De vogel

0

“O Allah stuur naar mij uw meest geliefde schepsel, om samen met mij deze vogel te eten”


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Vele overleveringen over de status van de Ahlalbayt (as) zijn helaas onbekend, vaak kent men alleen overleveringen als hadieth al mobahila, al Kisa of Ghadeer Khum. Ik heb besloten om een artikel te schrijven over hadith al Tayr (de vogel). Hadith al Tayr is een belangrijke overlevering die de status van Imam Ali (as) duidelijk maakt.

De profeet Mohammed (vzmh) heeft thuis 2 gebraden vogels. De profeet Mohammed (vzmh) doet een dua (smeekgebed) waarin hij het volgende zegt:
‘’O Allah stuur naar mij uw meest geliefde schepsel om samen met mij deze vogel te eten.’’
Na het smeekgebed kwam Imam Ali (as) en gingen zij samen eten.

Hadith al Tayr is overgeleverd door meerdere sahabies in de tijd van de profeet (vzmh), zoals:

  1. Saad Ibn abee Weqaas
  2. Abu Saeed al Ghudary
  3. Abdullah Ibn Abbas
  4. Amr Ibn Aas
  5. Abu al Tafeel
  6. Jaber ibn Abdullah al Ansari
  7. Hubaish ibn Janadah
  8. Yala ibn Morah
  9. Anes ibn Malek

Hadith al Tayr maakt duidelijk dat Imam Ali (as) de meest geliefde persoon op aarde is voor de profeet (vzmh ) en Allah (swt). Waarom zouden wij iemand anders als opvolger beschouwen, terwijl Imam Ali (as) het meest geliefde schepsel voor Allah (swt) en de profeet (vzmh) is?

Laten wij eens een paar overleveringen apart nemen en bekijken uit de boeken van onze ahle sunnat broeders:


1.Saad Ibn Abee Weqaas

Het is overgeleverd door Saad , door Anes bin Malek:
‘’Ik was met de profeet (vzmh) en hij had een gebraden vogel. ‘’De profeet (vzmh) zei toen: ‘’O Allah, stuur naar mij uw meest geliefde schepsel om samen met mij deze vogel te eten.’’ Toen zei ik: ‘’O Allah, laat het een man zijn van de ansaar. Ali Ibn abu Taleb (as) klopte aan de deur en ik zei tegen hem dat de profeet bezig was. Ali Ibn abu taleb (as) kwam nog een keer en ik zei dat hij bezig was. Toen kwam de profeet (vzmh) en liet Ali (as) naar binnen.’ De profeet (vzmh) vroeg aan Anes waarom hij Ali (as) niet gelijk naar binnen liet? Anas antwoordde: ‘’O profeet, ik hoorde uw smeekgebed en ik wou graag dat het iemand van mijn volk zou zijn.’’

Auteur: Al Nishaburi
Boek: Mustadrak
Deel: 3
Bladzijde: 130-131

Klik hier voor het bewijs blz 130

Klik hier voor het bewijs blz 131

Overgeleverd door Saad Ibn Abee Weqaas, de profeet Mohammed (vzmh) heeft drie belangrijke dingen over Imam Ali (as) overgeleverd:
-De vlag die hij aan het meest geliefde schepsel voor Allah (swt) en de profeet (vzmh) heeft gegeven, is Ali ibn abu Taleb (as).
-Hadith al Tayr (overlevering van de vogel)
-Ghadeer Khum

Auteur: Al Hafedh Naeem Ahmed ibn Abdullah al Asfahany
Boek: Hilyat al Awliyaa
Deel: 4
Bladzijde: 356

Klik hier voor het het bewijs


2.Abu Saeed al Ghduary

Hetzelfde overlevering overleverd door Abu Saeed al Ghduary:

Auteur: Al Nishaburi
Boek: Mustadrak
Deel: 3
Bladzijde: 130-131

Klik hier voor het bewijs


3.Abdullah ibn Abbas

Overgeleverd door Abdullah Ibn Abbas zijn vader:
De Profeet (vzmh) deed een smeekgebed, O Allah stuur naar mij uw meest geliefde schepsel om samen met mij deze vogel te eten. Toen kwam Ali Ibn Abu taleb (as).”

