Biografie Fatima al-Zahra (sa)

0

Naam: Fatima
Titels: Al-Zahra, Batul, Zakiya, Tahira, Mubarakah, Muhaddatha, Raziyah.
Agnomen: Umme Abiha.
Vader: De Boodschapper van Allah, Profeet Mohammed (vzmh).
Moeder: Khadijah.
Geboortedag: Jamadiul Akher de 20e van de Arabische kalender maanden.
Geboorteplaats: Mekkah.
Levensjaren: 18 jaar.
Overleden:  12e Jamadiul-Uwla 11-H van de Arabische kalender maanden.
Begraafplaats: Onbekend!


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  


 • Fatima (a.s) en haar ouders

  Haar vader is de beste vader en de Profeet van alle gelovigen, natuurlijk Profeet Mohammed (vzmh) en haar moeder Khadija (s.a). Zij heeft de islam vanaf het begin met hart en ziel geholpen. Het beginstukje gaat eerst over haar ouders en het huis waarin ze is opgegroeid en opgevoed.


  De rijkdom van Khadijah (s.a)

  Khadijah (s.a) was zo rijk dat niemand van de handelaars van Quraish zo rijk was als zij. De historici zeggen dat de handelaars van Mekka met de kapitalen van Khadijah (s.a) handel dreven. Zij gingen naar sommige landen zoals Sham en verkochten daar hun goederen en brachten kleren en sommige soorten voedsel die de mensen van Mekka nodig hadden. Daardoor groeide haar rijkdom nog meer.


  De handel van de Profeet (vzmh) met haar geld

  Profeet Mohammed (vóórdat hij profeet was) stelde aan zijn oom Abu Talib, die erg veel van hem hield, voor dat hij met het kapitaal van Khadijah (s.a) handel wilde drijven. Abu Talib ging met zijn suggestie akkoord. Al-Wafidi zegt dat het zijn oom Abu Talib was die hem aanmoedigde handel te drijven met het geld van Khadijah (s.a) door te zeggen: “O mijn neef, ik ben een man die geen geld heeft en het leven is moeilijk voor ons. De strenge jaren hebben ons, noch met geld, noch met handel verlaten. Dit zijn de caravans van uw mensen klaar om naar Sham te gaan. Khadijah (s.a) stuurt mensen om met haar geld handel te drijven en houdt de winsten zelf. Als je naar haar toe gaat zal zij je boven alle anderen verkiezen omdat zij is geïnformeerd over jouw trouw en zuiverheid, ook al vind ik het niet leuk voor je om naar Sham te gaan. Ik vrees ook dat de Joden jou iets aandoen. Ik werd geïnformeerd dat zij zoveel had betaald toen ze twee kamelen had gehuurd voor een handelaar en wij accepteren het niet dat zij hetzelfde aan jou geeft als wat ze aan hem heeft gegeven. Wil je dat ik over jou met haar ga praten?” De profeet (vzmh) zei: “Zoals u wilt, oom.”

  Zijn oom Abu Talib vroeg aan Khadijah (s.a) of hij met haar kapitaal handel kon drijven. Zij antwoordde positief want zij wist dat Mohammed (vzmh) in tegenstelling tot de jeugd van Quraish eerlijk was. Ze gaf hem wat geld en stuurde met hem een bediende genaamd Maysarah.

  De Profeet (vzmh) ging naar Sham. Hij verkocht zijn goederen en kocht andere zaken in. Hij maakte grote winsten, geen een van de handelaren die met het geld van Khadijah (s.a) handel had gedreven had zulke hoge winsten gemaakt. Maysarah was verbaasd geraakt door de wonderen die hij had gezien tijdens de reis met de Profeet (vzmh). Hij zag een wolk met hun meegaan om een schaduw te maken voor de Profeet (vzmh) en hij zag hoe speciaal de Profeet (vzmh) naar de hemel keek wat diepe geloof in Allah (swt) toonde.

