Wat is Zakat?

0

In de naam van Allah (swt), de Barmhartige de Meest Genadevolle,

 

 

Zakat is één van de tien verplichtingen van de islam, ook wel furu’-e-deen genoemd. Het betekent letterlijk “zuivering”, zoals ook gebruikt in de Heilige Koran:

 

“Neem van hun rijkdom de zakat, om hen te zuiveren en om hen daarbij te reinigen…” (Heilige Koran, 9:103)

 

Bidden en vasten zijn daden van fysieke aanbidding, terwijl de zakat een daad van financiële aanbidding is. De zakat moet worden gegeven met de intentie van qurbah, dit wil zeggen het voldoen aan de bevelen van Allah (swt). In de heilige koran zijn in totaal 82 verzen waarin het belang van zakat wordt vermeldt, waarbij in 23 verzen het belang hiervan samen met de verplichte gebeden genoemd wordt.

 

Degene die aansprakelijk zijn voor de zakat en deze niet betalen begaan een grote zonde. De heilige koran veroordeelt degene die de zakat niet betalen:

 

“…En zij die het goud en zilver oppotten en het niet besteden op de Weg van Allah: Verkondig hen over een pijnlijke bestraffing. De dag waarop dit (goud en zilver) verhit zal worden in het vuur van de Hel, dan zal ermee over hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen gestreken worden. (En er zal worden gezegd:) “Dat is wat jullie voor jezelf hadden opgepot, proeft dan wat jullie plachten op te potten.” (Heilige Koran 9: 34 – 35)

 

De Islam wil dat ieder mens met eer en waardigheid leeft. Daarom is de zakat een plicht voor de rijken om de armen ermee te helpen. Een moslim met kapitaal moet ieder jaar een gedeelte van zijn rijkdom betalen als zakat en khums. Hierdoor kan het leven voor ieder individu gelukkig en comfortabel zijn.

 

Er zijn twee vormen van zakat, Zakat-al-Mal en Zakat-al-Fitr. De zakat moet men overhandigen aan zijn vertegenwoordiger (Marja al-Taqlid). De vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de juiste verdeling van de zakat onder de rechthebbende.

 

Volgens het 60ste vers van soerat At-Taubah worden de volgende acht groepen als rechthebbende op de zakat genoemd:

 • De armen
 • De behoeftigen
 • De werkende aan de inzameling van de zakat
 • De niet-moslims die geneigd zijn tot het bekeren naar de Islam
 • De slaven
 • De schuldenaren (Degene die buiten zijn schuld, omwille van Allah, in moeilijkheden is geraakt)
 • Om (uit te geven) op de Weg van Allah
 • De reiziger (zonder proviand)

 

 

 

Zakat dient uitsluitend aan een sjiitische “Ithna ‘Ashari” (twaalvers) worden geschonken. Indien men hiervan wilt afwijken is de toestemming van de Marje al-Taqlid hierbij noodzakelijk.

 

Overigens mag een Seyyid (afstammeling van de profeet) geen zakat ontvangen van een nietSeyyid. Een Seyyid mag geen sadaqah  ontvangen en zakat staat gelijk aan sadaqah. Een Seyyid mag zelf wel zakat geven aan een ander Seyyid of aan een niet-Seyyid.

 

Het is verplicht om zakat te betalen over de volgende categorieën:

 • Munten: Zilver en goud
 • Vee: Koeien, schapen, geiten en kamelen
 • Gewassen: Tarwe, gerst, dadels en rozijnen

 

Hoeveel procent zakat moet men betalen over zijn rijkdom?

Dit verschilt per categorie. Voor de zakat van goud en zilver moet een percentage van 2,5% betaald worden. Er is  een minimumgrens waar men aan moet voldoen om zakat te kunnen betalen. Het is bijvoorbeeld pas verplicht om over zilver (munten) zakat te betalen als de eerste 105 huidige mithqals bereikt zijn, wat gelijk staat aan 483,88 gram. Het percentage wat aan gewassen betaald moet worden kan variëren tussen de 5 en de 10% en het betalen van zakat is pas verplicht als de eerste 847 kg bereikt zijn. Zo verschilt het ook bij de categorie vee (koeien, schapen, geiten en kamelen). Hierover zal niet diep in worden gegaan, omdat wij jongeren (in westerse landen) er weinig mee te maken zullen hebben.

 

Zakat al-Fitr

Op het moment van zonsondergang op Eid-ul-Fitr  ’s nachts (de nacht voorafgaand de Eid), hoort ieder (gezond) volwassenen die noch bewusteloos, noch arm en noch een slaaf is van een ander, zakat al-fitr te betalen namens zichzelf en zijn gezin. Dit betekent dat als men thuiswonend is, dat de ouder/ verzorger hiervoor verantwoordelijk is. De reden voor het geven van zakat al-fitr is het vertonen van dank aan Allah’s gunst op zijn dienaar met al-fitr (d.w.z. dat hij het vasten mag verbreken) bij het beëindigen van ramadan.

 

Zakat al-fitr is het bedrag van één Saa’. Het bedrag van Saa’ staat gelijk aan drie kilogram gewas. Dit kan dus bijvoorbeeld tarwe, gerst, dadels, rozijnen of rijst zijn.

 

 

 

______________________________________________________________________________

Bronnen:

(1): 9:103

(2): 9:34-35

http://www.alnajafi.org

http://www.sistani.org

http://www.al-islam.org

Share.

About Author

Comments are closed.