Biografie Muslim ibn Aqil

0

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Muslim Ibn Aqil is de zoon van Aqeel ibn Abu Taalib (a.s.), de broer van Imam Ali (as). Dit betekent dat Muslim Ibn Aqil en Imam Husein (as) neven van elkaar zijn. Muslim Ibn Aqil is opgegroeid tussen de leden van de bekende stam Bani-Hashem. Bani Hashem is een stam waartoe de familieleden van onze Heilige Profeet Mohammed (vzmh) behoren. De redenen voor hun bekendheid en wijdverspreide faam zijn onder andere: hun vroomheid, dapperheid, liefdadigheid, enz. Muslim Ibn Aqil is samen opgegroeid met Imam Hassan (as) en Imam Husein (as). In het slagveld van  Siffin vochten ze samen met hun vaders tegen de Bani-Umayyah. Tijdens elke moeilijke situatie stond Muslim Ibn Aqil aan de zijde van Ahlalbayt (as) en uiteindelijk zien we dat hij zijn leven heeft opgeofferd voor zijn Imam. Hij was de allereerste martelaar van Karbala.

Imam Sajjad (as), de zoon van Imam Husein (as), had een speciale band met de familie van Aqil. Onze Imam (as) zei:” wanneer ik denk aan de loyaliteit en dapperheid van Muslim Ibn Aqil en zijn familie, dan wordt ik verdrietig”.

In totaal werden negen zonen van Aqil in Karbala gemarteld. (Imam werd verdrietig omdat er zulke goede mensen gemarteld zijn en slechte mensen overblijven, want in de tijd van Imam Sajjad (as) waren er weinig sjiieten).

 

Boodschapper van Karbala

Muslim Ibn Aqil was de boodschapper van Imam Husein (as). Hij had de opdracht om naar Kufa te reizen en de mensen te informeren over de wensen en eisen van zijn Imam (as). Van te voren was bekend gemaakt dat Muawiyah zijn zoon Yazid als leider van alle moslims had gekozen, terwijl niemand dat wilde. De corrupte leiders wisten dat hun regering gevaar liep als Imam Husein (as) bleef leven. Daarom vroeg Yazid aan Imam Husein (as) om hem te accepteren als een leider(khalief), anders zou zijn leven in gevaar komen en ze dreigden er zelfs mee om zijn hoofd af te hakken! Daarom vertrok Imam Husein (as) van Medina naar Mekka waar hij werd weggejaagd voordat hij zijn hajj kon doen en daarom vertok hij toen richting Kufa.

Muslim Ibn Aqil vertrok met de brief van Imam Husein (as) naar Kufa om mensen te informeren over wat de Imam van hun verwachtte en om er achter te komen hoe de situatie in Kufa was. Muslim Ibn Aqil was in gevaar, want Ibn Ziyad was de leider van Kufa en een soortgelijke persoon als Yazid. Elke shia werd onderdrukt in Kufa en ze konden hun stem niet laten horen. Ze zouden gevaar lopen als ze zich tot de volgelingen van Imam Ali (as) benoemden. Muslim Ibn Aqil kwam in Kufa aan en verstopte zich in een huis en de bekende shi’iten kwam naar hem toe en ze overlegden samen met hem hoe de situatie was. De sjiieten zagen de brief van Imam Husein (as) en ze stuurden een brief terug met de volgende boodschap:

“We zitten hier zonder een leider, we wachten op uw komst.”

Muslim Ibn Aqil stuurde de brief naar Imam Husein (as) en vertelde ook dat hij zo snel mogelijk naar Kufa moest komen.

Muslim Ibn Aqil was in gevaar omdat Ibn Ziyad erachter was gekomen dat Muslim Ibn Aqil in Kufa was en dat hij voor onrust had gezorgd. Op een sluwe manier vond hij hem in het huis van Hani. Hani gaf Muslim Ibn Aqil onderdak en bescherming in zijn huis. Hani werd opgeroepen om bij Ibn Ziyad te komen en hij wou dat hij zich verantwoordde hiervoor en hij wou dat Hani Muslim Ibn Aqil aan hem over gaf. Hani weigerde dit en hij ontkende dat Muslim Ibn Aqil in zijn huis verbleef. Hani werd toen geslagen, waardoor zijn neus brak en zijn gezicht vol zat met bloed. Daarna werd hij in de gevangenis gegooid.

