Biografie Sayeda Khadidjah (sa)

0

In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle, 

Khadidja al-Kubra dochter van Khuwaylid ibn (zoon van) Asad ibn Abdul-Uzza Ibn Qussay behoorde tot het geslacht van de Banu Hashim van de stam Banu Asad. Zij was een verre nicht van haar echtgenoot de Boodschapper van Allah, Mohammad Ibn Abdullah Ibn Abdul-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qussay (vrede zijn met hem en zijn familie). Qusayy is de voorvader van alle geslachten die onder de stam van Banu Qoeraisj vallen. Volgens sommige historici, was Qoeraisj zijn echte naam Fahr en hij was de zoon van Malik zoon van Madar zoon van Kanansh zoon van Khuzaimah zoon van Mudrikah zoon van Ilyas zoon van Mazar zoon van Nazar zoon van Ma’ad zoon van Adnan zoon van Isma’eel (Ishamel) zoon van Ibrahim (Abraham) zoon van Sam zoon van Noah. (vrede zijn met hun allen)

Volgens een aantal bronnen was Khadidjah in het jaar 565 na Christus geboren. Ze stierf elf jaar na de Hijra (De migratie van de Profeet en zijn volgers van Mekka naar Medina) die in het jaar 623 plaats vond. Ze stierf op de leeftijd van 58, maar volgens de beweringen van andere historici stierf ze op de leeftijd van 65. Khadidjah’s moeder stierf rond het jaar 575 na christus. Haar naam was  Fatima dochter van Zai-da ibn al-Assam  van de stam Amir ibn Lu’ayy ibn Ghalib. Khadidjah’s vader stierf rond het jaar 585 na Christus en behoorde tot het Abd al- Uzza geslacht van de stam van Qoeraisj. Zoals vele van de Qoeraisj was hij een handelaar en een succesvolle zakenman. Zijn uitgestrekte rijkdom en handelstalenten waren geërfd door Khadidjah die uitermate succesvol was in het managen van die enorme welvaart. Er werd toentertijd gezegd dat Khadidjah net zoveel karavanen had als alle karavanen van alle handelaars van Qoeraisj bij elkaar.

Hoewel de maatschappij waar Khadidjah in was geboren een onderdrukkende mannencultuur was kreeg ze het toch voor elkaar om twee titels te verdienen: Ameerat Qoeraisj, Prinses van Qoeraisj, en at-Tahira , de Pure. Ze verdiende deze titels vanwege haar smetteloze persoonlijkheid en haar deugdzame karakter en natuurlijk niet te vergeten haar eervolle afkomst. Khadidjah voedde en kleedde de armen, hielp haar familieleden financieel en hielp haar arme familie verwanten welke de kosten om te trouwen niet konden veroorloven. Ze was op het Arabisch schiereiland zeer beroemd vanwege haar werk als zakenvrouw.

Een specifiek karaktereigenschap van Khadidjah is zeer interessant om te noemen. In tegenstelling tot haar eigen volk, heeft zij nooit idolen aanbeden of vereerd. Een kleine groep van Christenen en Joden  woonde in Mekka en Medina rond die tijd. Waraqah Ibn Nawfal , een van Khadidjah’s neven (volgens sommige historici was hij haar oom), had  het christendom omarmd en was een vrome monnik die geloofde in de eenheid van de Almachtige, zoals  alle vroege Chirstenen dat deden voordat de leer van de Drie-Eenheid het Christendom infiltreerde.

Waraqah ibn Nawfal zou de bijbel hebben  vertaald van het Hebreeuws naar het Arabisch. Hij was een van de weinige die zich in dit soort geschriften verdiepte in die tijd en plaats.

Mekka, dat bekend stond om de Ka’ba (de zwarte kubus die het huis van God werd genoemd) was altijd een druk pelgrimsoord. De polytheïstische pelgrims plaatsten hun idolen in en rondom de kubus. Een van de idolen die ze hadden gemaakt was een weergave van Abraham en een van Ismaël. Beide beelden hadden een “heilige” pijl in hun handen. Hubal was in Mekka het belangrijkste idool dat werd aanbeden.

Twee andere idolen die van belang waren zijn die van Lat, een grijs graniet beeld die de vrouwelijke godheid van de stam van Thaqif symboliseerde, en die van Uzza, een vrouwelijk godheid die gemaakt werd van een groot blok graniet.  Deze twee godheden zouden de vrouwen zijn van Allah (swt). Elke stam had zijn eigen stam idool (godheid). De rijken kochten soms meerdere beelden van idolen om thuis te behouden. Het concept van de Hajj (pelgrimstocht) was er al wel  maar deze werd niet goed uitgevoerd. Het geloof in Allah bestond ook de meeste Arabieren erkende hem ook als de oppergod boven alle kleine goden.

