Narjis Khatoon

0

Najris Khatoon is de moeder van Imam Mahdi (aj). Hier wordt verteld hoe Narjis Khatoon de moeder van Imam Mahdi (aj) wordt.


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

 

Missie van Bishr

 

Bishr Al-Ansari was een helper van de 10e imam, Imam Ali Al-Naqi (as). Op een dag riep Imam Ali Al-Naqi (as) Bishr op en zei: ‘’O Bishr, u bent van de Ansaars (inwoners van Medina die geloofden in de Islam en die Profeet Mohammad (vzmh) ondersteunden toen hij emigreerde van Mekka naar Medina in het begin van de jaren van de Islam) die zijn ons altijd al trouw geweest door de generaties heen, dus ik wil u verheffen met de eer van het uitvoeren van een missie.’’

Bishr Al-Ansari werd erg angstig toen Imam Ali Al-Naqi (as) een brief schreef in het Romeins. Hij sloot de brief en plakte er een zegel op. Vervolgens haalde hij een gele bundel met 220 gouden dinars. Imam Ali Al-Naqi (as) gaf Bishr de gouden bundel en de brief vertelde hem naar Bagdad te gaan, in de buurt van de kruising van de Eufraat en vertelde hem vervolgens op welke dag hij daar moest zijn. Imam Ali Al-Naqi (as) zei: ‘’Als je de aankomst van schepen ziet met veel vrouwen in gevangenschap voor verkoop als slavinnen, blijf dan bij de Arabische kopers staan. Kijk of je een slavenhandelaar ziet genaamd Umar bin Al-Yazid Nakhas. Als hij zijn slaven laat zien zal er een slaaf zijn die zal weigeren om haar sluier uit haar gezicht te halen. Ze zal niemand toelaten haar aan te raken. Zij zal in het Romeins roepen dat ze haar kuisheid wil behoeden. Een koper zal haar kuisheid bewonderen en zal de slavenhandelaar 300 dinars bieden voor haar. Zij zal tegen hem zeggen: Ik heb geen verlangen naar jou, zelfs al droeg je King Solomon’s kleren en had je een koninkrijk als de zijne. Verspil je geld niet aan mij. De slavenhandelaar zal tegen haar zeggen: Wat is je idee hierachter? Jij zult hoe dan ook toch verkocht worden. Zij zal dan zeggen: Waarom deze haast? Ik zal kiezen voor een koper als mijn hart het goed keurt en zijn loyaliteit en eerlijkheid accepteert. Dan moet je naar de slavenhandelaar gaan en tegen hem zeggen dat je een brief hebt van een edelman geschreven in het Romeins waarin zijn vrijgevigheid, loyaliteit en welwillendheid beschreven is. Laat haar deze brief zien en zeg haar dat als ze dit accepteert, je haar dan kunt kopen voor hem.’’


Uitvoering van de opdracht

Bishr Al-Ansari zei dat hij alle instructies had gevolgd. Alle gebeurtenissen die Imam Ali al-Naqi (as) had gezegd waren uitgekomen. Bishr Al-Ansari zei: ‘’Toen ze de brief gelezen had, begon ze te huilen en zei tegen Umar bin Al-Yazid Nakhas: Verkoop me aan de schrijver van deze brief. Ze zei dat ze zelfmoord zou plegen als hij het niet deed. Bishr Al-Ansari ging vervolgens onderhandelen met de slavenhandelaar op de prijs. Bishr Al-Ansari bracht haar naar het kleine kamertje waar hij verbleef in Bagdad.

Terwijl ze ging zitten, pakte ze de brief en begon die te kussen.
Verbaasd zei Bishr Al-Ansari: ‘’Je zoent een brief van iemand die je niet kent.’’ Nargis Khatoon (sa) antwoordde: ‘’Je hebt weinig kennis van de positie van de afstammelingen van Profeet Mohammed (vzmh). Luister goed naar me, ik ben Malika, dochter van Yashoa. De zoon van Caesar, de koning van de Romeinen. Mijn moeder is een afstammeling van Shimeon, een goede volgeling van Profeet Jezus (as), de zoon van Maria (sa). Ik zal je mijn ongelooflijke verhaal vertellen.


