Verslag bijeenkomst ‘De wereld van bekeerlingen’

0

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Rotterdam, zondag 19 april 2015,

Op zondag 19 april organiseerde Ahlalbayt4iedereen voor het eerst een bijeenkomst met als thema ‘De wereld van bekeerlingen’. Tevens werd op deze dag de geboorte van imam Mohammad Al Baqir (as) gevierd. Als spreker werd de Italiaanse geleerde Sheikh Abbas di Palma uitgenodigd voor een lezing.

 

Wij vinden het belangrijk dat de bekeerlingen hier in Nederland een beter en breder netwerk moeten opbouwen om zo de islam beter te kunnen praktiseren in de huidige gemeenschap. Vooral voor de pas bekeerde broeders en zusters is dit extra moeilijk. Zij hebben op zich al een hele grote stap genomen en daarom zijn wij de geboren moslims en de ervaren bekeerlingen verantwoordelijk om ze de nodige begeleiding te geven. Vaak weten de geboren moslims niet hoe ze een pas bekeerde broeder of zuster horen te behandelen, waardoor ze niet die nodige ontwikkeling krijgen. Daarnaast hebben ze ook te weinig contact voor advies van bekeerlingen en/of praktiserende moslims. Daarom hadden  we ter ere van de zuivere islam op zondag 19 april een bijeenkomst georganiseerd.

Het programma van de bijeenkomst begon met het gezamenlijke gebed geleid door Sheikh Abbas di Palma. Na het gezamenlijke gebed volgde een adembenemende Koran recitatie in de prachtige stem van broeder Massih Afzali. De bijeenkomst werd vervolgd door een reflectie moment van Arjen Buitelaar waarin hij zijn visie op de Islam en bekeerlingen naar voren heeft gebracht, de verschillende redenen voor het bekeren, het proces na het bekeren, en allerlei invloeden die een rol spelen bij het kiezen van een bepaald geloof/stroming werden ook besproken. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst werd afgesloten met een geweldig inspirerend gedicht over Imam al Baqir (as), geschreven en gereciteerd door broeder Ali Alawy. Na het mooie gedicht volgde een korte pauze waarin thee en koekjes werden aangeboden.

De bijeenkomst ging verder met een dialoog onder de leiding van Mohammad Mehdi Mehrzad, tussen de bekeerlingen  Sara Pastoor, Arjen Buitelaar, Claudia Zahra Hahn, en  de jongeren predikant Waiel Alkhateeb (geboren moslims). Verschillende stellingen werden besproken vanuit beide opzichten, tevens was er ook inbreng vanuit het publiek. Er kwamen verschillende standpunten vanuit verschillende ooghoeken naar voren, zowel als ervaringen van bekeerlingen en geboren moslims vanuit het publiek. Een leerzaam en begrijpend moment voor iedereen!

Uiteindelijk was het tijd voor de hoofdlezing door Sheikh Abbas di Palma. Shaykh Abbas di Palma is van oorsprong een geboren en getogen Italiaan, die de leerschool van Ahlalbayt (as) (de ware islam) aan het verspreiden is in Italie. Deze gerespecteerde geleerde studeerde overigens in de islamitische universiteiten van Londen, Damascus en Qum.

Het was zo ver, hij begon met het vertellen over de Imam Mohammad al Baqir (as), en de logische noodzaak van leiderschap (imamat) als een principe van het geloof en hoe de fundering van de Jaffari leerschool werd ontwikkeld door Imam Mohammad al Baqir (as). Een zeer leerzame lezing die inshaAllah spoedig bekeken zal kunnen worden.

Het laatste onderdeel van de bijeenkomst was de Tawashih groep Al Ghadir die een geweldige lofzang hebben gereciteerd die ons allen kippenvel bezorgde.  De bijeenkomst werd afgesloten met een warme maaltijd.

Geschreven door: Shahed Al Shaweily

Share.

About Author

Comments are closed.