Waar komt de angst en haat voor de Hoofddoek vandaan? deel 2

0

In het vorige deel hebben we kunnen vaststellen dat agressie tegenover de hoofddoek binnen de westerse cultuur een gevolg is van de koloniale geschiedenis van Europa. Europese kolonisators zagen in gesluierde vrouwen een bedreiging voor hun koloniale dominantie. Dit komt omdat de sluier een deel van de maatschappij bedekt die ontoegankelijk was voor de kolonist. Wie  kon weten dat er geen antikoloniaal verzet worden georganiseerd achter die ‘mysterieuze’ sluier? Dit betekende dus dat de kolonist er groot belang bij had om vrouwen te ontsluieren om sterkere controle en inzicht te krijgen over vrouwen

In dit deel zal worden toegelicht hoe het koloniale tijdperk in het Midden-Oosten de bron is van alle hedendaagse vooroordelen over vrouwen met een hoofddoek. Vooroordelen over gesluierde vrouwen kom je tegenwoordig overal tegen in allerlei vormen, maar het komt eigenlijk op het volgende neer: gesluierde vrouwen zijn dom, achterlijk, afhankelijk en onderdanig. Dit in tegenstelling tot de ongesluierde (verwesterste) vrouw die vrij, intelligent, modern en vol met zelfvertrouwen zit. Deze herkenbare fictie was uitgebreid onderdeel van het koloniale beleid van landen als Frankrijk en Groot-Brittannië. Deze koloniale machten hebben tijdens de 19e en 20ste eeuw deze vooroordelen over gesluierde vrouwen via het koloniale systeem verstevigd zodat ze tot de dag van vandaag nog voortleven. Hoe dat precies te werk ging zal nu worden toegelicht.

Het doel van de kolonisator was tweedelig ten opzichte van de gesluierde vrouw. Zijn eerste doel is om de gesluierde vrouwen zelf te doen gaan geloven dat ze onderdrukt, dom en achterlijk zijn. Als gesluierde vrouwen eenmaal zelf hiervan overtuigd zijn verliezen ze hun zelfvertrouwen. Als ze hun zelfvertrouwen verliezen zullen ze het nooit in hun hoofd zullen halen om in verzet te komen tegen het koloniale systeem. Het tweede doel was om vrouwen met een hoofddoek aan te moedigen om hem uit te doen. Als een vrouw geen hoofddoek daagt kan ze zichtbaar blijven voor de ogen van de (angstige) kolonist die alles onder controle wil houden.

De Britten, evenals de Franse kolonisten in landen zoals Egypte en Algerije, integreerden deze twee doeleindes ten opzichte van de gesluierde vrouwen in het koloniale bestuursysteem. De Britten zette een onderwijssysteem op in Egypte, voor vrouwen. De voorwaarde was dat een vrouw alleen hieraan mocht deelnemen als ze stopte met haar hoofddoek te dragen. Vrouwen zonder hoofddoek zouden hierdoor beter onderwijs kunnen krijgen, een betere baan en een hoger inkomen. Vrouwen met hoofddoek die uit het onderwijssysteem geweerd werden, moesten vervallen tot armoede en kregen bovendien ook nog eens het stigma van ‘laag opgeleid/dom’. Op deze manier konden de kolonisten vooroordelen over vrouwen met een hoofddoek een realiteit maken. Deze politieke druk was erop uit om het zelfvertrouwen van vrouwen met een hoofddoek te breken. Hierdoor zullen ze geen acties van verzet begaan en zijn ze sneller bereid hun hoofddoek af te doen.

 

Er zat hier meer achter. Door op deze manier vrouwen te dwingen om hun hoofddoek af te doen en ze te integreren in het koloniaal arbeidssysteem, worden ze zichtbaar voor de kolonist. Ongesluierde vrouwen worden zo uit hun gesloten vrouwenwereld gehaald en dat kalmeerde angst rondom de dreiging van oosterse vrouwen bij de kolonisators. Dit is zo omdat onderwezen ongesluierde vrouwen werken en leven in de publieke sector van het koloniale systeem. Hierdoor kon de kolonisator de vrouwen veel gemakkelijker in de gaten houden en ze manipuleren.

Uiteindelijk kwamen de gekoloniseerde moslims in Algerije en Egypte en wel meerdere moslim landen in opstand en/of verlieten de kolonisators het gebied uit zichzelf. Echter he feit dat Europees kolonialisme voorbij is wil niet zeggen dat er geen overblijfselen zijn van die tijd. Fysieke westerse kolonisatie van niet-westerse landen is zo goed als afgelopen, maar de westerse dominantie binnen die landen is er nog steeds, alleen in andere vormen. Het westen overheerst nog over de meeste moslimlanden via economische, culturele of militaire methodes. Ook zijn er steeds meer voormalig ex-gekoloniseerde zich gaan vestigen in het westen en dus onderdeel zijn van het hele westerse machtssysteem. Hierdoor is er daarom ook nog steeds een continuïteit wat betreft vooroordelen over vrouwen met een hoofddoek binnen het westerse politiek systeem. De tijden en omstandigheden zijn uiteraard anders dan tijdens de koloniale tijd alleen de mechanismes van orderdrukking en de drang om de gesluierde vrouw te domineren zijn echter nog hetzelfde. Vrouwen met een hoofddoek worden nog steeds gezien als dom, achterlijk en ouderwets en ontsluiering wordt nog steeds aangeprezen als een vooruitstrevende daad van emancipatie en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Een gesluierde vrouw roept angst en onzekerheid op maar zodra ze is ontsluierd worden de angsten gekalmeerd.

De postkoloniale Westerse maatschappij is zo ingericht dat de dominante cultuur in het westen het idee geven dat ze superieur zijn en dat iedereen daarom naar hen moet luisteren Alle welvaart en dominantie die westerse landen hebben op de wereld bevestigen alleen maar dat idee. Het blijft daarom vanuit dit perspectief onbegrijpelijk en onbereikbaar waarom vrouwen toch een hoofddoek blijven dragen. Dat is angstig en er kan weinig aan gedaan worden, het enige wat gedaan kan worden is vooroordelen te verspreiden en gesluierde vrouwen uit de arbeidsmarkt te weren. Daarom is een hoofddoek wederom net als hoe het in de voormalige kolonies was een directe bedreiging voor de dominante cultuur van het westen. De westerse maatschappij belooft het paradijs aan vrouwen zonder hoofddoek (onderwijs, werk, zelfvertrouwen, schoonheid etc.) en toch weigeren sommige vrouwen hun hoofddoek af te doen. Hierdoor wordt het dragen van een hoofddoek een symbool van onafhankelijkheid van de westerse wil. Dit maakt een maatschappij die cultureel geschoold is op westerse dominantie onzeker over zijn superioriteit en eigen waarheden over vrijheid en vooruitgang. Wederom is de hoofddoek dus een potentiele bedreiging die de hele illusie van westerse superioriteit omver kan werpen. Deze angst en frustratie die al eeuwenoud is, is voor sommigen volledig ondragelijk. Dit heeft soms spijtige gevolgen. Hierdoor zullen sommigen die een vrouw met een hoofddoek zien hysterisch worden en kunnen ze de gesluierde vrouw slaan, vermoorden of verminken. Puur en alleen omdat ze een hoofddoek draagt.

 

Share.

About Author

Comments are closed.