Verhaal van Nargis Khatoon

Nargis Khatoon (sa) zei: ‘’Mijn opa Caesar wilde mij uithuwelijken aan zijn neef toen ik 13 jaar was. Hij regelde mijn bruiloft, hij nodigde driehonderd monniken en priesters en zevenhonderd hoogwaardigheidsbekleders uit. Hij nodigde ook vierduizend mannen van zijn hogere officieren, generaals, ridders, edelen en stamhoofden uit. Een prachtige troon, versierd met juwelen en edelstenen, werd gezet in het paleis. Mijn opa’s neef ging op de troon zitten, die omringd was door enorme kruizen. De bisschoppen stonden op en openden hun bijbels. Het paleis begon te trillen, de kruisen vielen op de grond, de pilaren waarop de troon stond stortten neer. Mijn opa’s neef viel bewusteloos neer. De bisschoppen werden bleek en beefden. Een hoge bisschop zei tegen mijn opa: ‘’O koning, verlos ons van deze ceremonie. Deze symptomen zijn een slecht voorteken van het einde van het Christendom en de Koninklijke religie.’’ Mijn grootvader was geïrriteerd en ernstig verontrust door de bisschop. Hij beval boos dat de kruisen moesten worden opgeheven en de pilaren gerepareerd moesten worden. Hij liet de ceremonie voortzetten en riep de broer van zijn neef om met mij te trouwen (zijn neef was bewusteloos). Weer had het paleis een beving getroffen. Het veroorzaakte een grote angst onder de gasten, die overigens meteen het paleis verlieten. Mijn grootvader was hierdoor bedroefd en ging daarom naar zijn slaapkamer.

Visioen

Nargis Khatoon (sa) zei: ‘’Die nacht had ik een visioen. Ik zag Profeet Jezus (as) met Shimeon en een aantal andere leerlingen, verzameld in het paleis van mijn grootvader.  Er viel veel licht op de tribune waar mijn grootvader was gekroond. Ik zag Profeet Mohammed (vzmh) Imam Ali Al-Murtadha (as) met elf van zijn zonen het paleis binnen komen. Profeet Jezus (as) ging naar hen toe en omarmde Profeet Mohammed (vzmh).  Profeet Mohammed (vzmh) zei tegen Profeet Jezus (as): ‘’O profeet van God, ik ben hier gekomen om Malika, de dochter van uw leerling Shimeons, te gaan verloven met deze zoon van mij. Tegelijkertijd wees hij naar Imam Hasan Askari (as) en de schrijver van deze brief. Profeet Jezus (as) keek naar Shimeon en zei: ‘’Dit is een eer voor u. Laat u, uw dochter aan de verwantschap van de nakomelingen van Profeet Mohammed (vzmh) over. Shimeon antwoordde: ‘’Ik vind het goed.’’ Daarna klom Profeet Mohammed (vzmh) op de tribune en gaf een toespraak en verrichtte het huwelijk aan zijn zoon. Profeet Jezus (as), zijn aanwezige leerlingen en Profeet Mohammed (vzmh) waren de getuigen.

Liefde voor Imam Hasan al-Askari (as)

Nargis Khatoon (sa) zei: ‘’Toen ik wakker werd, kon ik mijn visie niet aan mijn vader of opa vertellen, uit angst voor hun vervolging. Ik verborg deze visie in mijn hart, maar hoe meer dagen er verstreken hoe meer ik opgroeide in liefde met Imam Hasan Askari (as). Ik verloor mijn eetlust en stopte met eten en drinken. Ik ben werd dun, zwak en ziek. Elke dokter die er was in het Romeinse rijk had mij bezocht, maar niemand wist wat er aan de hand was. Wanhopig en moedeloos vroeg mijn grootvader of ik een wens of verlangen had wat nog vervuld moest worden in dit leven. Ik zei: Lieve opa, ik zie de deuren van opluchting en hoop dat deze gesloten worden in mijn gezicht, maar als je zou stoppen met het martelen van (islamitische) gevangenen en de belofte maakt om hen te verlossen van uw gevangenissen en vrij te laten, misschien zal Profeet Jezus (as) en zijn moeder Maria (sa) mij dan een goede gezondheid schenken. Toen mijn grootvader mijn verzoek aanvaardde, dwong ik mijzelf om te eten en te drinken en deed alsof ik begon te herstellen. Hij was zo blij met deze tekenen van verbetering, dat hij heel aardig deed tegen de islamitische gevangenen en alle overige gevangenen.

2e Visioen

Nargis Khatoon (sa) zei toen: ‘’Na veertien nachten zag ik een andere visioen, waarin ik Fatima (sa) en Maria(sa) zag. Samen met een aantal meiden kwamen ze bij me op bezoek. Maria (sa) zei tegen mij: Dit is de moeder van jouw echtgenoot, Fatima. Ik omhelsde haar en huilde en klaagde dat Imam Hasan Askari (as) niet gekomen is om mij te zien. Ze zei dat haar zoon niet zou komen zo lang ik een andere religie had. Ik moest moslim worden om hem te zien. Ze zei: Je moet Ash’hado an La ilaha Illa Allah, Ash’hado Anna Mohammadan Rasoolul Allah zeggen (Ik getuig dat er geen God is dan Allah, en dat Mohammed zijn boodschapper is).

