Rituelen voor Eid al Ghadir

0

In Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle, 

Ahlalbayt4iedereen wenst u allen in het bijzonder een hele fijne  Eid al – Ghadir. Hierbij een toelichting over de handelingen voor de dag van Eid al-Ghadir.

Op deze dag heeft Allah (swt) zijn religie volmaakt en de harten van gelovigen dichter bij elkaar gebracht. De gelovigen zagen hoe de Heilige Profeet (vzmh) de hand van Imam Ali (as) hoog in het lucht hief en zei:  “van wie ik de leider ben, is Ali zijn leider”. 

Zou jij ook willen om op de dag van al- Ghadir aanwezig te zijn? En wil je jouw vriendschap met Allah (swt) versterken? Voer dan het volgende uit. Hier is een kort samenvatting van de handelingen:

  1. Vasten.
  2. Rituele wassing (ghusl)
  3. Ziyarah Amir al-momenin (as)
  4. Twee rak’at bidden.
  5. Vriendschap overeenkomsten sluiten.

 

  1. Vasten

Wie op deze dag vast, zal verschoond worden van zestig jaar zondes die hij/zij heeft begaan. Dit staat ook gelijk aan honderd keer de bedevaart te hebben verricht.

Wie op deze dag een vastende persoon eten geeft tijdens zijn/haar iftaar. Deze daad zal gelijk staan met het iftaar geven van honderd duizend profeten, honderd duizend rechtvaardige gelovigen en honderd duizend martelaren!

 

  1. Rituele wassing (Ghusl)

Wanneer je deze ghusl uitvoert moet het met de intentie van eid al-Ghadeer zijn. Dit wordt als een mustahab ritueel beschouwd (mustahab, niet verplicht)

 

  1. Ziyarah van imam Ali (as) 

Het is goed als je van dichtbij de graf van imam Ali (as) kan bezoeken. Zoals imam al-Reza (as) heeft overleverd:

“Oh zoon van Abi Nasr, doe je best om op deze dag bij de heilige graf van Amiral Mo’menin (as) te zijn. Want op deze dag zal Allah (swt) de zondes van zestig jaar van elke gelovige man of vrouw vergeven. En hij bevrijd twee keer zo veel mensen van de hel dan in de heilige maand Ramadan, de Qadr avonden en de avond van eid al-Fitr. Als je een Dirham aan je broeders geeft, wordt dit beschouwd als duizend Dirham wanneer je dit in een andere tijd had uitgeven. Help ze en maak ze blij op deze dag. Zweer op Allah (swt) zodat alle mensen de grootheid van deze dag zullen kennen, alleen dan zullen de engelen elke dag tien keer met hun handen geven”.

 

Kan je niet naar de heilige graf van Amiral Mo’menin (as). Dan kun je ook vaneen verre afstand de ziyarah lezen die bekend staat als: Ziyarah Amin-Allah. 

 

  1. Twee rak’at bidden.

Het is de bedoeling dat u twee rakh’at bidt net als het ochtend gebed. In de eerste rukh’a na surat al-Fatiha moet  je surat al-Qadr reciteren. In de tweede rukh’a na surat al-Fatiha moet u  surat al-ikhlas reciteren.

Na het gebed moet u neerknielen( sujuud) en honderd keer Allah (swt) bedanken. Hef daarna je hoofd op en lees de dua die genoteerd is in Mafatih al-jenan van Sheykh Abbas Qumi (ra) voor deze dag. Daarna weer neerknielen(sujuud) en moet  u honderd keer “al-hamdulillah” en “Shukral-lillah” zeggen.

Het is overgeleverd  dat wie deze handelingen uitvoert,  net als degene zal zijn  die op de dag  van al-Ghadeer aanwezig was naast de heilige Profeet (vzmh) en de hand van trouw heeft gegeven voor het accepteren van  de wiliyah van Ali ibn abu Talib (as)!

Het beste is om dit gebed tussen  het middag- en het  maghrib gebed te verrichten, want op dat tijdstip heeft de Heilige Profeet (vzmh) Imam Ali (as) tot zijn(de profeet) opvolging voor het leiderschap gekozen.

Er zijn ook andere gebeden en smeekgebeden aanbevolen die genoteerd  staan in Mafatih al-jenan van Sheykh Abbas Qumi (ra).

 

  1. Vriendschap overeenkomsten sluiten.

Veel vriendschappen zijn tijdelijk, maar weinig vriendschappen zijn echter voor altijd. Als u behoefte er naar heeft om een vriendschap te vereeuwigen tot in het hiernamaals, zou u een vriendschaps overeenkomst kunnen sluiten.

We kunnen op deze heilige dag met onze gelovige vrienden en kennissen een vriendschaps overeenkomst sluiten. Het geeft uw vriendschap een sterkere ziel en maak het standvastiger. Het zorgt ervoor dat als één van jullie het paradijs binnentreedt, voor de ander kan bemiddelen.

Het ritueel voer je als volgt uit:

Neem de rechterhand van je gelovige broeder in je rechter hand en reciteer de dua die genoteerd is in Mafatih al-jenan van Sheykh Abbas Qumi (ra). Daarna  antwoord jouw vriend met : “qabeltu” (ik heb deze overeenkomst geaccepteerd en zal aan trouw blijven).

Voor  de mensen die naar Najaf gaan voor ziayarah, kunnen ook met  Seyid Al Sistani (ha) en andere in Najaf wonende geleerden overeenkomsten sluiten. Dan heb je meer zekerheid als zij het paradijs in ieder geval binnentreden en voor jou zullen bemiddelen.

Vergeet ook  niet op deze dag veel groeten te zenden aan de Heilige Profeet (vzmh) en zijn familie!

De Heilige Profeet (vzmh) heeft gezegd : Degene is dicht  bij mij die  op de dag des oordeels, het meest salawat ( groeten ) heeft verzonden naar ons . Bihar al-Anwar, v.91, p. 63

 

IMG_3733

Share.

About Author

Comments are closed.