Biografie van Hamza ibn Abdul Mutallib (as)

0

BIOGRAFIE VAN HAMZA IBN ABDUL MUTALLIB (AS)

In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle,

Naam                  : Hamza

Bijnamen           : Leeuw van Bani Hashem, Leeuw van Allah, Meester der Martelaren

Naam vader      : Abdul Mutallib

Geboorteplaats: Mekka

Begraafplaats   : Medina

De heilige profeet Mohammad (s) zei over zijn oom Hamza het volgende: “Oh oom, moge Allah genadig zijn over u, dat u in familie zaken en goede daden actief en succesvol was.”

Bron: Asaabah deel 1, blz 354

INTRODUCTIE:

Hamza is de oom van de heilige profeet Mohammad (s), die als één van de weinige gelovigen in Mekka, de profeet steunde. Later werd hij de commandant van het leger van de moslims. Samen met Imam Ali (as) en Jafar al Tayyaar (as) stond hij ook bekend als de leeuw van Bani Hashem. In de stad Mekka werd de heilige profeet vaak onderdrukt door de ongelovige Mekkanen, maar dankzij de steun van mensen zoals: Abu Talib, Sayeda Khadidja, Sayeduna Hamza en Amir al Mo’minien Ali ibn Abu Talib (Vrede zij met hen), werd de profeet met de wil van Allah (swt) beschermd. Hij was een rustig, geduldig maar vooral een zorgzaam persoon. Tijdens de slagvelden begon hij nooit als eerst met het gevecht, pas na de aanval van de vijand, vocht hij terug in zelfverdediging.

DE SLAG VAN BADR

Tijdens het allereerste slagveld tussen de moslims en de ongelovigen, had Hamza (as) een belangrijke rol. Mede dankzij zijn inzet versloeg het leger van de islam, de ongelovigen van Mekka. Dit slagveld werd later ook wel bekend als de slag van Badr.

DE SLAG VAN OHOD:

Bij het tweede slagveld, genaamd ‘Ohod’, gaf een vrouw genaamd Hind uit de Arabische stam Bani Omayyah, de opdracht aan een slaaf genaamd Wahshi om Hamza (as) te doden met een speer. Als de slaaf van afstand met een speer Hamza (as) zou raken, zou hij worden bevrijd. De slaaf deed dat tijdens dit slagveld. Hamza (as) werd uiteindelijk geraakt en kwam in dit slagveld op een oneerlijke manier om het leven. De verantwoordelijkheid op deze aanslag, nam Hind met trots op zichzelf als wraak op de doden (familieleden) van het voorgaand slagveld van Badr. Hind was de vrouw van Abu Sufyaan (een van de stamhoofden in Mekka) en de moeder van Muawiyah die later onder het bewind van Othmaan ibn Affaan de gouverneur van Damascus werd. Hind had zoveel haat en gevoel van eerwraak, dat ze na het slagveld van Ohod, langs het lichaam van Hamza kwam. Ze sneed het lichaam open en begon de ingewanden van Hamza rauw te kauwen. Later werd het kleinkind van Hind, ook de moordenaar van de kleinzoon van profeet Mohammad (s) in de slag van Karbala. Yazid ibn Muawiyah die de haat van generatie tot generatie met zich meedroeg, volgde de voetstappen van zijn oma Hind en gaf zijn leger de opdracht, de derde imam van de sjiitische moslims te onthoofden voor de ogen van zijn vrouw en kinderen.

NA DE MARTELAARSCHAP:

Na de slag van Ohod werd het opengesneden lichaam van Hamza naar de profeet gebracht.  De profeet huilde veel om de martelaarschap van zijn oom en deed dua voor hem en gaf hem de bijnaam: “Sayed al Shohada”, oftewel “Meester der martelaren.” In opdracht van de profeet (s), is Hamza (as) in de stad Medina begraven. Volgens sommige overleveringen zou Sayeda Fatima Al Zahra (sa), de dochter van de profeet (s), elke donderdagavond het graf van Hamza (as) bezoeken en hem herdenken. Zij deed dhikr met haar gebedskraal en de hassanaat daarvan zond ze ter ere van deze trouwe metgezel.

Saudi-Arabië:

Vandaag de dag is zijn begraafplaats moeilijk terug te vinden in de stad Medina, want door het Saoedische (wahabi) regime is zijn graf streng bewaakt en verwaarloosd.  De moslims kunnen zijn graf niet zomaar bezoeken.

Share.

About Author

Comments are closed.