Sayeda Zaynab Al Kubra (sa)

0

Biografie Sayeda Zaynab (as)

Naam: Zaynab
Titel: Sidiqa Sughra
Bijnaam: Umm al Masaib
Vader: Imam Ali Amir al mu’mineen (as)
Moeder: Fatima Zahra (as)
Geboorte: 1e Shabaan, 5e Hijra in Medina (Saud-Arabië)
Dood: 16e Zul-Hija in Damascus (Syrië)

________________________________________________________________________________

Geboorte en Kindertijd

Vijf jaar nadat de moslims de Profeet (sawws) en zijn familie vergezelden tijdens de migratie (hijra) van Mekka naar Medina, beviel zijn dochter Bibi Fatima (as) van een dochter. Toen haar vader, imam Ali (as) haar voor het eerst zag, was Imam  Hussein (as) die bijna drie jaar was met hem.
De jongen zei met volle teugen: ‘O vader, Allah schonk me een zusje.
Nadat gehoord te hebben begon Imam Ali (as) te huilen en toen imam al Hussein (as) vroeg waarom hij huilde antwoordde z’n vader dat hij er gauw achter zou komen.

De baby was enkele dagen naamloos. Bibi Fatima (as) & Imam Ali (as)  hebben op de Profeet (sawws) gewacht tot hij terugkwam van zijn reis, om een naam voor haar te kiezen. Toen de Profeet (sawws) haar eindelijk te zien kreeg, kuste hij haar en zette haar vervolgens op zijn schoot. De Engel Jibra’il (as) daalde neer en vertelde haar naam en begon te huilen. De Profeet (sawws) vroeg de Engel Jibra’il (as) waarom hij huilde waarop de Engel jibra’il (as) antwoordde: ‘O Boodschapper van Allah, van jongs af aan zal dit meisje betrokken blijven bij leed en beproevingen in dit wereldse leven. Eerst zal ze huilen om uw vertrek (van dit wereldse leven), dan zal ze rouwen om het verlies van haar moeder, dan haar vader, dan haar broer al Hassan. Na dat alles zal ze geconfronteerd worden met de beproevingen die zullen plaats vinden in Karbala en de leed van die eenzame woestijn met als gevolg dat haar haren grijs zullen worden en haar rug gebogen zal zijn.

Toen de familieleden deze voorspelling hoorden barstten ze allen in tranen uit. Nu begreep Imam Hussein (as) waarom z’n vader eerst huilde. Toen noemde de Profeet (sawws) haar zaynab. Toen het nieuws over de geboorte van Bibi Zaynab (as) Salman al de pers bereikte ging hij naar Imam Ali (as) om hem te feliciteren, maar in plaats van dat hij hem blij en vreugdevol zag, zag hij imam Ali (as) huilen. Ook hij werd geïnformeerd over de tragedies van Zaynab(as) en Kerbela.

Op een dag -Bibi Zaynab (as) was toen 5- had ze een vreemde en nare droom. Een krachtige wind blies door de stad en verdonkerde de aarde en hemel.
Het kleine meisje werd van de ene kant naar de andere kant gesleurd. Ze werd zodanig meegesleurd dat ze op een bepaald moment vast hing aan de takken van een reusachtige boom, maar de wind was zo krachtig dat het de boom ontwortelde. Bibi Zaynab (as) hield zich vast aan een tak, maar die brak. In paniek greep ze twee smalle takken, maar ook die begaf het en viel ze zonder hulp naar beneden. Op dat moment schoot ze wakker. Na dat ze haar grootvader, de profeet (sawws) vertelde  over haar droom huilde hij bitter en zei: ‘O mijn dochter, die boom ben ik, die binnenkort dit leven zal verlaten, de takken zijn jouw vader Imam Ali (as) & jouw moeder Fatima al Zahra (as) en de dunne takken zijn jouw broers al Hassan (as) & al Hussein (as). Zij zullen allen voor jou dit leven verlaten en jij zal lijden om hun vertrek en verlies.

Bibi Zaynab (as) deelde met haar broers en zus de unieke positie om zulke voorbeelden te hebben om naar op te kijken, te imiteren en van te leren. Zoals haar grootvader Rasoulallah (sawws), haar moeder Bibi Fatima al Zahra (as) en haar vader imam Ali (as), de schoonzoon, neef & broer van de Profeet (sawws). In deze pure omgeving die haar omringde, absorbeerde ze de islamitische leringen die haar grootvader, Rasoulallah (sawws) meegaf en na hem haar vader. In haar omgeving leerde ze ook alle huishoudelijke vaardigheden te overmeesteren met veel vooruitgang.

