Biografie Zuhair ibn Qain Bajali

0

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Zuhair was een van de dappere helden en in zijn stam was hij een van de grote krijgsmannen. Voordat hij Imam al-Hussain (as) en zijn caravan tegenkwam, was hij ook een van de tegenstanders.

In het jaar 60 A.H wilde Zuhair de bedevaart rituelen uitvoeren. Vroeger reisden mensen met paarden en kamelen. En tot ze hun bestemming bereikt hadden, namen ze tussenstops om te kunnen rusten. Op een dag stopte de caravan van Zuhair bij de caravan van Imam al-Hussain (as). Dit wilde hij niet al te graag, maar zijn lot deed wat die moest doen. Imam al-Hussain (as) stuurde zijn boodschapper naar Zuhair. Hij kreeg te melden dat Hussain (as) hem wilde zien en spreken. In eerste instantie wilde Zuhair deze uitnodiging weigeren, maar zijn vrouw raadde hem aan om het toch te accepteren. Ze zei: “Hoe kun je de uitnodiging van de kleinzoon van de Heilige Profeet (vzmh) weigeren?”

Zuhair ging naar Imam al-Hussain (as) toe en de Imam (as) vertelde hem over de wrede daden van Yazid en zijn opstand tegen hem. Hij liet hem iets zien, waardoor Zuhair verheugd en vrolijk terugging naar zijn kamp. Hij zei tegen zijn medereizigers om zich aan te sluiten bij de caravan van Imam al-Hussain (as). Anders zou hij afscheid nemen en zou deze dag hun laatste ontmoetingsdag zijn. Zuhair wist dat Yazid geen hart heeft en geen genade voor vrouwen en kinderen heeft. Hij wilde niet dat zijn vrouw later gegijzeld en mishandeld zou worden door Yazids leger. Hij besloot te scheiden en van zijn vrouw en haar weer terug te sturen naar haar familie. Deze dappere vrouw zei: “Als je mij laat scheiden kun je niet meer beslissen waar ik heen moet! Dan ga ik ook mee met de caravan van Hussain (as).” Ze ging mee en wilde zien hoe zijn liefde voor de Islam en voor Imam Husein (as) zijn leven begeeft. Zuhair werd een van de grootste krijgsmannen van de 72 dappere helden van Karbala. Door zijn vele ervaringen in oorlogen werd hij aangesteld als de adviseur van het leger.

Op de terugweg naar Kufa kwamen ze Hur-ibn-Yazid Riyahi tegen, bevelhebber van Yazid. Hij had het bevel gekregen dat als hij Imam Hussain (as) had gevonden, heb moest tegenhouden en ter plekke zijn caravan te laten stoppen, want hij mocht Kufa niet bereiken. Imam Hussain (as) vroeg aan Zuhair of hij een plek wist te vinden waar zijn familie en zijn leger veilig zouden zijn. Zuhair bracht ze naar een plek waar de vijanden niet van alle kanten konden aanvallen. Daarna ging hij naar Hur om te kijken wat hij wilde. Hur zei: “Of Hussain sluit vrede met Yazid, of wij blokkeren zijn weg.” Zuhair stelde voor om met ze te vechten, maar Imam Hussain hield hem tegen en zei: “Wij willen niet de eerste zijn die aanvallen!” (Onze Heilige Profeet (vzmh) begon ook nooit zelf in de oorlogen, maar uit verdediging gingen ze met de vijand vechten). Ze gingen daar kampen.

 

Donkere nachten en schitterende sterren

Het was al donker, de sterren in de hemel waren aan het schitteren. Het kampvuur is opgezet en Imam Hussain (as) berichtte zijn metgezellen over de komende gebeurtenissen. Iedereen luisterde aandachtig: “Als jullie bij mij blijven, zullen jullie allemaal de dood ontmoeten. Maak gebruik van deze donkere nacht en vlucht met je vrouw en kinderen. De vijand zal jullie nu niet kunnen vinden.” Zuhair wilde zijn woord doen en zei: “Ik zweer bij Allah de Almachtige, als de wereld oneindig zou zijn, zouden we nog steeds ons verbond met u niet verbreken. Waarom zouden we dat nu doen, als deze wereld niet waardevol is voor ons? Ik zweer bij Allah (swt), als hij ons duizend keer tot leven wou wekken, zouden wij duizend keer ons leven voor u geven!” Deze woorden van Zuhair schitterden in de harten van de luisteraars, als de sterren die in de hemel schitteren.

