Gedicht vader van Ayatollah Bahjat (rah)

0

In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle, 

Mahmoud Bahjat al-Karbalaai, de vader Sheikh Bahjat, was een van de zeer gerespecteerde mannen van de stad Foman. Hij zorgde altijd voor de zaken van mensen, en bood ze alle soorten hulp aan. Hij had hoge literaire en poëtische smaak, en schreef gedichten en rouwzangen voor de Ahlulbayt (as), vooral voor Imam Hussain (as). Over Imam Hussain (as) heeft hij vele rouwzangen die tot op de dag van vandaag worden gereciteerd. Onderstaand is een gedicht ter ere van de Ahlulbayt (as) die hij oorspronkelijk in het Perzisch had geschreven.
AhlalBayt’ door Mahmoud Bahjat al-Karbalaai (moge hij eeuwig beloond worden):

Heer! Bij de Zegel der Profeten,
Het licht van de Grote Heer, Zijn geëerde Profeet,
Bij zijn gebroken maaltanden en verwonde lippen,
En bij wat hij heeft geboden voor de Koran,
Bij de tekenen van de borst van de onderdrukte Zahra,
Bij de tranen van de ogen van de dochter van de Profeet,
Bij haar gebroken rib die vermorzeld was achter de deur,
Bij haar kind, Muhsin, de onfeilbare,
Vergeef ons, O Levende, O Prijswaardige!
Bij de gekozene, de onderdrukte Imam,
Bij zijn hart en organen die werden vergiftigd,
Ontneem ons niet van Uw genade, O Heer,
Brand ons niet met het vuur van Uw macht en Uw toorn,
Vergeef ons, O Levende, O Prijswaardige!
Bij de pijnlijdende, al-Sajjad, de beste der aanbidders,
Bij de tranen van die pijnlijdende,
Bij de nek dat was geketend door de kwaadwillende,
Bij zijn lijden in de tragedie van Karbala,
Vergeef ons, O Levende, O Prijswaardige!
Bij de kennis van Al-Baqir, dat heilige light,
Waar de Gekozene voor heeft getuigd dat:
Duisternis wordt verlicht door de licht van zijn kennis,
Zijn kennis en barmhartigheid belichamen de betekenis van de Koran,
Vergeef ons, O Levende, O Prijswaardige!
Bij Jafar al-Sadiq die het symbool van gerechtigdheid was,
Degene die Islam versterkte in kracht een grootsheid,
Opende de poorten van kennis en goede daden voor alle wezens,
En streed in het verspreiden van kennis, van de geloofsbelijdenis, en overtuiging,
Vergeef ons, O Levende, O Prijswaardige!
Heer! Bij de heiligheid van Musa ibn Jafar,
Bij de status van dat pure licht,
Bij zijn ontbering en onderdrukking voor het gezuiverde nageslacht,
Bij het recht van zijn munajat* en ibtihal**,
Vergeef ons, O Levende, O Prijswaardige!
Heer bij Uw heldere licht.
En bij Uw geëerde dienaar,
Bij zijn mond vol met gif en een hart vol met grief,
Bij de vrouwen van de heerser van Khorasan,
Vergeef ons, O Levende, O Prijswaardige!
Ik ben een slaaf van al-Taqi de vrome,
Een van degenen die van de Imam houden,
Die doelloos rondzwerven vanwege de geur van de drank van zijn liefde,
Dus, bij het recht van de geslachte en vergiftigde Imam,
Vergeef ons, O Levende, O Prijswaardige!
Bij de grootsheid van al-Naqi, de Imam van de geloofsbelijdenis,
Die gegriefd was door de onderdrukking van zijn vijanden,
De oogappel van Taha en Ya-sin
De onderdrukte, de gegriefde Imam,
Vergeef ons, O Levende, O Prijswaardige!
Heer! Bij het recht van de meester van Askar,
Het ziende oog van de Profeet,
Bij de Imam die was vermoord door al-Mutamid’s gif,
En bij zijn pure en gezuiverde ziel,
Vergeef ons, O Levende, O Prijswaardige!
Bij de vrouwen van de Zegel van wasi’s***,
De gene die in leiding is, het licht en het oog van geloof,
De rechtvaardige Imam, overwinnende heerser,
En bij zijn geliefde ziel en eervolle zelf,
Vergeef ons, O Levende, O Prijswaardige!

*munajat            : fluistergebed
**ibtihal              : gebed/ dua
***wasi’s           : meervoud van wasi, behoeder

Share.

About Author

Comments are closed.