Arbaeen

0

In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle, 

Definitie arbaeen
Imam Jafar Al Sadiq (as) zei: “Oh Zurarah, de hemel heeft veertig dagen bloed gehuild voor Hussain (as). En de aarde, veertig dagen voor de rouw over de hoogheid gehuild. De zon werd verduisterd in de schemering. Nadat het rood werd, werd er 40 dagen gehuild. En de engelen huilden (ook) veertig dagen voor de hoogheid.” [Mustadrakul Wasael, deel 10, pagina 314.]

Arbaeen, in het Arabisch ‘veertig’, refereert naar de 40e dag na de martelaarschap van Imam Hussain ibn Ali (as). Tevens is arbaeen, oftewel 40 dagen, in veel Islamitische tradities de gebruikelijke rouwperiode voor de nabestaanden van een overledene. Imam Hussain (as) en zijn 72 metgezellen werden door het leger van Yazid ibn Muawiyah vermoord bij de slag van Karbala, op Ashura (de 10e dag van de Islamitische maand Muharram).

De opstand van Hussain (as)
Imam Hussain (as) leefde met zijn familie in Medina. Hij was in Medina geboren, en tevens was het de begraafplaats van zijn geliefde grootvader, de Profeet Mohammed (vzmh). In die tijd, in het jaar 60 Hijri kwam Yazid, de zoon van Muawiyah, aan de macht en werd hij de zogenaamde khalief van de moslims van die tijd. Yazid stond bekend om het consumeren van alcohol, en nog andere niet-islamitische praktijken. Maar Yazid en zijn familie stonden vooral bekend om hun haat tegen de Profeet (vzmh) en zijn Ahlulbayt (as). Muawiyah maakte het vervloeken  van Imam Ali (as) een verplicht onderdeel van zijn preken, en de volgers van de Ahlulbayt (as) werden mishandeld en vermoord. De ware boodschap van de Islam begon uit te sterven onder de onrechtmatige leiderschap van Yazid.

Imam Hussain (as) weigerde Yazid te accepteren als khalief, en Yazid was zich er van bewust dat hij zijn mach zou verliezen als Hussain (as) in opstand zou komen. Hij dreigde Imam Hussain (as) te vermoorden als hij niet trouw zou zweren aan hem. Imam Hussain (as) gaf liever zijn leven dan zijn trouw te zweren aan een onrechtvaardige leider zoals Yazid. Imam Hussain (as) vertrok met zijn familie en enkele metgezellen richting Mekka, echter kwam hij er al gauw achter dat Yazid mannen op hem had afgestuurd om hem te vermoorden. Imam Hussain (as) besloot daarom Mekka gauw te verlaten en richting Koefa te gaan. Hij ontving namelijk brieven van de inwoners van Koefa waarin stond dat ze hem zullen bijstaan en verdedigen, en met hem in opstand zullen gaan tegen de onderdrukker Yazid. Echter kwam Yazid erachter en kocht hij de mensen van Koefa om met geld en bedreigde ze, waarop ze Imam Hussain (as) in de steek zouden laten. Obaidullah ibn Ziyad zond een leger onder leiding van Hurr al Riyahi richting Imam Hussain (as) om hem tegemoet te komen. Het leger van Hurr had bij aankomst bij Imam Hussain (as) geen water meer en waren ze dorstig. Imam Hussain (as) bood hen water aan, ondanks het feit dat ze zijn vijanden waren. Hurr beval Imam Hussain (as) niet verder te trekken naar Koefa, maar naar Karbala te gaan.

