Onderwerpen ‘B’

0

Baard | Baden | Bedenvaart | Bier | Black GammonBloeddonatie | Bloed |


Baard

1.Vraag: Is een Franse baard toegestaan volgens de Islamitische wetgeving (sharia)?

Antwoord: Als verplichte voorzorgsmaatregel is het niet toegestaan om de baard te scheren. Zo is het voor een man niet toegestaan om haren op zijn kin te laten groeien en aan de zijkanten van zijn gezicht de haren te scheren.

 

2.Vraag: Sommige grote bedrijven in Europa discrimineren  degenen die naar een baan solliciteren, dit doen zij tussen degenen met en zonder baard.  Als dit klopt is het dan toegestaan om de baard te scheren voor het krijgen van de baan?

Antwoord: Het scheren van de baard – waarvan het verbod gebaseerd is op verplichte voorzorg – is niet toegestaan voor het verkrijgen van een baan bij deze bedrijven.

 

3.Vraag: Is het toegestaan om beide kanten van het gezicht te scheren en om het haar op de kin te laten staan?

Antwoord: Het scheren van de baard is haram (verboden) gebaseerd op verplichte voorzorgsmaatregel. Dit omvat het haar dat op de zijkanten van het gezicht groeit. Er is echter geen probleem om het haar te scheren dat op de wangen groeit.

 

4.Vraag: Als een persoon op de eerste dag haram pleegt door zijn baard te scheren, is het toegestaan voor hem om hetzelfde te doen op de tweede, de derde, de vierde dag en ga zo maar door?

Antwoord: Als maatregel van voorzorg is het verplicht om hiermee te stoppen.

 

5.Vraag: Is het toegestaan om de baard te scheren, als men geconfronteerd wordt met een onvermijdelijke of een moeilijke situatie?

Antwoord: Het is toegestaan voor een moslim om zijn baard te scheren als hij gedwongen wordt  of i.v.m. medische redenen. Ook mag hij dit doen als hij vreest voor schade aan zijn leven (door niet te scheren) of als de groei van de baard hem in moeilijkheden zou brengen (bijvoorbeeld als het een oorzaak van spot en vernedering is, dat niet normaal aanvaardbaar is voor een moslim).

 

6.Vraag: Sommige mannen scheren hun baard en laten wat haar staan op de kin, is dit toegestaan volgens de sharia ?

Antwoord: Korte franse baarden zijn niet toegestaan .

 

7.Vraag: Is het toegestaan om een lange baard te hebben?

Antwoord: Het is beter dat de lengte van de baard, niet de breedte van een vuist overschrijdt.


Back Gammon

1.Vraag: Is het spelen van Back Gammon en schaken, zonder een weddenschap, toegestaan?

Antwoord: Beide zijn niet toegestaan om te spelen.


Bloeddonatie

1.Vraag: Is transfusie van het bloed van Hindu’s toelaatbaar (in ons eigen lichaam)?

Antwoord: Dat is toegestaan.

 

2.Vraag: Is het toegestaan om bloed te doneren?

Antwoord: Bloed doneren aan patiënten die het nodig hebben is toegestaan.


Baden

1.Vraag: Kan iemand Ghusl-e-Irtimasi uitvoeren in plaats van Ghusl-e-Tartibi, om tijd te besparen, ook al heeft hij genoeg tijd om de laatste uit te voeren?

Antwoord: Er is geen bezwaar hiertegen.

 

2.Vraag: Als een persoon Ghusl-e-JanabatIrtimasi verricht, moet hij dan dit zeggen: “Ik voer Ghusl-e-JanabatIrtimasi” in zijn niyah (intentie)? Zo niet, is het zeggen van: “ ik voer Ghusl-e-Janabat” genoeg?

Antwoord: Het is voldoende om als bedoeling nabijheid tot Allah te hebben bij het verkrijgen vantaharah(reinheid). Dit betekent dat het niet nodig is om je intentie verbaal te vermelden. Alsje in jouw gedachten de bedoeling hebt om Ghusl-e Janabat uit te voeren, dan is dat voldoende.

 

3.Vraag: Als ik vergeten ben om ghusl-e-janabat te doen en na vier dagen herinner ik dat ik ghusl-e-janabat niet heb verricht. Wat is mijn plicht in dit geval? Moet ik deze ghusl doen en de gebeden die ik heb uitgevoerd qaza verrichten?

