Begrippenlijst

A

 

Aale Muhammad: Huisgenoten van Profeet Mohammed (vzmh)

Ababeel : Kleine vogels die het leger van de olifant hebben kapot gemaakt, door kleine stenen op hun te gooien. (zie: de Heilige Koran surt “al-Fil” (de olifant vers 4)

Abadat: Aanbidden, Allah prijzen

Abjad: Numerieke waarde van de Arabische letters

Adel: rechtvaardig

Ahadith: Het meervoud van het Arabische woord “hadith” wat betekent: toespraak en raadgeving door de heilige personen binnen de Islam religie.

Ahd: Soort gelofte

Ahlalbayt: Huisgenoten van profeet Mohammad (sa). Onder anderen: imam Ali (as), seyida Fatima al-Zahra (sa), imam Hassan (as) en imam Hussein (as), meer weten over de huisgenoten?

Ahle Sunnat wal Jama’at: Meerderheid van de moslims wie geloven dat Abubakr de eerste khalifa is.

Al a’lam: Meest geleerde/wetende

Ale-Yasin: 

Imam Jafar al Sadiq (as) werd gevraagd: “O zoon van de Profeet van Allah, wat is de betekenis van ‘Ya-sin’?” Hij antwoordde: “Het is een van de namen van de Profeet (vzmh) en betekent ‘O hoorder van de Openbaring’.”
Imam Ali (as) heeft ook gezegd: “De Profeet (vzmh) is Yasin, en wij, de Ahlulbait, zijn Ale Yasin”.
[Bron: Maanil Akhbaar by Shaikh Saduq, p. 22; Tafseer-e-Burhaan by Sayed Hashim Bahrani (a.r.), vol. 2, p.3 & p. 33]

Al-Faraj: De verlosser

A’maal: Daden

Amirul Mo’menin: Leider der gelovigen; titel van Imam Ali (as), Lees hier meer over Imam Ali (as) .

Amr bil-ma’rouf wa al nahi an ul-munkar:: Aansporen tot het goede en het slechte afraden.

Amr-e-Takvini: Boven natuurlijke dingen die niet onder de controle van de mens is. Natuurlijke factoren als het komen van de vier seizoenen, wanneer het regent, sneeuwt enz

Amr-e-Tashri’i: Vrijwillige daden, die onder de controle van ons zelf is

Aqd: Contract (in het bijzonder van het huwelijk)

Aqiqa: Ceremonie; Islamitische rituelen voor het slachten van een schaap/geit (op de 7e dag van een pasgeboren kind)

Arba’in: 40ste dag

Arsh: Troon, deze woord wordt vaak gebruikt in de islamitische theologie en er wordt de troon van God mee bedoeld. In de Heilige Koran komt het ook voor en heeft meer metaforisch aspect om de macht en het gezag van God, de Koning en de Heerser van het universum te beelden

(A.S.): Een afkorting van alaihi al-salaam, vrede zij met hem

Asadullah: De leeuw van Allah (bijnaam van imam Ali (a))

Ashura: De tiende dag van de islamitische maand Muharram. De dag waarin de martelaarschap van de heer der martelaren Imam Husein (as) en de tragedie van Karbala heeft plaatsgevonden. Wil je meer weten wie Imam Husain (as) is? Zie hier .

Asr: Na middag (een gedeelte van de middag waar in de asr gebed uitgevoerd wordt)

(A.T.F.S.): Een afkortingen van ajjil allaahu ta’ala farajahu shareef, Moge Allah zijn terugkomst bespoedigen

Aya: Vers uit de Heilige Koran

Ayaat: Meervoud van Aya

Azan: Oproep tot het gebed

B

 

Bada: Wijziging in de goddelijke wil

Bahrol Ulum: Zee van kennis

Baligh: Een puber, wanneer alle verplichtingen in het Islam verplicht worden voor zowel de jongen als het meisje. Meisje op 9 jarige leeftijd en jongen op 15 jarige leeftijd.

