Wat betekent vasten in de maand Ramadan?

0

De betekenis van het vasten..


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

“Oh, gij gelovigen! Het vasten is u voorgeschreven, zoals degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. Voor een zeker aantal dagen (zult gij vasten) …”
(De Heilige Koran: Hoofdstuk 2, Verzen 183-184)


Elk jaar in de negende maand van de Islamitische maankalender, onthouden Moslims over de hele wereld zich van eten, drinken, ijdele praat en bepaalde andere handelingen van voor zonsopkomst tot na zonsondergang.

Wat houdt de vast van de maand van Ramadan in?

In het kort, betreft de vast onthouding van al het eten, drinken, ijdele praat en geslachtsverkeer van de tijd voor de dageraad, als de hemel licht genoeg wordt om een zwarte draad van de witte draad van de horizon te onderscheiden, tot na zonsondergang als de roodheid de Oostelijke helft van de hemel verlaat. Een aantal mensen hoeft niet te vasten vanwege hun leeftijd, gezondheidstoestand, zwangerschap, etc., en kunnen aan liefdadigheid geven in plaats van te vasten en/of moeten op een later tijdstip de vastendagen inhalen.

Echter, de ware geest van de vast van de maand Ramadan is meer dan slechts onthouding van een aantal zaken. Het is een tijd van voortdurende, versterkte inspanning tot spirituele perfectie.

“Dorst en honger onderga, voel, doorleef je, hier en nu, om de ernst en scherpte van de droogte en hongersnood, die aan de orde van de dag zal zijn op de Dag des Oordeels, onder de aandacht te brengen.

 • Geef aalmoezen aan de armen en de berooiden.
 • Behandel je ouders en ouderen met respect.
 • Wees aardig en liefhebbend voor je kinderen en jongeren.
 • Zorg voor en kijk om naar je verwanten.
 • Spreek niet over datgene, dat zelfs niet eens gefluisterd zou moeten worden.
 • Sluit je ogen voor dat wat onfatsoenlijk is om naar te kijken.
 • Wees doof voor dat wat te lasterlijk is om aan te horen.
 • Wees meelevend, zacht en aardig voor wezen, opdat na jou jouw kinderen, mocht het nodig zijn, dezelfde behandeling van anderen krijgen.
 • Wend je berouwvol tot God en zoek Zijn nabijheid.”

-Heilige Profeet, vrede zij met hem en zijn familie.

Naast vasten en het nastreven van een buitengewoon moreel karakter, wijden Moslims zoveel mogelijk tijd en energie aan gebed en supplicatie voor de Enige Ware God in de maand van Ramadan. Gedurende een aantal nachten in deze maand, blijven Moslims de gehele nacht wakker in aanbidding.

Na de laatste dag van de maand van Ramadan, vieren Moslims Eid ul Fitr om de voltooiing van de vast te gedenken. Ze komen samen voor gebed, eten en bescheiden uitwisseling van cadeau’s (vooral voor kinderen). Echter, het is een dag van gemengde gevoelens, omdat de meest gezegende maand van Ramadan met al zijn kansen op vergiffenis en beloning voor weer een jaar is verstreken.

“Ik zoek mijn toevlucht bij Uw vriendelijkste beschikking, Oh Heer, opdat niet de dageraad van deze nacht aanbreekt, of de maand van Ramadan tot een eind komt, en ik nog steeds een aangeklaagde (niet vergeven) zondaar ben, blootgesteld om gestraft te worden, op de Dag dat ik voor U zal verschijnen.”

[Uit een gebed voor de laatste nacht van de maand Ramadan, geleerd door Imam Jafar as-Sadiq, vrede zij met hem]

Vasten is voorgeschreven in de geloven van Abraham

De Joodse, Christelijke en Islamitische religies leggen allen vasten op. Mozes nam een vast van veertig dagen op de berg Sinaï in acht ten tijde van de openbaring van de Tien Geboden (Exodus 24:18). Hoewel nu minder gangbaar, is het een Joodse traditie om te vasten tijdens rouw of in gevaar. De meeste praktizerende Joden vasten nog steeds op de Dag van Boetedoening en tijdens de gedenking van een week, aan de verwoesting van Jeruzalem in 597 voor Christus. Jezus van Nazareth, vrede zij met hem, vastte ook op de Dag van Boetedoening en op de veertig dagen dat Mozes vastte om Satanische verleiding af te wenden.

“Toen werd Jezus door de Geest de woestijn in geleid om te worden verleid door de duivel. Na veertig dagen en veertig nachten te hebben gevast, had hij honger.”
(Mattheus 4:2)

Veel Christenen houden een veertig-daagse vast voor Pasen, hoewel het nu slechts onthouding van bepaalde etenswaren inhoudt, in plaats van al het eten en drinken. Moslims vasten de maand van Ramadan en kunnen, als ze willen, vasten op de meeste andere dagen in het jaar.

