Meningen van niet-moslims

0

Dit is een verzameling van korte citaten van zeer uiteenlopende vooraanstaande personen die geen Moslim zijn.


In de naam van Allah, De meest Barmhartige, De meest Genadevolle.

Meningen van niet-moslims over Profeet Mohammed (vzmh)


Dit is een verzameling van korte citaten van zeer uiteenlopende vooraanstaande personen die geen Moslim zijn, onder wie academici, schrijvers, filosofen, dichters, politici en activisten uit zowel het Oosten als het Westen. Voor zower wij weten, is geen van hen ooit Moslim geworden. Deze woorden geven dus hun persoonlijke kijk op verschillende aspecten van het leven van de Profeet.


Washington Irving

(1783-1859) Zeer bekend als de “eerste Amerikaanse man van letters”.

Hij was sober en matig in zijn dieet en een nauwgezette nalever van vasten. Hij deed zich niet te goed aan prachtige gewaden, de praalzucht van een bekrompen geest; noch was zijn eenvoud van kleding voorgewend, maar het resultaat van een echte onverschilligheid voor onderscheiding door zo’n triviale oorzaak … In zijn privé aangelegenheden was hij rechtvaardig. Hij behandelde vrienden en vreemden, de rijken en armen, de machtigen en zwakken met gelijkheid en was geliefd onder de gewone mensen voor de minzaamheid waarmee hij hen ontving en luisterde naar hun klachten … Zijn militaire triomfen maakten geen trots of ijdele glorie wakker, zoals ze gedaan zouden hebben als ze teweeg waren gebracht voor zelfzuchtige doelen. Ten tijde van zijn grootste macht behield hij dezelfde eenvoud van manieren en uiterlijk als in de dagen van zijn tegenspoed. Zóver van het voorwenden van een luisterrijke staat, was hij geïrriteerd als, wanneer hij een ruimte binnenkwam, enig ongebruikelijk eerbewijs van respect aan hem werd getoond. ”

[Life of Mahomet, Londen, 1889, blz. 192-3, 199]


Annie Besant

(1847-1933) Brits theosofist en nationalistisch leider in India. Voorzitter van het Indiaas Nationaal Congres in 1917.

Het is onmogelijk voor iemand die het leven en karakter van de grote Profeet van Arabië bestudeert, die weet hoe hij onderwees en hoe hij leefde, om iets anders dan eerbied te voelen voor die machtige Profeet, één van de grote boodschappers van het Oppermachtige. En hoewel ik in wat ik u voorleg veel dingen zal zeggen die bekend mogen zijn voor velen, toch voel ik zelf telkens wanneer ik ze herlees, een nieuwe manier van bewondering, een nieuw gevoel van eerbied voor die machtige Arabische leraar.”

[The Life And Teachings Of Muhammad, Madras, 1932, blz. 4]


Edward Gibbon

(1737-1794) Beschouwd als de grootste Britse historicus in zijn tijd.

Zijn (i.e., Mohammed’s) geheugen was goed en sterk, zijn verstand makkelijk en sociaal, zijn verbeeldingskracht subliem, zijn oordeel helder, snel en beslissend. Hij bezat de moed van zowel gedachte, als actie.”

[History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Londen, 1838, vol.5, blz.335]


Michael H. Hart

(1932- ) Professor in astronomie, natuurkunde en de geschiedenis van de natuurwetenschappen.

Mijn keus voor Mohammed om de lijst van ‘s werelds meest invloedrijke personen aan te voeren mag een aantal lezers verbazen en mag betwijfeld worden door anderen, maar hij was de enige man in de geschiedenis die buitengewoon succesvol was op zowel religieus als seculier niveau.”

[The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History, New York, 1978, blz. 33]


William Montgomery Watt

(1909- ) Professor (Emeritus) van Arabische en Islamitische Studies aan de Universiteit van Edinburgh.