Baseer: De Al ziende (een van de namen van Allah (swt))

Bathel: Ongeldig, onwettig

Bayt-al-mal: Letterlijke vertaling is “Huis van rijkdom”. Het is een soort financiële instelling verantwoordelijk voor de administratie van belastingen en aalmoezen. Deze systeem werd gebruikt in de islamitische landen. Een pot waar al het geld binnen komt en weer uitgegeven wordt aan armen en mensen die het nodig hebben

Bid’at: Iemand die in de religie een nieuwe regel of wet verzint, dat niet gestuurd is door Allah (swt) aan zijn profeet

Bismillah : In de naam van Allah

Bismillah al-Rahman al-Rahim: In de naam van Allah de barmhartige de genadevolle

D

 

Daem: Blijvend

Deen: Religie, geloof

Dhikr: herinnering

Dhohr: Middag (het middag gebed is hiernaar genoemd)

Dhulfikar: De twee puntige zwaard van Imam Ali (as).

Dirham : Valuta eenheid

Diyah: Compensatie

Dua: Smeekgebeden

E

 

Eid: Feest

Ehtiyat: Voorzorg

Ehtiyatan: Voorzorgsmaatregelen

Eqamah: Tweede oproep voor het gebed

Estehada: Menstruatie (periode), menstruatie dat op een onverwachte tijd komt buiten gewoonlijk.

Etekaaf: Een aanbevolen ritueel bestaande uit een ononderbroken verblijf van ten minste drie dagen in de moskee gedurende de laatste tien dagen van de maand Ramadan

F

 

Fajr: Ochtend

Faqeer: Een arm persoon

Faqih: Jurisprudent (een geleerde person, heeft zijn specialisatie in de leer van de islamitische wetgeving)

Farsakh: Afstand van 5,5 km

Fatwa: Religieus uitspraak van een geleerde

Fer’aun: Farao

Fidya: Aflossing (van bepaalde religieuze verplichtingen door een materiele gift of een rituele daad)

Fiqh: Jurisprudentie, hier meer over? Zie hier.

Fitra: ingeboren capaciteit

G

 

Ghadeer: Een meer dat tussen mekka en medina ligt., een grote feestdag is hiernaar genoemd na de gebeurtennis die op deze plaats heeft plaats bevonden

Ghadhab: Woede (van Allah (swt))

Ghaeb: Afwezig

Ghaibah: Verduistering

Ghena: Gezang

Ghusl: Rituele wassing

H

 

Hadith: Een overlevering van de Heilige Profeet (vzmh) of van de Ahlalbayt (huisgenoten).

Hadith-e-Nabawi: Profetische overleveringen

Hadith-e-Qudsi: Een gezegde van Allah (swt), apart van de verzen van Heilige Koran

Hafiz: iemand die alle verzen van de Heilige Koran uit zijn hoofd weet

Hajj: De Bedevaart, Islamitische pelgrimstocht en rituele daad van de moslims die minstens een keer in hun leven verricht moeten worden

Halal: Toegestaan, legaal

Haram: Verboden. Het is noodzakelijk zich te onthouden van de handelingen die haram zijn. Als iemand een haram daad uitvoert zal hij worden gestraft(bijvoorbeeld het eten van varkensvlees)

Hasanah: Eenheid van hemelse beloningen

Haydh: Menstruatie

Hijab: Bedekken, dekking, behoudend

Hijrah: Begin van de islamitische Kalender

Hijrat: vlucht van de Heilige Profeet (vzmh) van Mekka naar Medina

Hourul Eein: Gezellinnen van de paradijs

Hujjat: Bewijs

Hujjatullah: Goddelijke bewijs van Allah (swt). Een representator van de islam, die gestuurd is door Allah (swt). Als de Heilige Profeet (vzmh) en imam Ali (as) en zijn 11 opvolgers, meer info hierover? Zie hier .

I

 

Ebadat: Aanbidden, Allah prijzen

Iblis: Duivel, een van de namen van de duivel, meer info over de duivel? Zie hier .

Iddah: Verplichte wachttijd voor vrouwen, voordat ze kunnen hertrouwen

Iftar: Maaltijd bij het breken van het vasten

Ihraam: Kleding om bedevaart rituelen te kunnen verrichten

Ihtiyat wajib: Uit voorzorg verplicht. De betekenis hiervan is hetzelfde als dat van wajib met het verschil dat in de problemen waar een mujtahid zegt dat het “uit voorzorg verplicht” is, men de mogelijkheid om zijn taqlid (degene die hij volgt) te verlaten in DIT probleem en te handelen naar aanleiding van de uitspraken van de- op een na beste mujtahid in dat probleem

Ijma: Overeenstemming

Ijtiihad: Bekwaamheid om onafhankelijk een wettelijk oordeel af te leiden dat hen toelaat om het bureau van opperst godsdienstig gezag aan te nemen

Imamat: is een Arabisch woord voor sociaal religieuze leiderschap, zoals die van Ali ibn Abu-Taleb (as), de schoonschoon van de profeet Mohammad (vzmh.). Ali (as) was de eerste Imam en zijn opvolgers waren zijn zonen tot aan negen generaties na hem.

