Interview met de duivel

0

Een interview met de Shaitan (satan) door onze geliefde profeet Mohammed (vzmh)

Onze geliefde Profeet Mohammed (vzmh) liep met zijn metgezellen in Jannatul-Baqi in Medina. Bij het verlaten van deze plek zag hij opeens een hele oude man met een kleurrijke muts op zijn hoofd, kleurrijke riem met diamanten rondom zijn taille, een riem in zijn linkerhand en een net in zijn rechterarm. Deze oude man zei: As salamun alaikum yah Rasul Allah” vrede zij met u O de boodschapper van Allah (swt). De Profeet (vzmh) gaf geen antwoord op de manier van zijn begroeting. Deze oude man wist waarom onze Profeet (vzmh) hem niet begroette. Want deze oude man was niet zoals alle andere oude mannen, maar hij was de vervloekte Shaitan (duivel). Shaitan reageerde deze keer anders en zei: Salaam ul-llahi Alaykum yah Rasul Allah Allah’s vrede zij met u O de boodschapper van Allah (swt). De Profeet (vzmh) accepteerde zijn begroeting en de metgezellen begrepen toen dat hij de vervloekte (Shaitan) was. De metgezellen waren verbaasd om de Shaitan persoonlijk te zien. Shaitan probeerde zelfs de Profeten en Imams te misleiden. De vervloekte Shaitan ontmoette vaker onze Profeten om hun vragen te beantwoorden die ze hem stelden. In feite, het was verplicht voor hem (de vervloekte Shaitan) om hun vragen te beantwoorden.

Onze geliefde Profeet (vzmh), ook al had hij de kennis ervan, vroeg omwille van zijn metgezellen de volgende vragen aan de Shaitan.


Profeet Mohammed (vzmh):

– O Shaitan, mensen zijn geïnteresseerd in je hoed, vertel me waarvoor die is?

Shaitan de vervloekte antwoordde terug:

– O Boodschapper van Allah (swt), mijn kleurrijke hoed is de materialistische wereldse goederen, verwoestte voordelen en tijdelijke wereldse genot. Eens, zal iedere persoon gevangen worden genomen door deze kleurrijke hoed van mij, dan blijft hij onder mijn controle en vergeet alles over het hiernamaals.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, wat is de riem met goud en diamanten wat je rondom je taille draagt?

Shaitan:

– O Boodschapper van Allah (swt), dat is mijn tweede wapen om sterker in me schoenen te kunnen staan! Wanneer ik de echte gelovigen (mo’menins) niet in de val van mijn hoed krijg, gebruik ik dit wapen.

Profeet Mohammed (vzmh):

– Maar wat is het, hoe gebruik je het?

Shaitan:

– O Boodschapper van Allah (swt), dit zijn de wereldsgezinde ontsluierde vrouwen en meiden van deze wereld. Door middel van deze ontsluierde vrouwen en meiden misleid ik de gelovigen.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wat is die bel die je vast hebt in je linkerhand?

Shaitan:

– Dit is waarmee ik de Imaan (geloof) van de gelovige vernietig!

Profeet Mohammed (vzmh):

– Hoe doe je dat?

Shaitan:

– Wanneer ik de gelovige met elkaar zie ruziën en strijden in een conversatie voor een bepaalde onenigheid of ongelijkheid, dan laat ik deze bel rinkelen. Als ik deze bel rinkel, krijgen de gelovigen (mo’menins) hevige ruzie met elkaar en beginnen dingen te zeggen (als valse beschuldigingen, scheldwoorden en slechte taalgebruik) tegen elkaar, waarna hun Imaan uit hun harten verdwijnt.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wat is die net in je rechterarm en waarvoor dient het?

