Ayatollah al-Khoei (ha)

0

Hierbij een korte biografie over het leven van de grote geleerde Ayatollah Khoei. Moge Allah (swt) zijn ziel vergeven.


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

De gelovigen zijn niet verplicht allen te gelijk ten strijde te trekken. Indien een deel van iedere stam niet vertrekt, geschiedt dit om zich met ijver in hun godsdienst te onderrichten, en om hun volk te vermanen, indien zij terugkeren, zodat het volk op zijne goede zij (wordt gered).
-Koran hoofdstuk 9 ‘’het berouw’’ vers 122

Ayatollah al – Khoei is geboren op 19 november in het jaar 1899 in de stad ´´Khoy´´ in het noorden van Iran. Hij is de zoon van Ayatollah Ali akbar Mousawi  al- Khoei. Op zijn dertiende besloot hij om naar Najaf te vertrekken om daar hawzah te studeren. Hij was een uitstekende leerling die op het gebied van jurisprudentie en logica erg sterk was.

 Naast zijn studie deed hij zelf ook een onderzoek en liet de resultaten aan zijn leraren zien. Bovendien heeft hij les gevolgd bij grote Islamitische geleerden zoals:

– Ayatollah Fath’ullah

– Ayatollah Mahdi al Mazandarani

– Ayatollah Dhiya ul deen al Iraki

–  Ayatollah Husein al Gherwy


– 
Ayatollah al Na’ieni

– Ayatollah Mirza al Qadhie

– Ayatollah  Mohamed Jawad al Balaghie

 

Ayatollah al- Khoei als leraar

Ayatollah al- Khoei is de leraar van de nieuwe generatie hooggeleerden. Ayatollah al- Khoei had een eigen manier van les geven. Zijn leerlingen beschrijven het als  ‘’precies’’, ‘’ duidelijk’’, ‘’ eenvoudig’’ en ‘‘verbazingwekkend’.  ‘’Zijn manier van discussiëren was indrukwekkend’’,  zo zegt een van zijn leerlingen Sheikh Mohamed Jawad Mognayah :

‘’ Hij ( ayatollah al- Khoei) was als de zon die zich overal naartoe straalt. Hij was mijn professor en de professor van alle andere geleerden in Najaf. De hawzah draaide om hem, hij is de oorzaak dat de hawzah zo enorm werd gewaardeerd. Hij studeerde, gaf les, hielp geleerden met afstuderen voor meer dan 70 jaar. Daarnaast had een indrukwekkende manier van discussiëren. Hij probeerde de argumenten van de tegenstander te accepteren en confronteert de tegenstander vervolgens met twijfels en met vragen. Hij profiteerde van zijn tegenstander, net als wat een student of professor dit kan doen, waardoor de tegenstander met naïviteit antwoord geeft. Daarna weerlegde hij zijn tegenstander met feiten die zijn argumenten onderbouwden waardoor de tegenstander zichzelf niet meer kon redden. Dit veroorzaakte soms dat de tegenstander uit onwetendheid zichzelf tegensprak.’’

Ayatollah- Khoei heeft tientallen boeken geschreven die onder andere te maken hebben met filosofie, de Qur´an, biografieën en jurisprudentie. Na het overlijden van Ayatollah Sayed Muhsin al Hakeem, werd Ayatollah al- Khoei  in 1972 leider van de hawzah in Najaf. Ayatollah al- Khoei heeft duizenden leerlingen les gegeven waaronder:

– Ayatollah Sayed Ali Bahasthi

– Ayatollah Sayed Ali al Sistani

–  Ayatollah Mohamed Ishaaq al Fayadh

– Ayatollah Mirza ali al Falsafi

– Ayatollah Mohamed Reda al Khilakhlie

–  Ayatollah Waheed al Khorasanie

– Ayatollah Sayed alaa Bahrul Oloom

– Ayatollah Mohamed al Rouhani

-Ayatollah Sadeq al Rouhani

– Ayatollah Mohamed Baqer al Sadr

-Ayatollah Kamal al Haydari

– Sayed Moussa al Sadr

Ayatollah al- Khoei heeft veel voor de samenleving betekend en heeft zich de hele wereld ingezet. Toen in de jaren 70 het conflict ontstond tussen de Sovjet-Unie en Afghanistan stuurde hij medici om de Afghanen te verzorgen. Ook stuurde hij hulp wanneer landen als Pakistan, Bangladesh, Iran werden getroffen door natuurrampen.  Eveneens stuurde hij hulp naar de slachtoffers van de Irak – Koeweit oorlog in 1991. Tevens heeft hij huizen laten bouwen in Afrika, India en Pakistan. Overigens heeft Ayatollah al-Khoei hulp organisaties geopend zoals:

1.In Bombay ( India) opende hij een organisatie die scholen, een grote moskee en een ziekenhuis heeft gebouwd in delen zoals  Ali poor, Nybras en Hyderabad

2. In Qom is ‘madinat ul ilm’ gebouwd, een universiteit waar duizenden studenten studeren.

3. In libanon is ‘ al khoei mabarah’ gesticht die weeskinderen helpt waarvan de ouders zijn tijdens de oorlog zijn omgekomen.

4. In Mashad heeft hij een bibliotheek laten bouwen

5. In Najaf is ‘ dar ul ilm’ gebouwd, een school waar honderden groot geleerden afstudeerden. Deze school was door de dictator Saddam Husain verwoest.

6. De ayatollah al-Khoei bibliotheek in Najaf, die meer dan 25 duizend boeken bevat.

7. In Maleisië een kantoor dat verantwoordelijk is voor de publicatie van de  Islamitische literatuur.

8. In Londen een educatieve stichting genaamd ‘ Imam as- Sadiq education Institute’

9 In New York een school genaamd ‘’ Al-Iman’’.

 

De onderdrukking van Ayatollah al-Khoei

Ayatollah al-Khoei werd door de dictator van Irak, Saddam Hussein onderdrukt. Sinds de stichting van de islamitische staat ‘Iran’ wilde Saddam dat Ayatollah al-Khoei uitspraken tegen Iran zou preken. Ayatollah al-Khoei weigerde, waarna zijn huis werd binnengevallen door Iraakse soldaten. Bovendien werden zijn leerlingen vermoord en zijn scholen verwoest. Ayatollah al-Khoei overleed op zaterdag 8 augustus 1992 en werd in Najaf begraven. Zijn opvolger is Ayatollah Sayed Ali al Sistani.

 

In de naam van Allah, de barmhartige de genadevolle

‘’ Wij behoren aan Allah en wij zullen tot hem terugkeren.’’

De koran hoofdstuk 2 ‘ De Koe’ vers 156

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.