Imam-e-Zaman: Religieuze leider van de tijd, meer info over de huidige imam? Zie hier.

Imam-jamaat: Leider van het gezamenlijke gebed

Iman: Geloof

Insha-Allah: Met de wil van Allah

Iqamah : Korte oproep tot het gebed, komt gelijk na de Adhan

Isha: Tijd laat in de avond, wanneer de isha gebed verricht wordt. Na de Maghrib (avond) gebed.

Istekhara: In de tijd van problemen, Allah (swt) vragen om advies en om een weg te wijzen wat te doen in zo een situatie. Meestal kan je dat bij een geleerde laten doen met behulp van de Heilige Koran

J

 

Ja’iz (Halal, Mubah): Toegestaan, toegelaten, geoorloofd. De handelingen en de zaken die toegestaan en rechtmatig zijn. Er is geen beloning voor het uitvoeren van deze handelingen en geen straf voor het verwaarlozen van deze handelingen. Bijvoorbeeld, het drinken van thee

Jenabat: Staat van onreinheid veroorzaakt door seksuele activiteiten

Jennah: Het paradijs

Jihaad: Ernaar streven om jezelf te weerhouden van het uitvoeren van de slechte verlangens om jezelf hierdoor te verbeteren

Jummah: Vrijdag

Juz: Een deel, de Koran heeft dertig delen en een deel wordt in het Arabisch ‘Juz’ genoemd

K

 

Ka’ba: De heilige huis van God, is gevestigd in Mekka

Kafan: Een doodskleed; een lijk wordt hierin gewikkeld

Kafer: Ongelovig(e)

Kaffarah: Boete, straf

Kanz: Een (begraven) schat

Khariji: Een groep die tegen Ali bin Abi Talib (as) is ontstaan na de slag van Siffin. Een verketterde sekte.

Khilqat: Creatie, schepsels.

Khums: Verplichte aalmoes; religieuze verplichting om 1/5 van bepaalde inkomsten bij te dragen aan een goed doel

Kuffar: Meervoud van kafer

Kufr: Afwijzing van religie, ongeloof

Kursi: Stoel

M

 

Maghrib: Avond gebed, na de zonsondergang

Maghsoob: Onder dwang. Bedwingen

Mahram: Familieleden waarmee huwelijk is verboden

Makruh: Laakbaar, af te raden. De handelingen waarvan het prestatie niet gestraft wordt, maar waarvan de vermijding wordt beloond

Maliki: Volgelingen van de Soennitische Imam, Imam Malik

Maraja’ Taqleed: De geleerde, een Mujtahid wie gevolgd wordt in de islamitische wetgevingen.

Masjid: Moskee

Masjidul Haram: De heilige moskee in Mekka

Masumeen: De onfeilbaren ( hiermee worden alleen de Profeet Mohammed (vzmh), zijn dochter en 12 andere imams mee bedoeld, de 14 onfeilbaren in totaal)

Mayyet: Een dood persoon

Mehr: Bruidsschat

Meskeen: Iemand met een slechtere financiële situatie dan de faqeer

Mihrab: Plaats waar geboden wordt voor het aanbidden van Allah

Mithqal: Afmeting van 4.6 gram.

Moadden: Iemand die het gebed aanduidt (oproept)

Mokallaf: Een persoon op wie de wetten (van de Islam) als verplichting zijn

Moqalled: Een persoon die taglid uitvoert

Motah: Een tijdelijke vrouw (in een huwelijk)

Mubah: Toegestaan, toegelaten, geoorloofd. De handelingen en zaken die toegestaan en rechtmatig zijn. Er is geen beloning voor het uitvoeren van deze handelingen en geen straf voor het verwaarlozen van deze handelingen

Muhrim: Een persoon met bedevaart kleding en wanneer men op bedevaart  is zijn er een aantal dingen die verboden zijn om te doen. Zoals het kijken in een spiegel of het bedekken van het gezicht.

Mujtahid: Een persoon die een expert is in Islamitische jurisprudentie, (fiqh) hij wordt ook een faqih genoemd

Mu’min: Gelovige persoon.

