Biografie Imam Hasan al-Askari (as)

0

Naam: Hasan
Titel: Al-Askari
Agnomen: Abu Mohammed
Vader: Imam al-Hadi (as)
Moeder: Haditha
Geboortedag: 10e Rabbiu-Sani 232 AH (Arabische kalender maanden).
Geboorteplaats: Medina
Leiderschapperiode: 6jaar.
Levensjaren: 28
Overleden: 8e Rabbiul-Awal 260 AH (Arabische kalender maanden).
Begraafplaats: Samerra, Iraq.


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Onze elfde Imam is geboren in het jaar 232 AH (After Hijrah) en zijn agnomen is Aba-Mohammad. In totaal heeft hij 28 jaar geleefd en dat kunnen wij in drie levensfasen verdelen:

 

1. Eerste dertien jaar geleefd in Medina;
2. Daarna is hij verhuisd naar Samara ( een stad in Irak) en tien jaar daar geleefd voor zijn leiderschap
3. En de laatste fase is zes jaar wanneer hij als Imam gekozen is.

 

Vrees voor Allah (swt):

Op een dag zag een man een menigte van kinderen die aan het spelen waren. Imam Hassan al-Askari (as) was op dat moment aan het huilen. De man dacht dat de Imam (as) huilt omdat andere kinderen met hun speelgoed aan het spelen waren en de Imam (as) dat niet in bezit had. Hij zei tegen de Imam: “Huil niet, ik zal eentje voor je kopen, dan kun je ook met hun spelen.”

Imam al-Askari (as) zei: “Nee! We zijn niet gekomen op deze aarde om te spelen.”

Deze man werd verwonderd en verbaasd van wat hij hoorde en vroeg: “Waarvoor zijn we dan gekomen?”

De Imam (as) zei: “Voor het vergaren van kennis en aanbidding.”

De man vroeg hem vervolgens: “Waar heb je dat geleerd?”

De Imam (as) antwoorde: “Van Allah (swt) waarin hij zegt: Dacht gij, dat Wij u tevergeefs schiepen en dat gij niet tot Ons zult worden teruggebracht?” [Heilige Koran – 23:115]

De woorden van onze Imam (as) verbijsterden hem! Hoe kan zo een klein jongetje zulke mooie en waardevolle woorden uitspreken? Daarna vroeg hij hem: “Jij ben nog een kind en onschuldig (je hoeft niet zo te zijn).”

De Imam (as) antwoorde: “Ik zag mijn moeder vuur maken met grote stukken hout, maar het vuur raakte de grote stukken niet, maar wel de kleine stukken. Ik vrees voor het Hiernamaals, om van de kleine stukken hout te zijn die als eerst in de hel zullen branden.”

Drie jaar van zijn Imamat heeft Imam Hassan al-Askari (as) in de gevangenis doorgebracht. Twee soldaten in de gevangenis hadden de verantwoordelijkheid om Imam al-Askari (as) in de gaten te houden en zijn leven zuur te maken. Maar de Imam (as) straalde niks uit dan geduld en liefdadigheid en deed niks anders dan elke dag vasten en bidden tot laat in de nachten. Hij praatte met niemand en zijn gedrag hadden de soldaten beïnvloed! Waardoor zij de Imam (as) met rust lieten, want ze begrepen niet waarom zo een goed persoon in de gevangenis zat.

De andere drie jaren was hij altijd onder toezicht van de toenmalige leider Al-Mu’tamid Abbasi. De Abbassiden leider zette de Imam (as) onder druk met financiële zaken. Hij koos zelf iemand om de bayt-ul-mal (huis van rijkdom)[?] van de moslims te beheren. Iemand die vijandig was jegens Ahlalbayt (as). Meerdere malen heeft hij geprobeerd om de Imam (as) te vermoorden, maar Allah (swt) beschermde hem tegen zijn plannen. Hij hield de Imam (as) in de gaten en bespioneerde hem om te weten wie in contact is met hem. Deze tiran wist hoe hoog de positie van de Ahlalbayt (as) was en wist heel goed dat ze gevaarlijk zouden zijn voor zijn regering. Hij had bewakers en spionnen de opdracht gegeven om de hele dag rondom het huis van de Imam te waken. Zo wilde hij voorkomen dat de geleerden en vooral zijn volgelingen in contact met hem kwamen. Al-Mutwakkil wist dat als mensen in contact kwamen met de heilige Imam (as), niet alleen hun kennis in wetenschap etc. zal stijgen maar ook hun politieke en sociale kennis. Zo zouden ze zien dat Abbasiden eigenlijk de regels van Islam niet na volgden. Hij wist dat zijn regering zo in gevaar liep, zolang Imam al-Askari (as) leefde. Ze waren ook bewust van de gedachte dat de Profeet (vzmh) had beloofd: “Er zal een tijd komen dat mijn kleinzoon, de verwachte Mahdi (aj), zou komen en alle regeringen zal laten vallen. Hij zal met rechtvaardigheid leiden, terwijl overal onrecht en onderdrukking is verspreid.”