Antwoord: U moet de ghusl doen en de gebeden qaza vervullen.

 

4.Vraag: Als een persoon de ghusl (baden) verricht- nadat er geconstateerd is dat het gebedstijd is- met de niyyat (intentie) van wajib (verplichting), en nadat hij klaar was komt hij te weten dat de ghusl vóór  het gebedstijd is verricht. Is de ghusl in dit geval correct?

Antwoord: De ghusl is juist en geldig.

 

5.Vraag: Is het nodig om het lichaam te reinigen van onzuiverheden vóór het verrichten van een verplichte ghusl?

Antwoord: Het is niet nodig dat het hele lichaam van een persoon schoon moet zijn vóór deIrtimasi en TartibiGhusl. Dus, als het lichaam schoon wordt tijdens het duiken in het water of het gieten van water over het lichaam met de bedoeling van de ghusl, zal de ghusl in orde zijn.

 

6.Vraag: Hoe wordt Tartibi(sequentiële) ghusl gedaan?

Antwoord: In de methode van deze ghusl moet een persoon eerst een niyyat (intentie)  doen voor de ghusl. Daarna moet men eerst zijn hoofd en de nek wassen, en dan de resterende delen van het lichaam. Het is beter dat eerst de rechterkant van het lichaam gewassen wordt en vervolgens de linkerkant.


Bedenvaart

1.Vraag: Een alleenstaande jongeman is instaat om hadj te verrichten, hij is ook aan het denken over het huwelijk. Als hij naar hajj gaat, zal zijn huwelijk voor een tijdje worden uitgesteld. Welke van de twee heeft de voorkeur(huwelijk of bedevaart)?

Antwood: Hij moet de hajj uitvoeren en het huwelijk uitstellen, tenzij het uitstellen van het huwelijk moeilijkheden levert, in een mate dat het ondraaglijk word. En Allah (swt) weet het beter.

 

2.Vraag:Elk jaar wordt het aanbevolen om de hajj te verrichten. Echter, zijn er in verschillende islamitische landen vele arme moslims die dringend behoefte hebben aan voedsel en kleding. Als het gaat om het maken van een keuze tussen het besteden van het geld aan herhaaldelijke hajj of ziyarat(bezoek naar het heiligdom van één van de onfeilbare) en tussen het geven van het geld in liefdadigheid voor de gelovigen- welke is meer betekenisvol en verdienstelijk?

Antwood: In principe is het helpen van een behoeftige moslims beter dan een aanbevolen hajj of ziyarat(van de heiligdommen). Echter is soms de hajj of ziyarat (samenhangend met bepaalde zaken) die hem kunnen verheffen tot dezelfde of zelfs een hogere status van deugd.

 

3.Vraag: Wat moet een pelgrim doen in het geval dat hij tijdens het scheren van zijn hoofd (in Mina), zijn hoofd verwond en er bloed uit vloeit? Wat zijn de gevolgen(voor zover boete betreft)?

Antwood: Als de verwonding niet opzettelijk is gedaan, dan heeft hij geen verplichtingen.

 

4.Vraag: Ik zou het zeer op prijs stellen als u zo vriendelijk wil zijn om mij te vertellen wat de noodzakelijke voorwaarden zijn waaraan een persoonMustati(bekwaam) wordt. Ik stel deze vraag omdat ik wil weten of ik in aanmerking kom voor Hajj.

Antwood: Voor een persoon is de hajj één keer in zijn leven verplicht, op voorwaarde dat hij aan de volgende eisen voldoet:

I. Meerderjarig zijn (baligh).
II. Gezond en onbelast zijn.
III. Naar Mekka gaan voor hajj moet niet verplicht worden door een haram daad te plegen, het vermijden hiervan is belangrijker dan de hajj, noch mag hij gedwongen een verplicht taak laten dat belangrijker is dan de hajj.

