Voorbereiding voor de heilige maand Ramadan

0

Ben je al goed voorbereid voor deze heilige maand? 


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Wanneer we een bruiloft hebben, bereiden we ons weken en soms maanden lang voor. We letten op met wat we eten, we halen nieuwe outfits naar boven, regelen een locatie etc. etc.. We plannen alles tot in de details, dagen van te voren zorgen we dat alle benodigdheden aanwezig zijn, we staan extra vroeg op, zorgen voor een goede sfeer, we zorgen dat alles op tijd klaar is, dat we er tip top uitzien en natuurlijk proberen we ervoor te zorgen dat alles soepel en volgens plan verloopt.

Naast het voorbereiden voor onze wereldse activiteiten is het natuurlijk ook belangrijk om ons voor te bereiden op activiteiten met betrekking tot het geloof (deen). Naast het vasten en het bidden zijn er nog vele andere dingen die we op tijd kunnen ‘regelen en voorbereiden’. Daarom willen wij (a4i) een steentje bijdragen met de voorbereiding van de maand Ramadan.  InshaAllah kunnen we op deze wijze de heilige maand Ramadan het beste benutten en inshaAllah word deze Ramadan beter dan  alle voorgaande jaren.

We zijn al dagen aan het aftellen! Want zo heel lang duurt het niet meer. Maar zijn we al wel (voor)bereid op de geestelijke aspecten die er bij komen kijken? Weten we wel wat er allemaal aan deze maand verbonden is? RasoolAllah (vzmh) zei:

Het (Ramadan) is de maand, wiens begin genade is, het midden vergeving is en het einde bevrijding uit het vuur (van de hel).

 

Het vasten zelf

Naast het verbod om te drinken en te eten, moeten onze ogen en tong ook vasten. De maand Ramadan is daarom het ideale moment om een bepaalde tik af te leren. Gebruik je soms ongepast taalgebruik? Neem je voor om dit niet meer te doen tijdens de maand Ramadan. InshaAllah zal je er na verloop van tijd aan wennen, en tegen de tijd dat je eid al fitr kan vieren, zal je ondervinden dat je vele nare gewoontes achterwege hebt gelaten.

Imam Jafar-e-Sadiq (a.s.) heeft gezegd:

 ’Uw vastendag moet niet zoals andere gewone dagen zijn. Als u vast, al je gevoel – ogen, oren, tong, handen en voeten – moeten gezamenlijk deelnemen aan het vasten.’

Hoe?

Ogen: Hou je ogen uit de buurt van ongepaste beelden en objecten; besteed je tijd aan het lezen van de heilige koran en dua’s.

Oren: Onthoud u van het horen van onrechtmatige roddels, leugens, valse verklaringen, muziek en onzedelijke onderwerpen. Besteed je aandacht aan preken en lezingen met betrekking tot de Islam.

Tong: Vertel geen leugens of nutteloze verhalen, verspreid geen geruchten of roddels over andere personen, hou afstand van valsheid. Gebruik de kracht van spraak in het verspreiden van het woord van Allah(swt) en in het aanmoedigen van het goede.

De hand: Schaad/verwond anderen niet door jouw daden, probeer anderen juist te helpen voor zoverre dat mogelijk is.

Voeten: Ga niet naar plaatsen van verderf, vermijd bars en uitgaansgelegenheden. Loop niet tussen mensen met het doel om conflicten te creëren. Ga naar plaatsen waar Allah(swt) wordt herdacht. Probeer je zoveel mogelijk voort te bewegen als het doel hiervan mensen samen te brengen is.

En boven alles moet je hart en ziel mee vasten. Want je vasten zal nooit compleet zijn zolang je gedachten, emoties, daden – kortom, alle aspecten van ons leven –  niet schoon en vrij van onzuiverheden worden.

 

Beloningen van de maand Ramadan

Een Joodse geleerde vroeg aan de Profeet Mohammad (vzmh): Vertel me wat is de beloning voor iemand die vast. De Profeet (vzmh) antwoordde: “Allah (swt) zal de gelovige die zich aan het vasten houdt in de maand Ramadan (om Allah (swt) te behagen) 7 beloningen schenken:

(1) Indien hij van verboden voedsel heeft gegeten, zal dit worden afgescheiden na dat het verteerd wordt.
(2) De genade van Allah(swt) zal hem niet ontnomen worden.
(3) Hij zal de compensatie van de schuld van zijn (voor)vader (Adam) delen.
(4) En Allah(swt) zal hem vrijstellen van de kwelling van de dood.
(5) Hij (diegene die vast) zal geen honger en dorst ervaren op de Dag des Oordeels.
(6) Allah(swt) zal hem bevrijding toekennen van het vuur op de dag des Oordeels.
(7) Hij zal hem tevreden stellen met het heilige voedsel van het Paradijs.”

