Dagelijkse handelingen in de maand Ramadan

0

134

Wat zijn de dagelijkse belangrijke handelingen in deze heilige maand?


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

 • De Koran reciteren
 • In de gehele maand Ramadan in totaal 100 rakat bidden
 • Bidden van het nacht gebed (salat al-layl)
 • Vergiffenis vragen
 • Elke avond 2 rakat (eenheid) waarin het volgende wordt gereciteerd:
  – Al-Fatiha
  – Soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad).

Na het gebed reciteer je het volgende:

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَﻣَﻦْﻫُﻮَﺣَﻔِﻴﻆﻳَﻐﺳُﺒْﺤَﺎﻥَﻣَﻦْﻫُﻮَ ﺭَﺣِﻴﻢٌﻳَﻌْﺠَﻞﺳُﺒْﺤَﺎﻥ ﻣَﻦ ﻫُﻮ ﻗﺎﺋِﻢ ﻻﻳَﺴْﻬُﻮ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺩَﺍﺋِﻢٌﻳَﻠﻬُﻮ

Uitspraak: Subhana men howa hafith la yegfel, soebhana men howa rahimon la ye’jel, sobhana men howa qaemon la yesho, sobhana men howa da´em la yelho. Vertaling: Glorie zij met Hem, Die waakt , nooit iets ongedaan laat of nalatig is. Glorie zij met Hem, Die Barmhartig is, nooit iets in haast doet. Glorie zij met Hem, Die waakzaam is, vergeet nooit iets vergeet door iets anders. Glorie zij met Hem, Die alert en standvastig is, nooit zo bezig is dat Hij iets over het hoofd ziet

Vervolgens reciteer je de tasbihat al arba’a:

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﭐﻟﻠﱠﻪِ ﻭَﭐﻟﺤَﻤْﺪ ﻟِﻠﱠﻪ ﻭَﻻ ﺇﻟٰﻪَ ﺇﻻﱠ ﭐﻟﻠﱠﻪُ ﻭَﭐﻟﻠﱠﻪُ ﺍﻛﺒَﺮ

Uitspraak: Sobhana Allahi we alhamdu lil Allahi we la illaha illa Allah we Allahu akber.
Vertaling: Alle eer behoort aan Allah, alle lof zij met Allah, er is geen God dan Allah en Allah is de Grootste.

Vervolgens is het aanbevolen om vergiffenis te vragen:

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧﻚ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧﻚ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧﻚَ ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢُ ﭐﻏﻔِﺮْ ﻟِﻲَ ﭐﻟﺬﱠﻧﺐَ ﭐﻟﻌَﻈِﻴﻢ

Uitspraak: Sobhanaka sobhanaka sobhanek, ya athim egfer le althanb al atheem.
Vertaling: Glorie zij met U! Glorie zij met U! Glorie zij met U! O, Almachtige, vergeef mijn grootste zonden.

En als laatst salawat alla Mohammed wa ali Mohammed

ﺍﻟﻠﱠﻬُﻢﱠ ﺻﻞﱢ ﻋَﻠﻰٰﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ ﻭَﻋَﻠﻰٰﺁﻟِﻪ

Allahuma Sali alla muhammed wa ali Muhammed.

Handelingen van de eerste NACHT van Ramadan

 • Grote wassing (ghusl)
 • 2 rakat waarin het volgende wordt gereciteerd:
 • Soerat Al-Fatiha
 • Soerat Al-In’am
 • Smeekbede van de laatste dag van shaban
 • Zeyaret Imam Hussain
 • Het beginnen van de salat van 100 rakat. (van het begin tot de einde van Ramadan bid je elke dag een aantal rakat waardoor het aan het einde van Ramadan in totaal 100 rakats worden).

Handelingen van de eerste dag van Ramadan

 • Grote wassing (ghusl)
 • 2 rakat waarin het volgende wordt gereciteerd:
 • 1e raka:
  – Soerat Al-Fatiha – 30 x soerat Al-Ikhlas (qol howa Allah ahad).
 • 2e raka:
  – soerat Al-Fatiha – 30 x soerat Al-Qadr (inna anzalnaho fi laylet al-qadr).
  En geef na het gebed sadaqa (aalmoes)

Gebed de 2e nacht van Ramadan;

Vier rakat waarin het volgende wordt gereciteerd (wordt in paren gebeden!):

 • – 1x Soerat Al-Fatiha
 • – 20x Soerat Al-Qadr (inna anzalnaho fi laylat al-qadr).