 

Ashura en zijn afscheid

Op de dag van Ashura bereidde Zuhair zich voor om zijn lot te ontmoeten en de rang van martelaarschap te bereiken en ging naar het leger van Yazid. Hij begon eerst met een toespraak en liet ze merken hoe grof en wreed ze zijn om tegen de kleinzoon van de Heilige Profeet (vzmh) te kunnen vechten. Hij adviseerde ze om terug te keren naar de ware Islam en als ze Hussain (as) niet accepteerden, tenminste vrij in hun keuze moesten zijn en niemand te laten dwingen om iets te doen. Shemr (commandant van de soldaten) keek met veel haat toe, hij beval om Zuhair aan te vallen. Zuhair was een krijger en was niet makkelijk om neer te halen! Hij gaf niet op en had gezworen tot zijn laatste druppel bloed te vechten.

 

Oproep tot ontmoeting van je heer

Opeens hoorde Zuhair de oproep tot het gebed en zei tegen het leger van Yazid: “Het is tijd om te gaan bidden. Jullie kunnen rusten, na het gebed zal ik weer terug komen en mijn gevecht afmaken.” Shemr wilde niet dat zijn leger beïnvloed zou raken door het gebed van Imam Hussain (as) in zo een moeilijke situatie. Hij gaf het bevel om aan te vallen, terwijl ze aan het bidden waren. De boogschutters beschoten ze van alle kanten. Zuhair stond voor Imam Hussain (as) en ontving alle pijlen op zijn lichaam. Na het gebed ging Zuhair met veel wonden en pijn terug om te vechten. Hij zag voor de laatste keer zijn Imam (as) en nam afscheid. Hij ging naar het slagveld, als een vogel die met twee vleugels naar de hemel vliegt. Dorstig en bloedend vocht hij tot zijn laatste druppel bloed. In zijn eentje had hij vele tegenstanders afgemaakt. Opeens doorboorde een lange speer hem van twee kanten, Zuhair kon niet meer op zijn benen staan. Hij leunde op zijn zwaard en keek verdrietig naar de tenten van Imam Hussain (as), want zijn Imam (as) stond alleen met de vrouwen en kinderen. Hij keek toe of zijn Mauwla tevreden was over hem en zijn ziel vloog naar de hemel.

{ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ }

{…”Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren.” – Heilige Koran 2:156}

 

 

Begraven van de held

Imam Hussain (as) ging naar Zuhair toe en nam zijn lichaam met veel liefde en respect naar de tent, waar alle martelaren lagen. Later werden ze begraven door de stam van bani-Asad. De naam van Zuhair komt ook voor in sommige ziyarah (dua/smeekgebeden), als ziyarah van Rajabiyeh en Nahiye Moqaddasa.


Bronnen:

-Majmaor-Rejalul-Hadith v7 blz 299
-Tarikhul Tabari v5 blz 396
-Al-Kamil fi Tarikh v4 blz 42
-Rijale Sheikh Tusi blz 73
-Rijale ibn Dawud blz 196
-Qamus al-Rejal v4 blz 485
-A’yanul-Shia v7 blz 71
-Ansarul-Husein blz 87


Bekijk deze filmpjes over Zuhair ibn Qain:

[su_lightbox src=”http://www.youtube.com/watch?v=Hkt5BwLiIvA”]Klik hier: Het martelaarschap van de held[/su_lightbox]

[su_lightbox src=”http://www.youtube.com/watch?v=3g125lS3z_M”]Klik hier: Het laatse gebed van Imam Husein (as)[/su_lightbox]

[su_lightbox src=”http://www.youtube.com/watch?v=q-taWaeIYOw”]Klik hier: De gehele aflevering[/su_lightbox]

 

 

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.