Muslim Ibn Aqil had ondertussen een leger in Kufa gevormd en ze kwamen in opstand tegen Ibn Ziyad, om Hani te bevrijden en zijn regering te laten vallen. Maar de sluwe en corrupte Ibn Ziyad had mensen omgekocht. Hij betaalde een gevangenisbewaker om te vertellen dat Hani nog gezond en levend was en in de gevangenis zou blijven tot hij zijn tijd uitgezeten had (want hij zorgde voor onrust in Kufa en hij wou Muslim ibn Aqil helpen om samen in opstand te komen tegen hem). Door dit nieuws kreeg de familie van Hani een gerust hart omdat Hani nog leefde en ze staakten het vechten. Andere afvallige leden van Ibn Ziyad moesten liegen en ze zeiden: “Yazid stuurt een grote leger naar Kufa en hij zal jullie rechten afnemen en jullie ook vermoorden als jullie zo doorgaan. Ga terug naar jullie families en bescherm ze.”

Zo probeerden ze voor onrust te zorgen en mensen bang te maken, zodat Muslim Ibn Aqil alleen bleef. Muslim gaf het niet op en bleef vechten tot hij en nog een paar soldaten overbleven. De meeste soldaten van Muslim Ibn Aqil waren gemarteld. Met verwondingen en veel verlies gaven ze het gevecht uiteindelijk op.

Muslim Ibn Aqil was nu helemaal alleen en had geen plek om te overnachten. Tijdens de eenzame nachten liep hij alleen door smalle straten van Kufa en zocht hij een plek om te kunnen overnachten. Opeens kwam hij een vrouw tegen en vroeg haar om water. Zij haalde wat water, maar herkende Muslim Ibn Aqil niet. Hij dronk het op en bleef nog bij de deur staan.

Ze vroeg hem:“je hebt toch al water gedronken?”

Hij zei: “Ja!”

Ze zei vervolgens: “waarom ga je niet terug naar je huis en je familie?”

Muslim Ibn Aqil zei: “ik heb hier niemand, geen familie en ook geen huis.”

Ze vroeg aan hem: “wie ben jij?”

En hij zei: “ik ben Muslim Ibn Aqil, kan ik ergens overnachten?”

Toen ze hem herkende, liet ze hem binnen uit gastvrijheid.

Voor Muslim Ibn Aqil was het een bijzondere nacht, aan ene kant dacht hij hoe eenzaam en alleen hij was en hoe hij binnenkort gemarteld zou worden door Ibn Ziyad. Aan de andere kant maakte hij zich zorgen om zijn neef en Imam Al Husein ibn Ali (as) die op weg was naar Kufa.

Wat zal er met Husein gebeuren? Er is niemand die hij nog kon vertrouwen.

Na een paar uur kwam de zoon van deze vrouw terug naar huis en hij zag dat ze iemand te gast hadden, Muslim Ibn Aqil! De zoon van deze vrouw had aan zijn moeder beloofd om aan niemand te vertellen dat ze een gast hadden. Maar deze lafaard wist dat Ibn Ziyad nog op zoek was naar Muslim Ibn Aqil en een hoge prijs had voorgesteld voor degene die zou laten weten waar Muslim zich bevond. Vroeg in de ochtend ging hij naar Ibn Ziyad om te vertellen wie bij hem momenteel thuis verstopt was. Hij gaf Muslim Ibn Aqil aan en kreeg een beloning. Ibn Ziyad stuurde zijn leger naar hem en van te voren gaf hij het bevel om alle deuren van Kufa te sluiten, zodat Muslim ibn Aqil nergens heen kon vluchten.

Ze kwamen aan bij het huis van de vrouw waar Muslim Ibn Aqil verbleef en ze omsingelden het huis volledig. Ze wouden Muslim levend aan Ibn Ziyad overhandigen, maar een dappere persoon als Muslim Ibn Aqil, die tot de Bani Hashim stam behoorde en verschillende oorlogen had meegemaakt met zijn vader Imam Ali (as) en zijn neven, geeft zicht natuurlijk niet te snel op. Hij creëerde een andere Karbala in Kufa en bleef in zijn eentje vechten. Al gauw hoorde Ibn Ziyad dat Muslim Ibn Aqil zich niet overgaf en niemand zijn zwaard kon afnemen. Ibn Ziyad stuurde nog meer soldaten om hem tegen te houden. Uiteindelijk na talloze verwondingen, vielen ze hem gezamenlijk aan en gijzelde hem.