Boek: Muajem al Kabeer
Auteur: al Tabarani
Deel: 10
Bladzijde: 282

Klik hier voor het bewijs


4.Amr ibn al Aas

Hetzelfde overlevering overleverd door Amr ibn al Aas:

Auteur: Al Mawfoeq al Khwarizmi
Boek: Al Manaqeb
Bladzijde: 200

Klik hier voor het bewijs


5.Abu al Tafeel

Boek: kafiyat ul talib
Auteur: al kunchi
Blz: 368

6.Jaber ibn Abdullah al Ansari

Boek: Tarjamat al Imam Ali
Auteur: Ibn Askar
Deel: 2
Blz: 105

7.Hubaish ibn Janadah

Boek: Al Bidayah wa al Nihaya
Deel: 7
Blz: 354

8.Yala ibn Morah

Boek: Tareekh Baghdad
Auteur: al baghdadi
Deel: 11
Blz: 376


De overlevering is door vele bronnen van ahle sunnat overgeleverd.

De overlevering maakt ons duidelijk dat Imam Ali (as) de meest geliefde persoon voor Allah (swt) is en de Boodschapper van Allah (swt). De overlevering maakt ook duidelijk hoe hoog de status van Imam Ali (as) is.

De overlevering is zelfs door nog meer geleerden van ahle sunnat overleverd:

Overleverd door al Hassan bin Hamad van Mashar bin Abdulmaleq bin Salee (betrouwbaar) van Isa bin Umar bin Esmaeil al Sudy van Anes bin Malek: de Profeet Mohammed (vzmh) deed een smeekgebed: ‘’O Allah stuur naar mij u meest geliefde schepsel om samen met mij deze vogel te eten.’’
Eerst kwam Abu Bakr naar het huis, vervolgens kwam Umar naar het huis, daarna kwam Imam Ali (as) naar het huis en Rasulallah (vzmh) deed open.

Boek: Musnad abe Yaele
Auteur: Abu Yaele al Maslawi
Deel: 7
Bladzijde: 105 en 106
Overlevering nummer: 4052
Drukkerij: Dar al Mamoen Dimishq
Jaar: 1406 ( hijri)

Klik hier voor het bewijs blz 105

Klik hier voor het bewijs blz 106


Vraag:
In de overlevering ketting staat Ismaeil al Sudi, is hij betrouwbaar?

Antwoord:
Volgens geleerden van de ahle sunnat wa al Jama is Ismaeil al Sudi een betrouwbaar persoon. Hij krijgt de titel ‘thiqaa’ (betrouwbaar).
Bronnen:

Boek: Al Kamel
Auteur: Abdullah ibn Ody
Deel: 1
Bladzijde: 278

Volgens Ahmad ibn Hanbal betrouwbaar: Klik hier.

Ibn al Madina:

Ik hoorde van Ibn Yahiya bin Saeed : Ik heb nooit iemand iets slechts over al Sudy horen zeggen, alleen maar goede dingen.

Boek: Mizan al Atedlal fie tafseer al rijaal
Auteur: Imam Hafedh al Dhuhabie
Deel: 1
Bladzijde: 395
Drukkerij: Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut
Jaar: 1416 ( hijri)

Klik hier voor het bewijs


Tot slot wordt de overlevering ook tot saheeh (betrouwbaar) verklaart volgens een van de geleerden van ahle sunnat.

Het is overgeleverd door Anas bin Malek:
‘’Ik was met de Profeet (vzmh) en hij had een gebraden vogel, toen zei De Profeet (vzmh): O Allah stuur naar mij uw meest geliefde schepsel om samen met mij deze vogel te eten. Toen zei ik: O Allah laat het een man zijn van de ansaar. Ali Ibn abu Taleb (as) klopte aan de deur en ik zei tegen hem dat de Profeet (vzmh) bezig was. Ali Ibn abu taleb (as) kwam nog een keer en ik zei dat hij bezig was toen kwam de Profeet (vzmh) en liet Ali (as) naar binnen.’’ De Profeet (vzmh) vroeg aan Anas waarom hij Ali (as) niet gelijk naar binnen liet, waarop Anas antwoordde: ‘’O Profeet, ik hoorde uw smeekgebed en ik wou graag dat het iemand van mijn volk zou zijn.’’

Zie het boek al-Mustadrak

Boek: Al mustadrak ala al Sahihayn
Auteur: Al Nishaburi
Bladzijde: 1749
Hadith nr: 4650

Klik hier voor het bewijs

Allah (swt): Bij het gesternte wanneer het ondergaat: Niet dwaalt uw gezel en niet is hij misleid niet spreekt hij naar eigen lust. Niets anders is het dan een werkelijk gegeven openbaring.[De Heilige Koran 53 – verzen 1-4]

 

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.