De joden migreerden van Palestina naar Medina in de hoop de komst van een nieuwe profeet die afstamt van de profeet Abraham. Ze hadden de intentie om in deze nieuwe profeet te honoreren. Dit is echter nooit gebeurt in tegenstelling ze gingen juist de polytheisten helpen in hun strijd tegen de Profeet Mohammed (vzmh). Alleen een handvol van joden accepteerden de Islam inclusief een buurman van de profeet Mohammed (vzmh). Hij woonde in het zelfde steegje waar Khadidjah haar huis stond.

Omdat Khadidjah niet samen reisde met haar handels karavanen was ze afhankelijk van iemand die haar kon vertegenwoordigen tijdens handel transacties. In 595 na Christus had Khadidjah iemand nodig die haar vertegenwoordigde in de handel van goederen in Syrië. Abu-Talib, de oom van de profeet, adviseerde haar zijn neef Mohammed ibn Abdullah (vzmh) voor de taak aan te wijzen. De jonge profeet Mohammed stond toen al bekend als ‘de betrouwbare’.

Mohammed (vzmh) had geen enkele praktische handelservaring toen der tijd. Hij had wel meerdere malen zijn oom Abu Talib vergezeld bij zijn handels reizen. Hij observeerde intensief hoe hij precies handel dreef. De stam van Qoeraisj (waar Abu-Talib bij hoorde) was  beroemd vanwege hun grote betrokkenheid in het handelsberoep. Het was echter niet vreemd om iemand als handelsvertegenwoordiger te kiezen die geen handels ervaring had. Khadidjah besloot dus om de 25 jarige Mohammed (vzmh) een kans te geven.

Khadija stuurde een bericht via haar familielid Khazimah ibn Hakim om hem dubbel uit te betalen zodat hij haar vertegenwoordiger kon worden in verre gebieden. Ze bood de profeet ook een jonge en talentvolle bediende aan genaamd Maysarah om hem te helpen bij het boekhouden. Ze vertrouwde ook op Maysarah om een rapport op te stellen over het gedrag van haar nieuwe werknemer. Het rapport zorgde ervoor dat Khadidjah haar belofte om nooit meer te trouwen herzag.

Voordat de profeet zijn eerste reis begon namens Khadidjah sprak hij nog met zijn ooms voor uitleg en instructies. Hij vertrok toen richting de woestijn en passeerde Wadi al Qura, Midian en Diyar Thamud. Dit zijn locaties waar de profeet eerder was geweest op zijn twaalfde met zijn oom Abu-Talib. Uiteindelijk kwam hij na een maand aan in Busra bij de druk begaande snelweg richting Damascus. Busra was toen de hoofdstad van Hawran, een provincie ten zuiden van Damascus.

Volgens historici van de klassieken stond Hawran in die tijd bekend bij haar Griekse naam Auranitis en is uitgebreid beschreven door Yaqut al –Hamawi, Abul-Faraj al Isgahani en anderen. Arabische handels karavanen bezochten Hawran regelmatig om vandaar richting verre oorden zoals China en de mediterrane kusten te bezoeken.

Een interessante vraag om te stellen is wat voor goederen Mohammed (vzmh) met zich meenam richting Busra en wat voor goederen hij daar kocht.  Het is interessant omdat de Mekkanen niet bekend stonden in het produceren van lucratieve producten. Mohammed (vzmh) nam hoogstwaarschijnlijk dierenvacht, rozijnen, parfums, dadels, gebreide voorwerpen en zilver en specerijen mee richting Busra.

Onder de Arabieren werden de munteenheden van de Romeinen, Perzen en de Indiërs geaccepteerd. De Arabieren zelf hadden echter geen eigen munteenheid toen der tijd. Daarom waren ruilmiddelen over het algemeen gangbaarder dan geldmunten.

De profeet Mohammed (vzmh) verbleef in Busra voor enkele maanden. Hij ontmoette vele Joden en Christenen en merkte de vele theologische verschillen bij Christenen onderling. Deze verschillen leidde tot verdeeldheid bij de Christenen. Je had Koptische, Chaldeeuwse, Nestoriaanse  en Armeense christenen met ieder zijn eigen theologische visie. Deze onderlinge theologische geschillen waren voor Mohammed (vzmh) interessante stof om over na te denken.

