Het gebed

0

“..maar buig je eerbiedig neer en kom nader.” {96:19}

Sluit je ogen… en adem diep en rustig in… beeld je in dat je met hart en ziel afreist naar de staat van Sujud.. je voorhoofd streeft af naar de aarde.. diezelfde aarde waaruit jij bent geschapen.. je voelt je voorhoofd de grond raken en een rustgevend gevoel betreedt je hart.. adem weer langzaam uit.. terwijl je rustig uitademt, voel je je hart ook langzaam in sujud gaan.. je begint je te realiseren dat Allah jou uit deze aarde heeft geschapen.. en Hij heeft je uitgenodigd om op het dichtste punt bij Hem te komen.. met {Subhana rabbiya’l-a’la wa bihamdih} prijs je jouw Schepper voor Zijn unieke kwaliteit.. “Zeker, Wij zijn in staat om zijn vingertoppen te vormen.” {75:4}.. je beseft je dat je voor Allah niet zomaar een nummer bent, zoals je wellicht gewend bent in de maatschappij.. voor Allah ben je een individu.. met deze gedachte merk je dat je het liefst nog even dicht bij Hem wilt blijven..

..Maar na een lang eerste bezoek aan jouw Heer, maak je je op voor de zittende positie.. {Allahu Akbar}.. Hij is groter dan wat wij ook aan Hem toeschrijven.. Nadat Hij jou uit de aarde heeft geschapen, heeft Hij jouw je ziel ingeblazen en je op de wereld geplaatst.. de wereld waar veel testen op ons pad komen.. en waar we veel fouten maken… in alle nederigheid zegt ons hart dan ook {Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi}.. opdat we vergeven zullen worden in dit leven om zo gezuiverd te zijn in het Hiernamaals..

..Met het verzoek om vergiffenis en de erkenning van de Verheven status van Allah, keren we eerbiedig terug naar de aarde.. ons tweede bezoek aan God is een feit.. terwijl ons voorhoofd de grond raakt, betreden we het domein van de Almachtige met wederom een lofprijzing {Subhana rabbiya’l-a’la wa bihamdih}.. dit bezoek zal iets langer duren dan de eerste, want in deze Sujud besef je je dat je uiteindelijk weer terug zal keren naar de aarde.. voor degene die al zijn teruggekeerd, vraag je oprecht vergiffenis.. je verzoekt Ar-Rahmaan om genade te hebben op de zielen die in Barzakh zijn.. en om hun graven te verruimen.. zij die zeggen ‘Gister was ik net als jij, en morgen zul jij net als ik zijn’.. je overdenkt je zondes en vraagt Allah nog om jou en je dierbaren de laatste belangrijke dingen te schenken..

..wederom met {Allahu Akbar} neem je afscheid van de laatste Sujud.. terwijl je hoofd de grond verlaat en langzaam terugkeert naar de zittende positie, merk je dat nu het moment is gekomen waarbij je de afrekening in ontvangst zult nemen.. met je hoofd gebogen en je ogen gericht op je borstkas.. het moment dat je voor de tweede keer zal worden opgewekt uit de aarde.. dit keer om te zien of je geslaagd bent voor jouw test in het wereldse leven.. het liefst wil je dat je nog in het wereldse leven was, zodat je oneindig veel om vergiffenis kon vragen.. want al snel zul je merken dat het Zijn Vergiffenis is wat jou het meest heeft geholpen.. het is Zijn Genade wat jou zal redden van de bestraffing en heeft doen slagen voor jouw test.. want is de bestraffing dan niet de afwezigheid van Zijn Genade?.. en is de afwezigheid van Zijn Genade dan niet onze nalatigheid om daar om te smeken?..

 

{Bismillahi’r-rahmani’r-rahim}.. Met Zijn Genade en Barmhartigheid zal alles beginnen.. en zal alles ook weer eindigen..

Share.

About Author

Comments are closed.