Ze bereikte amper de prikkelbare leeftijd van 7 toen haar geliefde moeder overleed. De dood van haar moeder was kort na de dood van haar geliefde grootvader. Enige tijd later hertrouwde Imam Ali (as) met Bibi Umm al Banin (as) wiens liefde en loyaliteit jegens God, Bibi Zaynab (as) aanmoedigde in haar leerproces.

Haar training en huwelijk

Terwijl ze nog een jong meisje was, was ze capabel om zorg te verlenen en haar verantwoordelijkheid te nemen over het huishouden van haar vader. Hoeveel ze ook gaf om het comfort van haar broers en zus, was ze van essentie spaarzaam en volhardend genereus jegens de armen, daklozen en weeskinderen. Na haar huwelijk werd gezegd dat haar man zei: ‘Zaynab is de beste huisvrouw.

Van jongs af aan bouwde ze een onbreekbare verbintenis met haar broer al  Hussein (as). In de tijd dat ze nog een baby was kon ze niet gekalmeerd en gestild worden in haar moeder’s armen, ze zou pas zwijgen nadat haar broer haar in de armen nam. Voor het gebed was ze het gewend om haar geliefde broer een korte blik toe te werpen.

Op een dag Vertelde Bibi Fatima al Zahra (as) de intense liefde van haar dochter Bibi Zaynab (as) jegens haar zoon Imam Al Hussein (as) aan de Profeet (sawws). Hij nam een diepe zucht en zei met waterige ogen: ‘Mijn dierbaar kind, dat kind van mij, Bibi Zaynab (as) zal geconfronteerd worden met duizend en één moeilijkheden en zal serieuze nalatigheid doorstaan in Karbala.

In haar karakter reflecteerde ze de beste eigenschappen van degenen die haar hebben opgevoed. In soberheid en sereniteit was ze als haar grootmoeder, de moeder der gelovigen Bibi Khadija (as). In kuisheid en bescheidenheid was ze als haar moeder Bibi Fatima al Zahra (as). In welsprekendheid als haar vader imam Ali (as). In mededogen en geduld als haar broer imam al Hassan (as) en in moed en kalmte in het hart als imam al Hussein (as). Haar gezicht reflecteerde haar vader’s eerbied en haar grootvader’s verering.

Toen de tijd aanbrak om te trouwen, trouwde ze zeer sober met haar neef, abdullah ibn jafar al tayyar (as). Hz Abdullah (as) werd opgevoed door de profeet (sawws), na zijn dood nam imam Ali (as) die taak over. Hij groeide op als een knappe jeugd met aangename manieren en was gekend om zijn gastvrijheid jegens gasten. Zijn onbaatzuchtige gulheid jegens de armen en de hulpzoekenden. Samen had dit koppel 5 kinderen van welke 4 jongens waren: Ali, Aun, Mohamed, Abbas en een dochter Umm Kulthum.

In Medina was het Bibi Zaynab’s gewoonte om regelmatig lezingen te houden voor vrouwen waar ze haar kennis deelde en hen de voorschriften van het geloof leerde zoals  het staat in Het Heilige boek de Koran. Haar bijeenkomsten werden aandachtig en regelmatig bijgewoond. Ze was in staat om de leringen op een duidelijke & welsprekende manier voort te brengen dat ze werd gekend als ‘al Fasihah’ de briljant vloeiende & ‘Balighah’ de intens welsprekende.

In het jaar 37 na Hijra (migratie), verhuisde imam Ali (as) naar Kufa vanwege zijn kalifaat die hem eindelijk tot zich werd toegeëigend. Hij werd vergezeld door zijn dochter Bibi Zaynab (as) en haar echtgenoot. Ook daar kwamen vrouwen bijeen naar haar dagelijkse lezingen, waar ze allen profijt haalden uit haar intellectualiteit, wijsheid en geleerdheid in het uitleggen van de Heilige Koran.

De diepte en vastheid van haar kennis eerden haar de naam “ ‘Alimah ghayr mu’allamah” {zij die kennis heeft zonder dat het haar werd aangeleerd} Die naam werd haar gegeven door haar neefje Imam Zayn al Abideen (as).

Bibi Zaynab (as) werd ook gekend onder de naam “Zahidah” {sober} en “ ‘Abidah” {toegewijde} omwille van haar soberheid en godvrezendheid. Ze vond weinig interesse in wereldse zaken, ze prefereerde steeds het geluk en comfort van het hiernamaals over datgene van het wereldse leven.

Share.

About Author

Comments are closed.