Het verschil tussen kennis en geloof

0

In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle,

 

Het verschil tussen kennis en geloof

Weet dat geloof iets anders is dan kennis hebben over God, de eenheid van zijn bestaan en zijn andere kenmerken—zoals kenmerken van perfectie (siffat al kamaliyyah), kenmerken van glorie (siffat al –jalaliyyah). Hieronder valt ook de kennis over de engelen, heilige boeken en de dag des oordeels. Iemand die deze kennis heeft is niet per se een gelovige. De duivel bezit de kennis van al deze onderwerpen meer dan jij en ik en elk ander individu maar toch is hij een ongelovige. Het geloof is een verlangen van het hart naar een innerlijke ervaring, als die niet oprecht is, zal dit niks veranderen in het geloof.

Iedereen die kennis van religie heeft behaald door  intellectuele oefeningen en argumenten, moet tegelijk ook zichzelf geheel onderwerpen aan zijn bevindingen. Hij behoort zich plichtig en bescheiden te presenteren tegenover God en alle verantwoordelijkheden die daarbij horen te accepteren. Alleen dan kan een persoon een perfecte gelovige worden (Mu’min). Wanneer de opstapeling van geloof zich heeft gestabiliseerd, brengt het innerlijke vredigheid in het hart met zich mee. Dit is niet iets wat je kunt bereiken enkel door kennis.

Het is mogelijk dat de ‘rede’ iets accepteert doormiddel van logica en onderwijs, maar het kan ook zijn dat het hart tegelijkertijd niet bereid is om het ook te accepteren. Hierdoor wordt kennis nutteloos. Bijvoorbeeld je weet dat een dood persoon niks meer kan doen, geen goed of kwaad. Ondanks dat kan je jezelf maar moeilijk overtuigen om een nacht door te brengen naast een dood lichaam, vanwege irrationele angsten  en onzekerheid in het hart enzovoort. Als iemand echter ook in zijn hart begrijpt dat een dood persoon niks meer kan doen, dan is een nacht doorbrengen naast een dood lichaam geen moeilijke taak meer. Het hart onderwerpt zich aan de resultaten van logica en elke vorm van angst in het hart zal dan verdwijnen.

Daardoor is het overduidelijk dat onderwerping aan het hart iets totaal anders is dan onze kennis, wat enkel zal leiden tot een comfort voor het brein. Is het mogelijk dat iemand logischerwijs kan bewijzen dat er een intelligente schepper is en uitspraak kan doen over andere ware religieuze zaken, maar geen geloof heeft en onderdeel wordt beschouwt van de ongelovigen, hypocrieten en polytheisten?

Vandaag zijn mijn ogen en de jouwe gesloten en wij bezitten geen heilige visie. Onze wereldlijke ogen hebben niet de mogelijkheid om te zien, maar wanneer het verborgene is getoond en het rijk van de hemelen zich manifesteert en de fysieke wereld verdwijnt en de realiteit wordt gepresenteerd; zal je realiseren dat jij niet een gelovige in God was en jouw rationele oordelen niet overeenkwamen met jouw geloof. Tenzij de woorden –er is geen andere god behalve God  – is geschreven op het tablet van het hart. Met alleen de pen van de rede is de mens geen ware gelovige in de eenheid van God.

Wanneer deze heilige dictaten zijn gedrukt op het hart, wordt het domein van het hart het domein van God.  Hierdoor verwacht hij geen enkel rank of onderscheiding, rijkdommen van anderen; hij zoekt niet naar eer of beroemdheid aan de hand van de hulp van anderen; en zijn hart wordt niet hypocriet en werelds.

Bron: http://www.al-islam.org/forty-hadith-an-exposition-second-edition-imam-khomeini/second-hadith-ostentation-riya#difference-between-knowledge-and-belief

Forty hadith an exposition –Imam Khomeini.

Share.

About Author

Comments are closed.