Biografie Imam Ali (as)

0

Wie is Imam Ali (as)?

Om een volmaakt antwoord hierop te kunnen geven, is één artikel, boek of zijn zelfs meerdere boeken niet voldoende. Imam Ali (a) heeft natuurlijk veel aanzien, qua religie. Hij was bijvoorbeeld de eerste volger van de profeet en de islam die de profeet toen introduceerde. Hij is bijvoorbeeld ook in het heilige huis ‘de Ka’ba’ geboren. Allah (swt) beschrijft onze eerste imam met betoverende woorden, als een voorbeeld voor alle mensen, gelovig of niet en in wat voor opzicht dan ook. Imam Ali (a) heeft daarnaast ook veel aanzien gewekt in alle andere aspecten behalve religie. Hij heeft zichzelf gemanifesteerd in de geschiedenis. Zelfs wetenschappers zijn in verbazing geraakt door hem. Men komt woorden te kort bij het beschrijven van zijn deugden, die ontelbaar zijn voor iemand zoals hij. Hij die de deur van de stad der kennis wordt genoemd.


Naam: Ali

Titels: Al-Murtadha, Amir al Mu’minin

Agnomen: Abul-Hassan

Vader: Abu Talib ibn Abdul Mutalib

Moeder: Fatima bint Asad

Geboortedag: Rajab de 13e, van de Arabische kalender maanden

Geboorteplaats: Mekka, binnen de Ka’ba

Religieuze Leiderschapsperiode: 30 jaar

Levensjaren: 63 jaar

Overleden: Ramadan de 21e, van de Arabische kalender maanden

Begraafplaats: Najaf (Irak)


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Amir al Mu’minin Ali (a) was de zoon van Abu Talib (de Shaykh van de Bani Hashim). Abu Talib was de oom van de heilige profeet Mohammad (s).

Nadat de profeet de missie kreeg om zijn boodschap te verkondigen, bleef Abu Talib aan zijn zijde en bleef hem trouw steunen. Ook al waren er in het begin veel onwetende en ongelovige mensen onder de Arabieren, in het bijzonder in de stam van ‘Quraish’.

In een van zijn preken zegt Imam Ali (as):

In een van zijn preken zegt imam Ali (a):

“Allah zond de profeet, wanneer de missie van de andere profeten waren beëindigd en de volkeren in slaap waren voor een lange tijd. De duivels hadden hun hoofden uitgestoken. Alle zaken waren verstoord en de vlammen van oorlogen waren gesticht. Terwijl de wereld verstoten was van de waarheid en helderheid en vol zat met het bedrog.”

[Nahjul –Balagha preek 88]

 

De geboorte binnen het heilige huis van Allah (swt)

Het is al bekend dat imam Ali (a) in de Ka’ba, het heilige huis van Allah (swt) is geboren. Meerdere geleerden hebben dat toegegeven. Zowel soennieten als sjiieten zijn het hiermee eens.

 

Ahlu Shia:

Boek: Udhoo ala aqaaed al shia al imaamiyah

Auteur: Alaamah al Subhani, blz 117

Ahlu Sunnah geleerde:

Boek: Al mustadrak ala al shahiyan

Auteur: Al Nishaboeri, deel 3, bladzijde 483, hadith nummer : 6098.

De commentaar van de auteur op deze gebeurtenis is:

“Meerdere gevallen hebben gerapporteerd dat Fatimah bint Asad’s bevalling van Ali in de Ka’ba had plaatsgevonden.” Dit is maar een voorbeeld van de talloze andere bewijzen (zie bewijs 1).

 

Tot vandaag de dag is er nog steeds een scheur te zien aan een zijde van de Ka’ba. Dit valt niet te verbergen en mensen kunnen duidelijk zien wat er gebeurd is. Namelijk, toen de moeder van imam Ali (a) aan de bevalling toe was, vroeg ze aan Allah (swt) om hulp. Ze keerde haar gezicht richting de Ka’ba en reciteerde haar smeekgebeden. Opeens zag iedereen het grote wonder, de Ka’ba ging open voor haar en ze ging naar binnen. Ze bleef daar drie dagen en kwam er daarna weer uit met haar baby in haar armen. De scheur van de Ka’ba waar Fatima Bint Assad naar binnen ging:

 

kaba


De opvoeding

Imam Ali (a) is vanaf jongs af aan opgevoed door onze profeet. De Heilige profeet (s) ging met zijn ooms (Abbas en Hamza) naar het huis van Abu Talib. Abu Talib had het heel moeilijk in die tijd en de profeet deed hem het aanbod om zijn kinderen te laten opvoeden door een van hen. Abu Talib ging hiermee akkoord en gaf Ali (a) aan de profeet. Het lijkt alsof Allah (swt) het voor hem gewild had om de toekomstige opvolger en de leider der gelovigen alvast te laten opvoeden door zijn boodschapper (s). Niemand kan een betere leraar of meester wensen dan onze Heilige profeet (s). De boodschapper van Allah (s), de veroveraar van ideeën en de meester der wijsheid.