Hij werd naar het kasteel gebracht van Ibn Ziyad en Muslim zei meerdere malen: “Wij zijn van God en we keren terug naar hem! (2:156)”

Tranen vloeiden langs zijn wangen en verdrietig zei hij: “ik huil niet om mijn dood, maar om Imam Husein (as) en zijn familie die op weg naar Kufa zijn.” Een stad met duizenden gezichten en mensen die niet te vertrouwen zijn. Muslim wist dat hij gemarteld zou worden en koos Omar-Sa’d uit hun midden om zijn laatste wil te verkondigen. Zijn wil was: “betaal mijn schulden voor de middelen die voor de oorlog geleend waren. Begraaf mijn lichaam en stuur een brief naar Husein (as). Vertel ze dat ze moeten terugkeren, want hier zijn ze niet veilig. “

 

De martelaar is aan het woord

Ibn Ziyad keerde zijn gezicht naar Muslim Ibn Aqil toe en zei: “Oh! Zoon van Aqil, ben je hier gekomen om de eenheid te laten verzwakken tussen de moslims? Je hebt hier alleen maar voor onrust gezorgd!”

Muslim Ibn Aqil: Nee! Dat heb ik niet gedaan, de mensen van deze stad hebben zelf gezien wie jij allemaal vermoord hebt. Ik ben hier om mensen tot rechtvaardigheid uit te nodigen en onder de religie en eenheid van Allah (swt) alleen te leven. Ibn Ziyad! Dat is onze verplichting, sinds wanneer is het jouw verplichting geworden?

Jij was in Medina niks meer was dan een dronken persoon en nu vertel jij aan ons dat wij de wetten van Allah (swt) overtreden? Wij zijn niet als jij en ik zweer dat jij een leugenaar bent en alleen een dronken persoon vergiet de bloed van onschuldige mensen.

Ibn Ziyad: “Jullie denken nog recht te hebben voor het leiderschap!?”

Muslim Ibn Aqil: “we denken niet alleen, maar met een zekerheid weten wij dat het ons recht is! “

Ibn Ziyad: “God zal mij doden als ik jouw niet vermoord! En ik zal je op een manier vermoorden die ongehoord is en nog nooit is uitgevoerd in Islam

Muslim Ibn Aqil: “Natuurlijk is dat van jouw te verwachten, iemand die niets anders doet dan
innovaties (bid’at) (1) te introduceren in de religie. “

Woedend zei Ibn Ziyad: “breng hem weg en vermoord hem.” Hij gaf het bevel aan iemand die verwond was door Muslim Ibn Aqil in de slagvelden. Het bevel was om hem vanuit het dak van het kasteel naar beneden te gooien.

Muslim Ibn Aqil had een laatste wil voor zijn dood, hij vroeg om water en kreeg dat. Hij wou het opdrinken en opeens druppelde bloed in de schaal. Omdat bloed het water vervuilde vroeg hij om een andere schaal water. De tweede keer wou hij water drinken uit de schaal en weer druppelde bloed en kon hij het water niet drinken.

 

Het lot van Muslim ibn Aqil

Het lot van Muslim Ibn Aqil was om dorstig als zijn Imam Al Husein (as) deze wereld te verlaten. Zo wilt Allah (swt) in de dag des oordeels hem belonen, dat zijn dood te vergelijken is met de dood van zijn Mawla (leider). Muslim Ibn Aqil werd met dorst en een droge keel van het dak naar beneden gegooid. Moge Allah (swt) hem belonen met de hoogste beloning en hem prijzen in de hoogste plek van het paradijs.

Gegroet Oh de familie van Mohammad en Alee Mohamamd, vrede zijn met hen.

[su_divider]

1) Bid’at : innovaties, iemand die op de religieuze gebied een nieuwe regel of wet verzint wat tegen de religie ingaat.

 

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.