Onderwerpen ‘A’

0

Abortus | Adhaan | AdoptieAlcohol | Ahl al-Kitab | Anticonceptie | Auteursrechten | Autoptie |


Abortus

1.Vraag: In bepaalde gevallen suggereert een arts dat een foetus zo misvormd is dat het erg lastig is om het geboren kind te behandelen, waardoor het kind mogelijk een kort leven met veel pijn en kwelling lijdt. Is het dan toegestaan voor de moeder om de foetus te aborteren? Is er een verschil tussen een foetus met een ziel en een foetus waarvan de ziel nog niet in het lichaam zit? Stel we nemen aan dat het wel toegestaan is, moet er dan een compensatie [of smartengeld]worden betaald? Wie moet er dan betalen?

Antwoord: Abortus in dit geval is niet toegestaan, zelfs als de ziel van de foetus het lichaam niet is ingetreden [laat staan een foetus met een ziel].

 

2.Vraag: Wat is de fatwa van Ayatollah Sistani over het gebruik van een spiraaltje en pillen door een vrouw als preventie tegen zwangerschap?

Antwoord: Het is toegestaan voor een vrouw om een spiraaltje en andere anticonceptie middelen te gebruiken, zolang het geen ernstige schade aan de gezondheid van de betrokken vrouw. Verder moet het plaatsen van het middel geen haram handelingen met zich mee brengen, zoals het aanraken of het kijken naar geslachtsdelen van een vrouw door een  man, waarvoor het verboden is. Ook moet een spiraaltje niet leiden tot de abortus van een bevrucht eicel dat geplaats is [in de baarmoeder].

 

3.Vraag: Soms komen artsen tot de conclusie dat de foetus een serieuze aandoening heeft. Het heeft dan als voorkeur om abortus te plegen, want het kind zal na de geboorte misvormd zijn of kort na de geboorte overlijden. Is het daarom toegestaan voor de arts om abortus te plegen? Is het toegestaan voor de moeder om in te stemmen met de abortus? Wie van de twee is dan verantwoordelijk voor het smartengeld?

Antwoord: Enkel het feit dat het kind misvormd zal zijn of kort zal leven na zijn geboorte rechtvaardigt de beëindiging van de zwangerschap niet. Daarom is het niet toegestaan voor de moeder om in te stemmen met de abortus evenals het niet toegestaan is voor de arts om [de abortus]procedure voort te zetten. Het individu die de abortus pleegt zal verantwoordelijk worden voor het smartengeld.

 

4.Vraag: Is het toegestaan voor de man om met zijn vrouw naar bed te gaan na het verstrijken van haar nifas (bloeding dat plaats vindt na de bevalling, miskraam of abortus), die tien dagen is, en de verstrijking van de afscheiding van een istihadha soort, met de opmerking dat het bloeden ongeveer achttien dagen duurde?

Antwoord: Het is toegestaan. Maar het advies is om ihtiyat te houden voor de periode van meer dan tien tot achttien dagen.

 

5.Vraag: Als een moslima verkracht is (buiten het huwelijk door een vreemde), is zij dan toegestaan om abortus te plegen?

Antwoord: Nee, zij is niet toegestaan abortus te plegen behalve als dit tot gevolg heeft dat zij een ondragelijk probleem of moeilijkheid krijgt. Een voorbeeld waarin abortus toegestaan is, is een geval waarin een vrouw vermoord zal worden door haar verwanten als zij erachter komen dat zij zwanger is.

6.Vraag:Mijn vrouw blijkt één of twee weken zwanger te zijn, en wij hebben al vier kinderen. Wij willen geen kinderen meer. Onder wat voor voorwaarden is een abortus toegestaan?
Antwoord:Abortus is niet toegestaan na de implantatie van de [bevruchte]eicel [aan de baarmoederwand], behalve als het leven van de moeder in gevaar is of als de voortzetting van de zwangerschap moeilijkheden met zich mee brengt die niet dragelijk zijn en er geen andere oplossing dan abortus bestaat. In dit geval zou het toegestaan zijn de foetus te aborteren als de ziel het lichaam niet betreden heeft, na betreding van de ziel is het helemaal niet toegestaan.

7.Vraag: Wat is de regelgeving omtrent abortus voor een zwangere vrouw met aids? 
Antwoord: Het is niet toegestaan nadat de ziel het lichaam van de foetus heeft betreden. Als de zwangerschap gevaar voor de moeder met zich meebrengt, dan is zij toegestaan abortus te plegen op de voorwaarde dat de ziel het lichaam van de foetus niet heeft betreden. 

