Verlangens, de ware bron van alle slavernij

0

Laat het duidelijk zijn voor jou dat in een mens die onderworpen is aan de dominantie van begeertes en vleselijke verlangens, zijn slaafsheid en vernedering versterkt wordt in proportie met de intensiteit ervan. De man die gehoorzaam is aan zijn begeertes en onderworpen is aan zijn vleselijke zelf is daar de slaaf van. Hij gehoorzaamt onderdanig wat zijn begeertes hem bevelen en is een bescheiden dienaar en slaaf voor ze. Deze gehoorzaamheid bereikt een grens wanneer hij bij voorkeur zijn lusten dient in plaats van de schepper van de hemel en aarde. Hij heeft liever de gunsten van zijn verlangens dan de gunsten van de ware Koning van de mensheid.

In die toestand, verlaat eer, waardigheid en vrijheid zijn hart. In plaats daarvan komt onwaardigheid, behoeftigheid en slaafsheid het hart bewonen. Hij wordt bescheiden voor de wereldlijke mensen en zijn hart buigt in voor hun en de bezitters van wereldlijke macht en eer. Dit doet hij alleen om de verlangens van zijn maag en daaronder te vervullen. Hij onderwerpt zich aan allerlei schande en onwaardigheden.

Zolang hij geketend blijft aan zijn verlangens, zal hij zich niet distantiëren van het verbreken van de voorwaardes van eer, vrijheid en ridderlijkheid. Hij onderwerpt zich maar al te graag aan de gehoorzaamheid van iedereen en is bereid alles te doen voor iedereen, zolang hij het maar ziet als een mogelijkheid om zijn verlangens te vervullen. Zelfs als die persoon waarvan hij iets voor moet doen het laagste van het laagste is.

De slaven van lust en alledaagse ambities hebben op zichzelf de ketens van slavernij aangedaan. Ze zijn bereid om slaven te zijn van anderen die hun een wereldlijke profijt kan geven. Deze slaven kunnen wel in woord zeggen dat ze eervol zijn, maar dat is maar een illusie. Dit komt vanwege de daden die in tegenstrijd zijn met hun woorden. Deze slaafsheid zorgt er altijd voor dat de mensen veel pijn moeten lijden en verder ook eerloosheid en stress moet ervaren. Daarom moet een mens die met gevoel van eer en waardigheid wil leven er naar streven zich te ontdoen van deze ketenen van slaafsheid. Dit soort purificatie en emancipatie kan alleen bereikt worden door een fundamentele behandeling die plaatsvindt aan de hand van genezende kennis en daden.

Wat betreft genezende daden bevat het religieuze oefeningen en verzet tegen de vleselijke zelf.  Na een tijd zullen deze daden de ziel bevrijden van de excessieve liefde voor de wereld en verlangens totdat het gewend is geraakt aan waarden en morele excellentie. Wat betreft genezende kennis, ligt het aan het feit dat de mens moet begrijpen dat hijzelf net als anderen wezens zwak, behoeftig, afhankelijk en verarmd is net als hijzelf. Hij moet zijn hart vertellen dat aangezien alle wezens net zoals ik zijn, voor zowel kleine als grote zaken afhankelijk zijn van Hem, Degene die Almachtig is. Wij zijn niet capabel in het vervullen van elkanders verlangens.

De Almachtige, de Heer die waardigheid en welvaart creëert heeft ook de mogelijkheid om het aan iedereen te geven. Het is eigenlijk een schande dat de mensheid zich zo veel onderwerpt aan eerloosheid en onwaardigheid voor zijn maag en lusten dat hij om vervulling vraagt aan een zwak, eerloos en machteloos wezen dat geen enkele wijsheid en visie heeft.

Als je vervulling wilt vraag het dat van de Almachtige en de Onafhankelijke, de Maker van de hemel en aarde. Hij kan je bevrijden van de slaafsheid tegenover andere wezens  als je je alleen richt naar Hem.

Dat is een innerlijke, onschatbare essentie van de dienstbaarheid jegens God. Dienstbaarheid is vrijheid en heerschappij . De intense en unieke devotie voor God en het onderwerpen van alle machten en dominantie tot de soevereiniteit van God zorgt ervoor dat het menselijke hart in een positie kan plaatsen en macht kan geven waardoor de mens alle werelden kan overmachtigen. Zijn ziel stijgt tot hoge niveaus van sublimiteit, waardoor hij geen enkele eerbetoon hoeft te geven aan iemand behalve de heilige Goddelijke essentie . Zelfs als hij toch onder de macht van een ander komt te staan dan zal het alsnog zijn vrijheid en onafhankelijkheid garanderen. Zoals Jozef en Lukman waar hun dienstbaarheid  niet hun vrijheid en onafhankelijkheid heeft aangetast.