  Khadijah (s.a) was blij met wat haar bediende te zeggen had. Ze hield veel van de Profeet (vzmh) en wist dat hij een goede toekomst tegemoet zou gaan die de hele aarde zou omvatten.


  Het huwelijk van de Profeet (vzmh) met Khadijah (s.a)

  Khadijah (s.a) geloofde zonder twijfel dat Muhammad (vzmh) de Profeet was. Hij was de persoon over wie de profeten van Allah (swt) eerder goed nieuws vertelden. De Profeet (vzmh) vertelde dit tegen zijn oom Abu Talib, hij werd erg blij om dit te horen want hij kende Khadijah (s.a) en wist dat zij een hoge positie en veel eer had. Hij wist dat zij de huwelijksaanzoeken van de meesters en andere belangrijke mannen in Quraish weigerde. Abu Talib, Hamza en andere ooms van de Profeet (vzmh) gingen naar Khuwaylid de vader van Khadijah (s.a). Hij had hun hartelijk ontvangen en was blij met dit huwelijk.


  Khadijah (s.a) en Ali (a.s) de eerste moslims

  Historici zeggen dat Khadijah (s.a) de eerste persoon was en Ali (a.s) de tweede die zich bekeerde tot de Islam en geloofde dat Mohammed (vzmh) de Profeet van Allah (swt) was.

  Ibn Abbas zei: “Ali was de eerste die geloofde (in Islam) na Khadijah.”

  Affif al-Kindi zei: “Een keer (toen de Islam nog niet bestond) ging ik naar Mekka om wat kleding en parfum te kopen voor mijn familie. Ik ging naar al-Abbas bin Abdul Muttalib (een oom van de Profeet) die een koopman was. Terwijl ik toen samen met hem naar de Ka’bah keek kwam er een jongeman en keek naar de hemel en ging in de richting van de Ka’bah staan. Even later kwam er een jongen en ging aan zijn rechterkant staan en daarna kwam er een vrouw en die ging achter ze staan. De jongeman boog en de jongen en de vrouw deden dat ook, daarna knielde de jongeman en de jongen en de vrouw deden dat ook.”

  Ik zei verbaasd: “O Abbas, dit is iets groots.”

  Al-Abbas zei: “Het is ook iets groots, weet je wie die jongeman is?”

  Ik zei: “Nee.”

  Hei zei: “Dat is Muhammad bin Abdullah mijn neefje. Weet je wie dat jongetje is?”

  Ik zei: “Nee.”

  Hij zei: “Dat is Ali bin Abi talib. Weet je wie die vrouw is?”

  Ik zei: “Nee.”

  Hij zei: “Dat is Khadijah bint Khuwaylid, de vrouw van Muhammad. Mijn neefje (hij wees naar Muhammad) zei tegen mij dat zijn heer, de heer van de hemel en de aarde hem bevoel met deze religie (Islam). Er is niemand op deze wereld met deze religie behalve hun.’’

   

  Morele hulp aan de Profeet (vzmh)

  Khadijah (s.a) ondersteunde en hielp de Profeet (vzmh) bij het dragen van de zwaarste schade die hij kreeg van de mensen uit Quraish. Ibn Isaaq zei: “Telkens als de Profeet (vzmh) iets hoorde wat hij niet fijn vond (van de mensen uit Quraish) en beschuldigd werd dat hij loog, kon hij bij Khadijah (s.a) terecht. Wanneer hij bij haar kwam, troostte ze hem en moedigde hem aan. Ze geloofde in hem en zorgde ervoor dat de problemen makkelijker voor hem werden. Dat deed ze tot op de dag dat ze stierf.”

  Economische hulp

  Khadijah (s.a) offerde haar enorme rijkdom aan de Islam. Toen de Profeet (vzmh) economische problemen had, ondersteunde Khadijah (s.a) hem in die periode (het duurde 2 jaar).