 


Adhaan

1.Vraag: Als iemand thuis bidt, is het dan vereist om voor elk gebed adhaan te doen gevolgd door Iqamah, of zijn alleen 4 takbirs (Allahu akbar), salawaat en iqaamah genoeg?

Antwoord: Het is voldoende om adhaan te doen voor beide gebeden, als hij/zij beide (gebeden) verricht en één keer de athaan doet.

 

2.Vraag: Is het derde gedeelte van de adhaan een deel van de adhaan of iqama?

Antwoord: “AshaduinaAliyanwalee Allah” is geen onderdeel van de adhaan of iqama, maar het heeft de voorkeur om dit na “ashadunainaMuhamadanrasoel Allah” te zeggen als niyyat (intentie) van qorbat (nabijheid).


Adoptie

1.Vraag: Als een moslim vrouw verkracht is (buiten het huwelijk door bijv. een vreemdeling), is het voor haar toegestaan om abortus te plegen?

Antwoord: Nee dat is niet toegestaan behalve wanneer dit tot een onuitstaanbare probleem of tot moeilijkheden kan leiden. Bijvoorbeeld, in het geval dat ze wellicht gedood worden als haar familieleden achter haar zwangerschap komen, dan mag ze abortus plegen.

 

2.Vraag: Wat is de positie van de Islam met betrekking tot het adopteren van kinderen , als het kind vanaf zijn/haar jonge jaren al met de familie leeft en er een goede band ontstaat, gelden de wetten van mahram en niet-mahram nog?

Antwoord: Adoptie in de zin van het claimen van een kind als jouw eigen zoon of dochter en het verkrijgen van een ID-kaart in uw naam voor hem/haar is niet toegestaan. Er is echter geen Ishkaal (bezwaar) in het verzorgen van een kind, haar/hem opvoeden, en het tonen van liefde en zorg wat goed is, maar de afkomst van het kind moet worden behouden. Bovendien is het ontwikkelen van een band niet iets wat leidt tot Mahramiyat.

 

3.Vraag: Is het toegestaan om kinderen te adopteren en dat wij deze kinderen beschouwen als ons eigen kinderen?

Antwoord: Het is toegestaan om een kind te adopteren, maar het kind wordt niet als jouw zoon/dochter, het kind blijft een vreemdeling (niet-mahram) aan een man of zijn vrouw en het kind zal niet degene erven die hem/haar hebben geadopteerd.


Alcohol

1.Vraag: Wat is uw mening over bier dat in de supermarkt wordt verkocht en waarop geschreven staat: alcohol vrij?

Antwoord: De drank dat van gerst wordt gemaakt, en in het Arabisch “Fuqa” wordt genoemd, is als een verplichte voorzorgsmaatregel zeker verboden en ritueel onrein. Deze drank is normaal niet bedwelmend, maar het maakt iemand dronken, dat is een staat van lichte dronkenschap, blijkbaar veroorzaakt door lage percentage alcohol in de vloeistof.

Indien de drank alcoholvrij geproduceerd wordt, en niet “Fuqa” (bier) genoemd wordt, is er geen probleem, en anders is het niet toegestaan, zelfs als alcohol wordt gescheiden. God weet het beste!

 

2.Vraag: Een moslim zit in een cafe en drinkt thee, een onbekende man komt het cafe binnen en komt aan dezelfde tafel zitten en drinkt wijn, is het voor de moslim verplicht om te stoppen met thee drinken en weg gaan?

Antwoord: Ja het is verplicht om weg te gaan van die tafel.

 

3.Vraag: Alcohol wordt gebruikt bij het maken van medicijnen en geneesmiddelen, is het toegestaan deze middelen in te nemen en zijn ze taher (rein )?

Antwoord: Ze zijn rein, het percentage alcohol is zo laag dat het oplost, dus is het toegestaan het in te nemen.

 

4.Vraag: Wat is de regel omtrent het werken in een restaurant waar men aan de klanten alcohol moet serveren?

Antwoord:Het is niet toegestaan.

 

5.Vraag: Wat is uw mening over moslims die in niet-moslim of een restaurants waarvan de eigenaar moslim is eten?Wat als daar ook alcohol en halal vlees wordt geserveerd? Alcohol wordt niet op onze tafel geserveerd verandert dit de regel?

Antwoord: Als alcohol niet wordt geserveerd op jou tafel is er geen bezwaar, je kan dan halal vlees eten in het restaurant. Als een moslim een slechte reputatie krijgt bij het eten in zulke restaurants, dan is het niet toegestaan om daar te eten.