Mijn dierbare lezer, als je je niet schaamt in het streven naar wereldlijke zaken, vraag het op zijn minst geen hulp van een zwak schepsel als jijzelf. Begrijp dat de schepselen geen macht hebben om iemand wereldlijk te helpen. Ik geef toe dat jij mogelijk succesvol was in het aantrekken van iemand zijn aandacht aan de hand van duizenden onwaardigheden en vernederingen, maar dit zal geen enkel effect hebben in het koninkrijk van God. Niemand heeft een rol in het domein van God.

Verlaag jezelf daarom niet zoveel door het vleien bij een insignificant schepsel voor iets tijdelijks als de wereld en nietige verlangens. Vergeet jouw Heer niet en  bescherm jouw vrijheid. Verwijder de kettingen van onderdanigheid en gevangenschap en vergeet Hem nooit onder geen enkele omstandigheid.

Zo zegt de traditie:

‘’Een vrije man is vrij in alle omstandigheden.’’

Laat het zo zijn dat tevredenheid van het hart komt en de afwezigheid van benodigdheden is een spirituele staat van bestaan. Ik hoor rijke mensen dingen zeggen die een eervolle arme man nooit zou hebben gezegd. Het hart van die ellendelingen is bedekt met stof van schaamte en armoede.

Ik heb onder jullie gelovigen, mensen gezien die harten hebben die zo vrij van elke behoefte dat ze de wereld met onverschilligheid benaderen. Ze erkennen niks behalve de heilige essentie van God de Almachtige. Alleen aan hem doen ze verzoeken. Ook jij moet voorzichtig en de omstandigheden van de wereldlijke en ambitieuze mensen bestuderen. Je zult zien dat hun afwezigheid van zelfrespect en verlaging tegenover andere mensen groter is dan de rest.

Ik heb door dat er herhalingen zijn in mijn verhaal. Maar er is niets mis met herhalen. Door het herhalen herinner je jezelf er beter aan. Daarom zijn er ook zoveel herhalingen bij het gebed, smeekbedes en andere rituelen. Het voornaamste doel van dit soort rituelen is om jezelf eraan te laten wennen.

Mijn lieve lezer, wees niet misleidt , begrijp dat zolang een persoon gevangen zit door zijn lustende zelf en zijn verlangens, zich niet kan ontdoen van agressie en hartstocht. Hierdoor zal degene nooit hogere spirituele levels bereiken. Dit soort slaafsheid zal hem daarin altijd beperken dat te bereiken. De lustende verlangens zullen dan samen met Satan in jouw hart consolideren. De honger in jouw hart zal niet worden gestild met kleine zondes.

De intelligente man zal met sympathie voor zichzelf met alle mogelijkheden zichzelf proberen te bevrijden van slavernij zolang er mogelijkheden zijn binnen zijn leven. Zolang zijn gezondheid en jeugd er nog is en niet al zijn faculteiten overgenomen zijn door Satan.  Moet hij reflecteren en zichzelf bestuderen en alert zijn. Hij moet zijn hart (en niet het brein alleen) laten begrijpen dat wereld maar tijdelijk is. Hij moet zijn hart wakker schudden en het informeren over de waarheid die de heilige profeet vertelde.

De profeet (s) zei:

‘’De wereld is de boerderij van het hiernamaals.’’

Als we niet de zaden van rechtvaardige daden in de laatste dagen van ons leven planten, zal die mogelijkheid voor altijd verdwijnen. Wanneer we de overgang naar het hiernamaals bereiken en de dood nabij is, komen alle daden ten einde en verdwijnt alle hoop. Als we een slaaf blijven van onze verlangens dan zal Satan winnen.

Hij kan er zelfs voor zorgen dat we sterven als vijanden van de profeet (s). Als dat gebeurt, dan weet God wat er met ons lot gaat gebeuren.

O, lagere zelf of nalatig hart, word wakker van je slaap en sta op en confronteer de vijand die al jaren jou gevangen heeft genomen. Hij trekt je waar hij je wilt en beveelt je om zelfvernietigende daden te verrichten.  Bevrijd jezelf, draag de kleding van vrijheid en gooi de kleding van schande weg. Draag de gordel van God de Almachtige, de Glorieuze zodat je vrij kan zijn van elke vrijheid en je het absolute koninkrijk van God kan bereiken.

Zo heeft God gezegd in een heilige hadith (hadith Qudsi):

‘’Niet de grootheid van mijn aarde of die van mijn hemel kan mij omvatten. Inderdaad, het is het hart van de mens dat mij kan omvatten.’’

لا تَسَعُنِي أَرْضِي وَلا سَمَائِي، بَلْ يَسَعُنِي قَلْبُ عَبْدِيَ المُؤْمِنُ.

Ghwali al-lia’ili, iv, 7.


Bron: Hadith 16

Boek : Forty Hadith, An Exposition, Second Revised Edtion door Imam Khomeini .

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.