Ik was bereid met hart en ziel om de Islam te accepteren en sprak de woorden uit. Fatima (sa), dochter van Profeet Mohammed (vzmh) omhelsde me en zei: Verwacht nu bezoek van Imam Hasan Askari (as), ik zal hem naar jou sturen.

Ik werd erg blij en enthousiast wakker en ik keek erg naar zijn bezoek uit. De volgende nacht zag ik hem. Het was alsof hij gekomen was mij te zien. Ik zei tegen hem: O geliefde, je had mij verlaten terwijl ik leed in jouw liefde. Hij zei dat mijn geloof de reden was van de vertraging, maar vanaf nu zou hij elke nacht naar me toekomen totdat Allah (swt) ons samenbrengt. Hij bezocht me iedere nacht sinds die tijd.’’

Slaaf

Bishr Al-Ansari vroeg: ‘’Hoe werd je een gevangene?’’ Nargis Khatoon (sa) zei: ‘’Imam Hasan Askari (as) vertelde me op een nacht dat mijn grootvader een groot leger stuurde, om de moslims te bestrijden. Later zou hij dat leger uitbreiden. Wanneer dit gebeurde zou ik dezelfde route als hen moeten volgen en mezelf vermommen als een slaaf met een aantal van mijn slaven. Ik deed wat mij werd verteld. Ik en de rest van de meiden werden uiteindelijk omsingeld door het moslimleger. We werden gevangenen. Niemand wist dat ik een Romeinse prinses was en ik heb het aan niemand verteld. Zelfs de oude man, in wiens genade ik gevangen werd genomen, degene van wie je me gekocht hebt. Hij vroeg me mijn naam. Ik zei dat ik Narjis (de betekenis van een narcis bloem) heet. Jij bent zelf getuige van de rest van het verhaal van de slaaf in de markt.’’

Arabisch

Bishr Al-Ansari vroeg: ‘’Hoe komt het dat je Arabisch spreekt terwijl je Romeins bent?’’ Ze zei: ‘’Mijn grootvader hield zo veel van me, dat hij wilde dat ik literatuur en talen ging studeren. Hij benoemde zijn koninklijke vrouwelijke tolk als mijn leermeester. Ze kwam mij dag en nacht Arabisch leren totdat ik het goed beheerste.’’

Terug naar Imam Ali Al-Naqi (as)

Ze gingen terug naar Samarra. Ze ontmoette Imam Ali Al-Naqi (as), de vader van haar echtgenoot, die haar vroeg: ‘’Hoe heeft Allah (swt) u de waardigheid van de Islam en de eer van Profeet Mohammed (vzmh) en zijn nageslacht laten zien?’’ Ze zei: ‘’Wat kan ik zeggen O zoon van de Boodschapper van Allah (swt) over iets wat jij beter weet dan ik.’’
Imam Ali Al-Naqi (as) zei: ‘’Ik wil je eren. Wat je ook kiest, tienduizend dinaren of een eeuwige eer, ik zal het jou geven.’’ Ze antwoordde: ‘’Ik wil goed nieuws over een zoon die ik graag zou willen krijgen.’’

Imam Ali Al-Naqi (as) zei: ‘’Een goede boodschap voor jou, want jij zult een kind krijgen die zal heersen over het oosten en het westen en de aarde. Hij zal het met rechtvaardigheid en gelijkheid vullen, wanneer het gevuld is met onrecht en tirannie.’’

Nargis Khatoon (sa) vroeg: ‘’Van wie zal ik deze zoon krijgen?’Imam Ali Al-Naqi (as) antwoordde in het Romeins:’Van degene met wie Profeet Mohammed (vzmh) jou had verloofd.’’
Imam Ali Al-Naqi (as) beschreef tot in de kleinste details het eerste visioen die ze had. Ze zei: ‘’Uw zoon Imam Hasan Askari (as).. Ik ken hem.’’ Imam Ali Al-Naqi (as) zei: ‘’Ken je hem?’’ Waarop ze antwoordde: ‘’Er was geen nacht dat hij me niet heeft bezocht sinds het moment dat ik moslim ben geworden in het bijzijn van Fatima, de dochter van Profeet Mohammed (vzmh).’’

[su_divider]

Bron: Nargis Khatoon (sa), the Mother of Imam Mahdi (as)

-Geschreven door Mahdia Moradi

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.