 

6.Vraag: Wat is uw uitspraak met betrekking tot de tandheelkundige producten waarin alcohol zit, bijvoorbeeld mondwater?

Antwoord: Het is rein (taher).

 

7.Vraag: Wat is de fatwa over het gebruik van alcoholisch parfums? Zijn deze soort parfums najis (onrein) en is het toegestaan om het te gebruiken?

Antwoord: Zulke parfums zijn zuiver (taher) en mogen gebruikt worden.

 

8.Vraag: Is het toegestaan om alcohol of drugs te produceren voor medische doeleinden?

Antwoord: Het is toegestaan om ze te gebruiken in de mate die nodig is voor de behandeling.

 

9.Vraag: Is het toegestaan om te socialiseren of uitnodigingen te accepteren van moslims die betrokken zijn bij zaken zoals de verkoop van alcoholische dranken en varkensvlees?

Antwoord: Dat is geen probleem.

 

10.Vraag: Veroorzaakt ethanol dronkenschap? Wat over het gebruik van deze en andere “families” van alcohol die gesynthetiseerd zijnuit aardolie en in parfums en medicijnen etc. worden verwerkt? Zijn ze najis (onrein) en kunnen deze gebruikt worden tijdens het gebed?

Antwoord: Volgens Ayatullah Sistani is alcohol tahir (ritueel schoon), maar het is niet toegestaan om het te drinken. Het gebruik van parfum en geneesmiddelen die gemengd zijn met alcohol is toegestaan.


Ahl al-Kitab

1.Vraag: Wat is de fatwa (opinie) over AhlulKitab? Zijn ze rein of onrein?

Antwoord: De AhlulKitaab (dat wil zeggen, de Joden, de Christenen en de volgelingen van Zoroastrians) zijn ritueel rein(tahir) zolang je niet weet dat ze ritueel onrein(najis) zijn geworden door in contact te komen met een onzuivere object. U kunt deze regel volgen bij het handelen met hen.

 

2.Vraag: Is het toegestaan om te eten (uit de handen)van niet-AhlulKitab mensen?

Antwoord: Voor een Moslim is het toegestaan om het voedsel te eten wat bereid is door een niet-moslim die niet afkomstig is van AhlulKitab(bijvoorbeeld een hindoe of boeddhist), op voorwaarde dat hij niet weet of er niet zeker van is dat de niet-moslim het voedsel met vocht heeft aangeraakt, en op voorwaarde dat hij niet weet of er niet zeker van is dat het voedsel het gene bevat wat verboden voor hem is, zoals bedwelmende dranken.

 

3.Vraag: Is het toegestaan om voedsel te eten dat bereid is door Christenen en Joden?

Antwoord: Omdat de volgers van de vroegere onthulde godsdiensten(dat wil zeggen, de Joden, Christenen en de volgelingen van Zarathoestra) ritueel rein zijn, zijn veel van de problemen opgelost met betrekking tot de status en toelaatbaarheid van het voedsel, wanneer we in hun midden leven. Voor de Moslims is het toegestaan om te eten van hun voedsel ongeacht ze het met hun natte handen hebben aangeraakt of niet, zolang we niet weten, of er niet zeker van zijn dat het iets bevat wat verboden is voor ons, zoals bedwelmende dranken. Voor vlees, vet en extracten daarvan, zijn er specifieke regels die zullen later worden besproken.


Anticonceptie

1.Vraag: Sommige vrouwen willen zwangerschap voorkomen, maar hun man wil dat ze zwanger raken. Is het toegestaan om pillen of injecties te gebruiken om conceptie te voorkomen?

Antwoord: Al deze(methodes) zijn toegestaan als ze geen aanzienlijke schade met zich mee brengen en als deze niet tot abortus van de bevruchte eicel (in de baarmoeder) leiden.

 

2.Vraag: Is het toegestaan voor een man om zijn vrouw te dwingen niet zwanger te raken, ook als zij het wel wil? Hij dwingt haar om pillen, injecties of een spiraal te gebruiken.

Antwoord: Hij heeft het recht niet om dit te doen.

 

3.Vraag: Wat is uw oordeel over pillen die vrouwen innemen om het begin van hun maandelijkse menstruele cyclus uit te stellen?

Antwoord: Het is voor hen toegestaan om deze pillen te gebruiken.

 

4.Vraag: Er zijn pillen die vrouwen innemen om het begin van hun maandelijkse cyclus in de dagen van de maand Ramadan en de dagen van Hadj uit te stellen, maar soms komt er met tussenpozen bloed tijdens het vertragen van de cyclus, echter heeft het niet de kenmerken van een cyclus. Wat is het oordeel, als ze weet dat wanneer ze stopt met de medicatie, zij over 3 dagen zal menstrueren, en met de medicatie geen menstruatiebloed zal komen, behalve met tussenpozen?