Al hoewel iedereen de maand Ramadan al meerdere malen meegemaakt heeft, moeten we ervoor zorgen dat wij zelf, maar vooral Allah (swt) tevreden zal zijn met onze daden. Je weet overigens nooit of je de volgende Ramadan nog mee zult maken, dus zorg er voor dat je er het beste van maakt.

 

Wonderen van de maand Ramadan

– Wie de nacht gebeden uitvoert met oprechtheid en met een zuivere intentie zal vergeven worden voor de zonden die hij in het verleden begaan heeft.

– Wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het paradijs geopend, de deuren van het hellevuur zullen gesloten zijn en de shayateen worden gevangen genomen.

– Er is in het Paradijs een deur genaamd Al-Rayyan. Deze plek is voor de vastende moslims. Alleen zij die de maand Ramadan vasten mogen genieten van de zaligheid van het paradijs binnen dat gebied.

– Er wordt gezegd dat er twee momenten van blijdschap zijn voor een vastende moslim:
Het eerste moment is het breken van het vasten (na zonsondergang).
Het tweede moment is het ontmoeten van Allah (swt) op de dag des oordeels.

– De adem van de vastende moslims zal beter ruiken dan de geur van muskus op de dag des Oordeels.

– Wie twee jaar achter elkaar de maand Ramadan met goede intenties afmaakt, zal vergeven worden voor de fouten die hij/zij gedurende heel het jaar heeft begaan. (dus van Ramadan tot Ramadan).

– Een goede daad tijdens de maand Ramadan is 10 keer, 20 keer of zelfs tot 700 keer meer waard dan doorheen het jaar.

– Degene die anderen uitnodigt om de vasten te verbreken en zorgt voor de hongerigen en behoeftigen tijdens de laatste tien dagen van de maand Ramadan zal dezelfde beloning ontvangen als de persoon die hij uitgenodigd heeft.

– Wie tijdens de maand Ramadan vast, zal op de dag des Oordeels Shafa’at (bemiddeling voor vergiffenis) ontvangen van (de maand) Ramadan en de Heilige Koran.

– Wanneer een moslim de laatste tien dagen van de maand Ramadan de inspanning levert voor Ihya (wakker blijven in de nachten om Allah(swt) te aanbidden), dan wordt hij/zij beloont met vergeving en veelvoud van zegeningen.

– Het bezoeken van Makkah (Umrah) tijdens de maand Ramadan is gelijk aan het verrichten van Hajj samen met de Profeet (vzmh).

– Laylat al Qadr (de waardevolle nacht) is krachtiger en meer waard dan duizend maanden!


– Imam Reza (a.s.) heeft gezegd:
‘Een persoon die één vers van het boek van Allah(swt) reciteert tijdens de maand Ramadan, is net zoals degene die heel de Koran in een andere maand heeft gereciteerd.’

 

– Surah al-Ankabut (de spin)
Imam Jafar al-Sadiq (a.s.) heeft gezegd:
 ‘Wie Surah al-Ankabut (de spin) reciteert tijdens de 23ste nacht van de maand Ramadan, hij/zij zal jennah betreden zonder enige twijfel.’

 

– Surah al-Falaq (de dageraad)
Het is overgeleverd van de Profeet (vzmh):
 ‘Wie in de maand Ramadan in een van zijn gebeden Surat al-Falaq reciteert, is net zoals degene die in Mekka heeft gevast en hij/zij zal de beloning van hajj en umrah ontvangen.’

– Alle smeekbeden worden tijdens iftar (het verbreken van het vasten) door Allah (swt) geaccepteerd.


Laylat al Qadr

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
“Voorwaar, Wij hebben hem (de heilige Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht (lailat alqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De Engelen en de Geest (Jibriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in de nacht), tot aan de ochtend schemering.”
-Heilige Koran, al Qadr (De Maat) 97.

