Al-Kulianis Hadith-Collectie : Al Kafi.

0

De auteur:

De auteur van Al-Kafi was Thiqat al-Islam, Abu Ja’far Muhammed B Ya’qub b. Ishaq al-Kulaini al-Razi. Hij stierf rond het jaar 940 na Christus. Er is weinig informatie over zijn leven te vinden bovendien heerst er zelfs een discussie over of, al-Kulaini echt al-Kulini heette . Er is echter wel een overeenstemming, dat zijn naam verwijst naar een dorpje in Iran genaamd Kulain of Kulin, beide liggen in Iran.

Hij werkte eerst als een religieuze geleerde en student in de religieuze jurisprudentie samen met andere shi’itische geleerden in al-Ray te Iran. Hij verhuisde daarna naar Bagdad en werd het hoofd van de religieuze en juridische afdeling van de Imami-Sjieten ten tijden van de Abbasidische kalief Al-Muqtadir. Al-Kulaini’s levenswerk, Al Kafi, nam plaats tijdens de sufara van Imam Mehdi (SA) ( vertegenwoordigers (sufara) die actief waren onder de Sjieten in naam van de verborgen Imam).

Al-Kulaini kreeg de erkenning voor een aantal werken die tijdens deze periode circuleerden. Enkele daarvan zijn ,al-Kafi, a Kitab al-rijal(een boek waar de vertellers van hadith zelf worden ondervonden aan onderzoek) al radd al Qaramata, Brieven van de Imams en een verzamelwerk van poëzie over de Imams. Jammer genoeg heeft alleen zijn boek Al-Kafi die tijd overleefd.

Al- Kafi

Al-Kafi is een collectie van de tradities die waren onderwezen door de profeet en de Imams en vervolgens werden doorgegeven aan de Moslimgemeenschap door de discipelen van de Imams. In het Arabisch betekent Al-Kafi: ‘Datgene wat genoeg is’. Dus een boek dat bedoeld was als een begrijpelijke collectie van de Imami-Shia tradities. Dit legt Al-kuliani zelf uit in zijn boek op de volgende manier:

Jullie wilden een boek dat genoeg zou zijn (voor jullie religieuze behoeftes). Het zou alle kennis bevatten van de religie, zodat een student het kan begrijpen en een docent er naar kan verwijzen. Zodat het gebruikt kan worden door iedereen die kennis wil opdoen over de religie en haar juridische uitvoering(amal) volgens de pure tradities van de oprechten (de Imams)

Er wordt beweerd dat al-Kulaini er twintig jaar over deed om al-Kafi te schrijven. Het is inderdaad een compleet en begrijpelijk schrijfwerk, verdeeld in drie delen: Al-Usul, Al-Furu, en al-Radwa.

De Usul geven tradities die over de principes van religie. Op deze principes worden bovendien de religieuze jurisprudentie(fiq) gebaseerd. De Furu gaat over de tradities die toelichting geven over de details van religieuze jurisprudentie. De Radwa is een collectie van tradities, die bepaalde punten van de religie aankaart inclusief enkele brieven en speeches van de Imams.

Een van de principiële kenmerken van dit werk is dat de tradities systematisch zijn geordend naar onderwerp. Dit is een systeem dat islamitische geleerden pas begonnen te gebruiken na de tweede helft van de tweede eeuw na de Hijra van de Profeet (saw). Al Kulaini was niet de eerste Imami geleerde die deze methode gebruikte. Er zijn ook andere werken waarin we dit terug vinden zoals de Kitab al-Mahasin van Khalid al Barqi. Het is echter wel het eerste werk die de Imami tradities zo begrijpelijk op deze manier presenteert.

De bron van collecties van deze tradities stonden bekend als usul. Dit waren tradities die of direct van de Imam afkwam dan wel van de tweede hand was, maar niet verder. Zo zouden er zo’n 400 van dit soort hadith collecties zijn. Echter waren deze collecties niet geordend naar hoofdstukken en onderwerp, maar op chronologische volgorde, wanneer de Imams de tradities onderwezen. (6) Het waren deze usuls en eerder bewerkte collecties die de basis waren voor de collectie van al-Kulaini’s werken.

De voorgangers van Al-Kulaini en zijn opvolgers waren erg zorgvuldig met de ketting van autoritaire hadith vertellers (isnads). Hun doel was om zeker te zijn dat degene, die informeerde over een bepaalde traditie die ze hadden gehoord, oprechte mensen waren. Al-Kuliani bleek daar niet zoveel interesse voor te hebben, hij keek meer naar de inhoud van de hadith, dan degene die hem doorgaf. Hij plaatste soms ook hadiths van mensen die zelfs afweken van het twaalver shi’isme zoals de Zaidis of de Ghulat sjiieten. Soms zitten er ook hadiths in van groeperingen die een andere Imam als de laatste Imam beschouwde en niet de twaalfde.

Het aantal hadiths in Al-Kafi is een totaal van: 15.181. Daarvan zijn er 5072 die als Sahih worden beschouwt door de geleerden; 144 worden als hasan gestempeld. 178 als muwathaq , 302 als Qawi en 9000 als da’if, zwak. Maar dat een hadith zwak is wil niet zeggen dat hij niet-waar is. Met zwak word volgens geleerden eerder bedoeld dat de ketting van hadith vertellers niet hellemaal terug gaat tot de Imams zelf.

In het presenteren van de tradities in Al-Kafi, liet Al-Kuliani de hadith voor zichzelf spreken . Hij greep maar weinig in. Soms legt hij wel een opvallende tegenstrijdigheid uit in een hadith, maar dat kwam maar weinig voor. Zijn voornaamste bijdrage is daarom ook het verzamelen en het bewerken van hadiths in een begrijpelijke en toegankelijke collectie.

Het belang van al-kafi als een werk van tradities is erg groot. Het wordt beschouwd als een van de vier belangrijkste werken van sjiitische hadiths. Vele mensen na Al-Kuliani hebben er een bewerkte commentaar op geschreven. De vele geschreven commentaren door geleerden hierop is al een aanwijzing op zichzelf hoe belangrijk het boek was voor de shi’iten .

 

Bron: al-islam.org

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.