Mohammed (vzmh)  zat  in de schaduw onder een boom en was gezien door een Nestoriaanse monnik die onderdeel was van een klooster niet zover van de boom vandaan. Deze monnik ging zich informeren over de heer onder de boom bij Maysara ‘’Wie is deze man onder de boom?’’ Maysara antwoorde ‘’ Een man van Qoeraisj en een van de mensen die de voogdij hebben over het heiligdom (De Ka’aba)’’. De Monnik antwoordde direct ‘’ Niemand anders dan een profeet zit nu onder die boom’’. De Monnik concludeerde dat vanwege de twee engelen (of volgens sommige rapportages twee kleine wolken) die Mohammed (vzmh) schaduw gaven van de tirannieke hitte van de zon. De Monnik vroeg toen ‘’Verlaat het licht hem in zijn ogen nooit?’’  Maysarah antwoorde bevestigend ‘’Hij is dan zeker de laatste profeet , felicitaties aan hem die in hem gelooft. ‘’

Een van de profeet zijn inzichten van toen hij in Syrië was is dat er een conflict aan het broeien was tussen het Romeinse rijk en het Perzische rijk. Beiden hadden de hegemonie op de vruchtbare gronden van de Levant op het oog. Dit inzicht was meer dan correct want enkele jaren later brak er een oorlog uit tussen deze twee imperiums waar de Romeinen verloren. De Koran voorspelde in zijn hoofdstuk de Romeinen die in het jaar 615-16 zou worden geopenbaard, dat de Romeinen het volgende conflict zouden winnen van de Perzen. De Perzen hadden toen Jeruzalem in handen.

Maysarah was diep gefascineerd door Mohammed (vzmh) tijdens de handelsreis. Mohammed aan de andere kant registreerde bij zichzelf verschillende indrukken die hij had meegekregen tijdens zijn handelsreis en deelde deze indrukken met Khadidjah.

Waraqah ibn Nawfal, een monnik, zei tegen Khadidjah over Mohammed (VZMH) ‘’zulke manieren passen alleen bij de boodschappers van God, wie weet is deze jongen misschien voorbestemd om er een te worden.’’ Jaren later toen Mohammed (vzmh) een profeet werd was Waraqah een van de eersten die de Islam accepteerde.

Vanwege de successen die Mohammed (vzmh) behaalde was Khadidjah enthousiast om Mohammed (vzmh) wederom in te huren. Deze keer ging de handelsreis richting Yemen . Een land waar veel ambachtsgoederen, goud en textiel  werd verkocht en geproduceerd.

Yemen werd in die tijd geregeerd door een Ethiopisch regent. Jammer genoeg weten historici niet veel over deze reis van de profeet richting Yemen behalve dat het commercieel gezien een succes was.

Ondertussen was Khadidjah overtuigd dat ze eindelijk de echtgenoot had gevonden die haar waard was, ze was er zo van overtuigd dat zij degene was die het huwelijksaanzoek deed. Khadidjah raakte verliefd op Mohammed (vzmh) net zo als de dochter van de Arabische profeet Shu’ayb verliefd werd op de vluchtige profeet Mozes (vzmh) zoals het in vers 28:25-26 van de heilige Koran staat vermeld. (Surah Qasas).

Khadidjah zocht advies bij een vriendin genaamd Nufaysa, dochter van Umayyah. Nufaysa bood aan om Mohammed namens haar te benaderen voor het huwelijk. Ze vroeg de profeet waarom hij nog niet getrouwd was en hij antwoorde ‘’Ik heb niet de financiële middelen om te kunnen trouwen’’  Nufaysa zei toen ‘’ Maar wat als je een verbond wordt aangeboden waar schoonheid, rijkdom en nobelheid inbegrepen is, zou je dat dan niet accepteren?’’ ‘’Wie is zij?’’ vroeg de profeet opgewonden. ‘’Khadidjah’’ antwoorde Nufaysa. ‘’Hoe zou zo een huwelijk de mijne kunnen zijn?’’ vroeg de profeet. ‘’Laat dat maar aan mij over’’ was haar antwoord. ‘’Ik ben bereid om te trouwen’’ zei de Profeet bevestigend, Khadidjah kreeg spoedig deze boodschap en verzocht de profeet naar haar toe te komen en ze zei:

‘’O zoon van mijn oom! Ik hou van jou vanwege mijn verwantschap met jou en omdat jij altijd onpartijdig bent onder de mensen voor het een of het ander. En ik hou van jou vanwege jouw  betrouwbaarheid, en de schoonheid van jouw karakter en de waarheid van jouw woord.’’