Ze zochten naar hem, naar de laatste en de twaalfde Imam, om hem van te voren te vermoorden. Dit verhaal lijkt veel op het verhaal van Farao en Profeet Musa (vzmh). Wanneer Farao wist dat hij in gevaar liep, liet hij alle zwangere vrouwen vermoorden, zodat het kindje niet geboren zou worden.

De metgezellen van de Imam (as) liepen gevaar en werden ook onder druk gezet. Ze mochten nauwelijks de Imam (as) zien en bezoeken. Imam Hassan al-Askari (as) wilde ook niet dat zijn volgelingen in gevaar zouden lopen door hem. Dit was ook om ze te laten wennen aan de kwestie dat de volgende Imam al-Mahdi (aj), voor een lange periode niet zal verschijnen. Dus hij zag ze minder dan dat ze gewend waren.

Toch heeft Imam al-Askari (as) de religie Islam dat hij geërfd had van zijn voorouders en grootvaders, net als Profeet Mohammad (vzmh) en Imam Ali (as), kunnen uitbrengen voor de gemeenschap. De meeste geleerden waren onder de indruk van zijn niveau van kennis, hoeveelheid aanbidding voor Allah (swt) en de totale overgave aan zijn Heer.

 

In de gevangenis

Door de Abasidische regering in die tijd werd hij uiteindelijk in een cel opgesloten met een aantal hongerige leeuwen! De abasidische khalifa in die tijd had verwacht dat de leeuwen, de imam zullen opeten, maar er gebeurde een wonder in de cel. De leeuwen zagen de imam bidden, en zij kwamen uit respect om/of achter de imam (heen) zitten. Deze Abasidische khalif die dacht dat de imam allang was opgegeten, had niet door dat leiderschap wat door Allah(swt) voor de mensheid wordt aangesteld, niet alleen een leiderschap voor de mensheid is, maar ook een leiderschap voor ALLE schepselen op aarde. Deze imam al-Askari (as) was dus ook de leider van dieren en kon net als zijn voorouders (profeten Adam, Nuh, Sulayman, Saleh, Uzair, Isa, Mohammad(vzmh), Imam Ali ibn Abu taleb (as) en Imam Reza (as) met dieren en Djins spreken!

Onder die leeuwen was er een oude leeuw die een verzoek deed bij de imam. De oude leeuw vroeg aan de imam, of de imam een verzoek wou doen bij de kooigenoten van die oude leeuw, dat als ze voortaan vlees krijgen, eerst de kans moeten geven aan de oude leeuw. Want deze oude leeuw heeft geen kracht meer als de andere jonge leeuwen om zijn prooi op tijd te vangen en op te eten. Telkens wanneer ze eten kregen, aten de jongere leeuwen het eten snel op en er bleef niks over voor de oude leeuw.

Vervolgens heeft de imam dit verzoek door gegeven aan de andere leeuwen, en de andere leeuwen hebben het verzoek van de imam geaccepteerd. Zij(leeuwen) hebben als dienaren van Allah, achter de imam gebeden voor Allah en verlieten de imam met veel verdriet.
al-Bahranie, Madinatul-Ma’aadjiz, vol. 8, page. 562 komt het een keer voor en in page 646- 647.

test
[imam al-Askari (as) in de gevangenis met de leeuwen.]

 

De laatste ster reist naar de hemel

De Abbaside Khalifa kon niet meer verdragen dat Imam Hassan al-Askari (as) nog steeds overal en door iedereen verheerlijkt wordt. Hij vergiftigde de Imam (as) en wilde dat niemand hier achter kwam. Hij stuurde meteen artsen om voor de Imam (as) te zorgen en vijf spionnen naar het huis van de Imam (as) om in de gaten te houden wat er gaande is. Meteen liet hij ook tien geleerden komen om bij de Imam (as) te blijven en te doen alsof Imam Hassan al-Askari (as) aan een gewone ziekte leidt.

