Abdullah ibn Saba

0

In de naam van Allah (swt), de Barmhartige de Meest Genadevolle,

 

 

´O gij die gelooft geloof in Allah en zijn boodschapper en het schrift dat Allah heeft neer gezonden, op zijn boodschapper en het schrift die hij tevoren heeft neer gezonden.´ ( hoofdstuk (4) ‘ de vrouwen’  vers 136)

De oorlog op het Sjiisme is al sinds de tijd van Imam Ali (as) begonnen. Om te voorkomen dat de mensheid er achter komt wat het pad van de Ahlalbayt (as) is, word er veel propaganda gemaakt door middel van filmpjes en artikelen die vaak niet kloppen. Voor deze misvattingen moet men uitkijken.

De Profeet (vzmh) : ´´Wie bedriegt behoort niet tot ons.´´

 

Na een onderzoek te hebben gedaan naar meerdere propaganda websites zijn wij erachter gekomen dat zij door middel van bedrog de Nederlandse samenleving duidelijk willen maken wat het Sjiisme is, dat bedrog kan bestaan uit verkeerd vertaalde of geïnterpreteerde bronnen of zelfs valse bronvermeldingen.

Volgens sommige, is het Sjiisme ontstaan door een man genaamd Abdullah Ibn Sabaa. Dit is de uitleg:

De oorsprong van hun overtuiging

De Sjiieten geven zelf te kennen dat de stichter van de Sjiietische stroming een jood was, genaamd Ibnoe Saba’ en dat Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) de volgelingen van deze man heeft verbrand en afstand heeft genomen van zijn afgedwaalde ideeen.

 

Deze tekst staat volgens hen in de volgende bron :

Boek : Ikhtiaar Macrifat ur-Ridjaal

Auteur : Sheikh al Toesi

Bladzijde : 107

Voordat ik de bron wil uitleggen, wil ik het volgende uitleggen:
Wanneer men Hawzah begint te studeren, start hij/zij niet met de boeken van al Toesi omdat zulke boeken te moeilijk zijn. Daarom ben ik dus ook verbaasd dat de auteur van het artikel over Abdullah ibn Saba, dit boek heeft ‘gelezen’.

Deze hele overlevering gaat over een dialoog tussen de profeet (vzmh) en Abu Dhar al Gheefari (ra) . Ik zie niks over Abdullah ibn Saba staan:
Abdullah ibn Saba

Duidelijk een leugen .

 

Wie was Abdullah ibn Saba?

Abdullah ibn Saba stond bekend om een leugenaar die voor problemen zorgden in de tijd van Othman ibn Affan. Het is niet bekend of hij getrouwd is of kinderen had. Ook is het niet bekend waar hij precies vandaan komt. Er zijn meerdere meningen over deze persoon, zo zei Sulaiman al Awdah dat Abdullah ibn Saba uit Rome komt . Er is geen sterk bewijs dat Abdullah ibn Saba een jood was. De overlevering van Abdullah ibn Saba worden door een man genaamd ‘Saif ibn Umar’ overleverd.

 

 

Hoe betrouwbaar is Abdullah Ibn Sabaa volgens het Sjiisme ?

Laten wij eens kijken van de Sjiitische geleerden ons duidelijk maken over de persoon Abdullah Ibn Sabaa . De auteur van het valse artikel had als bron gebruikt Ikhtiaar Macrifat ur-Ridjaal geschreven door sheikh al Toesi. Laten wij eens kijken in het boek rijaal van sheikh al Toesi over Abdullah Ibn Sabaa :

 

Boek : Rijaal

Auteur : Sheikh al Toesi

Bladzijde : 75

Persoon: 718

Abdullah bin Saba keerde zich tot kufr en het is bewezen dat hij een extremist was.

Dit zijn de woorden van Sheikh Toesi over Abdullah bin Saba, en daarnaast staat er ook iets in de voetnotitie over Abdullah bin Saba.

Mijn beste broeders en zusters er staat onderaan bij de uitleg over Abdullah ibn Sabaa, wat veel mensen vergeten te lezen, dat de geleerde Sayed Mortadaha al Askari een groot onderzoek heeft gedaan over Abdullah bin Saba en dat hij tot de conclusie is gekomen dat het een leugenaar is.

