Onderwerpen ‘R’

0

Rechtvaardigheid | Relatie tussen man en vrouw | Roddelen | Rouwen


Rechtvaardigheid

1.Vraag:  Kan ik een gebedsleider volgen wanneer ik niet weet of hij adl (rechtvaardig) is?

Antwoord:Je moet er zeker van zijn dat hij juist is (rechtvaardig), anders mag je hem niet volgen.

 

2.Vraag:  Wie is een rechtvaardig persoon?

Antwoord: Een persoon wordt als rechtvaardig beschouwt wanneer hij alle verplichte handelingen verricht, en zich onthoudt van alle handelingen die verboden zijn. Een teken van rechtvaardig zijn, is wanneer men schijnbaar is van een goede karakter. Wanneer iemand over hem informeert bij de mensen van zijn omgeving, zijn buren, of bij de personen met wie hij leeft, dan zouden zij het goede gedrag van hem bevestigen.


Relatie tussen man en vrouw

1.Vraag: Is het voor een vijftien jarige jongen toegestaan om een vriendin te hebben?

Antwoord: Vriendschap met een niet-mahram is niet toegestaan.

 

2.Vraag: Is het toegestaan om met vrouwen te chatten (op internet)?

Antwoord: Als er angst is dat het meisje of de jongen uiteindelijk een zonde zullen begaan, is het niet toegestaan. Normaal gesproken eindigt chatten voor beide partijen in een zonde.

 

3.Vraag: Is het toegestaan om met mijn aankomende verloofde via de telefoon te communiceren?

Antwoord: Indien er geen risico is dat je een zonde zal plegen is er geen probleem.


Roddelen

1.Vraag: Als ik over een gelovige roddel, is het verplicht voor mij om hemhierover te vertellen en om vergeving vragen? Is het waar dat Allah mij niet zal vergeven voor het roddelen over een gelovige, tenzij de gelovige mij vergeeft? Wat als ik het aan die gelovige vertel (dat ik over hem heb geroddeld) en dit hem een slecht gevoel geeft en onze relatie kapot maakt, moet ik het alsnog aan hem vertellen? Zo niet, hoe kan ik vergeving krijgen voor het roddelen?

Antwoord: Het is niet nodig om hem te vertellen dat je over hem hebt geroddeld, je kan hem eerder vragen om jou te vergeven in het algemeen. Je moet ook God’s vergeving vragen.

 

2.Vraag: Als een koppel (huwelijk) transparant met elkaar willen zijn, en niks willen verbergen voor elkaar, wordt het praten over anderen als roddelen beschouwd?

Antwoord: Ja, het wordt als roddelen beschouwd als zij afkeurend (slecht) over anderen praten.

 

Vraag: Een oudere persoon heeft de gewoonte om te roddelen, en het is heel moeilijk voor mij om hem te stoppen, ik wil het ook niet horen maar ik ben gedwongen om het aan te horen. Wat moet ik doen?

Antwoord: Het luisteren naar iemand die over een gelovige roddelt, is een zonde. Stop hem met het doen van dit ( als je het kan). Als je dit niet kan, verlaat dan de plaats waar het roddelen plaatsvind. Als je dit ook niet kan doen, richt dan jouw aandacht op iets anders.

 

3.Vraag: Wat is de juiste definitie van ‘roddelen’? Gelieve, enkele referenties geven uit de Koran en ook uit een Hadith.

Antwoord: Roddelen betekend slecht praten over een gelovige in zijn afwezigheid, met of zonder het doel om hem te kleineren en het maakt niet uit of de gestelde tekortkoming gerelateerd is aan zijn lichaam, afkomst, gedrag, daden, uitspraken, religie, het leven, of andere gebreken die [meestal]verborgen zijn voor de mensen. Het maakt ook niet uit of de beschrijving met woorden of door gebaren zijn gedaan.

Almachtige Allah veroordeeld roddelen in Zijn Nobele Boek, en heeft het zodanig beschrevendat lichaam en geest afschuw voelen ten opzichte hiervan. Hij zei: “En niemand onder jullie mag roddelen over de anderen: Zou er iemand onder jullie het dode vlees van zijn broeder graag willen opeten? Nee, je verafschuwt het. “(49:12)
De Profeet(vzmh) zei: “Wees voorzichtig met roddelen omdat roddelen erger is dan overspel, een persoon die overspel pleegt kan bekeren en vergeving vragen van God, en Allah kan hem vergeven, terwijl Allah de roddelaar niet zal vergeven totdat de persoon die het roddelen ontving, hem wil vergeven.”

Het is voor een gelovige niet geschikt om naar roddels te luisteren tegen zijn gelovige broeder. Wezenlijk blijkt het uit de uitspraken van de Profeet(vzmh) en de Imams(moge Allah hen allen zegenen), dat het verplicht is voor degene die het roddelen aanhoort om degene die gekleineerd wordt te ondersteunen en als hij het roddelen niet afweert(tegen zijn gelovige broeder), zal Allah hem verlaten in deze wereld en het hiernamaals en hij zal verantwoordelijk worden net als degenen die roddelden.


Rouwen (azadari)

1.Vraag: Ik heb een vraag over Matam (Azadari) en de wijze waarop onze mensen deze Muharram rituelen houden.

Antwoord: Het is niet gepast voor de rouwenden om de herdenkingsmethode te schenden die ontvangen is door de vrome voorgangers, (Salaf-e Saleh) in de rouw voor het martelaarschap van de Heer der Martelaren, Imam Husseinn (as).


2.Vraag: Is rouwen om Imam Husain (as) en andere onfeilbaren aanbevolen?

Antwoord: Ja, Het is aanbevolen en God zal degene belonen die oprecht hun herinneringen herleeft en hun martelaarschap herdenkt.


3.Vraag: Wat is de denkwijze/mening van Azadari (rouw en rouwzang) voor Imam Husain (as)?

Antwoord: Er is geen twijfel dat de tragedie van Karbala, welke is toegeschreven aan de moordenaars, een criminele en verschrikkelijke daad is. Echter wanneer dit toegeschreven wordt aan Imam Hussein (as) zelf, vertegenwoordigt het een bewuste confrontatie en een moedige weerstand voor een heilige zaak. De hele natie had gefaald om een opstand te doen tegen Yazeed. Zij (de hele natie) waren bezweken aan zijn (Yazeeds) wil. De afdwaling en regressie jegens de Islamitische manieren werden steeds groter.

De Passiviteit van Imam Husain (as) zou –zoals we weten- in deze situatie het einde van de Islam betekenen. Dus nam Imam Husain (as) de verantwoordelijk voor de hele natie op zich. De grootste tragedie was dat iemand die opkwam voor de edelste van de zaak, (de verdediging van de Islam) op zo een wrede manier werd gemarteld.

Dit is de reden dat de opoffering van Imam Husain (as) jaarlijks wordt herdacht door Moslims over de hele wereld. Onze verdriet neemt nooit af als we de tragedie herbeleven.

De jaarlijkse herdenking van Ashura op de 10de van Muharram, dient om ons te herinneren aan de offers van de familie van de Profeet (vzmh). Het maakt ons ook bewust van de mensen die de Islam, de familie van de Profeet en alles waar zij (de familie van de Profeet) voor stonden wilden vernietigen- evenals de mensen die keken, luisterden en niets deden.

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.