Hij moet de hajj kunnen uitvoeren, dat hangt van een aantal factoren af:
a) Hij moet over voorzieningen beschikken zoals deze omschreven zijn in relevante boeken, en middelen voor vervoer(indien nodig),of hij moet genoeg geld hebben om het te kopen(of het verkrijgen van een ticket).

b) Hij moet gezond en sterk genoeg zijn om naar Mekka te kunnen gaan en de hajj uitvoeren.

c) Er mag geen obstakel op de weg zijn. Als de weg gesloten is, of indien een persoon vreest dat hij zijn leven zal verliezen, of zijn eer zal verliezen, of beroofd zal worden van zijn eigendom terwijl hij op weg is naar Mekka, dan is het niet verplicht voor hem om de Hajj te verrichten. Echter, als hij Mekka kan bereiken langs een andere route dan moet hij de hajj uitvoeren, zelfs als de andere route langer is, maar het moet niet buitengewoon langer zijn.

d) Hij moet voldoende tijd hebben om alle handelingen van aanbidding in de Hajj te verrichten.

e) Hij moet over voldoende geld beschikken om de kosten van zijn gezinsleden te voorzien – waarvan het onderhouden verplicht is voor hem-, zoals zijn vrouw en kinderen, maar ook de kosten van degenen die (uit)betaald moeten worden.

f) Bij terugkeer van Hadj moet hij een aantal levensonderhoud middelen hebben zoals inkomsten uit de bezittingen, landbouw, bedrijfsleven, werkgelegenheid enzovoort, zodat hij geen ellendig leven zal leiden.

5.Vraag: Als ik een lening heb genomen van het bedrijf waar ik werk en nog steeds niet klaar ben met het voltooien in termijnen, dat wil zeggen dat ik mijn lening nog steeds niet heb afgelost, en een schuld nog betaald moet worden. Is het toegestaan voor mij om de Hajj te verrichten?

Antwood: Er is geen bezwaar om het bedenvaart te verrichten in Mekka, maar als gevolg van uw schuld die nog niet is betaald, zal uw hajj niet beschouwd worden als Hajjat al-Islam.


Bier

1.Vraag: Zijn alcoholische dranken rein? Is bier rein?

Antwoord: Er is geen twijfel over de onreinheid van alcoholische dranken. Wat betreft(fuqa) bier, is het onrein op basis van voorzorg, maar er is geen twijfel in het feit dat het haram is.

2.Vraag: Is het toegestaan om bier te drinken waar “alcohol vrij” op staat?

Antwoord: Het is niet toegestaan om het te drinken als er met“bier” wordt bedoeld: de drank dat van gerst wordt gemaakt wat voor milde dronkenschap zorgt. Indien er een drank wordt bedoeld dat gemaakt is van gerst en geen dronkenschap veroorzaakt, dan is het geen probleem.

3.Vraag: Wat is uw mening over bier dat in de supermarkt wordt verkocht en waarop geschreven staat: “alcohol vrij” ?

Antwoord:

De drank dat van gerst wordt gemaakt, en in het Arabisch “Fuqa” wordt genoemd, is als een verplichte voorzorgsmaatregel zeker verboden en ritueel onrein. Deze drank is normaal niet bedwelmend, maar het maakt iemand dronken, dat is een staat van lichte dronkenschap, blijkbaar veroorzaakt door lage percentage alcohol in de vloeistof.
Indien de drank alcoholvrij geproduceerd wordt, en niet “Fuqa” (bier) genoemd wordt, is er geen probleem, en anders is het niet toegestaan, zelfs als alcohol wordt gescheiden. God weet het beste!


Bloed

1.Vraag: Als er bloed wordt gezien in de dooier of het witte deel van het ei, maakt dit een ei onzuiver en haram voor ons? Is er hier een oplossing voor?
Antwoord: De klonter bloed in het ei is zuiver, maar het is haram (voor consumptie). Dus, het ei kan opgegeten worden bij het verwijderen van het bloed, mits er ook maar een klein beetje is opgenomen in het ei. (In het laatste geval, als het niet te verwijderen is, dan wordt het ei haram).

 

2.Vraag: Soms zie ik bloed gemengd met speeksel van mijn mond. Dit gebeurt vaak wanneer ik mijn tanden poets. Wat is de regelgeving op dat soort bloed?
Antwoord: Het bloed dat van binnenuit de tanden komt verdwijnt als het gemengd wordt met speeksel. Het speeksel is rein, en het kan door de keel gaan.

 

3.Vraag: Wat is de regelgeving op het bloed dat onder de nagel vast zit en moeilijk te verwijderen is, is het najis (onrein) of tahir (rein)? Als het najis is, wat moet men doen?
Antwoord:Als het niet is omgevormd, dan is het najis (onrein) en moet het verwijderd worden, mits dit niet leidt tot een gevaar  (haraj). Als het bloed blijft, dan moet tayamum in plaats van wudhu en ghoesl worden uitgevoerd.

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.