Abdullah ibn Saba 2

Boek: Rijaal ibn Dawud
Auteur: Ibn Dawud Al Hili
Bladzijde: 254
Een grootgeleerde binnen het Sjiisme is Allamah al Hilli. Deze grootgeleerde heeft vele boeken geschreven.  Allamah Al Hilli maakt ons het volgende duidelijk over Abdullah ibn Saba :

Abdullah ibn saba was slecht bezig  (kufr), hij beweerde dat Imam Ali (as) Allah (swt) was en dat Imam Ali (as) een Profeet was .

 

Abdullah ibn Saba 3

Sjiietische ahadith over Abdullah bin Saba:

 

Boek: Bihar al Anwar

Auteur: Al Majlisi

Deel: 25

Pagina: 286

(1)

Mohamed zoon van Qawliyah van Saad van ibn Yazeed van Mohamed ibn Isa van Ali ibn Mazhir van Fadhale ibn Ayoeb al Azdi van Aban ibn Othman, Aba abdullah (as) zei: Moge Allah (swt) Abdullah ibn Saba vervloeken, hij beweerde dat Amier al Mu’menien (Ali ibn Abu Taleb) God is. Als er een volk is die iets over ons claimt, wat wij niet claimen, dan nemen wij afstand van dat volk.

 

 

Boek: Marefat al Rijaal

Auteur: Sheikh al Toesi

Deel:1

Pagina:324

 

(2)

 

Mohamed zoon van Qawliyah van Saad van ibn Yazeed van Mohamed ibn Isa van Ali ibn Mazhir van Fadhale ibn Ayoeb al Azdi van Aban ibn Othman, Aba abdullah (as) zei: Moge Allah (swt) Abdullah ibn Saba vervloeken, hij beweerde dat Amier al Mu’menien (Ali ibn Abu Taleb) God is. Als er een volk is die iets over ons claimt, wat wij niet claimen, dan nemen wij afstand van dat volk.

 

Boek: Rijaal al Kashi
Auteur: Al Kashi
Pagina: 107
Overleveringnummer: 172
2.) حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب الأزدي عن أبان بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لعن الله عبد الله بن سبإ إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين (ع) و كان و الله أمير المؤمنين (ع) عبدا لله طائعا الويل لمن كذب علينا و إن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا نبرأ إلى الله منهم نبرأ إلى الله منهم.

Ik hoorde Abu Abdullah (AS) zeggen: Moge Allah (swt) Abdullah bin Saba vervloeken, hij claimde dat Amier al Mu’menien God is. Bij Allah (swt), Amier al Mu’menien was vrijwillig de slaaf van Allah (swt).
Wee voor hem die liegt over ons. Als er een volk is die iets over ons claimt, wat wij niet claimen, dan nemen wij afstand van dat volk naar Allah (swt). Wij nemen afstand van dat volk naar Allah (swt).
Abdullah ibn Saba 4

De mening van Ayatollah al Udhma Sayed Abol Qasem al Khoei (RA) over Abdullah bin Saba.
Deze grote Shia geleerde qoute de uitspraak van sheikh Toesi over Abdullah bin Saba, om duidelijk te maken wie die persoon was.

 

Boek: Mu’ajam Rijaal al-Hadeeth

Auteur: Ayatollah Khoei

Deel: 11

Pagina: 205

Persoon: 6889

 

(18)

 

‘’ Abdullah bin Saba keerde zich tot kufr en het is bewezen dat hij een extremist was.’’

 

 

Het is duidelijk dat Abdullah ibn Saba niet de stichter van het Sjiisme is. De Sjiitische geleerden bestempelen hem als kafier, dus iemand die tegen de islam heeft gevochten.

 

 

Soennieten die de aanwezigheid van Abdullah ibn Saba ontkennen:

Boek: Kitab al Fitnah al Koebra
Auteur: Taha Yaseen
Pagina: 132

(4) (5)

 

‘’Degenen die van Abdullah ibn Saba een groot onderwerp maken, gaan tegen zich zelf en de geschiedenis in. Het eerste wat wij opmerken is dat er geen betrouwbare bronnen aanwezig zijn die de aanwezigheid van Abdullah ibn Saba kunnen bevestigen.’’