Shaitan:

– O Boodschapper van Allah (swt), dit is het praktiseren met riya (uitvoeren van goede daden alleen om zichzelf goed te laten tonen voor de andere mensen). Als ik zie dat geen een gelovige zich laat betrappen door een van deze wapens en alleen maar goede daden verricht, dan gooi ik deze net over hen als mijn laatste wapen. Wie in deze net valt, worden al zijn goede daden (die hij verricht had voor zijn Heer) ongeldig verklaard en niet geaccepteerd.

Omdat de gelovigen een gevoel van eigendunk krijgen wanneer ze goede daden verrichten zoals: bidden, vasten, bedevaart (hajj), zakat en khums betalen en verschillende andere verplichtingen tegenover Allah (swt). De gelovigen verrichten al deze goede daden, maar nadat ze betrapt zijn door mijn net, tonen zij hun goede daden aan andere, als gedachte dat ze een gunst hebben gedaan voor Allah (swt) met het uitvoeren van zulke goede daden. Ze vertellen aan anderen wanneer zij nachtgebeden uitvoeren, wanneer ze hebben gevast en wanneer ze naar de bedevaart zijn gegaan. Ze geven geld uit aan de liefdadigheidsinstellingen en andere stichtingen, alleen om zichzelf goed te tonen of voor hun eigen persoonlijk belang.

Dit is wanneer ze het gevoel van superioriteit krijgen en zich hoger voelen dan de mensen om hun heen die deze goede daden niet hebben verricht. Al dit gebeuren vindt plaats wanneer ze door mijn net betrapt zullen raken en al hun goede daden zullen dan verspild worden.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, vertel me nog een ding, nu je zoveel tijd aan slechte daden hebt doorgebracht, heb je een vriend of heb je opvolgers?

Shaitan:

– Alhoewel, ik bezoek altijd de huizen van alle mensen, maar heb zelf elf typen mensen die mijn vrienden en opvolgers zijn en vijftien types die ik het meest haat! O Profeet, houdt u in gedachten als iemand mijn vriend is, betekend dat hij de vijand van Allah (swt) is en iemand wie mijn vijand is, is een vriend van Allah (swt).

Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, vertel me wie je vrienden en wie je vijanden zijn?

 

Toen gaf Shaitan een lijst van+ zijn vrienden en vijanden en onze geliefde Profeet (vzmh) vroeg naar de desbetreffende redenen waarom het zo is.

 

Shaitan:

– O Boodschapper van Allah (swt), in eerste instantie heb ik 15 vijanden en deze zijn als volgt:


Vijanden van Shaitan (de vervloekte):

 

1.   O Boodschapper van Allah (swt), mijn eerste vijand bent u en uw Ahlal Bayt, want als u en uw Ahlal Bayt er niet waren, was mijn missie al behoorlijk geslaagd. Er zou dan geen enkele gelovige persoon op aarde zijn. U bracht de religie (Islam) van Allah (swt) op deze wereld. U liet mensen geloven in Allah’s (swt) gemeenschap.

2.   O Boodschapper van Allah (swt), mijn tweede vijand is de rechtvaardige heerser die een volk heerst met volledige rechtvaardigheid.

3.   O Boodschapper van Allah (swt), mijn derde vijand is een rijke persoon die geen eigendunk en geen gevoel van superioriteit heeft tegenover de arme mensen om zich heen.

4.   O Boodschapper van Allah (swt), mijn vierde vijand is een zakenman die zijn zaken eerlijk uitvoert.

5.   O Boodschapper van Allah (swt), mijn vijfde vijand is een geleerde wie voor Allah (swt) vreest en praktiseert wat hij aan anderen voorlegt.

6.   O Boodschapper van Allah (swt), mijn zesde vijand is een gelovige die werkt om de rechte pad voor anderen te laten zien. Biedt aan anderen de kennis voor hun verplichtingen en verboden (haram) praktijken jegens Allah (swt).

7.   O Boodschapper van Allah (swt), mijn zevende vijand is die persoon wie niet luistert, kijkt of eet wat voor hem/haar verboden is. Denk hier bijvoorbeeld aan: luisteren naar ongewenst/verboden muziek, kijken met lust naar iemand en eten wat eigenlijk haram is.

