Profeet Isa/ Jezus (vzmh) in de Islam

0

In de naam van Allah (swt), de Barmhartige de Meest Genadevolle,

 

Profeet Isa (vzmh) – Jezus

Jezus ook wel bekend als Isa bin Maryam, “de zoon van Maryam” genoemd is de islamitisch-Arabische naam voor Jezus, die in de Koran genoemd wordt als een belangrijk profeet en boodschapper van de Bijbel. Isa (vzmh) is niet de zoon van God, niet gekruisigd en ook niet opgestaan uit de dood.

Jezus (vrede zij met hem) neemt in de islam een belangrijke plaats in. Alle moslims geloven dat Jezus (vrede zij met hem) een van de belangrijke profeten van God is, dat hij de Messias is alswel het Woord van God en dat hij wonderlijk geboren is, zonder enig mannelijk tussenkomst (dat vele moderne christenen tegenwoordig niet geloven), dat Hij leven gaf aan doden met Gods toestemming en dat Hij blindgeborenen en melaatsen met Gods toestemming genas.”


 

Profeet Isa (vzmh) in de koran:

Met de hulp van God kon Jezus ontelbare wonderen verrichten. Maar ook zijn geboorte was Gods uitdaging voor de mens en zijn bevattingsvermogens. Jezus is, biologisch gezien, op een onnatuurlijke manier ter wereld gebracht. Zijn moeder, de maagd Maria, had namelijk op geen enkele manier gemeenschap met een man gehad.

En (gedenk) haar, die haar kuisheid bewaarde. Wij bliezen haar onze geest in en wij maakten haar en haar zoon tot een teken van alle volkeren’ (Koran, 21, 91).

Zelfs Maria reageerde met ongeloof toen ze van de, in gestalte van een man aan haar verschenen, Heilige Geest, hoorde dat ze een kind zou krijgen:

‘Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven’ (Koran 19, Surah Marjam, 21).

De Heilige Geest antwoordde:

‘Het is zo naar uw Heer zegt, het is gemakkelijk voor Mij, opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken, een genade onzerzijds; het is besloten jaar’ (Koran 19, 22)

Maria raakte in paniek, vooral na de bevalling. Ze zou liever vóór dat gebeuren gestorven zijn. Begrijpelijk, gezien de verdachte positie waarin de gemeenschap haar zou duwen. Maar God troostte haar en gaf haar opdracht om te zwijgen wanneer ze door haar volk werd aangesproken. ‘O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan’,’0 zuster van Aaron, uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw’, riep het volk verontwaardigd tegen haar. Omdat Maria niet mocht praten, wees ze naar haar pasgeboren kind. En tot ieders verbazing riep het wiegekind:

Ik ben een dienaar van God. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt; Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd. En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt. Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal mij met zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt’ (Koran 19, 31-34)

Met deze tekst leert de Koran leert ons dat niet alleen Jezus maar ook zijn moeder grote importantie heeft. De geboorte van Jezus zegt iets over de moeder-zoon-relatie, die in de islam bijzondere plaats inneemt. Voor de eerste en de laatste keer in de geschiedenis wordt een profeet niet aangeduid met de naam van zijn vader, maar met die van zijn moeder. Hij wordt bekend als Jezus de zoon van Maria.

Met deze wonderbaarlijke geboorte is Jezus zijn leven begonnen. En zo is hij door het leven heen gegaan. Veel wonderen verrichtte hij. Toen men zijn boodschap niet aankon besloot men om hem te vervolgen. Hij werd op een leeftijd van ongeveer 33 jaar veroordeeld tot de dood. Isa (vzmh) is echter niet vermoord, maar onopgemerkt naar de hemel (naar God) opgestegen. De man die gekruisigd werd, was iemand anders, aldus de islamitische versie.

 

374_Jesus

 

Dienaar en profeet van God

Nog voor de geboorte wordt het levensdoel van Jezus door Allah Zelf al aan Maria bekendgemaakt: Hij zal een “teken voor de mensen” zijn. En ook Jezus Zelf spreekt daarover als baby.

“Ik ben een dienaar van God. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt; Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en hij heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen opgelegd zolang ik leef.”

Jezus heeft een bijzondere missie. Hij moet de inwoners van Israel waarschuwen en oproepen tot een terugkeer tot de Enige en Alleenheersende God. Zij hadden hem verlaten, overtraden zijn regels en verspreiden corruptie op de aarde.

Allah maakt in het leven van Jezus duidelijk dat Hij Hem werkelijk heeft gezonden. Hij geeft Jezus toestemming en kracht om wonderen te verrichten. Zo maakte Hij van klei iets in de vorm van een vogel. Nadat Hij erin had geblazen, was er werkelijk een levende vogel. Hij genas blinden en melaatsen en bracht doden terug tot het leven.

Dit alles diende slechts één doel: om de mensen te brengen tot het luisteren naar en het opvolgen van de boodschap van God.

Die boodschap was eenvoudig: aanbidding van de Enige God en gehoorzaamheid aan Zijn wetten. Noch de Profeet Muhammad (sas) noch de Profeet Jezus (as) zijn gekomen om de fundamentele leerstelling van het geloof in de Enige God te veranderen, die door eerdere profeten zijn gebracht, maar om het te bevestigen en te hernieuwen.

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.