Mu’mineen: Gelovigen (meervoud)

Mushaf: De geschriften

Mustahab (Sunnat): Aanbevolen, wenselijk. De handelingen waarvan verwaarlozing niet wordt gestraft, maar waarvan de prestaties wel worden beloond, bijvoorbeeld de oproep tot het gebed (adhan)

Mowalat: Continuïteit, samenhang

Mutawatir: Een overlevering die zoveel overlevert is door verschillende overleveraars, dat het goedgekeurd en authentiek wordt beschouwd hierdoor

N

 

Nadr: Een soort gelofte aan Allah

Naeb: De plaatsvervanger (van een imam)

Nahiy an al-munkar: Het verbieden van het kwade.

Najis: Onrein, vuil

Nasebi: Een persoon die haat heeft jegens de huisgenoten van de Heilige Profeet (vzmh)

Nasib: Het lot

Nawafil: Aanbevolen en extra gebeden

Nefas: De periode na de bevalling (van een vrouw)

Niyyat: Intentie

Nobuwat: Profeetschap

Q

 

Qadr: De maat, de Nacht wanneer de Heilige Koran is neergezonden, Nacht der Maat, 19e van de maand Ramadan

Qaim: Hij die zal in opstand komen, een titel voor Imam Mahdi (atfs)

Qasam: Zweren, een Eed

Qasr: Het verkorten van het gebed tijdens het reizen (4 rakat wordt 2 rakat)

Qawanin: Wetten

Qibla: Directie waar de moslims naar toe bidden

Qira’at: Lezen, reciteren

Qiyam: Opstaan

Qorbat: De intentie van nabijheid (tot Allah)

Qowl: Zegging

(Q.S): een afkorting van Quddasa Sirruhu, wat letterlijk betekent: Moge zijn rustplaats puur en zuiver blijven.

Qunut : Smeekbede gereciteerd in rituele gebeden, meestal in de tweede deel/eenheid (Rakat)

Quraish: Een volksstam van de Boodschapper van Allah (swt)

R

 

(R.A.): Een afkorting van (Radhiallaho Anhu/anha): Moge Allah tevreden zijn met hem/haar

Rahn: Type van lening, weddenschap

Rajab: 7e maand van de Islamitische kalender

Rajm: Stenigen, straf voor het overspel.

Rakat: een deel van de rituele gebed.

Rasoelallah: De Boodschapper van Allah (swt), lees hier meer over: de biografie.

Reba: Onwettige toevoeging of winst, als rente.

Rizq: Levensonderhoud, voeding

Ruhul Quds: Een engel

S

 

(S.A): Een afkorting van sallallaahu alaihi wa sallam, moge Allah hun zegenen en zijn met vrede.

SabeelAllah: Ter wille van Allah

Sadaqah: Vrijwillige aalmoezen

Safar: Tweede maand van de islamitische kalender

Sadeh: Sayyid (enkelvoud), de nakomelingen van Fatima al-Zahra (sa) en Imam Ali (as)

Safeeh: Een persoon die het geld nutteloos verspild

Saheeh: Juist, geldig

Salaam: Salute, islamitische begroeting.

Salaat: Rituele/verplichte gebeden.

Salawat: Allaahumma S’alli a’laa Muha’ammadiw wa aali Muh’ammad (zegeningen sturen naar de heilige profeet en zijn familie).

Sam’ee: Al-horende (een van de namen van Allah subhanahu wa ta’ala ).

Saqifah: Plaats waar Abubakr de Khilfa (leiderschap) overnam

Sawm: Vasten

Sayyid: Leider/meester, deze term wordt ook gebruikt voor de nakomelingen van Fatima al-Zahra (sa) en Imam Ali (as)

Sayyidul Shohada: Heer der Martelaren, een titel voor Imam Husain (as).

Shabaan: De achtste maand van de islamitische maan kalender

Shahada: Verklaring

Shahadatain: De twee getuigenissen van het Islamitische geloof

Shariat/Shariah: islamitische wetgeving.

