Onderwerpen ‘Z’

0

Zaadlozing Zakat | Zakat al-Fitrah |Zoenen | Zwarte Kleding


Zaadlozing

1.Vraag: Wordt ghusl (baden) verplicht bij zaadlozing?

Antwoord: Ja dat is verplicht.

 

2.Vraag: Telkens als ik aan een mooie vrouw denk, komt er een vloeistof vrij die op sperma lijkt, is dit sperma? Hoe weet ik of het sperma of schone afscheiding is?

Antwoord: Het genoemde vloeistof is schoon. Als men niet weet of het sperma, urine of iets anders is, wordt het gezien als sperma indien het lichaam verzwakt en het met lust eruit komt. Als iemand ziek is dan komt de vloeistof niet met een hoge snelheid eruit en het lichaam kan niet verzwakken. Als ejaculatie plaats vind door middel van lust, dan wordt het beschouwd als sperma. 

Als bij een gezond persoon de vloeistof aanwezig is en één van deze 3 eigenschappen waargenomen wordt of als hij niet weet of het ook andere tekenen bezat, en hij beschikte over de wudhu(vóór de uitscheiding) dan zal hij genoegen hebben met die wudhu. Als hij niet over wudho beschikte, dan zou het verrichten van de wudho voldoende zijn. Ghusl (baden) is niet noodzakelijk.

 


Zakat (aalmoes)

1.Vraag: Hoe kan je zakaat betalen?

Antwoord: Zakat kan alleen betaald worden in de eigenschappen van de goddelijke wet.

 

2.Vraag: Waarom is er geen zakat (verplichting) op bankrekeningen en monetaire rekeningen?

Antwoord: Er zijn een aantal specifieke zaken die verplicht zakat hebben. Bij mustahab (aangeraden) zakat, omvat het alles. Geld dat op de bank is gestort heeft geen verplichte zakaat. Er moet wel khums (1/5 deel) betaald worden als het geld een compleet maanjaar niet besteed is aan uitgaven.

 

3.Vraag: Wat is het verschil tussen khums en zakat?

Antwoord: Beide zijn verplicht, khums is op winst na uitzondering van de kosten van het jaar, en zakat is op vee, gewassen, goud en zilver

 

4.Vraag: Is het toegestaan dat een Seyyid gebruik maakt van Sadaqah? Als het toegestaan is, wat zijn de voorwaarden?

Antwoord: Het is toegestaan voor een Hashimi(seyyid) om zijn sadaqah te geven aan een andere Hashimi of een niet Hashimi. Dit geldt zowel voor zakat op eigendom als zakat van de fitra. Maar het is niet toegestaan dat een niet-Hashimisadaqah geeft aan een Hashimi. Als een Hashimi toch zakat van eigendom of fitra ontvangt, dan is het verboden voor hem om dit te benutten, en als een niet-Hashimi zijn zakat geeft aan een Hashimi, dan is zijn verplichting nog altijd geldig( met andere woorden hij moet nog altijd verplicht zijn zakat betalen). In andere gevallen is het wel toegestaan dat een niet-hashimi zijn sadaqah geeft, bijvoorbeeld als kaffara( voor het vasten).

 

5.Vraag: Wat moet er gebeuren als ik geld heb gespaard gedurende een heel jaar en ik weet dat ik khums(1/5 deel) moet betalen. Moet ik dan ook zakat geven?

Antwoord: Zakat is niet verplicht in dit geval. Zakat moet gegeven worden op volgende zaken: tarwe, gerst, dadels, rozijnen, zilveren of gouden munten, kamelen, koeien, schapen en geiten.

 


Zakat al-Fitrah

1.Vraag: Wat is Zakat al-Fitrah?

Antwoord: Het is een religieuze belasting/aalmoes (zakat) die betaald wordt op de dag dat moslims de periode van het vasten verbreken aan het einde van Ramadan. Deze aalmoes staat ook wel bekend als Zakat al-Fitrah.


Vraag: Wat zegt de Qur’an en de Hadith over Fitrah?

Antwoord:

Wel gaat het hem die zich reinigt (87:14)
en de naam van zijn Heer vermeldt
en de sallat doet (87:15)

De Imams (a.s.) zegen dat de bovenstaande verzen refereren naar het geven van zakat al-fitrah en het voeren van gebeden op Eid al-Fitr. Imam Jafar as-Sadiq (a.s.) zei: ‘’Wil je dat je vasten wordt geaccepteerd geef dan zakat.’’


Vraag: Wanneer wordt Fitrah wajib?

Antwoord: Het betalen van Fitrah wordt verplicht na zonsondergang op de vooravond van Eid al-Fitr. De Fitrah moet apart gelegd worden en betaald worden voor de Eid gebeden tijdens Eid al-Fitr. Voor degene die de Eid gebeden niet kunnen verichten, moet het voor de middag. Het is verplicht dat je intentie (niyyah) voor het geven van Fitrah enkel voor Gods wil is.


Vraag: Wat gebeurd er als iemand vergeet Fitrah op tijd te geven of deze niet geeft?

Antwoord: Als iemand geen Fitrah apart legt of betaald binnen de gestelde tijd, dan moet hij de Fitrah later geven op basis van een voorzorgsmaatregel, zonder dat je de niyyah van ‘adaa’ of ‘qadhaa’(inhalen) hebt maar enkel die van ‘qurbatan illallah’ (dichter komen tot god).


Vraag: Kunnen we Fitrah vooraf geven?

Antwoord: Het geven van Fitrah voor de vooravond van Eid al-Fitr is niet toegestaan. Hoewel als je, je Fitrah eerder wilt opsturen zodat het de behoeftigen op tijd bereikt, dan kun je dit als een tijdelijke lening voor de behoeftigen opsturen, en dan vervolgens je intentie van lening naar Fitrah veranderen op de vooravond van Eid al-Fitr.