 

Boek: Kitab Nasjaet al Fikr al Falsafi Fie al Islam

Auteur: Ali Samer al Nasjer

Deel:2

Pagina: 39

 

(6)(7)(8)

 

‘’Het is mogelijk dat de personage Abdullah ibn Saba een leugen is of dat het om Amar ibn Yaser gaat.’’

 

 

 

Boek: Abdullah Ibn Saba

Auteur: Abdul Aziez al Hilabi

Pagina: 73

 

(9) (10)

 

‘’Concluderend is Abdullah ibn Saba een personage die niet aanwezig is geweest.’’

 

 

 

 

 

 

Wie was Sayf ibn Umar?

Sayf Ibn Umar al Tamimy is de wortel van alle leugens over Abdullah bin Saba. Zo is hij ook de enige overleveraar die de verhalen over Abdullah bin Saba heeft overleverd. Verder is bekend dat hij in de 2e eeuw na de hijra overleed. Hij heeft twee boeken geschreven waarin vele leugens en misvattingen staan beschreven over de Islamitische geschiedenis, de boeken heetten:

 

  1. Al Futoeh Wa al Radah
  2. Al Jamal Wa Masier Aisha wa Ali

Sayf ibn Umar heeft zelf ‘personages’ bedacht die in de tijd van de profeet (vzmh) leefden, zoals:

 

  1. Al Hizhaz
  2. Al Saeer
  3. Hoemaydha

 

 

 

Boek: Naho Enqad al-Tarikh

Auteur: Farhan al Maliki

Pagina: 58

(19)

” Sayf bin Umar is de enige bron die de verhalen over Abdullah bin Saba heeft overleverd’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geleerden vanuit meerdere stromingen hebben hem tot ‘onbetrouwbaar’ verklaard:

 

1.
Boek: Al-Mughani Fil Dhufa

Auteur: Imam al Dhahabi
Pagina: 419

Drukkerij: al Toerath al Islami

”Sayf ibn Umar heeft twee geschreven boeken die allebei zijn afgewezen door de wetscholen”

 

(A)

 

 

Boek: Al-Jarh Wa al-Tadil

Auteur: Imam ibn Abi Hatim
Deel: 4
Pagina: 278

Drukkerij: Daerat Maaraf al Othmaniyah

Jaar: 1952

”De ketting van Sayf ibn Umar is zwak ”

(B)

 

3.

Boek: Margin van Siar alam al Nubala,

Auteur: Shaykh Shu’aib al-Arnaout
Deel:3
Pagina:27

(C)

4.

Boek: Al-Majrohin, imam Ibn Haban
Deel: 1
Pagina:345
Drukkerij: Dar al Marefa

Stad: beiroet

Imam ibn Haban zegt:” Sayf ibn Umar overleverde overleveringen die zelf verzonnen zijn”

 

( D) ( E)

 

5.

Boek: Sualat al-Ajeri
Auteur: Imam Abu Dawud
Deel: 1
Pagina: 214

” Sayf ibn Umar is niks ”
(F)

 

 

6.

Boek : Tarikh al-Islam
Deel : 11
Pagina: 161,162

” Sayf ibn Umar’s overleveringen zijn verlaten ”

(G) ( H)

7.

Boek: Mizan al Itidal
Auteur: Imam al Dhahabi
Deel: 3
pagina: 353

 

‘’ Zwak’’
( I ) ( J)

 

 

Wie anders dan Abdullah ibn Sabaa, is de stichter van het Sjiisme?

 

 

Laten wij eens kijken naar hoe de Sjiietische  geleerden het woordje ‘Shia’ uitleggen:

 

Boek : Sjarh Al Lumaa
Auteur: Shaheed al Thanie
Deel : 2
Bladzijde: 228

‘’De Shia zijn degenen die Ali volgen. ’’

 

الشهيد الثاني في كتابه شرح اللمعة قال : ” والشيعة من شايع عليا – أي اتبعه وقدمه على غيره في الإمامة وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمة ، فيدخل فيهم الإمامية والجارودية من الزيدية والإسماعيلية غير الملاحدة منهم والواقفية والفطحية

 

Boek: Nashat al Tashayo

Auteur: Sayed Taleb Khorasan

Pagina: 20

 

‘’De Shia zijn degenen die Ali volgen’’

 

(11)

 

Boek: Motamar Oelamaa Baghdad

Auteur: Maqatel ibn Atiya

Pagina: 49

 

‘’De Shia zijn degenen die Ali en de Ahlalbayt volgen.’’