8.   O Boodschapper van Allah (swt), mijn achtste vijand is een gelovige die zich ten allen tijden schoon houdt. Een persoon die altijd met Wuzu blijft en schone/nette kleren draagt.

9.   O Boodschapper van Allah (swt), mijn negende vijand zijn de mensen met een groot hart. Wie zijn geld uitgeeft omwille van Allah (swt).

10. O Boodschapper van Allah (swt), mijn tiende vijand is iemand wie sadaqah (in vorm van liefdadigheid) geeft in de naam van Allah (swt).

11. O Boodschapper van Allah (swt), mijn elfde vijand is wie de Qur’an leest, onthoudt en vervolgens ook praktiseert.

12. O Boodschapper van Allah (swt), mijn twaalfde vijand is die persoon wie het middernacht gebed uitvoert. Daar vrees ik het meest van.

13. O Boodschapper van Allah (swt), mijn dertiende vijand is die persoon wie zijn verplichtte uitgaven uitgeeft, zoals khums, zakat en andere verplichtte sadaqahs.

14. O Boodschapper van Allah (swt), mijn veertiende vijand zijn de vrouwen wie volgens hun hijab handelen en ook hun hijab waarborgen.

15.O Boodschapper van Allah (swt), mijn vijftiende vijand is alleen hetgeen wie zijn gebeden uitvoert zonder enige gedachten, behalve de gedachte voor Allah (swt).

 


Na het horen van wie de 15 vijanden van Shaitan zijn, vroeg onze geliefde Profeet (vzmh) aan Shaitan naar zijn 11 vrienden. Waarop de vervloekte Shaitan de volgende opvolgers benoemde:

Vrienden van Shaitan(de vervloekte):

1.   Mijn eerste vriend is een leider die een onderdrukker is.

2.   Mijn tweede vriend is een zakenman die zijn klanten bedriegt.

3.   Mijn derde vriend is een gelovige die alcohol drinkt.

4.   Mijn vierde vriend is iemand die trots is op zijn rijkdom en woedend weigert om geld uit te geven aan liefdadigheid aan armen en behoeftige.

5.   Mijn vijfde vriend zijn de roddelaars, ze praten op een manier om vijandigheid te creëren tussen de mensen en onthullen de fouten van anderen.

6.   Mijn zesde vriend is iemand die moorden pleegt om een andere reden dan voor Allah (swt).

7.   Mijn zevende vriend is iemand die de bezittingen rooft van een weeskind.

8.   Mijn achtste vriend is iemand waar zijn levensonderhoud is gebaseerd op het verzamelen van eigen belangen/wensen.

9.   Mijn negende vriend is iemand die meer waarde aan het wereldse leven geeft, dan aan het leven in het hiernamaals. Deze vriend van mij geeft de voorkeur aan de daden waar hij van weet dat ze voordelen zullen opleveren in deze wereld, maar weinig voordelen zullen hebben in het hiernamaals.

10. Mijn tiende vriend is die persoon wie hoop heeft op lange termijn en vertraagd vergiffenis vragen bij Allah (swt). Voorbeeld: mensen die weigeren om vergiffenis te vragen omdat ze jong zijn en denken dat de engel des doods hun niet achtervolgt.

11. Mijn elfde vriend is die persoon wie andere vrouwen helpt om hun interesse te verhogen om ’jaddu’ (magie) uit te voeren op andere mensen.

 

– Dit waren mijn elf vrienden en waarvan ze de ergste vijanden van Allah (swt) zijn.


De interview werd vervolgd door onze Profeet (vzmh).

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, vertel ons! Waarom weerhoud je mijn volgelingen van het uitvoeren van gebeden? Welke baat heb jij hieruit?

Shaitan:

– Wanneer uw volgelingen beginnen te bidden, krijgt mijn lichaam koortsige toestand en begint te rillen en in zo een toestand kan ik hun niet misleiden om Allah (swt) niet te gehoorzamen.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Waarom weerhoud je mijn volgelingen om te vasten tijdens de maand Ramadan?