Vraag: Voor wie is Fitrah verplicht?

Antwoord: Het betalen van Fitrah is een verplichting voor elke moslim die volwassen (baligh) is, geestelijk gezond is , financieel in staat is en bij bewustzijn is op de vooravond van Eid al-Fitr. Fitrah moet ook betaald worden namens alle afhankelijken (zoals vrouw en kinderen) die een persoon financieel ondersteund.


Vraag: Wanneer is een gastheer/vrouw verplicht om Fitrah voor zijn gasten te betalen?

Antwoord: Als een persoon een andere persoon op de vooravond van Eid al-Fitr bij zich thuis uitnodigt, en als de gast op het moment van zonsondergang aanwezig is in het huis van de gastheer/vrouw. Dan is het een plicht voor de gastheer/vrouw om Fitrah voor zijn gast te betalen.


Vraag: Wat gebeurd er als een gast na zonsondergang op de avond van Eid aankomt?

Antwoord: In dat geval moet de gast zijn/haar eigen Fitrah betalen en het is geen verplichting voor de gastheer/vrouw om te betalen voor de gast.

 

Vraag: Wat gebeurd er als een gast onuitgenodigd op het moment van zonsondergang op de vooravond van Eid al-Fitr komt?

Antwoord: Ayatullah Sayyid As-Sistani zegt dat de gastheer/vrouw nog steeds de Fitrah moet betalen uit een verplichte voorzorgsmaatregel. Hoewel, Marhum Ayatullah Sayyid al-Khui van mening was dat het aangeraden was voor de gastheer/vrouw om Fitrah van een onuitgenodigde gast te betalen.


Vraag: Hoeveel moeten wij betalen voor Fitrah?

Antwoord: Fitrah van een persoon moet gegeven worden over drie kilogrammen (one sa`a) van elk voedingsmiddel zoals tarwe, gerst, rijst, gierst, rozijnen of dadels. Ayatullah Seestani is van mening dat de voedingswaren die nietig zijn bij jou in de stad niet in Fitrah gegeven moeten worden. Neem bijvoorbeeld gierst, stel deze is een nietig voedingswaar in Vancouver, dan hoeven de gelovigen in Vancouver hierover geen Fitrah te betalen.


Vraag: Kunnen we geld geven in plaats van de consumptiegoederen die hierboven zijn genoemd?

Antwoord: Ja, geld kan gegeven worden als Fitrah in plaats van de consumptiegoederen die eerder zijn genoemd. Dus als een kilo rijst $2.00 kost, dan is de geldwaarde die er dan per persoon betaald moet worden als Fitrah $6.00. Controleer wat de prijzen zijn voor deze producten bij u in de omgeving.

 

Vraag: Aan wie moeten wij de Fitrah geven?

Antwoord: Het wordt gegeven aan de behoeftigde die zelf niet in staat zijn te voldoen in de jaarlijkse kosten van levensonderhoud voor zichzelf of voor hun gezin, ook hebben zij niet de middelen om een inkomen te verschaffen. Ayatullah As-Seestani zegt dat de behoeftige die dit ontvangt een Shi`ah Ithna `Ashari moet zijn.

 

Vraag: Wie mag geen Fitrah ontvangen?

Antwoord: Een behoeftige die: alcohol nuttigt, zijn dagelijkse gebeden niet uitvoert (salat), openlijk zonden begaat of hij die bekend staat met het gebruik maken van zijn gekregen Fitrah op een zondevolle wijze.

 

Vraag: Zijn er enkele aanvullende regels waar wij van op de hoogte moeten zijn?

Antwoord:
Er volgen nu enkele belangrijke regels:
(i) Fitrah moet niet buiten de stad waarin iemand woont worden gegeven als er in die stad mumineen wonen die dit recht hebben dit te krijgen.
(ii) Fitrah van een niet-sayyid mag niet aan een behoeftige Sayyid worden gegeven, het omgedraaide mag wel.
(iii) Een behoeftige moet op zijn minst één Fitrah krijgen
(iv) De personen die de voorkeur verdienen boven de anderen bij het geven van de Fitrah zijn ten eerste de verwanten, vervolgens de buren en tot slot de geleerden


Zoenen

1.Vraag: Kan ik mijn verloofde aanraken of zoenen?

Antwoord: Dit is niet toegestaan totdat je een huwelijkscontract hebt afgesloten.

 

2.Vraag: Mag ik mijn vriendin zoenen?

Antwoord: Dit is niet toegestaan en een vriendschap met een niet-mahram vrouw is niet toegestaan.

 


Zwarte kleding

1.Vraag: Na de dood van geliefden dragen vrouwen zwarte kleding als teken van verdriet enzij slaan zichzelf op hun gezichten, op hun borsten etc. Is dat toegestaan?

Antwoord: Dat is geen probleem.

 

2.Vraag: Is het toegestaan om zwarte ihraam (kleding dat je draagt in Mekka tijdens de hadji) tedragen?

Antwoord: Het is afgeraden om zwarte ihraam te dragen; dit als voorzorgsmaatregel. De zwarte kleding moet men proberen te vermijden; de voorkeur van de kleur van deihramis wit.

 

3.Vraag: Is het toegestaan om een moskee te bedekken met zwarte kledij?

Antwoord: Als een moskee met zwarte kledij wordt bedekt, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een bijeenkomst, zal er geen bezwaar tegen zijn. En als het verder geen negatief effect heeft op de bezoekers die komen voor bijvoorbeeld het gebed, dan kan het ook geen kwaad.

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.