Het leven van Ali al-Akbar

0

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Ali al Akbar is de zoon van Imam Husein (as) en stamt af van Profeet Mohammed (vzmh). Hij is geboren op de 11e dag van de Arabische maand Sha’ban in het jaar 33 na de Hijra. Zijn vader heet Imam Husein (as) en zijn moeder heet Leyla dochter van Abee Marah. Hij is een van de beste opgevoede jongeren in zijn tijd. De opvoeding was in de handen van de kleinzoon van Profeet Mohammed (vzmh), namelijk Imam al Husein (as).

De profeet (vzmh) zegt over Imam Husein (as) het volgende: “Hasan en Husein zijn de leiders van de jongeren in het Paradijs.” (1)

Ali al Akbar stond bekend om zijn sterke geloof in Allah (swt) en zijn dapperheid.
Imam Husein (as) kwam uit het kasteel van Banee Mawatel, hij zat op zijn paard en zei twee tot drie keer: “Al Hamdullilah (Dank aan God)”

Toen kwam Ali al Akbar en zei tegen zijn vader: “Waarom bedankte u Allah (swt)?”

Imam Husein (as) zei:
“Er kwam een man naar mij toe op een paard en zei tegen mij: De mensen lopen en de tijd van de dood komt naar hen . Ik wist dat wij op de weg van de dood zijn.”

Ali al Akbar zei toen: “Hopelijk zal Allah u geen negatieve dingen laten zien. Wij zijn toch altijd op het rechte pad?”

Imam Husein zei:
“Dat klopt.”

Ali al Akbar zei toen: “Dus horen wij niet bang te zijn om te sterven , omdat wij op het rechte pad staan.”

Imam Husein zei hierop: “Bedankt mijn zoon, Allah zal jou zegenen.”

Hij heeft zijn leven opgeofferd voor de Islam:
Op dag 10 van de Arabische maand Muharram ging Ali al Akbar het slachtveld op met zijn paard genaamd Al Jenaah (betekent de vleugel). Hij vroeg aan zijn vader of hij het slachtveld op mocht.

Zijn vader zei: “Ja”, hij keek zijn zoon verdrietig aan en begon te huilen en zei: “Oh Allah, waak over hun , hij is pas een jongen die de eigenschappen van de Profeet heeft (zoals zijn gedrag).”

Ali al Akbar ging het slachtveld op en begon te vechten en zei: “Ik ben Ali, zoon van Husein, zoon van Ali, wij zijn van de kinderen van de Profeet. Ik vecht met het zwaard om mijn vader te verdedigen. Een slag van een kind die afstamt van de onfeilbare (ma’soemien).”

Ali al Akbar ging terug naar zijn vader en zei: “Ik heb dorst oh vader.”

Imam Husein (as) zei:
“Heb geduld, voordat het avond is ben jij bij de Profeet Mohammed en zal jij bij hem water drinken.”

Ali al Akbar ging terug en toen kwam een van de aanhangers van Yazeed genaamd Munqid al Abedi en sloeg met zijn zwaard tegen Ali al akbar en die overleed.

Imam Husein (as) ging naar Ali al Akbar en zei: “Allah zal het volk die jou hebben vermoord vermoorden oh zoon.” Toen begon Imam Al Husein te huilen.

Imam Husein (as) zei tegen zijn medestrijders: “Til hem op en breng hem naar de tent”, toen legde Imam Husein (as) zijn zoon Ali al akbar tussen zijn handen en zei: “Vrede zij met u oh martelaar en zoon van de gemartelde en Allah zal jouw moordenaars vervloeken.”


Bewijs (1)

De profeet (vzmh) : Hassan en Husain zijn de leiders der jongeren van het paradijs.
-Boek: Hakim al Nisaboeri
-Auteur: Mustadrak ala al-Sahihayn
-Deel: 3
-Bladzijde: 167

Zie het bewijs (Klik Hier)

Achter de overlevering staat dat het een SAHEEH overlevering is.


Geschreven door broeder Yasser

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.