Waarom buigen de moslims zich neer op aarde? (Turbah)

0

In de naam van Allah (swt), de Barmhartige de Meest Genadevolle,

Waarom buigen de moslims zich neer op aarde? (Turbah)

Een vraag waar Joden, Christenen  en Moslims dezelfde antwoord op zullen geven. Wat is de natuurlijke scheppingsbron van de mensheid? Zijn wij niet van aarde (klei) geschapen door Allah (swt) ? En wat is de reden om vijf keer per dag jezelf weer tot aarde te werpen uit nederigheid voor Allah (swt),  en Hem die de Schepper is te aanbidden?  Wierp de eerste mens en leider op aarde, onze vader  Adam (as) zichzelf niet op aarde? Werd hij niet uit aarde geschapen en later in aarde begraven?

 

En voorzeker, Wij hebben de mens (Adam) geschapen uit klei, van zwart slijk gevormd. En Wij hebben daarvoor de Djinn`s geschapen uit een gloeiend vuur. (Gedenkt) toen jouw Heer tot de Engelen zei: Voorwaar, Ik zal een mens scheppen van klei, uit zwart sluik gevormd.

{Qur’an. 15:26-28}

 

De moslims buigen tijdens het gebed neer op een blokje aarde, genaamd Mohr of Turbah , die gemaakt is van klei uit het aarde van Karbala (Irak).

Volgens de Shia Jafari stroming, wat één van de vijf bekende stromingen in de Islam is, moet men neerbuigen op pure aarde. Men kan ook neerbuigen op iets dat in de aarde groeit, zolang het maar iets is wat niet gegeten of gedragen wordt.

Dit kan zowel stof, steen, zand of gras zijn. Bovendien moet het ook schoon en zuiver zijn. Neerbuigen op papier is toegestaan, omdat het gemaakt is van materiaal dat in de aarde groeit, maar op kleding niet.

 

Hebben de Profeet (s) zijn Ahlalbayt en metgezellen dit ook gedaan?

Bidden op de grond was zeker de praktijk(Sunnah) van onze heilige Profeet Mohammad(S).

Abu Sa’id Al Khudri vertelde:

“Ik zag Allah’s Apostel neerbuigen op modder en water en zag het spoor van modder op zijn voorhoofd”

[Al-Bukhari, Sahih (Engelse vertaling), vol. 1, boek 12, nummer. 798; vol. 3, boek 33, nr. 244]

 

Maar waarom de aarde van Karbala?

 

De bijzondere kenmerken van de grond van Karbala waren bekend, en daar werd speciaal aandacht aan gegeven tijdens het leven van onze Heilige Profeet (s) en ook in latere tijden:

 

Umm Salama(ra) zegt:

Ik zag Hussain(as) bij zijn grootvader, onze heilige Profeet (s), op schoot zitten.  Onze heilige profeet had aarde  in z’n hand, hij kuste het en begon te huilen. Ik vroeg hem wat die aarde was. De Profeet (s) zei: “Gabriel(de aartsengel, oftewel de engel van verkondiging )heeft me deze aarde gebracht en  vertelde me dat mijn kleinzoon Hussain (as) vermoord zal worden in Irak. Ik huil om het lijden dat mijn Hussain(as) zal overkomen.” Toen gaf de Profeet (s) het stof aan Umm Salama(ra) en zei : “Als je deze aarde in bloed ziet veranderen, zal je weten dat mijn geliefde kleinzoon Hussain(as) is vermoord.”

Umm Salama(ra) bewaarde de aarde in een pot en waakte erover tot ze op de dag van Ashura, de 10de van Muharram 61 A.H., zag dat de aarde in bloed veranderde. Toen wist ze dat Hussain bin Ali (as) de marteldood was gestorven voor de rechtvaardigheid van islam.

Bronnen:

– al-Hakim, al-Mustadrak, vol. 4, blz. 398

– al-Dhahabi, Siyar a’lam al-nubala’, vol. 3, blz. 194

– Ibn Kathir, al-Bidayah wa’l-nihayah, vol. 6, blz. 230

– al-Suyuti, Khasa’is al-kubra, vol. 2, blz. 450; Jam’ al-Jawami, vol. 1, blz. 26

– Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-tahdhib , vol. 2, blz. 346

 

“Ali ibn Abi Talib passeerde Karbala na de slag van Siffin. Hij nam een handjevol aarde en riep uit: ‘ Oh, Oh,  op deze plek zullen een aantal mannen geveld worden en zij zullen het Paradijs binnengaan zonder afrekening!”

Bron: Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-tahdhib , vol. 2, blz. 348. 

 

11639630523_eea9cf16d4

 

Share.

About Author

Comments are closed.