Hoe vormen we een identiteit?

0

Bismillah al-Rahman al-Rahim

 

Met alle ogen gericht op moslims en de islam is er een psychologische strijd onder moslimjongeren rondom vragen over identiteit en zelf-representatie. Het is niet een probleem waar alleen echter moslims mee te maken hebben. Veel mensen moeten er dagelijks mee leren omgaan. Wie niet heeft weleens gedacht ‘wat zullen mensen van mij denken als ik dit doe?’

Identiteit en individualisering is vaak gebaseerd op hoe anderen ons zien en hoe wij ons willen presenteren tegenover anderen. Men gaat voor zichzelf een personage creëren om de oordelende ogen van anderen tevreden te stellen. Als het te ver doorschiet kan dit verstikkend zijn want er ontstaat een angst van afwijzing door diezelfde mensen. Ook kan er een depressie ontstaan vanwege de prestatiedruk die anderen voor jou bepalen.

Überhaupt je identiteit baseren op de visie van een ander mens is eigenlijk absurde zelfmarteling. Het is absurd omdat andere mensen maar tijdelijk bestaan. Dit betekent dat de mening van de ander geen oneindige betekenis kan hebben voor jouw bestaan. Dat is echter nog maar het topje van de ijsberg. De ander waar je je tegenover wilt presenteren is bovendien ook nog eens een emotioneel en instabiel wezen. Hij heeft ook nog een beperkte blik in ruimtelijke en tijdelijke zin. Zijn emoties en indrukken kan met de jaren en soms zelfs met de uren veranderen. Wat hij vandaag prijzenswaardig vind is mogelijk morgen niet meer het geval. Daarnaast ziet de ander nooit het complete beeld van een gebeurtenis of persoon. De ander kan een situatie nooit objectief en geheel omvatten met zijn beperkte zintuigen. De ander is dus onrechtvaardig tegenover de gehele realiteit van jouzelf.

Als de mens en in dit geval de ‘ander’ niet eens de vermogens heeft om de realiteit te omvatten dan behoren we te stoppen met onze waarde te laten meten door ‘wat de ander over mij denkt’. Maar wat als je kan ontdoen van het oordeel van de ‘ander’ en je volledig gaat richten op het oordeel van jezelf? Jij bepaald je waarde. Het is een alternatief dat vaak wordt gegeven in de geïndividualiseerde westerse maatschappij maar ook dit is een denkfout. Dit alternatief heeft namelijk dezelfde problemen als wanneer je je waarde laat meten door anderen. Is jouw innerlijke zelf ook niet tijdelijk, emotioneel instabiel en beperkt in het begrijpen van de gehele situatie? Wat voor reden is er om te geloven dat je innerlijke zelf rechtvaardiger is in begrijpen van jouw gehele realiteit van jouw bestaan? Je creëert dan onbewust een personage om het beperkte en instabiele veroordelingsvermogen van je eigen zelf tevreden te stellen.

De oplossing voor dit probleem is dat je je identiteit moet  baseren iets dat eeuwig, emotioneel stabiel en rechtvaardig is. Alleen dan kan je je waarde objectief meten. Als je jezelf gaat baseren op een hogere bron, dan is het duidelijk wat er van je verwacht wordt en je bereikt dan het beste dat een menselijke identiteit kan bereiken.

Als je jezelf afstemt aan jouw maatschappij, dan ben je een reflectie van de maatschappij. Als je je aan jezelf afstemt, dan ben je een reflectie van jezelf. Als je jezelf echter afstemt op het allerhoogste, dan ben je een reflectie van het allerhoogste.

Wat anders is het allerhoogste dan Allah (Subhanahu Wa Ta’ala)?

 

Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, Hij is de Barmhartige, de Genadevolle.

Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de Schenker van Veiligheid, de Beschermer, de Machtige, de Krachtige, Bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.

Hij is Allah, de Schepper, de Maker, de Vormer. Hij heeft de schoonste namen. Alles wat in de hemelen en op aarde is verheerlijkt Hem en Hij is de Almachtige, de Alwijze.

(Surah 59: 22-24)

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.