Het gif bereikte de organen en ingewanden van onze heilige Imam (as) en hij leidde aan een niet verdraagbare pijn. Op dat moment was hij bezig met Allah (swt) te prijzen en fluisterend hoorden ze hem de verzen van de Koran reciteren. Hij draaide zich richting de Qiblah)[?] toe en het duurde niet lang tot zijn zuivere ziel zijn lichaam verliet. De elfde ster reisde ook naar de hemel, naast zijn grootouders.

Het was het grootste verlies voor de moslims in de tijd. Want ze hebben een leider, hervormer en instructeur verloren die zowel geliefd was voor de armen, weeskinderen en mensen die hem kende.

 

Benoemen van de volgende Imam

Voordat Imam al-Askari (as) de wereld verliet, liet hij zijn volgelingen weten wie zijn plaatsvervanger is. Wie de volgende leider zal worden na hem. Wanneer Imam al-Askari (as) vergiftigd op zijn sterfbed lag, riep hij een van zijn betrouwbare metgezellen naar hem toe en gaf hem de opdracht om zijn brieven te verspreiden. Hij gaf hem ook de aankondiging dat als de man na vijftien dagen terug zal komen er overal gerouwd zal worden om de marteling van zijn Imam (as) en je zal ook zien dat ze mijn lichaam aan het wassen zijn en ze voorbereiden voor de begrafenis. Hij vroeg: “Oh, mijn meester! Als deze tragedie plaatsvindt, wie zal uw opvolger zijn?”

De Imam (as) antwoordde hem: “Diegene die voor mijn lijk zal bidden.”

Hij vroeg aan de Imam (as) om nog een teken te geven?

De Imam (as) zei: “Diegene die om het antwoord van de brieven zal vragen!”

Hij vroeg weer of er geen ander teken is om hem beter te herkennen?

De man verspreidde de brieven en kwam precies na vijftien dagen terug en zag overal mensen rouwen om Imam al-Askari (as). Hij wist en herinnerde zich wat zijn Imam aan hem had verteld. In het huis van de Imam (as) zag hij Ja’far de broer van Imam al-Askari (as). Iedereen kwam naar hem toe voor de condoleance en hierdoor werd hij verbijsterd. Want Ja’far was een afvallige, dronken en verdwaalde persoon. Hij ging naar hem toe en condoleerde hem, maar hij zei niks terug en vroeg ook niks.De Imam (as) antwoordde terug: “Diegene die weet wat in de zakken zit, zal mijn opvolger zijn.”

Het werd tijd dat iemand moest bidden voor het lijk van Imam al-Askari (as) en iemand vroeg of Ja’far dat kon doen. Hij stond op en wilde beginnen met het gebed. Opeens kwam een jonge persoon met een belichte gezicht als een volmaakte maan en zei: “Oh oom, ik heb meer recht om te bidden over dit lijk!”

Hij verrichtte het gebed en begroef zijn vader naast zijn grootvader Imam Hadi (as). Daarna keerde hij zich naar me toe en vroeg naar de antwoorden van de brieven. Ik gaf hem de brieven en wachtte op het laatste teken. Er kwamen shi’iten uit Qom, omdat ze gehoord hadden over de marteling van Imam al-Askari (as). Ze hadden grote zakken bij zich en vroegen aan Ja’far of hij wist wat in de zakken zat? Ja’far lachte ze toe en zei: “Jullie vragen mij van het onzichtbare?” En alweer wonder boven wonder wist die jonge persoon precies hoeveel geld en goud in de zakken zat. De mensen uit Qom zeiden: “Wie jou gestuurd heeft, is de leider van deze tijd” en gaven alle zaken aan hem. Ja’far die deze situatie zag, ging gelijk naar de Al-Mu’tamid Abbasi en vertelde hem wat er gebeurd was. Hij stuurde meteen zijn soldaten naar het huis van Imam al-Askari (as) om dat jongetje op te pakken. Toen ze daar waren, hebben ze alles doorgezocht en konden niks meer vinden. Dat is de wil van Allah (swt) om zijn vertegenwoordigers te beschermen op deze aarde.

