: 253

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

10. Saeed Ayoeb

Overlevert door Um Salamah (ra):
“Ik was aan het bidden toen het vers ‘O Ahlalbayt Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken’ werd neer gezonden. De Profeet (vzmh) bracht hen bijeen onder zijn mantel en deed een smeekgebed: ‘O Allah, dit zijn mijn Ahlalbayt.’”

Boek: Zawjaat al Nabi
Auteur: Saeed Ayoeb
Pagina: 60

Zie boekscan

11. al-Mezy

Overlevert door Um Salamah (ra): “De Profeet (vzmh) bracht Ali (as), Hasan, Husain en Fatima (sa) bijeen onder zijn mantel en de Profeet (vzmh) zei:
‘O Allah, dit zijn mijn Ahlalbayt, O Allah, verwijder van allen onreinheid en maak hen onfeilbaar.’”

Boek: Tadheeb al Kamal
Auteur: Al Mezy
Deel: 6
Pagina: 229

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

12. Sheikh al Kundoezi al Hanafi

Hasan (as) kwam bij de Profeet (vzmh), daarna kwam Husain (as), daarna kwam Fatima (sa) en daarna kwam Ali (as). De Profeet (vzmh) zei toen:
“O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.”

Boek: Mogtasar bayan al Mawadah
Auteur: Sheikh al Kundoezi al Hanafi
Pagina: 58

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

13. Imam al-Tabari

Overlevert door Um Salamah (ra) :
“De Profeet (vzmh) bracht Ali, Fatima, Hasan en Husain onder zijn mantel en zei: ‘O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.’”

Boek: Dhgaer al Uqba
Auteur: Imam al-Tabari
Pagina: 55

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

‘Deze overlevering is betrouwbaar’

Boek: Dhgaer al Uqba
Auteur: Imam al-Tabari
Pagina: 56

Zie boekscan

14. al-Aloesi

Overlevert door Um Salamah (ra):
“In mijn huis is het vers ‘O Ahlalbayt Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken’ neer gezonden, daarna riep de Profeet (vzmh) Fatima (sa), Hasan (as), Husain (as) en Ali (as) bijeen en zei: ‘Dit zijn mijn Ahlalbayt, O Allah, verwijder van allen onreinheid en maak hen onfeilbaar.’”

Boek: Tafseer roeh al Ma’ani
Auteur: al-Aloesi
Deel: 22
Pagina: 14

Zie boekscan (voorkant)

Zie boekscan

15. Ayatollah Tabatabaei (rah)

Imam Hasan (as) kwam bij de Profeet (vzmh), daarna kwam Imam Husain (as), daarna Imam Ali (as) en vervolgens Fatima al Zahra (sa), waarop de Profeet (vzmh) zei:
“O Ahlalbayt Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.”

Boek: Tafseer al Mizan
Auteur: Ayatollah Tabatabaei (rah)
Deel: 16
Pagina: 318

Zie boekscan

16.al-Kulayni (rah)

De overlevering is speciaal neer gezonden op de Ahlalbayt, Ali, Fatima, Hasan en Husain.

Boek: Al Kafi
Auteur: al-Kulayni (rah)
Deel: 8
Pagina: 93

Zie boekscan

17. Allaamah al Hilli (rah)}

De Profeet (vzmh) riep Ali, Fatima, Hasan en Husain bijeen en zei: “O Ahlalbayt, Allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u onfeilbaar te maken.”

Boek: Minhaaj al Karamah
Auteur: Allaamah al Hilli (rah)
Deel: 8
Pagina: 87 en 88

Zie boekscan

Zie boekscan

[su_divider]

Geschreven door broeder Yasser al

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.