Zoals hier boven vermeld in surah al Qadr zit deze waardevolle nacht vol met zegeningen. De heilige Koran daalde neer tijdens deze nacht, en werd met toestemming van Allah (swt) overhandigd door de engel Gabriel aan de Profeet Mohammed (vzmh).

Er zijn vele handelingen die je tijdens deze nacht kunt toepassen:

  • Koran lezen: Er zijn meerdere verzen die aanbevolen zijn om tijdens deze nacht te reciteren.
  • Ghusl (wassing).
  • Salat laylat al Qadr (het gebed van de waardevolle nacht).
  • Dua Joushan Kabeer en diverse anderen dua’s.
  • Ziaraat van de verschillende Imam’s.

 

Gebeurtenissen tijdens de maand Ramadan

Verdiep je in de gebeurtenissen die tijdens ramadan hebben plaatsgevonden, en probeer de aangeraden handelingen uit te voeren. Het bestuderen van de gebeurtenissen stelt je in staat om de handelingen beter te begrijpen. Ook de zegeningen die hierbij komen kijken zal je beter kunnen verstaan. Dit zorgt ervoor dat het resultaat van de handelingen die je uitvoert optimaal wordt. Het bestuderen van de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden tijdens de maand ramadan stellen je in staat om het algemene beeld beter te kunnen verstaan. Dit allemaal zorgt ervoor dat je band met Islam sterker wordt.

Dit is een lijst met de gebeurtenissen in  de maand Ramadan:

  1. Het overlijden van Hazrat Khadijeh(a.s).
  2. Geboorte van Imam Hassan bin Ali (a.s.).
  3. Martelaatschap Imam Ali bin Abi Talib (a.s.).
  4. De dag van Quds.

 

Iftar

Profeet Mozes (vzmh) vroeg Allah (swt): O Allah! U hebt mij de eer toegekend en bevoorrecht met het rechtstreeks spreken met U. Heeft u dit voorrecht ook gegeven aan een andere persoon? Allah (swt) antwoordde: O Mozes tijdens de laatste periode zal ik een Ummah (Gemeenschap) sturen die de de Ummah van Mohammed (vzmh) zal worden genoemd. Met droge lippen, uitgedroogde tongen, uitgehongerd lichamen, met de ogen diep in hun kassen, met droge levers en magen die lijden onder de pijn van honger – zullen ze om mij roepen (in dua). Zij zullen nog veel dichter bij mij zijn dan u O Moses! Terwijl jij tegen mij spreekt hangen er 70.000 sluiers tussen jou en mij, maar op het moment van iftaar zal er geen sluier tussen mij en de vastende Ummah van Mohammed (vzmh) zijn. O Mozes, ik heb de verantwoordelijkheid op me genomen dat ik op het moment van iftaar nooit de dua van een vastende persoon zal weigeren!

Reflecteer en bedenk zelf waarom je vast. Is het omdat, zodra de zon onder gaat, zonder salaat al maghrib en isha, soep, houmus, kabab, 2 soorten rijst, pizza, verschillende salades en andere bijgerechten naar binnen te werken? Het is aangeraden om je vasten te verbreken met een simpele maaltijd. Denk aan hoe Seyyeda Fatima (as), Imam Ali (as) en hun zonen Hassan en Husein (as) de vasten verbraken met droog hard brood. En dat zij zelfs hun iftar maaltijd aan behoefdigden gaven, en met alleen het drinken van water genoegen namen.

En niet alleen toen, maar ook nu. Duizenden daklozen, wezen en behoeftige moslims hebben terwijl wij aan tafel schuiven niet eens een dadel om hun vasten te verbreken.

Moge Allah (swt) je zegenen met al het goede en al je zondes, groot en klein, vergeven. Ramadan mubarak insha’Allah!


Bronnen:

Bihar al-Anwar:
Bihar al-Anwar, Vol:. 93, Pg:. 342
Bihar al-Anwar, Vol.: 93, Pg.: 344

al-islam.org: Benefits of the recitation of the chapters of the Holy Qur’an
al-islam.org: Spirit of fast
al-islam.org: Understanding the Month of Glory

ezsoftecht.com: Glorious Month of Holy Ramadan
ezsoftecht.com: 33 Blessings and Benefits of Ramadhan Fasting

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.