Shaitan:

– Wanneer ze vasten, word ik in de gevangenis gezet en vanuit een gevangenis kan ik ze niet misleiden of op het dwaalspoor brengen.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wanneer mijn volgelingen klaar zijn om te vechten (jihad) voor Allah (swt), waarom houd je ze dan tegen?

Shaitan:

– Wanneer ze voor Allah (swt) vechten, worden mijn handen aan me nek vastgebonden. Waardoor ik ze niet meer kan misleiden.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Waarom weerhoud je mijn volgelingen om Bedevaart (Hajj) uit te voeren?

Shaitan:

– Wanneer iemand naar de Bedevaart gaat en hiervoor de stappen neemt, worden mijn benen aan elkaar vastgebonden. Waardoor ik ze niet meer kan misleiden.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Waarom weerhoud je mijn volgelingen om de Heilige Koran te reciteren?

Shaitan:

– Als ze de Heilige Koran reciteren zal mijn bestaan veranderen in niet-bestaan. En zonder mijn bestaan, kan ik uw volgelingen niet bedriegen van het leven volgens de wil van Allah (swt).

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Waarom weerhoud je mijn volgelingen om Dua (aanbidden van Allah) te doen?

Shaitan:

– Als zij Dua reciteren (zoals Dua-Kumayl), word ik doof en stom. Hoe kan ik uw volgelingen misleiden zonder in staat te zijn om te horen en te spreken, o Profeet van Allah (swt) van het leven volgens de wil van Allah (swt).

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, vertel me, waarom weerhoud je mijn volgelingen van het betalen van Sadaqah?

Shaitan:

– O Profeet van Allah (swt), als uw volgelingen Sadaqah (het geven van geld aan liefdadigheid) betalen, is het alsof ze mij met een zaag in twee stukken snijden en een stuk in het oosten gooien en een ander stuk in het westen.

Profeet Mohammed (vzmh):

– Waarom krijg je zo’n sterke slag als mijn volgelingen Sadaqah betalen? Waarom word je gesneden in twee stukken?

Shaitan:

– Wanneer een persoon zijn/haar geld geeft aan liefdadigheid, zal die persoon drie voordelen van Allah (swt) ontvangen. Het eerste voordeel dat deze persoon ontvangt is dat Allah (swt) zijn/haar debiteur wordt. Het tweede voordeel is dat Allah (swt) de Hemel zijn/haar erfenis maakt (zodanig dat hij/zij zal worden genoemd als eigenaar van de Hemel). En het derde voordeel dat hij/zij ontvangt is dat zo een persoon 700 keer een verhoging krijgt van zijn/haar welvaart van Allah (swt), deze verhoogde welvaart gebruikt hij/zij op zijn beurt voor liefdadigheid.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, vertel me nu.. Wanneer raakt een persoon (wie mijn volgeling is) onder jouw totale controle?

Shaitan:

– O Profeet van Allah (swt), uw volgelingen raken onder mijn totale (absolute) controle als zij drie dingen uitvoeren. Het eerste is dat wanneer uw volgelingen gierig worden (“kanjoos”), dan raken ze onder mijn volledige controle. Gierigheid is de wortel van alle zonden die een persoon brengt naar het uitvoeren van alle soorten zonden. Het tweede is wanneer een persoon heel langzaam zijn/haar zonden begint te vergeven. Een persoon die daden verricht die tegen de wil van Allah (swt) zijn en dan na het uitvoeren van zulke daden, het herinnert en niet voor vergeving vraagt. Dan raakt die persoon onder mijn absolute controle. O Profeet van Allah (swt), elke persoon die deze drie daden uitvoert raakt onder mijn absolute controle.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, je weet dat Allah (swt) mijn volgelingen een sterk wapen van vergeving heeft gegeven. Wanneer mijn volgelingen om echte vergeving vragen met de intentie de zonde niet te herhalen, vergeeft Allah (swt) hen. Hoe ga je met dit probleem om?