Kort erna bood ze zichzelf aan voor het huwelijk. Ze waren het gelijk eens dat ze wel eerst met hun eigen ooms erover moesten spreken aangezien ze beiden hun ouders niet meer hadden. Abu-Talib, de oom van de profeet, leidde uiteindelijk de huwelijksceremonie. Hij zij: ‘’Alle lof aan Allah die ons tot de nakomelingen  van Ibrahim (Abraham) heeft gemaakt, het zaad van Isma’eel, de nakomelingen van Ma’ad, de inhoud van Mudar en wie ons de beschermers van het huis en de bediende van haar heilige grond maakte, hij maakte voor ons een huis bedoeld voor pelgrimage en een heiligdom van veiligheid. Hij gaf ons ook de autoriteit op de mensen. Deze neef van mij, Mohammed (vzmh), kan niet vergeleken worden met elke andere man, als je zijn rijkdom vergelijkt met die van de ander zal je zien dat hij rijk is, want rijkdom is maar verdwijnende schaduw en een wispelturig ding. Mohammed (vzmh) wiens bloedlijn jullie allen kennen, verzocht Khadidjah dochter van Khuwaylid voor het huwelijk, en bood haar het een en het ander voor de bruidsschat vanuit mijn eigen rijkdom.

Nawfal stond toen op en zei : ‘’Alle lof is aan Allah wie ons heft gemaakt , en zoals jij eerder hebt gezegd , ons aangewezen heeft op de eerder aangegeven voorwaarden, wij zijn de meesters van de Arabieren en hun leiders, jullie zijn allen dit (verbond van het huwelijk) waard. De stam ontkent geen enkele van jouw verdiensten  en ook stelt niemand jouw status en prestige ter discussie. En wij hopen bij jouw te kunnen aansluiten,  getuig aan mijn woorden o mensen van Qoeraisj! Ik heb Khadidjah, dochter van Kuwaylid, in huwelijk gegeven aan Muhammed ibn Abdullah voor de bruidsschat van vierhonderd dinar.”

Abu-Talib gaf als reactie: ‘’Graag zou ik willen dat haar oom zich bij jouw aansloot’’ toen Khadidjahs oom dat hoorde stond hij op en zei: “Getuig O mensen van Qoeraisj ik heb mijn dochter Khadidjah aan Muhammed ibn Abdullah gegeven.”

Na het huwelijk besloot Mohammed (vzmh) te verhuizen van het huis van zijn oom naar het huis van Khadidjah  die bij de smeedmarkt woonde, bij een steegje die aangesloten was bij de hoofdbazaar van Mekka achter de mas’a  waar pelgrims tegenwoordig zeven cirkels  uitvoeren tijdens de Hajj of de Umra. Dit is het zelfde huis waar Fatima (vzmh) geboren werd en vele openbaring tot stand kwamen. Dit huis staat er niet meer omdat hij werd gesloopt door de huidige heersers van Saoudi-Arabië in 1993.

Het huwelijk was een gelukkig huwelijk en tijdens het huwelijk werd een dame geboren die zou behoren tot de vier perfecte vrouwen van de menselijke geschiedenis: Fatima, dochter van Mohammed (vzmh). Voor haar waren Kasim en Abdullah geboren maar beide stierven toen ze nog baby’s waren. Toen Khadidjah eenmaal trouwde was ze al zeer rijk. Ze ging met pensioen om een comfortabel leven te leiden met haar echtgenoot, die zelf bij liever een ascetisch leven wilde leidden dan een leven dat gericht was op het generen van geld.

De boodschapper van God had geen behoefte om rijkdom te accumuleren, dat was niet het doel dat de schepper voor ogen had voor hem. Hij was geschapen om de mensheid te redden van onwetendheid, polytheïsme, armoede, onrecht, immoraliteit en onderdrukking. De profeet hield ervan om te mediteren, via zijn meditatie groeide zijn bedroefdheid over de staat waarin zijn maatschappij verkeerde.

Khadidjah haar periode van geluk duurde niet langer dan vijftien jaar waarna haar echtgenoot begon met zijn missie om mensen uit te nodigen tot de eenheid van God, gelijkheid tussen man en vrouw en einde aan het kwaad van de dag.  Mohammed was veertig jaar oud toen de eerste verzen aan hem werden geopenbaard. Het waren de verzen van Surat al-Alaq (96), ze waren geopenbaard tijdens de maand ramadan 13 jaar voor de Hijra, in de grot Hira in Jabal al-noor(berg van licht). Na de eerste openbaring in de grot ging de profeet terug naar huis hij was diep onder de indruk door het zien van de aardsengel Gabriel en de diepe betekenis in de prachtige woorden:

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

  1. Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.
  2. Die de mens uit geronnen bloed schiep.
  3. Verkondig, want uw heer is de meest Eerbiedwaardige.
  4. Die (de mens) door middel van de pen onderwees.
  5. Hij leerde aan de mens datgene wat hij niet kende.