Met dit gebed vergeeft Allah (swt) je zondes en vermeerdert je geld.

 

Gebed van de 3e nacht van Ramadan

Tien rakat waarin het volgende wordt gereciteerd (wordt in paren gebeden, dus 5 maal 2 rakat):

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 50x Soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)

Extra: Grote wassing (ghusl)

Gebed van de 4e nacht van Ramadan

Acht rakat waarin het volgende wordt gereciteerd (wordt in paren gebeden, dus 4 maal 2 rakat):

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 20x soerat Al-Qadr (inna anzalnaho fi laylat al-qadr)

Met dit gebed verhoogt Allah (swt) je daden van 70 profeten.

 

Gebed van de 5e nacht van Ramadan

Twee rakat waarin het volgende wordt gereciteerd:

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 50x soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)

Na het gebed:

 • 100x : Allahuma Sali ala muhammed wa ali Muhammed

Extra: Grote wassing (ghusl)

Gebed van de 6e nacht van Ramadan

Vier rakat waarin het volgende wordt gereciteerd (wordt in paren gebeden!)

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 1x Soerat Tabarek ( Tabareke allathi be yadihi almolk)

Gebed van de 7e nacht van Ramadan

Vier rakat waarin het volgende wordt gereciteerd (wordt in paren gebeden!)  

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 13x Soerat Al-Qadr ( inna anzalnaho fi laylat al-qadr)

Extra: Grote wassing (ghusl)

Met dit gebed bouwt Allah (swt) in de jennah (paradijs) een kasteel van goud.

Gebed van de 8e nacht van Ramadan

Twee rakat waarin het volgende wordt gereciteerd:  

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 11x Soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)

Met dit gebed mag je door ieder deur van de hemel betreden.

Gebed van de 9e nacht van Ramadan

Zes rakat tussen de avondgebeden: magrhib en isha, waarin het volgende wordt gereciteerd:

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 7x ayet (vers) Al-Korsi (Allahu la illaha illa hoewa)

Na het gebed: 50x allahuma Sali alla Muhammed we ali Muhammed.

Extra: Grote Wassing (ghusl)

Met dit gebed worden je daden als die van een martelaar, betrouwbare,recht geleidde.

Gebed van de 10e nacht van Ramadan

Twintig rakat waarin het volgende wordt gereciteerd (wordt in paren gebeden, dus 10 x 2 rakat):

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 30x Soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)

Met dit gebed vermeerdert Allah (swt) je geld en zal je tot een van de winnaars behoren.

Gebed van de 11e nacht van Ramadan

Twee rakat waarin het volgende wordt gereciteerd:

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 20x Soerat Al-Kwather ( inna a’tenakeh al -Kawther)

Met dit gebed zullen al je zondes van die dag vergeven worden.

Gebed van de 12e nacht van Ramadan

Acht rakat waarin het volgende wordt gereciteerd (wordt in paren gebeden, dus 4 x 2 rakat):

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 30x Soerat Al-Qadr ( inna anzalnaho fi laylet al-qadr)

Gebed van de 13e nacht van Ramadan

Vier rakat waarin het volgende wordt gereciteerd (wordt in paren gebeden!):  

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 25x Soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)

2e gebed 2 rakat waarin het volgende wordt gereciteerd bij elke raka:

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 1x Soerat Yaseen -1x Soerat Al Mulk

Gebed van de 14e nacht van Ramadan

Zes rakat waarin het volgende wordt gereciteerd (wordt in paren gebeden, dus 3 x 2 rakat):  

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 30x Soerat Al-Zalazala (itha zulzilat al’arth zilzalaha)

2e gebed 4 rakat waarin het volgende wordt gereciteerd bij elke raka:

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 1x Soerat Yaseen -1x Soerat Al Mulk

Gebed van de 15e nacht van Ramadan

Vier rakat In eerste 2 rakat/de eerste paar:

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 100x Soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)

In de laatste 2 rakat/In de tweede paar:

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 50x Soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)

2e gebed 6 rakat waarin het volgende wordt gereciteerd bij elke raka:

 • Soerat Al-Fatiha
 • Soerat Yaseen
 • Soerat al mulk

Gebed van de 16e nacht van Ramadan

Twaalf rakat waarin het volgende wordt gereciteerd (wordt in paren gebeden, dus 6 x 2 rakat): 

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 12x Soerat Al-takathor

Gebed van de 17e nacht van Ramadan

Twee rakat waarin het volgende wordt gereciteerd: 1e raka:

