Onderwerpen ‘Q’

0

Qiblah | Qasr


Qiblah

1.Vraag: Hoe kunnen we onze verplichte gebeden in het vliegtuig verrichten, terwijl we de richting van de Qibla niet weten i.v.m. de instabiliteit van de vloer (omdat het vliegtuig in beweging is)?

Antwoord: Voor de directie van de Qiblah is het mogelijk om de richting aan de piloot of stewardessen te vragen, omdat hun antwoorden zeker en geldig zijn. Men moet daarom gericht handelen.

Wat betreft de stabiliteit van de vloer waar het gebed wordt uitgevoerd, wordt aan deze voorwaarde afgezien wanneer het niet mogelijk is om dit na te komen. Andere voorwaarden van het gebed (wat mogelijk is) moeten in acht genomen worden. Onder geen één omstandigheid mag het gebed vertraagd worden tot een latere tijd.

 

2.Vraag: Hoe moeten wij in de trein en auto onze gebeden verrichten? Is het nodig om sajda (knieling) op iets te doen of is dit niet nodig? Zou het buigen van onze nek voldoende zijn?

Antwoord: Het is verplicht om- waar mogelijk is- het gebed op de gebruikelijke wijze te verrichten. Dus het gezicht moet in alle stadia van het gebed richting de Qiblah zijn, indien niet mogelijk, in ieder geval bij het zeggen van de takbir ( Allahu akbar). Anders wordt de voorwaarde (je gezicht richting de Qibla) ongeldig. Als het mogelijk is om gewoonlijks de ruku (neerbuigen) en sajdah(neerknielen) uit te voeren (in het gangpad van de trein of bus), dan moeten deze delen van het gebed gewoonlijks worden uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, moet men proberen normaal te buigen voor ruku en sajdah [bijvoorbeeld vanuit een zittende positie op de stoel of de ligplaats van de trein].

Voor sajdah moet men zijn voorhoofd op een item leggen waarop sajdah geldig is, of het opheffen van dat item op het voorhoofd. Als het buigen niet mogelijk is, moet men dit vertonen door het buigen van de nek [halverwege voor ruku en volledig voor sajdah].

 

3.Vraag: Als een persoon naar de maan gaat, in welke richting moet hij bidden?

Antwoord: Hij moet richting de planeet Aarde bidden.

 

4.Vraag: In Europese landen, zijn de publieke toiletten met bepaalde overwegingen gebouwd. Of het in de richting van de Qibla is gebouwd, is niet van hun overwegingen. in tegenstelling tot de situatie in islamitische landen.

Is het toegestaan voor ons om zulke faciliteiten te gebruiken als we niet weten wat de richting van de Qibla is?
En als we weten dat de toiletten/bad richting de Qiblah zijn, is het voor ons toegestaan om ze te gebruiken? Als het niet toegestaan is, wat is de oplossing?

Antwoord: In eerste instantie, is het uit verplichte voorzorgsmaatregelen niet toegestaan om het te gebruiken, behalve als we de directie van de Qiblah niet weten en het niet mogelijk is om te wachten of het wachten zou leiden tot schade en brengt iemand in moeilijkheden.

In het tweede geval, moet men uit de verplichte voorzorgsmaatregelen, bij gebruik van de badkamer zodanig zitten dat zijn gezicht niet richting de Qiblah is (rug keren). Hoewel in geval van noodzaak zal men met zijn rug richting de Qiblah moeten zitten. Dit is gebaseerd op de verplichte voorzorgsmaatregelen.


Qasr (verkote gebeden)

1.Vraag: Wanneer moet men zijn gebeden volledig verrichten en wanneer qasr (twee rakaat in plaats van vier)? Wanneer iemand een inwoner van een stad is, is dit dan genoeg om zijn gebeden volledig te verrichten?

Antwoord: De voorwaarden voor deqasr (verkortte) gebeden staan in de risalah (handleiding) van de Islamietische wetten geschreven. Wanneer een persoon van mening is dat hij voor een lange periode een inwoner van een bepaalde stad is, en hij wordt in het algemeen als een inwoner beschouwt, dan wordt diegene niet gezien als een reiziger (bijvoorbeeld; een persoon wil voor anderhalf jaar in een stad wonen, dan zal het stad na één maand als zijn thuis-stad worden beschouwd). Maar als hij daar voor een korte periode wil verblijven, dan wordt hij in algemene zin als bezoeker beschouwd en moet hij zijn gebeden qasrverrichten.

 

2.Vraag: Is het voor een jager (die jaagt) verplicht om zijn gebeden te verkorten (qasrverrichten)?

Antwoord: Als een persoon gaat jagen met als doel sport en plezier, dan moet hij tijdens de heenreis zijn gebeden volledig verrichten, en bij de terugkeer moet hij zijn gebeden qasr verrichten (alshet niet meer met het jagen temaken heeft). Maar als een persoon jaagt om te kunnen overleven, dan moet hij zijn gebedenqasr verrichten. Dit geldt evenzo voor iemand in het bedrijfsleven die zijn vermogen verhoogt, hij zal zijn gebeden qasr moeten verrichten. Hoewel, in dit geval is de voorzorgmaatregel dat diegene zijn gebeden zowel qasr als volledig moet verrichtten.

 

3.Vraag: Als een persoon van plan is om een zonde te begaan tijdens zijn reis en hij vertrekt met een dergelijke intentie, is het nodig dat hij zijn gebeden qasr (verkort) verricht?

Antwoord: Als een persoon op reis gaat om een zonde te plegen dan moet hij tijdens de terugkeer zijn gebeden qasr (verkort) verrichten, indiende terugreis 8 farsakh is (1 farsakh= 5,5 km). Als diegene geen towba (spijt) heeft betuigt, dan is de aanbevolen voorzorgsmaatregel dat diegene zijn gebeden zowel qasr als volledig moet verrichten.

 

4.Vraag: Wie is een Kathir al safar (frequente reiziger)?

Antwoord: Degene die gedurende één maand 10 dagen reist of gedurende 6 maanden 60 dagen reist wordtals een kathir al safar beschouwd. Daarom moet hij zijn gebeden en vasten volledig verrichten.

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.