Er zijn drie fasen in het leven van ieder persoon: de kindertijd, de jeugd en de ouderdom. Er zijn ook verschillende eisen in elke fase van je leven. De kindertijd is er om te spelen. In deze fase hebben kinderen geen volledige kennis van zaken. De kinderlijke activiteiten bewijzen dit. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen goed en kwaad, terwijl ze aan het spelen zijn. De houding van de zoon van Abu-Talib was anders dan de andere kinderen. Hij was nooit bezig geweest met kinderachtige spelletjes. Hij hield zich niet bezig met kinderlijke activiteiten en verwennerij.

Zijn uiterlijk toonde moed en vastberadenheid. Zijn daden toonden zelfvertrouwen. Zijn fysieke en mentale activiteiten waren anders dan de andere kinderen.

De ontwikkeling van zijn fysieke identiteit was sneller dan de kinderen van zijn leeftijd. Hij groeide in een dag net zoveel als een ander kind in een maand groeide. Daarom was zijn lichaam sterk en was zijn intelligentie relatief erg gevorderd.

De auteur van Arja al-Matalib, Najmuddin Fakhr al-Islam Abu-Bakr ibn Muhammad al-Marandi, schrijft in Manaqib al-Ashab over de reden voor het geven van de naam Haydar (leeuw) aan Ali (a). Op een dag, terwijl hij nog een baby was en zo klein dat hij in zijn moeders armen kon liggen, liet zijn moeder hem alleen. Hun huis was gelegen aan de rand van een heuvel. Een slang daalde van de heuvel af, ging richting het huis waar de baby was en begon te sissen. De baby ving de slang in de ene hand en wurgde het totdat het stierf. Toen zijn moeder terugkwam, merkte ze de dode reptiel in de hand van de baby en zei:

“O mijn leeuw! Moge Allah je beschermen!”

(Haydar betekent in het Arabisch: de leeuw)

Zodra hij opgroeide en begon te lopen, tilde hij al snel zware stenen op en verplaatste deze met gemak van de ene plaats naar de andere. Hij bracht ze zelfs naar beneden vanaf de top van de heuvels. Hij was dol op het breken van de afgoden, zoals zijn grootvader profeet Ibrahim (vzmh) dat deed.

Volgens de normen van de Arabische opvoeding, leerde Abu-Talib zijn kinderen boogschieten, paardrijden en worstelen. Hij bracht zijn zonen en neven bijeen en organiseerde wedstrijden, om hen zo de disciplines en de technieken van de vechtsporten aan te leren. Ali (a) was de jongste tussen hen allemaal, maar hij werd nooit verslagen door de anderen. Hij versloeg al zijn broers en neven zonder enige moeite. Dit was een Goddelijke Gift voor hem. Ibn Qutaybah schrijft: “Wie hij ook maar tegenover hem had in de ring, overwon hij.’’ (2e)

Naast deze fysieke kracht, was Ali (a) ver gevorderd in de ontwikkeling van zijn geestelijke vermogen. Hij had een goed gevoel voor het onderscheiden van goed en kwaad al vanaf een jonge leeftijd. Hij herkende de Schepper (Allah) zodra hij zijn ogen opende. Wonende in de omgeving van afgoderijen, heeft hij nooit gedacht dat de afgoden geschikt waren voor aanbidding! Toen mensen terughoudend waren om de islam te aanvaarden, voordat de profeet zijn aankondiging zelfs verklaarde, had hij het belang van zijn verklaring al begrepen. Daarom heeft hij in Nahjul-Balagha gezegd:

“Ik zie het licht van de Openbaring en Profeetschap en ik ruik de geur van de Profeetschap.”

Titels van Imam Ali (as)

Een titel wordt gegeven aan iemand door een andere belangrijke persoon. Een titel wordt gegeven om een eer te bewijzen aan de ontvanger. Een titel wordt geschonken aan iemand die het verdient, op basis van zijn goede eigenschappen en goede daden.