De profeet voelde zich koortsig en vertelde aan Khadidjah wat hij had meegemaakt.

‘’Bij Allah’’ zei Khadidjah, ‘’Allah zal jou nooit onderwerpen aan geen enkele vernedering, omdat jij altijd je relaties met je familieverwanten onderhield, je bent altijd gul. Je bent ijverig, en je streeft naar wat anderen beschouwen als onbereikbaar. Je koelt de ogen van je gasten en verleend je steun aan degene die naar gerechtigheid en compensatie streven.  Weest sterk, o neef, voorwaar Allah zal alleen met jouw handelen op de meest schone manier, en ik getuig dat jij de profeet bent in deze natie en tijd, als God  dat wil.’’

Het was logisch dat Khadija ook lastig gevallen zou worden vanwege haar huwelijk met de profeet, door mensen die hem nog niet zo lang geleden prezen voor zijn goede karakter. Khadidjah twijfelde toch geen seconde en accepteerde de Islam want ze wist dat haar echtgenoot nooit leugens zou verspreiden. In de hadith is er een gebeurtenis genoteerd waar Khadidjah achter de profeet aan het bidden was in de buurt van Ka’aba met alle risico’s van dien.

Na de dood van Khadidjah bleef de profeet regelmatig over de verdiensten van Khadidjah spreken. Hij deed dit zo vaak dat Aisha de jongste echtgenoot van de profeet en de dochter van Abu Bakr extreem jaloers was en ze zei tegen hem. ‘’Maar ze was een oude vrouw met rode ogen, Allah compenseerde haar met een betere en jongere echtgenoot”. Dit maakte de profeet verontwaardigd, dus hij zei ‘’Nee , inderdaad; Hij heeft mij niet gecompenseerd met iemand beter dan haar, zij geloofde mij wanneer de andere dat niet deden, ze hield mij aan voor waar terwijl andere mij voor leugenaar verklaarde, zij gaf mij onderdak toen anderen mij verlieten; zij troostte mij toen anderen mij verafschuwden; en Allah zegende mijn kinderen door mij kinderen bij andere echtgenotes te ontnemen.’’

Vele geleerden zoals Ahmad ibn Hanbal, Abu hatim, Al Dulabi, Al Tabari citeren Aisha: “Op een dag sprak de profeet geliefd over Khadidjah, ik was meegesleept in jaloezie en heb gezegd wat ik niet had mogen zeggen. Het was toen dat het gezicht van de profeet van kleur veranderde , ik heb zijn gezicht alleen zo gezien van als hij een openbaring kreeg, ik begreep toen wat ik verkeerd heb gedaan en ik voelde me overweldigd van spijt tot het punt dat ik niks anders kon zeggen behalve: O Heer! Als u de woedde van uw boodschapper nu, zal ik zweren nooit zo over haar te spreken voor zolang ik nog leef’’ Toen ze dat zei vergaf de profeet mij en lichte me in over de verdiensten van Khadidjah’’

In de overlevering was een van de verdiensten van Khadidjah het feit dat Allah aan Gabriël het bevel gaf haar de groeten te doen. Gabriel zei tegen de profeet (vzmh) ‘’O Mohammed! Khadidjah gaat jou een kom met voedsel brengen ; wanneer ze naar jou komt zeg tegen haar dat de Heer haar groet en stuur mijn groet ook naar haar.’’ Wanneer de profeet dat deed zei Khadidjah in respons ‘’ Oh Allah! Jij bent de vrede en de bron van alle vrede , naar jou wederkeert vrede, geprezen en verheven ben jij, o de gene met de Grootsheid en Eer, en moge vrede zijn met Gabriel’’

Khadidjah stierf door een koortsaanval in de tiende of elfde dag van Ramadan, tien jaar na het begin van de profetische missie en 24 jaar na haar huwelijk met Mohammed (vzmh), ze was begraven in Hajun in de periferie van Mekka. De boodschapper begroef haar zelf en deed ook de begrafenis gebeden. Volgens rapportages stierf ze  met geen enkele dinar op zak, al haar rijkdom was uitgegeven om de Islam te promoten.

Maar gij, o ziel in vrede! Keer tot uw Heer terug, verblijd in Allah’s welbehagen. Ga daarom in onder Mijn dienaren ,en ga Mijn paradijs binnen. (Koran, 89:27-30)

Share.

About Author

Comments are closed.