“…Ik zal nooit Yazid mijn hand geven als een vernederde man, en zal ook niet vluchten als een slaaf. Ik ben niet in opstand gekomen om kwaad te verspreiden of om te pronken… Ik verlang alleen het goede aan te sporen en het kwade te voorkomen…”


De slag van Karbala
Imam Hussain (as) werd meerdere malen bedreigd en gedwongen om trouw te zweren en over te geven aan Yazid. Echter weigerde hij nog steeds trouw te zweren aan Yazid en hem te accepteren als leider.  Hussain (as) en zijn familie werden omsingeld en dagenlang onthouden van water. Het inmiddels 30.000 koppige man van Yazid bereikte Karbala, en ze zouden Imam Hussain (as) niet met rust laten voor hij zich overgaf.  Imam Hussain (as) en zijn 72 metgezellen werden uiteindelijk aangevallen en vochten tegen het grote leger van Yazid. Geen van hen werd bespaard, Hussain (as) werd ook genadeloos vermoord, maar hij stierf met waardigheid en stevig vasthoudend aan zijn principes.

Nu Hussain’s (as) dood
De vrouwen en kinderen van de partij van Hussain (as) werden gevangen genomen en meegenomen naar Shaam. Zijn zus, Zainab (as), nam een rol als leider op zich. Ze gaf preken over de tragedie van Hussain (as) en de tiran Yazid. Ze inspireerde vrouwen zowel als mannen om op te staan onrecht en onderdrukking, en altijd voor het goede uit te spreken. Ze legde de basis voor het later uiteenvallen van de onderdrukkende regime.

Het bezoek van Imam Hussain (as) op arbaeen
Volgens overleveringen vond het bezoek van de graf van Imam Hussain (as) op arbaeen het eerst plaats in het jaar 61 Hijri. Jabir ibn Abdallah al Ansari, een van de metgezellen van de profeet Mohammad (s), werd vergezeld door Attiyah al ‘Awfi bij zijn pelgrimstocht naar de begraafplaats van Imam Hussain (as). Tevens kwamen de vrouwen van de familie van Mohammed (vzmh) en Imam Hussain (as), en Imam Ali ibn Hussain (as) die voorheen gevangen waren genomen door Yazid.

Attiya overleverde: “Ik vertrok met Jabir ibn Abdallah om het graf van Hussain (as) te bezoeken. Toen we aankwamen in Karbala ging Jabir richting de rivier de Eufraat en verrichte hij ghusl, trok zijn kleren weer aan en parfumeerde zichzelf met een geurige plant. Daarna verzette hij elke stap met de herinnering van Allah (swt) tot hij het graf van Hussain (as) naderde. Hij zei tegen me ‘laat me het graf aanraken’, en ik hielp hem daarbij waarop hij bewusteloos over het graf viel. Ik sprenkelde wat water over hem heen en hij kwam weer bij bewustzijn en huilde drie keer ‘Oh Hussain, Oh Hussain, Oh Hussain’ en zei vervolgens ‘waarom antwoordt de geliefde niet naar het roepen van zijn liefhebber? Maar hoe kunt u ook antwoorden, terwijl uw aderen zijn gesneden, en uw lichaam gescheiden is van uw hoofd?’, Jabir reciteerde daarna verzen die we vandaag ook reciteren tijdens ziyarat Arbaeen.

Tot de dag van vandaag komen miljoenen moslims uit alle uithoeken van de wereld om de geliefde Imam Hussain (as) te herdenken, respect te tonen aan de kleinzoon van de profeet en trouw te zweren aan hem, en zijn vrome boodschap te doen herleven in de harten van de gelovigen. Hussain ibn Ali (as), zette het zelfde weg van zijn opa, de heilige profeet Mohammad (s) voort en offerde zichzelf op voor de islam.

Imam Hussain (as) vroeg aan de Boodschapper van Allah (vzmh): “Vader, wat is de beloning voor degenen die u bezoeken?” De Profeet (vzmh) zei: “Zoon, wie bij bezoekt gedurende mijn leven of na mijn dood, of jouw vader, of jouw broer, of jou bezoekt, voorwaar ik zal hem bezoeken op de Dag der Opstanding en hem bevrijden van zijn zonden.”

Bron: Man la yahdaruhul faqih 2:577

Share.

About Author

Comments are closed.