Shaitan:

– Ik weet het, O Profeet van Allah (swt). Allah (swt) heeft ze dit sterke wapen gegeven, maar ik heb me voorbereid om uw volgelingen te confronteren met hun sterke wapen.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wat zijn deze units?

Shaitan:

– De eerste unit is dat ik uw oude mannen beschuldig bij het betrekken van vier zonden. Ik laat ze liegen, ik laat ze iemand beschuldigen voor iets wat ze niet hebben gedaan, ik laat ze een valse getuigenis afleggen en ik laat ze uitvoeren zonder de complete kennis te bezitten van de wetten van het uitvoeren van gebeden. O Profeet van Allah (swt), uw oude mannen zullen dua’s lezen, gebeden verrichten en verplichte gebeden reciteren, maar als je met ze praat zal je ze slecht over andere mensen horen praten, ze testen de slechte daden van andere mensen zonder er getuige van te zijn, en ze zullen verplichte gebeden reciteren zonder de wetten van de gebeden te kennen. Uw oude mannen willen de wetten van de gebeden niet leren vanwege hun ego. Wanneer een aantal jonge mannen van uw Ummath, de juiste manier van het verrichten van de Wuzu uit willen leggen zullen uw oude mannen zeggen dat je pas in de Islam bent binnengekomen en ons probeert uit te leggen hoe je de Wuzu moet verrichten.

O Profeet van Allah (swt), mijn tweede unit is dat wat zorgt voor uw jonge mannen van uw Ummah. Ik verhinder uw jonge mannen niet van het reciteren van gebeden, het verrichten van Hajj of iets anders. Behalve dat ik ze laat betrekken in twee dingen. Allereerst wat ik ze laat doen is dat ze naar dingen kijken die verboden voor hen zijn. (Hier, bij dingen waar deze jonge mannen naar toe zullen kijken zijn meiden, en dingen die deze jonge mannen zullen luisteren is muziek).

O Profeet van Allah (swt), mijn derde unit is wat uw oude vrouwen misleidt. Ik laat uw oude vrouwen Gheebah (roddelen) doen, andere mensen vals beschuldigen, de karakter van andere mannen en vrouwen vernietigen en ik laat ze geïnteresseerd raken in het uitvoeren van magie op mannen en vrouwen.

O Profeet van Allah (swt) mijn vierde unit is niet zo actief. De vierde groep waar ik controle over zou moeten hebben, zijn de jonge meisjes van uw ummah. Hier hoef ik me niet druk om te maken. Alle jonge meisjes van uw Ummah, zijn inmiddels mijn soldaten, die mijn bevelen uitvoeren. Het kost me geen moeite om ze te beduvelen. Echter, een op de duizend, zal ik een meisje treffen uit uw Ummah die de pad van Allah en u volgt, waardoor ik niet in staat zal zijn iets te doen om haar te kunnen misleiden.


Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, vertel mij, raak jij van streek als je ziet dat je geen grip meer hebt op een van je soldaten?

Shaitan:

– Nee, o Profeet van Allah (swt). Ik raak niet van streek. Ik zal wachten totdat die persoon een goede daad verricht en dan ga ik opnieuw naar die persoon en misleidt hem/haar. Zodat die persoon voelt dat hij/zij een gunst heeft gedaan voor Allah (swt) voor het verrichten van een goede daad.

Profeet Mohammed (vzmh):

– Je laat die persoon voelen dat hij/zij een gunst heeft gedaan voor Allah (swt)?

Shaitan:

– Ja, o Profeet van Allah (swt). Die persoon gaat doorvertellen dat hij een goede daad heeft verricht, zoals: ik heb gebed verricht, gevast, zoveel geld gegeven aan die persoon of ik heb een persoon geholpen in zijn slechte dagen.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, hoe misleid je mijn volgelingen die hun best doen om niet misleidt te worden door jou?