Zijn bereidwilligheid om vervolgingen te ondergaan voor zijn geloof, het hoge morele karakter van de mannen die in hem geloofden en naar hem opkeken als leider, en de grootsheid van zijn uiteindelijke prestatie – allen beargumenteren ze zijn fundamentele integriteit. Om Mohammed als bedrieger te veronderstellen, wekt meer problemen op dan dat het oplost. Daarenboven, geen van de grote figuren in de geschiedenis wordt zo slecht gewaardeerd in het Westen als Mohammed.”

[Mohammad At Mecca, Oxford, 1953, blz. 52]


Alphonse de Lamartine

(1790-1869) Frans dichter en staatsman.

Filosoof, redenaar, apostel, wetgever, krijger, veroveraar van ideeën, restaurateur van rationele dogma’s, van een godsverering zonder beelden; de stichter van twintig aardse imperia en van één spiritueel imperium, dat is Mohammed. Met betrekking tot alle standaarden waarmee menselijke grootsheid gemeten kan worden, kunnen we ons best afvragen, is er een man groter dan hij?”

[Vertaald van Histoire De La Turquie, Parijs, 1854, vol. II, blz. 276-277]


Eerwaarde Bosworth Smith

(1794-1884) Wijlen Lid van Bestuur van Trinity College, Oxford.

“… hij was Caesar en Paus in één; maar hij was Paus zonder de Paus zijn pretenties en Caesar zonder de legioenen van Caesar. Zonder een permanent leger, zonder een lijfwacht, zonder een paleis, zonder een vaststaand inkomen, als ooit enig man het recht had te zeggen dat hij heerste met een vanuit een Goddelijk recht, dan was het Mohammed; want hij has alle macht zonder zijn instrumenten en zonder zijn ondersteuningen.”

[Mohammed and Mohammedanism, Londen, 1874, blz. 235]


Mohandas Karamchand Gandhi

(1869-1948) Indiaas denker, staatsman, en nationalistisch leider.

“….Ik werd meer dan ooit overtuigd dat het niet het zwaard was dat een plaats voor Islam gewonnen had in die dagen in het levensplan. Het was de onbuigzame eenvoud, de absolute bescheidenheid van de profeet, de nauwgezette achting voor zijn geloftes, zijn intense toewijding aan zijn vrienden en volgelingen, zijn onverschrokkenheid, zijn onbevreesdheid, zijn absolute vertrouwen in God en in zijn eigen missie. Deze, en niet het zwaard veroverden alles vóór hen en overwonnen elke tegenslag.”

[Young India (periodiek), 1928, Volume X]


Edward Gibbon

(1737-1794) Beschouwd als de grootste Britse historicus in zijn tijd.

Het grootste succes van Mohammed’s leven werd bereikt door zuiver morele kracht zonder de slag van een zwaard.”

[History Of The Saracen Empire, Londen, 1870]


John William Draper

(1811-1882) Amerikaans wetenschapper, filosoof en historicus.

Vier jaar na de dood van Justitianus, AD 569, werd geboren in Mekka in Arabië de man die, van alle mannen, de grootste invloed op het menselijk ras uitoefende . . . Mohammed.”

[A History of the Intellectual Development of Europe, Londen, 1875, vol.1, blz. 329-330]


David George Hogarth
(1862-1927) Engels archaeoloog, auteur en bewaarded van het Ashmolean Museum, Oxford.

Serieus of triviaal, zijn dagelijks gedrag heeft een richtsnoer ingesteld die miljoenen tot op deze dag naleven met bewuste nabootsing. Niemand die door welke groep van het menselijk ras dan ook als Perfecte Man wordt beshcouwd, is zo nauwgezet nagevolgd. Het gedrag van de Stichter van het Christendom heeft niet in die mate het dagelijks leven van zijn volgelingen beheerst. Bovendien, geen Stichter van een godsdienst is op zo’n solitaire voortreffelijkheid als de Moslim Profeet gebleven.”

[Arabia, Oxford, 1922, blz. 52]


بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de Boodschapper van Allah en het Zegel der Profeten.”

Helige Koran 33:40


Bron: al-Islam.org

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Leave A Reply