Onderwerpen ‘O’

0

Omkoperij | Overspel | Orgaan donatie |


Omkoperij

1.Vraag: Wat is uw oordeel over iemand die zijn werkzaamheden laat doen door een persoon die hij heeft omgekocht?

Antwoord: Omkoperij is haram (verboden) in de Islam.


Overspel

1.Vraag: Als een ongehuwdmeisje en een ongehuwd jongen geslachtsgemeenschap hadden voor het huwelijk, mogen ze een huwelijkscontract aangaan met elkaar?

Antwoord: Ja, dat mogen ze.

 

2.Vraag: Als een getrouwd vrouw overspel pleegt met een man, wat zou uw uitspraak zijn over hen.

Antwoord: De vrouw wordt definitief haram voor hem.

3.Vraag: Als een moslim vrouw overspel pleegt, is het toegestaan voor haar man om haar te doden?

Antwoord: Op basis van verplichte voorzorgsmaatregel, is het niet toegestaan voor hem om haar te doden, zelfs als hij haar ziet in het plegen van overspel.

4.Vraag: Wat wordt bedoeld met de uitdrukking “een overspelige vrouw die bekend staat om overspel”, dat wordt gebruikt in de handleidingen van de islamitische wetten?

Antwoord: Het betekent dat zo’n vrouw bekend is onder de mensen voor het plegen van overspel.

5.Vraag: Is het toegestaan om partij te zijn van een tijdelijke huwelijk met een vrouw die “bekend staat om overspel”, als er geen andere vrouw beschikbaar is en een persoon wanhopig behoefte heeft aan een huwelijk?

Antwoord: Op basis van verplichte voorzorgsmaatregel moet men zich onthouden van trouwen met zo’n vrouw, behalve na haar bekering(berouw).

6.Vraag: Wat is de betekenis van de uitdrukking die gebruikt wordt door wetgeleerden;“er is geen wachttijd (‘idda) voor een overspelige vrouw vanwege haar overspel”?

Antwoord: Het betekent dat ze mag trouwen na het plegen van overspel zonder het uitvoeren van de ‘idda;en als zij getrouwd is, dan is het toegestaan voor haar man om seksuele relaties met haar te hebben zonder inachtneming van de ‘idda, behalve in het geval van al-wat’i bil-Shubha(seksuele relatie vastgesteld op basis van identiteitsverwisseling of onkunde van de wet).

7.Vraag: Een man leefde met een vrouw waarmee hij van plan was te trouwen en hij had ook geslachtsgemeenschap met haar, zonder het aangaan van een huwelijk contract (‘aqd); daarna trouwde hij met haar in de juiste religieuze manier. Is hun samenleving vóór de “aqd” als een huwelijk beschouwd in de ogen van de religieuze wet? Heeft het daarop volgende ‘aqd’een terugwerkende kracht? Wat zal de status van de kinderen zijn, die vóór de ‘aqd’ zijn geboren?

Antwoord: In een [islamitische]huwelijk, wordt de echtelijke relatie vastgesteld door de verbale uiting van de propositie en de aanvaarding. Meer acties of zaden die de bedoeling van het huwelijk weerspiegellen, kunnen een vervanger voor de gesproken woorden zijn. Bijgevolg, het huwelijk wat vermeld staat in deze vraag is niet geldig, behalve na de verklaring van de religieuze huwelijksovereenkomst die geen terugwerkende kracht heeft.

Wat betreft de kinderen, zullen zij als wettig beschouwd worden als de ouders niet van de wet wisten(vereisen van de ‘aqd’) omdat hun relatie als “wat’i bil-Shubha” geclassificeerd zal worden. Maar als beide op de hoogte waren van deze wet, wordt hun relatie als overspelig beschouwd. Bijgevolg worden de kinderen onwettig beschouwd. Echter als er maar één van hen van de wet wist en de andere niet, zullen de kinderen wettelijk worden beschouwd, slechts met betrekking tot de onwetende ouders.

 


Orgaan donatie

1.Vraag: Mogen wij na het overlijden onze organen, zoals het hart, lever en nieren doneren?

Antwoord: Dit is toegestaan, maar als een voorzorgmaatregel is het niet toegestaan om (in) een orgaan van een overleden moslim te snijden, tenzij het leven van een mede moslim in gevaar is.

2.Vraag:Als een orgaan van een atheïst getransplanteerd wordt in het lichaam van een moslim, zou het als ritueel rein (tahir) worden beschouwd? Aangezien deze orgaan na de transplantatie als onderdeel van het lichaam van de moslim wordt beschouwd.

Antwoord:Een orgaan wat vanuit het lichaam komt is ritueel onrein, ongeacht of het van een moslim of geen moslim afkomstig is. Wanneer het in het lichaam van een moslim getransplanteerd wordt, en een onderdeel van zijn lichaam wordt, dan wordt het tahir (rein).

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.