Shaitan:

– Allah (swt) heeft één daad, als uw volgelingen ze verrichten met de juiste intentie en de juiste tijd, worden ze nooit misleidt door mij. En dat is Salah (verrichten van het Gebed). Maar om dit probleem op te lossen heb ik voor elk van uw volgelingen één van mijn soldaten toegewezen met de naam “Mutawaqee”. En zijn taak is om uw volgelingen lui te maken en ze te betrekken bij activiteiten waarbij uw volgelingen het gebed op het laatste moment verrichten. Als uw volgelingen het gebed op het laatste moment verrichten, doen ze dat op zo een manier dat hun gebed niet wordt geaccepteerd door Allah (swt).

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, ik heb gehoord dat jij soms het gevoel hebt dat iemand een zware steen op je hoofd heeft gegooid wat jouw hoofd in verscheidene stukken breekt?

Shaitan:

– O Profeet van Allah (swt), dat is waar… Wanneer uw volgelingen Allah (swt) om oprechte berouw vragen, voel ik me zo.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Ik heb gehoord dat jij soms het gevoel hebt alsof je geslagen wordt?

Shaitan:

– Ja, als uw volgelingen de Koran reciteren met de juiste uitspraak.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wanneer word je de bodemdeel van de hel?

Shaitan:

– Als uw volgelingen een goede daad verrichten jegens hun ouders of jegens hun familieleden.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Ik heb gehoord dat je hele lichaam soms pijn krijgt?

Shaitan:

– Ja, als uw volgelingen geld geven aan liefdadigheid zonder te pronken.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Ik heb gehoord dat je soms het gevoel hebt dat je zweepslagen krijgt?

Shaitan:

– Ja, die persoon die geen zaken doet met bedriegers.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wanneer zul je het meeste pijn lijden?

Shaitan:

– Als uw volgelingen Allah (swt) gedenken gedurende hun uren van dag en nacht.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Met wie vrees je het meest?

Shaitan:

– Ik vrees diegenen die het gebed verrichten in de eerste rij van Jama’at (gezamenlijk gebed).

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Welke personen van mijn volgelingen heb jij gekozen als jouw permanente soldaten?

Shaitan:

– Ieder van uw volgelingen die elk type van bedwelmende dranken gebruikt.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Welke persoon laat jou lachen?

Shaitan:

– De persoon die anderen aanmoedigt om zonden te begaan. (Bijvoorbeeld een persoon die mensen uitnodigt voor een feest waar ne-mehreman mannen en vrouwen gezamenlijk zijn zonder inachtneming van de juiste hijab).

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Met wie spreek je het meest?

Shaitan:

– Met een persoon die het meest liegt.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wie is het meest aangename voor jou?

Shaitan:

– Ieder man die scheidt met onschuldige vrouwen.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Heeft u meerdere bemanning?

Shaitan:

– Ja, die persoon die het verrichten van de gebeden uitstelt.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, waar blijf je het meest?

Shaitan:

– Een plaats waar na-mehram mannen en vrouwen samenkomen zonder enige scheiding en zonder inachtneming van de juiste hijab, dat is mijn plaats om te blijven.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Waar ontmoet je mensen?

Shaitan:

– Bazaars (winkelcentra), ik probeer om kopers te bedriegen voor verkopers en verkopers te bedriegen voor kopers. Ik probeer om mannen zaken te laten doen met vrouwen en vrouwen zaken te laten doen met mannen. Ik probeer om mensen allerlei zonden te laten verrichten in Bazaars.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wat reciteer/zing jij?

Shaitan:

– Ik zing muziek.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– War is jouw manier om mensen te roepen tot het plegen van zonden?

Shaitan:

– Muziek laten luisteren. Wanneer uw volgelingen muziek luisteren, komt hij/zij richting mij.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wat is jouw boek?

Shaitan:

– Mijn boeken zijn speelkaarten.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wie is jouw helper?