 

Al-Siddiq (De oprechte)

Deze titel heeft imam Ali (a) gekregen van onze Heilige profeet (s)2. De profeet (s) was de eerste persoon die in imam Ali (a) geloofde met een oprecht hart. Imam Ali (a) was de eerste persoon die oprecht sprak over zijn overgave tot de islam. Hij zag het licht van de Profeetschap al voor elk andere mens op aarde, voordat alle andere metgezellen de islam hadden omhelsd, zelfs voordat Abubakr dit had gedaan. (3)

 

Al-Faruq (Onderscheider)

De onderscheider tussen het goede en het kwade. Dit is afgeleid van de vele profetische overleveringen en dit maakt duidelijk dat Ali (a) de onderscheider is geweest en nooit fouten heeft begaan. Abu-Dharr al-Ghiffari en Salman al-Farsi hebben het volgende gezegd:

“De boodschapper van Allah (swt) nam de hand van Ali (a) en zei: Dit is de eerste gelovige die in mij geloofde en de eerste persoon die me op de dag des Oordeels de hand zal schudden. Dit is de meest oprechte persoon tegenover zijn bevestiging van mijn waarheid. Hij is de Faruq (Onderscheider) voor deze Ummah (islamitische volk) waar hij het goede onderscheidt van het kwade.” (4)

 

Wali (beschermer, bewaker, leider, vriend)

Een andere titel, die Allah (swt) aan imam Ali (a) heeft gegeven is: Wali. De naam heeft meerdere betekenissen, deze worden duidelijk wanneer men ze in de context ziet. Hierover zegt de Heilige Koran het volgende:

“Uw Wali is slechts God
en Zijn boodschapper
en zij die geloven
zijn die de gebed verrichten
en de zakat opbrengen
terwijl zij zich buigen. “
[De Heilige Koran 5:55]

Deze vers was neergedaald terwijl imam Ali (a) aan het bidden was. Een bedelaar kwam de moskee binnen en vroeg om hulp. Niemand kon hem helpen en imam Ali (a), die aan het buigen was tijdens zijn gebed, verwees de oude man naar zijn hand om zijn ring als aalmoes mee te nemen. Op deze dag, op de dag van Ghadeer Khum en tijdens vele andere gebeurtenissen heeft de heilige profeet (s), Ali (a) als zijn opvolger en de leider voor alle gelovigen uitgekozen.

 

Amir al Mu’minin (Leider der gelovigen)

Amir al Mu’minin is de terminologische titel van imam Ali (a). Wanneer een lezer deze titel leest zonder dat het gerelateerd is aan iemand, denkt hij gelijk aan imam Ali (a).

Ghadeer Khum

De laatste bedevaart van de profeet (s) was anders dan alle voorgaande bedevaartreizen. Deze keer nam hij zijn familie, bekenden en metgezellen met zich mee. Hij had iedereen van tevoren op de hoogte gebracht van zijn laatste bedevaart. Na de bedevaart, stopten ze op de terugweg ergens, een plek genaamd Ghadeer Khum (in Saoedi-Arabië). De profeet (s) gaf het bevel om hier te stoppen en wachtte tot iedereen, die nog achter liep, deze plek zou bereiken. Iedereen was verbaasd waarom ze midden in de woestijn waren gestopt. Wat was er zo belangrijk dat ze moesten stoppen? De engel Gibrail was neergedaald en had een nieuwe boodschap. Namelijk, dat het de laatste bedevaart van de profeet (s) zou zijn en hij hierna de wereld zou verlaten. De profeet (s) had echter nog niet verteld wie zijn opvolger zou zijn. Want elke andere profeet had dat op zijn beurt wel gedaan. Hij kreeg via Gibrail de openbaring om het op dat moment te doen.

De openbaring gaat als volgt:

O gij boodschapper
breng over wat tot u nedergezonden is
vanwege uw Heer
en indien gij dat niet doet
dan brengt gij Zijn boodschap niet over.
God zal u vrijwaren tegen de mensen.
God leidt waarlijk niet recht.
[De Heilige Koran 5:67]

Het belang van deze boodschap is duidelijk benadrukt. Het is belangrijker dan alle voorgaande boodschappen die onze profeet (s) ooit had gekregen. Want Allah (swt) heeft nog nooit in zijn Heilige Boek gezegd: als je deze boodschap niet goed overbrengt, is je taak niet voltooid. Nadat iedereen was verzameld, hield de profeet (s) een lange preek, benadrukte hij zijn Profeetschap en vroeg ter bevestiging of zij in hem geloven, in woorden en daden. Dit deden zijn volgers, waarna hij het volgende zei:

“Van wie ik de leider (mawla) ben, is Ali is nu zijn leider (mawla).”  (zie bewijs 2)

De gelovigen hebben hierna Imam Ali (a) gefeliciteerd met de positie die hij kreeg. En ongeveer 120.000 mensen hebben de hand van trouw aan hem gegeven. Een bevestiging dat ze hem trouw blijven en gehoorzamen. Zelfs Umar ibn Khattab heeft dat gedaan.  (zie bewijs 3)

Het martelaarschap


Imam Ali (a) ging op de 19e van de heilige maand Ramadan zijn huis uit om te gaan bidden. Hij ging de moskee binnen en hij was bezig met zijn sajda (knielende houding). Toen werd imam Ali (a) geraakt met een giftig zwaard door Ibn Muldjim.

Er is zelfs een gezegde van imam Ali (a) die hierover gaat: “Niemand kan mij vermoorden, behalve tijdens het gebed.”

Waarom eigenlijk alleen tijdens het gebed? Imam Ali (a) was zo sterk dat niemand hem een op een kon verslaan. Tijdens het bidden was Imam Ali (a) geconcentreerd op het gebed en wat er ook gebeurde, hij bleef zich concentreren op het gebed.

Nadat hij werd geraakt, werd Ibn Mudljim aangehouden. Imam Ali (a) was thuis bij zijn zonen: Hassan en Hussain (a). Ze vroegen hem wat zij moesten doen met hem. Imam Ali (a) zei toen: “Zolang ik in leven ben bepaal ik wat er met de gevangene gebeurt: Geef hem goed te eten.” Imam Ali (a) overleed op 21 ramadan 40 AH aan zijn verwondingen en het gif.

 

Bronnen:

[1] Al-Ma`ārif, Page 91

[2] Al-Diyarbakri, Tarikh al-Khamis 2:275.

[3] Ibn Qutaybah, al-Ma’arif, blz 73, Muhibb al-Din al-Tabari; al-Riyad al-Nadirah fi Fadail al-Asharah 2:257.

[4] Kanz al-Ummal 6:156, al-Nisai Fahail al-Sahaba 1:296, Nur al-Din Haythami, Majma al-Zawa’id wa Manba al-Fawa’id 9:102.


Titel: The frame by frame commentary on Imam Ali’s birth in Kaba, bij Mohammad Baqer Ansari.

Titel: The life of Imam Ali ibn Abi-Talib, by Allamah Baqir Sharif Al-Qarashi, first edition: 2010.

Website: http://www.ziaraat.org/ali.php


Bewijs (1): Imam Ali (as) is in de Ka’ba geboren.

-Al-Masudi, Muruj al-Dhahab 2:2;
-ibn al-Sabbagh al-Maliki, Al-Fusul al-Muhimmah blz 29: zie foto:

Zie bewijs (voorkant)

Zie bewijs

————————————————————————————————————————————————
Boek: Al mustadrak ala al-Shahiyan
Auteur: Al Nishaboeri
Deel 3
Bladzijde 483
Hadith nummer: 6098 zie foto:

Zie bewijs


Bewijs (2)

Auteur: Ibn Hajar
Boek: Fath al Bari
Deel: 7
Bladzijde: 61

Zie bewijs

De hadith: voor wie ik de leider ben is Ali de leider, is overleverd door al Thirmidhi en al-Nisae en op vele verschillende soorten overleveringen en velen van de overleveringen zijn Saheeh.

en nog veel meer:

Ibn Hanbal, Ahmad, Manaqib `Ali b. Abi Talib  hadith 112 & v5, blz 366 nr. 22028 | Al-Bukhari al-Ta’rikh al-kabir v1, deel 1, blz. 375 | al-Mustadrak `ala al-Sahihayn  v3, blz. 116 | Ibn Hajar al-`Asqalani Al-Isabah fi tamyiz al-sahabah v4, blz. 80 | Ibn Kathir Al-Bidayah wa’l-Nihayah fi al-Ta’rikh v7, blz. 349 | Ibn Majah Sunan v1, p. 45 | al-Tirmidhi Sunan v5, blz. 633 | Ibn Hajar : Fath al Bari v7 blz 61.


Bewijs (3)

Auteur: Ahmad Ibn Hanbal
Boek: Musnad Ahmad
Deel: 30
Bladzijde: 430
Umar Ibn al khatab: Gefeliciteerd o zoon van Abu Talib, u bent leider geworden van alle gelovigen.

Zie bewijs

Deze overlevering is saheeh ( betrouwbaar). Zie bewijs


Team: Ahlalbayt4iedereen

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Leave A Reply