De Enige God schrijft vasten voor aan de gelovigen; en het heeft vele voordelen. Materiële genoegens kunnen uitgedrukt worden in voedsel, en drinken, sexuele genoegens en ijdelheid. Vasten betekent onthouding hiervan, tegen de natuurlijke instincten van de Mens ingaand, om het gebod van God te volgen. Dit bouwt een persoon zijn zelf-controle op en versterkt het, hen dichter bij hun Schepper brengend. Andere voordelen van vasten zijn:

 • Vasten brengt langzaamaan geduld bij, leert zelf-controle en discipline.
 • Vasten vergroot het medeleven voor de minder bedeelden.
 • Vasten vergroot de focus op spiritualiteit en verkleint de focus op materialisme.
 • Vasten heeft vele voordelen voor de gezondheid.
 • Vasten kan een boetedoening zijn voor zonden en kan een grote beloning opleveren.
 • Vasten is een deel van een sterk spiritueel en fysiek hernieuwingsplan.
 • Vasten herinnert aan belangrijke heilige religieuze gebeurtenissen.

De Islamitische vast van de maand van Ramadan is een voortzetting van de lange geschiedenis van vasten in de geloven van Abraham. De voordelen van zelfverbetering van het vasten, maken het een belangrijk middel om iemand’s geloof en praktijk van religie te verbeteren.

“Voorwaar, de mannen en de vrouwen die vasten…voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.”
-De Heilige Koran 33:35

 

Waarom wordt vasten vooral in de maand van Ramadan voorgeschreven aan Moslims?

De maand van Ramadan is de negende maand in de Islamitische maankalender. Omdat een maanjaar ongeveer anderhalve week korter is dan een zonnejaar, gaat de maand van Ramadan terug in de seizoenen. Het is een heilige maand, omdat God het bestemd heeft voor de openbaring van heilige teksten. Imam Ja’far as-Sadiq citeert de Heilige Profeet, vrede zij met hem en zijn familie, toen hij zei:

“De Boeken van Abraham werden geopenbaard in de eerste nacht van de maand van Ramadan; de Torah werd geopenbaard in de zesde nacht van de maand van Ramadan; het Gospel werd geopenbaard in de dertiende nacht van de maand Ramadan . . ., en de Heilige Koran in de drie-en-twintigste van de maand van Ramadan.”

Het wordt ook als heilig beschouwd, omdat het de Nacht van Macht (Laylatul Qadr) bevat. “Qadr” betekent letterlijk lot, en in deze nacht bepaalt God iedere en elke gebeurtenis die zich gedurende het komende jaar voor iedereen en allen van Zijn schepping gaat voordoen.

Imam as-Sadiq, vrede zij met hem, laat ons weten dat:
“Tijdens Laylatul Qadr, dalen de engelen, de geest, en de vertrouwde klerken allen neer naar de lagere hemels en schrijven neer wat God ook maar bepaalt dat jaar, en als God iets wenst te bevorderen, of uit te stellen, of eraan toe te voegen, draagt Hij de engel op het uit te wissen en te vervangen met wat Hij bepaalt.”

De Heilige Profeet van Islam, vrede zij met hem en zijn familie, vertelt ons over de grote zegeningen van de maand van Ramadan:

“De maand van Ramadan is overvloedig met voordelen, genadig, gereed om je zonden van omissie en commissie aan God aan te bieden voor het verkrijgen van Zijn vergiffenis. Zijn dagen, nachten en uren zijn exclusiever, verfijnder en belangrijker dan de dagen, nachten en uren van andere maanden. Het ontstijgt alle maanden in verdiensten en gunsten.…. Dus, oprecht, vrij van kwaad en zondige gedachten en handelingen, met een schoon geweten, bid en vraag dat God je de moed en het vertrouwen mag geven om de vast na te leven … deze hele maand door..”

Conclusie:

Moslims leven het vasten na om, als in elke andere handeling van toewijding, de nabijheid tot God te zoeken, Zijn genoegens en Vergiffenis te zoeken en om een geest van piëteit in de Mens voort te brengen. Vasten tijdens deze maand eert de openbaring van God’s woord en reinigt in voorbereiding op de nacht van bepalingen en met hoop op vergiffenis. Vasten is een jaarlijkse spirituele hernieuwing, overvloedige beloningen gevend in deze maand van God’s Genade, dat deel is van het Islamitische pad tot de ideale zelf.


Bron: www.al-islam.org

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.