Shaitan:

– Elke persoon die schade geeft aan Moslims.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wat eet je?

Shaitan:

– Ik eet alles wat wordt verdiend door verboden manieren van inkomsten of door het niet betalen van de Khums.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wat drink je?

Shaitan:

– Ik drink alcohol.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wat is je nagerecht?

Shaitan:

– Roddelen.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Heb je enige verlangens?

Shaitan:

– Elke onjuiste betrokkenheid is mijn verlangen.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Ben je ergens dankbaar voor?

Shaitan:

– Ja, ik ben dankbaar voor diegene die tijdens een zonde genieten ná het vragen om vergiffenis bij Allah (swt).

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Ontspan jij je?

Shaitan:

– Ja, wanneer uw volgelingen de Fajr gebed (ochtendgebed) missen.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Krijg je enige beloningen van je volgelingen?

Shaitan:

– Ja, wanneer uw volgelingen de relatie met hun familie of buren verbreken.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Heb je enige metgezellen?

Shaitan:

– Ja, diegene die geslachtelijke gemeenschap met zijn vrouw heeft zonder “Bismillahir Rahmanir Raheem” te zeggen. (Hier verwijst geslachtelijke gemeenschap op geoorloofd geslachtsgemeenschap, ‘Zina’ = ongeoorloofd geslachtsgemeenschap, is hoe dan ook Haram). En diegene wiens inkomsten van niet-Islamitische manieren zijn.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Welke daad van mijn volgelingen maakt jou boos?

Shaitan:

– Elke moeder die haar zoon/dochter probeert te laten vasten of om het gebed te verrichten.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Zijn er enige mannen onder mijn volgelingen die jij onmogelijk kunt misleiden?

Shaitan:

– Ja, elke man die niet met opzet naar na-mehrem vrouwen kijkt.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Zijn er enige vrouwen onder mijn volgelingen die jij onmogelijk kunt misleiden?

Shaitan:

– Ja, elke vrouw die haar hijab in acht neemt en de vrouwen die naar hun man luisteren.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Shaitan, uit de mannen en vrouwen die jij hebt beschreven. Heb jij speciale mannen of vrouwen waarvan je het meest houdt?

Shaitan:

– Ja! Onder de vrouwen houd ik van diegene die hun hijab niet in acht nemen en onder de mannen wie trots is en mannen wie een zondige Aalim (religieuze geleerde) is.

 

Profeet Mohammed (vzmh):

– Wie zijn jou meest gehate mannen?

Shaitan:

– Vier mannen: 1. bescheidende rijke mannen; 2. Aalim die praktiseert wat hij voorlegt; 3. jonge mannen die om vergiffenis vragen; 4. oude mannen die Allah (swt) vrezen.


Profeet Mohammed (vzmh):

– Ben je alleen of heb je metgezellen?

Shaitan:

– Ja, ik heb een aantal metgezellen die in de Moskee zitten om de bezoekers te misleiden. Mijn metgezellen laten de bezoekers van Allah’s Moskee praten over zaken waardoor deze bezoekers slechte daden krijgen in plaats van goede daden. Andere metgezellen van mij hebben de taak om de wijze volgelingen van u weinig te laten denken over hun slechte daden en veel over hun goede daden. Sommige metgezellen van mij, als ze iemand zien die geld geeft aan liefdadigheid of iemand helpen omwille van Allah (swt), laten die persoon het aan andere mensen vertellen wat hij gedaan heeft voor liefdadigheid of voor anderen.

Toen zei Shaitan, de vervloekte: O Profeet van Allah (swt), ik heb in veel details met u gesproken. Ik wil u zeggen dat u werkt om mensen naar de Hemel te brengen en ik werk om mensen naar de hel te brengen.

Daarna deed Shaitan, de vervloekte, zijn Salaam naar onze geliefde Profeet (vzmh) en verdween.


Bron: Kitab Ul-Awael
Zie Tekst: Klik hier

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.