De Twaalvers

0

Dit zijn de Twaalf Imams uit de zuivere nakomelingen van de profeet chronologisch gerangschikt als volgt:


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

1.De eerste Imam is de bevelhebber van de gelovigen en de Imam van de vrome, de leider van de elite, de meester van de moslims en de drone van de religie, zegevierende leeuw van Allah, Ali ibn Abu Talib, vrede zij met hem, de poort van de kennis die het verstand uitdaagde, verblindt het hart, en verlicht het verstand, de man zonder wie de Boodschapper van Allah niet in staat was zijn geweest om de fundamenten van het geloof te stellen.

2.De tweede imam is Imam Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali, vrede zij met hem, Meester van de Jongeren van het Paradijs, de geurige bloem van de profeet in dit land, de waardige aanbidder van Allah, de adviseur van de gelovigen.

3.De derde imam is Imam Abu Abdullah al-Husein ibn Ali, vrede zij met hem, de Meester van de Jongeren van het Paradijs en de geurige bloem van de profeet in dit land, de meester van martelaren en degene die werd afgeslacht op Karbala en die alles heeft opgeofferd om het land van zijn grootvader te hervormen.

4.De vierde imam is Imam Ali ibn al-Husein Zaynul-Abidin (sier van aanbidders), vrede zij met hem, de meester van allen die knielde voor hun Heer, de

5.De Vijfde is Imam Mohammed ibn Ali al-Baqir, vrede zij met hem, wiens kennis door de eerste en laatste generatie doordringt.

6.De zesde imam is Imam Ja’far ibn Muhammad al-Sadiq, vrede zij met hem, en dergelijke van wie geen ogen ooit had gezien of iemand ooit had gehoord, noch geest zich ooit had gerealiseerd met betrekking tot de kennis van fiqh, niemand was meer geleerd , of beter in daden, dan hij.

7.De zevende is Imam Musa ibn Ja`far al-Kazim, vrede zij met hem, de afstammeling van de profeet, de substantie van kennis.

8.De achtste imam is Imam Ali ibn Musa al-Reza, vrede zij met hem, die wijsheid was toegekend, zelfs toen hij een kind was.

9.De negende imam is Imam Muhammad ibn Ali al Taqi al Jawad , vrede zij met hem, de Imam van de vrijgevigheid, de imam van uitstekend gedrag.

10.De tiende imam is Imam Ali ibn Muhammad al-Hadi, vrede zij met hem, degene die Allah’s barmhartigheid ontving, degene die de lichttoren van begeleiding was.

11.De elfde imam is Imam al-Hasan ibn Ali al-Askari, vrede zij met hem, de Imam van onthechting en vroomheid.

12.De twaalfde Imam is Imam Mohammed ibn al-Hasan al-Mahdi, vrede zij met hem, degene die de wereld met rechtvaardigheid en gelijkheid zal vullen nadat het gevuld is  met ongelijkheid en onderdrukking, en de zoon van Maryam, vrede zij met hem, zal achter hem bidden , en Allah zal Zijn licht door hem voltooien, en door hem zal de gelovigen zeer tevreden zijn.

-Voor meer informatie lees de biografiën van elke Imam bij de Ahlalbayt gedeelte van onze website.


Jabir ibn Samura overlevert:

Ik hoorde de Profeet (s) zeggen:
“Er zullen Twaalf Bevelhebbers zijn.” Toen zei hij een zin die ik niet verstond. Mijn vader zei, dat de Profeet eraan toevoegde, “Zij zullen allen van de Quraysh zijn.”

-[Sahih al-Bukhari (Engels), Hadith: 9.329, Kitabul Ahkam;Sahih al-Bukhari, (Arabisch), 4:165, Kitabul Ahkam]


De Profeet (s) zei:

“De Religie (Islam) zal voortduren tot het Uur (Dag van d eWederopstanding), hebbende Twaalf Kaliefs voor jullie, allen zullen zij van de Quraysh zijn.”

[Sahih Muslim, (Engels), Hoofdstuk DCCLIV, v3, p1010, Vertelling#4483; Sahih Muslim (Arabisch), Kitab al-Imaara, 1980 Saudi Arabische Editie, v3, p1453, Vertelling #10]


De profeet Mohammed (vzmh):

“Ik laat aan jullie twee waardevolle dingen achter, het boek van Allah (Swt) en de Ahlalbayt.”

Boek: Sahih Moslim ( Hoofdstuk 44)

Hoofdstuk: Fadhael Ali

Oveleveringnummer: 2408

Bladzijde: 216

deel : 4

Zie voor bewijzen foto’s hieronder:

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.