 

 

(12)

 

Boek: Hawiyat al Tashayo

Auteur: Dr. sheikh al Waeili

Pagina: 12

 

 

Sheikh al Moefid: ‘’De Shia zijn degenen die Ali volgen.’’

 

(13)

 

 

 

Boek: Adhwaa ala Aqaed al Shia al Imamiyah

Auteur: Sheikh Jafar al Soebhani

Pagina: 24

 

Al Sjahrastani: ‘’De Shia zijn degenen die Ali volgden, en ze bevestigden zijn leiderschap en khilafah in zowel tekst als bevel, duidelijk of verborgen, en ze geloofden dat de leiderschap bij zijn zonen zal blijven.’’

 

(14)

 

 

Boek: Muajim Mustalahat al Rijal

Auteur: Mohamed Reda Jadidi

Pagina: 84

 

Shia: ‘’Degenen die Ali volgen en zijn leiderschap bevestigen.’’

 

(15)

 

 

Boek: Kashf ul Haqaeiq

Auteur: Sheikh Ali aal Mehsin

Pagina: 165

 

Al Sjahrastani: ‘’De Shia zijn degenen die Ali volgden, en ze bevestigden zijn leiderschap en khilafah in zowel tekst als bevel, duidelijk of verborgen, en ze geloofden dat de leiderschap bij zijn zonen zal blijven.’’

 

(16)

 

 

Boek: As Salafiyah Bayn Ahl al soennah Wa al Imamiyah

Auteur: Sayed Mohamed al Katheeri

Pagina: 78

 

 

‘’De Shia zijn de groep van Ali zoon van Abu Taleb.’’

 

 (17)

 

 

 

 

Hieruit kunnen wij concluderen dat de Sjiieten degenen zijn die Ali zoon van Abu Taleb volgen als opvolger van de Profeet (vzmh). de Profeet (vzmh) heeft meerdere keren naar Ali zoon van Abu Taleb verwezen als rechtvaardige opvolger zoals in ‘ Ghadeer Khum’ :

De heilige Profeet (vzmh) was op weg naar zijn laatste bedevaartstocht. Hij zou na zijn bedevaart zijn afscheidspreek voorlezen, waarin hij de metgezellen zijn boodschap duidelijk maakt. Vlak voor de bedevaart zei de boodschapper van Allah (vzmh): ‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: Het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as).’’

Na de bedevaart stond de heilige Profeet (vzmh) bij een put ‘’Zamzam’’ in Mekka waar men water kan halen. Hij zei tegen Rabeea bin Khalaf om de metgezellen bijeen te roepen.

Drie keer vroeg hij: ‘’Weten jullie waar jullie zijn?’’

De metgezellen antwoordden hierop: ‘’Natuurlijk, dit is het heilige land, de heilige maand en de heilige dag.’’

Nadat iedereen bij elkaar kwam begon de heilige Profeet (vzmh) aan zijn preek, waarin hij onder andere naar het volgende verwees:

‘’Behoud je aan Allah (swt), wees niet onderdrukkend tegenover de mens en wees niet corrupt. Indien jij een eigendom hebt van iemand anders, geef het terug aan de eigenaar. De Arabier is niet beter dan iemand uit Perzië en andersom ook niet. Heb ik jullie aangesproken?’’

Zij antwoordden: ‘’Ja.’’

De heilige Profeet (vzmh) : ‘’O Allah (swt), wees getuige.  Kom niet met jullie namen, maar met jullie daden. Heb ik jullie aangesproken?’’

Zij antwoordden: ‘’Ja.’’

De heilige Profeet (vzmh) : ‘’O Allah (swt), wees getuige. Een moslim is de broeder van een moslim. Zij verraden elkaar niet, lichten elkaar niet op en vermoorden elkaar niet. Heb ik jullie aangesproken?´´

Zij antwoordden wederom:  ‘’Ja.’’

De heilige Profeet (vzmh) verwees naar veel meer belangrijke onderwerpen. Hij eindigde zijn preek met het volgende:
‘’Word geen ongelovige en word niet bazig over elkaar.’’