Shaykh: Lit. ouderling. Een genealogische klasse onder de moslims

Sheb-e-Abi Talib: Een dal in Mekka, waar de Boodschapper van Allah (as) en de vroege moslims hun toevlucht namen voor bepaalde tijd

Shura: Overleg commissie gevormd door Umar voor het selecteren van Uthman als de volgende kalief

Siraat: Pad

Sin al Ya’is: Menopauze

Sujud: Meervoud van Sajdah ( neerknielen)

Sunnah: De manier hoe ons Heilige Profeet (vzmh) heeft gepraktiseerd

Surah: Een hoofdstuk van de heilige Koran

T

 

Tabarri: Het afstand nemen van; bijvoorbeeld “tabarri min a’daa Allah” (afstand nemen van de vijanden van Allah (swt))

Tabi’in: Volgelingen van de metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh)

Tahara: Staat van reinheid

Taher: Schoon, rein, zuiver

Tahlilaat: Het zeggen van: Laa Ilaaha illallaah

Takbir: Allahu Akbar, God is de grootste

Takbiratul Ihram: Het zeggen van Allah-o-Akbar in het begin van rituele gebeden

Taqiyyah: Veinzerij

Taqlid: Een Mujtahid (geleerde) volgen in de religieuze wetten en gebod, zoals hij ze heeft afgeleid, meer info over Taqleed? Zie hier .

Taqwa: Vroomheid

Tasbih: Gebedskraal

Tasbihaat: Meervoud van Tasbih, verheerlijking van Allah (in het bijzonder het buigen en de buigingen in de rituele gebeden)

Tasbihaat-e-Arba: De vier tasbih’at die samengevoegd worden; Glorie zij Allah en Geprezen zij Allah en er is geen God behalve Allah en Allah is de Grootste

Tashahhud: Het reciteren dat Allah een is en dat Mohammed zijn profeet is. Meestal tijdens het gebed: recitatie in de zitpositie in de tweede en de laatste onderdeel van het rituele gebed

Tawaf: Een deel van de aanbidding die in de Hajj of Umrah wordt uitgevoerd (7 keer om de ka’ba lopen)

Tawakkul: is het woord voor het islamitische concept van vertrouwen in God

Tawalli: Het houden van de ‘vrienden’ van Allah (SWT), de profeet en de Imams. Mensen steunen die het pad beandelen dat Allah (SWT) heeft opgelegd; tawalli li awliyaa’ Allah )

Tawfeeq (mv. Tawfeeqaat): Goddelijke inspiratie

Tawhied: Geloven in de eenheid van Allah (swt), geloven in een God (monotheïsme).

Tayammom: Een spiritueel reiniging die in bepaalde omstandigheden een vervanger is voor de wudhu en rituele wassing

Taziyah: Een nabootsing van het graf van Imam Husain (as)

Thawab: Een goddelijke zegen

Thawr: De grot waar de Boodschapper van Allah (swt) zich verstopte op de weg van Mekkah Naar Medina

Torah: Oude testament van de joodse religie

U

 

Ulama: Geleerden van islam

Ullamah: Geleerden

Ummah: gemeenschap

Umrah: Optionele bedevaart naar Mekka, dus is niet verplicht

Usul: Grondbeginselen van Jurisprudentie

W

 

Wafat: Het overleiden

Wajib: verplicht, noodzakelijk. Een handeling die uitgevoerd moet worden. Je wordt beloond voor het uitvoeren hiervan en gestraft voor het verwaarlozen hiervan. Bijvoorbeeld, de dagelijkse gebeden, het vasten in de maand Ramadan

Wajib kifa’i: een verplichting die op elk lid van de gemeenschap geldt zolang het onvervuld is, maar zodra een persoon, of meerdere personen zijn die deze vervullen, is het niet langer een verplichting voor degenen die het niet hebben voldaan.

Wali: Beschermer, meester, wali

Wasiyat: Testament, wilsbeschikking

Watr: een single onderdeel van het gebed, deel van een middennacht gebed

Wilayat: Voogdij, geloof in de voogdij van Ahlalbayt (as) en de liefde jegens hen

Wudhu: Rituele wassing voor het gebed, bekijk hier hoe je dat kan verrichten: wudhu artikel

Z

 

Zakat: Verplichte aalmoes aan de armen, weduwen etc.

Zalem: Een persoon die onrechtvaardig is

Zaqqum: Vruchten van de hel.

Ziyarat: Bezoek/ of het reciteren van begroetingen bij religieuze persoonlijkheden

Zohr: Middag, (het middag gebed is hiernaar genoemd)

Zuhd: Ascetisme, onthouding van zingenot

Zuhoor: Verschijning/terugkomst van Imam Mahdi (aj)

Zuhr: Middag gebed

Zuhrain: Twee verplichten gebeden, de middag (Zuhr) en na middag (Asr) gebed

Zulm: Onrechtvaardigheid, onderdrukking