 • 1x Soerat Al-Fatiha

Willekeurige Soera 2e raka:

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 100x Soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)

Gebed van de 18e nacht van Ramadan

Vier rakat waarin het volgende wordt gereciteerd:

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 25x Soerat Al-Kawther ( inna a’tainakeh al -Kawther)

Gebed van de 19e nacht van Ramadan (1e nacht van layali alqadr)

Vijftig rakat waarin het volgende wordt gereciteerd:

 • 1x Soerat Al-Fatiha
 • 50x Soerat alzalzala (itha zulzelat alard zulzalaha)

Gebed van de 20e nacht van Ramadan

Acht rakat waarin je in elk raka willekeurige Soera’s leest.

Met dit gebed wordt diegene voor alles vergeven.

Gebed van 21e nacht van Ramadan (2e nacht van layali alqadr)

Acht rakat waarin het in elk raka willekeurige Soera’s worden gelezen.

Met dit gebed worden de deuren in de hemel voor je geopend. Ook kan het gebed van de 19e nacht verricht worden.

Handelingen van 21e nacht van Ramadan

 • Grote wassing (ghusl)
 • Sadaqa (aalmoes) geven
 • Ziyareh van Imaam Hussain lezen
 • Ziyareh van Amier AlMu’minien Ali (as) lezen

Handelingen van 22e nacht van Ramadan

 • Ghusl (grote wassing) doen
 • 8 rakat waarin het in elk raka willekeurige Soera’s worden gelezen

Met dit gebed zal diegene het paradijs betreden van de deur die hij wil.

Handelingen van 23e nacht van Ramadan (3e nacht van layali alqadr)

 • Grote wassing (ghusl)
 • Ziyareh Van Imaam Hussain lezen (beloning is op die dag heel groot)
 • 8 rakat waarin je in elk rak’a willekeurige soera’s leest.

Met dit gebed worden de deuren in de hemel geopend.

Reciteren van de volgende soera’s:

 • Soerat Alroem
 • Soerat Al’ankaboet
 • Soeret aldugaan
 • 1000x Soerat alqadr

Reciteren van de volgende dua:  Duaa Jawshan alkabeer.

Handelingen van 24e nacht van Ramadan

 • Grote wassing (ghusl)
 • Acht rakat waarin je in elk rak’a willekeurige Soera’s leest.

Met dit gebed zal diegene beloning krijgen van iemand die Hadj (bedevaart) en Ummrah heeft gedaan.

 

Handelingen van 25e nacht van Ramadan

 • Grote wassing (ghusl)

Acht rakat waarin je in elk rak’a het volgende reciteert:

 • 1x Al-Fatiha
 • 10x al-Tawheed (qul huwa Allahu ahed)

Met dit gebed krijgt diegene de beloning van goede aanbidders.

Handelingen van 26e nacht van Ramadan

 • Grote wassing (ghusl)
 • Acht rakat waarin het in elk raka willekeurige Soera’s worden gelezen.

Met dit gebed zal diegene de hemel betreden van de deur die hij wilt.

Handelingen van 27e nacht van Ramadan

 • Grote wassing (ghusl)

Vier rakat waarin je het volgende wordt gereciteerd:

 • 1x alfatiha
 • 1x soeret tabarek OF 25x Soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)

Met dit gebed wordt alles vergeven.

Handelingen van 28e nacht van Ramadan

 • Grote wassing (ghusl)

Zes rakat waarin het volgende wordt gereciteerd:

 • ayat alkursi
 • 10x soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)
 • 10x Soerat Al-Kawther ( inna a’tenakeh al -Kawther)

Na afronden van salaat: 100x salawaat (allahuma Sali alla Muhammed we ali Muhammed)

Handelingen van 29e nacht van Ramadan

Twee rakat waarin het volgende wordt gereciteerd:

 • Soerat Al-Fatiha
 • 20x soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)

Handelingen van 30e nacht van Ramadan

Twaalf rakat waarin het volgende wordt gereciteerd: 

 • Soerat Al-Fatiha
 • 20x soerat Al-Tawhid (qol howa Allah ahad)


Moge Allah (swt) al jullie daden in deze heilige maand accepteren en jullie smeekgebeden verhoren. Vergeet ons niet in je duas!
 


Bron:  Duas.org

-Shaykh Abbas al-Qummi, Mafatih al-jenan, A’maal Ramadan.

-Al-Hajj Muhammed Salih Aljawheri, Dheya alsaleheen, a’maal leyali we al ayaam Ramadan

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.