Antwoord: Op basis van deze hypothetische vraag, is uitspraak van menstruatie niet van toepassing op de intermitterende bloed. God weet het beste.

 

5.Vraag: Het gebruik van voorbehoedsmiddelen is populair deze dagen. Als het gebruik van de pil en soortgelijke dingen schade veroorzaakt of moeilijkheden veroorzaakt, en de enige overgebleven keuze is (het inbrengen) van sommige middelen door een mannelijke of een vrouwelijke arts die vereist het blootstellen van de omgeving, is dit toegestaan voor een vrouw, wetende dat een zwangerschap haar schade of problemen zal veroorzaken?

Antwoord: Het is toegestaan zolang zij geconfronteerd is in zowel de zwangerschap en het gebruik van alternatieve anticonceptiva, dergelijke ontbering en gevaar dat niet normaal kan worden doorstaan. Indien dit is vereist, naast het blootstellen van de geslachtsorganen en andere delen van haar lichaam rond de genitaliën, dan moet ze doorverwezen worden naar een vrouwelijke arts. Als dit niet mogelijk is dan mag ze doorverwezen worden naar een mannelijke arts.

 

6.Vraag: Wat is Ayatollah Sistani’s fatwa (regelgeving) over het gebruik van een spiraal en pillen(door een vrouw) om zwangerschap te voorkomen?

Antwoord: Het is toegestaan voor een vrouw om de spiraal en andere anticonceptie te gebruiken, op voorwaarde dat het geen ernstige schade voor de gezondheid van de vrouw veroorzaakt en dat het inbrengen van de middelen niet gepaard gaat met een haram handeling, zoals de mannelijke aanrakingen of kijken naar de intieme delen van het lichaam van de vrouw die verboden zijn voor hem(om naar te kijken). Hetzelfde geldt voor de vrouw, zij mag ook niet naar het intieme deelkijken en het intieme deel dat haram is aanraken zonder handschoenen. Bovendien moet de spiraal niet tot abortus van de bevruchte eicel [in de baarmoeder]leiden.


Auteursrechten

1.Vraag: Kan ik gebruik maken van gekraakte cd-software?

Antwoord: Als iemand anders de software heeft gekraakt dan kunt u deze gebruiken, maar het is niet toegestaan om het te kopiëren of branden op een andere compact disc.

 

2.Vraag: Veel Islamitische boeken en software hebben auteursrechten. Wat is de Islamitische visie van auteursrechten?Als ik een fotokopie maak van een boek, of een cd dupliceer met auteursrechten, pleeg ik dan een zonde?

Antwoord: Het kopiëren of dupliceren van een boek of software zonder toestemming van de eigenaar is niet toegestaan.

 

3.Vraag: Wat is de uitspraakover het kopiëren van computersoftware, films, audio-cd’s en andere dergelijke dingen, die de formulering “Alle rechten voorbehouden” of “Copyright” dragen? Geldt deze regel voor producten die Moslims hebben gemaakt? En de producten die door niet-Moslims of door bedrijven zijn gemaakt?

Antwoord: Auteursrechten moeten worden gerespecteerd;Het is niet toegestaan om een softwareproduct te kopiëren, als het tegen de wet is.


Autopsie

1.Vraag: In bepaalde gevallen, eisen een aantal overheidsinstellingen dat autopsie moet worden uitgevoerd op het lichaam van de overledene, om de doodsoorzaak vast te stellen. Wanneer is het toegestaan om in te stemmen met hun vraag en wanneer is het niet toegestaan?

Antwoord: Voor geen enkel erfgenaam van een overleden Moslim is het toegestaan om toestemming te geven voor het uitvoeren van autopsie op het lichaam van de overledene voor het bovengenoemde en andere soortgelijke doeleinden, en is het noodzakelijk voor hem indien het mogelijk is om de autopsie te voorkomen. Natuurlijk, als een andere belangrijke factor in het spel is die een gelijk- of groter belang heeft dan deze basisregel, dan is het toegestaan.

 

2.Vraag: Wat is uw uitspraak over autopsie van een overleden Moslim?

Antwoord: Het is niet toegestaan autopsie uit te voeren op het lichaam van een overleden Moslim, omwille van onderwijs en andere doeleinden. Het is alleen toegestaan, als het leven van een andere Moslim er afhankelijk van is- ook al is het ergens in de toekomst.

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.