‘’O mensen, ik laat twee waardevolle dingen achter mij: Het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbayt (as). Behoud je aan beiden. Deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot zij naar mij terugkeren bij de vijver.’’ 

‘’Heb ik jullie aangesproken?’’

En nogmaals antwoordden zij: ‘’Ja.’’

De heilige Profeet (vzmh) zei: ‘’ O (swt), wees getuige. Jullie zijn verantwoordelijk hiervoor. Wie niet aanwezig is op dit moment, moet door jullie worden benaderd. ‘’
De heilige Profeet (vzmh) en zijn metgezellen waren klaar met de bedevaart en gingen richting Medina. Toen zij in Ghadeer Khum (een plek tussen Mekka en Medina in) aankwamen, werd de volgende vers aan de heilige Profeet (vzmh) geopenbaard door de engel Jibrael (as):

De heilige Koran:‘’O gij boodschapper, breng over wat tot u neergezonden is vanwege uw Heer en indien gij dat niet doet, dan brengt gij Zijn (swt) boodschap niet over. Allah (swt) zal u vrijwaren tegen de mensen, Allah (swt) leidt waarlijk niet recht.’’

-(Hoofdstuk 5: De tafel, vers 67)
Dit vers maakt ons duidelijk dat het geloof niet compleet is als de heilige Profeet (vzmh) zijn boodschap niet aan de oemmah (mensheid) openbaart.

Ghadeer khum is een plek waar moslims in die tijd afscheid namen van elkaar na de bedevaart. Sommige waren al weg en ze werden teruggeroepen. Nadat de metgezellen bijeen kwamen, voerde de heilige Profeet (vzmh) het gezamenlijk gebed uit. Vervolgens gaf hij een preek voor meer dan 80.000 man.

De heilige Profeet (vzmh): ‘’Aanschouw hoe men tegen de Thaqalayn ingaat.‘’

Een metgezel vroeg: ‘’Wat zijn de Thaqalayn, o Boodschapper van Allah?’’

De heilige Profeet (vzmh): ‘’Het grootste en meest waardevolle is het boek van Allah (swt). Behoud je daaraan. Het andere is mijn Ahlabayt (as).  Het mooie ervan is dat zij beide nooit van elkaar zullen scheiden tot zij naar mij terugkeren bij de vijver.’’

Vervolgens pakte de heilige Profeet (vzmh) Imam Ali (as) bij zijn hand en zei: ‘’O mensen, ben ik niet dichter bij de gelovigen dan zij zelf?’’

Zij antwoordden: ‘’Allah (swt) en de heilige Profeet (vzmh) weten dat beter!‘’

Vervolgens hief de heilige Profeet (vzmh) de arm van Imam Ali (as) hoog de lucht in en zei:

‘’Allah (swt) is mijn leider en ik ben de leider over de gelovigen.
Voor wie ik de leider ben, is Ali de leider.’’

Dit herhaalde de heilige Profeet (vzmh) drie keer en vervolgens zei hij: ‘’O Allah (swt), steun degenen die hem steunen (sta achter degenen die achter hem staan) en wees een vijand tegen degenen die zijn vijanden zijn. Wees een helper voor degenen die hem bijstaan en deballoteer degenen die hem in de steek hebben gelaten.‘’

De metgezellen gingen naar Imam Ali (as) toe en feliciteerden hem.

Na deze gebeurtenis werd de volgende vers aan de heilige Profeet (vzmh) geopenbaard:

De heilige Koran:‘’Heden heb ik voor u, uw godsdienst volmaakt en heb ik voor u mijn weldaad volgemaakt en uw overgave met welgevallen als godsdienst aanvaard.’’

-(Hoofdstuk 5: De tafel, vers 3)

 

 

Imam as Sadeq (as): “Wij zijn het Touw van Allah over wie Allah heeft gezegd: “En hou vast, jullie allen tezamen, aan het Touw van Allah en wees niet onderling verdeeld.” [3]

God maakte in dit vers uit de Koran duidelijk dat sektarisme niet wordt getolereerd in de islam. En wie zich van dit touw (de Ahlalbayt) afkeert, is verdwaald als volgeling van het juiste pad.

 

Team Ahlalbayt4Iedereen

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.