Ahmad bin Isaaq bin Sa’eed al-Ash’ari zei: “Ik was met Imam al-Askari (as) en wilde hem vragen over wie de volgende opvolger zou zijn. Voordat ik hem vroeg, zei de Imam (as): Oh, Ahamd bin Isaaq! Allah (swt) heeft de aarde nooit zonder een leider gelaten, sinds hij Adam heeft gecreëerd. Door het bestaan van de leider is dat Allah (swt) jullie voortdurend zegent, regen laat vallen (want zonder water kunnen mensen niet leven) en vele bestraffingen afneemt.

Ik zei tegen hem: “Oh zoon van de Profeet van Allah! Wie is de volgende leider en opvolger na u?” Imam Hassan al-Askari (as) ging meteen naar huis en kwam terug met een driejarig kindje in zijn hand. Zijn gezicht was belicht als een volle maan.

De Imam (as) zei: “Oh Ahmad! Als het niet de wil van Allah (swt) was en zijn bekendmaking niet dichtbij was, zou ik hem niet aan je laten zien. Zijn naam en agnomen zijn als die van de Profeet Mohammed (vzmh). Hij vult de aarde met rechtvaardigheid en eerlijkheid, terwijl onrecht en onderdrukking heerst.

Oh, Ahmad! Voor dit volk is hij als Profeet al-Khidr Duhl-Qarnayn. Hij verschuilt zich (niemand kan hem ontmoeten, zien of herkennen). Tijdens deze periode zal niemand veilig zijn, behalve hetgeen wie Allah (swt) helpt met zijn geloofsovertuiging in Imamat en veel smeekgebeden en bemiddelingen (tawassul) verricht. Moge Allah de verlossing bespoedigen.

Ik zei weer: “Is er een teken dat ik er meer zeker over zal zijn?” Het kleine kind die daar was zei: “Ik ben de vertegenwoordiger van Allah in Zijn aarde en de wreker van Zijn vijanden. Zoek niet naar een teken als je al een bewijs voor je hebt!”

Ik ging meteen weg en kwam de volgende dag weer terug en zei tegen Imam al-Askari (as): “Mijn vreugde was groot voor wat je mij begunstigd hebt. Wilt u vertellen hoe lang al-Khidr en Dhul-Qarnayn verschuilden?”

De Imam antwoordde: “Heel lang!”

Ik vroeg daarna: “Zal de verschuiling van Imam al-Mahdi (aj) ook lang zijn?”

Hij antwoordde terug: “Ja, bij Allah! Tot meerdere van hun wie hier in geloven en op de terugkomst, zullen afvallen. En niemand zal standvastig zijn in zijn geloof, behalve hetgeen wie Allah (swt) een verbond heeft afgenomen voor onze bescherming, hun harten gevuld heeft met de echte geloofsovertuiging en ondersteund heeft met zijn zegeningen. Oh Ahmad! Dit is een bevel van Allah en een geheim der geheimen van Allah en de onzichtbare der onzichtbare van Allah. Neem aan wat ik tegen je zei en wees dankbaar, want je zal met ons in Illiyin[?] zijn.”

Imam al-Mahdi (aj) is de hoop, niet alleen voor moslims, maar voor alle onderdrukte mensen die leiden aan het slavernij, onrechtvaardigheid en onderdrukkingen. Hij is de verlosser van de mensen uit corrupte regimes en landen waar onrechtvaardigheid heerst.

 

1. Bayt-ul-mal = Letterlijke vertaling is “Huis van rijkdom”. Het is een soort financiële instelling verantwoordelijk voor de administratie van belastingen en aalmoezen. Dit systeem werd gebruikt in de Islamitische landen. Een pot waar al het geld binnenkomt en weer uitgegeven wordt aan armen en mensen die het nodig hebben.

2. Qiblah = Directie waar de moslims naar toe bidden. De Ka’aba (het huis van God) wat gevestigd is in Mekka, is de Qiblah van alle moslims.

3. Illiyin = Hoogste positie in het paradijs.


Bronnen:

1.THE LIFE OF IMAM AL-HASAN AL-ASKARI bij Baqir Shareef al-Qurashi, eerste editie jaar 2005

2.Biografie van de veertien onfeilbaren bij Ahmad Ahmadi Birjandi, 19e druk.

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.