  Positie van Khadijah (s.a) bij Allah (swt)

  Khadijah (s.a) had een hoge positie bij Allah (swt). Allah (swt) bedankte haar voor het helpen van de Profeet (vzmh) in het ondersteunen van de Islam. Omdat Khadijah (s.a) zo’n hoge positie had bij Allah (swt), gaf hij haar een huis in de hemel. Het is een van de beste plaatsen dat Allah (swt) heeft gemaakt voor de beste gelovigen. Er wordt gezegd dat de Profeet (vzmh) had gezegd: “Ik heb de opdracht gekregen om het goede nieuws te vertellen over een huis van riet in de hemel voor Khadijah (s.a). Dit zal haar beloning zijn voor de grote diensten die zij deed voor de Islam en voor de grote gunsten die ze deed voor moslims.”

  Haar positie bij de Profeet (vzmh)

  Khadijah (s.a) had een hoge positie bij de Profeet (vzmh). Hij hield erg veel van haar en was erg loyaal tegen haar. Aa’isha (de vrouw van de Profeet) zei, toen de Profeet (vzmh) uit huis ging dacht hij weer aan Khadijah (na haar dood) en prijsde haar weer. Toen hij dat deed werd ik jaloers en zei: “Ze was maar een oude vrouw dat Allah (swt) in plaats van haar iets beters aan jou heeft gegeven.” De Profeet (vzmh) werd erg boos toen hij dit hoorde, en zei toen: “Nee, Allah (swt) heeft mij niet in plaats van haar iets beters gegeven. Zij geloofde in mij toen niemand mij geloofde. Allah (swt) heeft mij nakomelingen gegeven van haar en niet van andere vrouwen.”

  Halah (de zus van Khadijah) kwam een keer naar Medina naar het huis van de Profeet (vzmh). Toen de Profeet (vzmh) haar stem hoorde in de tuin (haar stem klonk net zoals de stem van Khadijah) zei hij: “Zij is Halah bint Khuwaylid…” Aa’isha kon zichzelf niet onder controle houden en zei: “Wat herinner jij je nog van een oude vrouw, van de oude vrouw van Quraish? Ze is al lang dood, en Allah (swt) heeft in plaats van haar iets beters gegeven.” Toen de Profeet (vzmh) dat hoorde werd hij erg boos en zei tegen Aa’isha: “Nee Allah (swt) heeft mij niet iets beters gegeven dan haar. Zij geloofde in mij toen mensen mij niet geloofden, zij geloofde in mij toen mensen mij ervan beschuldigden dan ik loog en Allah (swt) heeft mij nakomelingen van haar gegeven en niet van een andere vrouw.”

  Wanneer de Profeet (vzmh) een schaap slachtte zei hij tegen de personeelsleden: “Breng wat vlees naar de vrienden van Khadijah.” Een keer toen hij dat deed vroeg Aa’isha: “Waarom doe je dat?”

  Hij zei: “Ik hou van de mensen die zij lief heeft.”

  Aa’isha werd jaloers wanneer de Profeet (vzmh) over Khadija (s.a) praatte. Ze zei: “Ik ben nog nooit zo jaloers geweest op een vrouw zoals ik jaloers ben op Khadijah. De boodschapper van Allah (swt) trouwde met mij pas na haar dood. De ziel van Khadijah (s.a) was met de Profeet (vzmh) waar hij ook naartoe ging. Zijn ziel was vol met haar liefde. Hij dacht vaak aan haar en bad bij Allah (swt) voor haar.”


  De geschenken die Allah (swt) aan haar gaf

  Allah (swt) heeft Khadijah (s.a) geschenken gegeven die hij aan geen andere vrouw van de profeten heeft gegeven. Een van de grote geschenken die Allah (swt) aan haar gaf, is dat zij de moeder van de beste vrouw is die Allah (swt) heeft geschapen, Fatima (a.s). Ze heeft ook als geschenk gekregen dat zij de oma van de twee Imams: Al-Hassan (a.s) en Al-Hussain (a.s) en de oma van Zaynab is. En ze is de grootmoeder van alle andere Imams.


  Naar het paradijs

  Khadijah (s.a) werd erg ziek en de dood naderde haar snel. In de laatste momenten van haar leven voelde ze elke keer pijn als ze naar haar dochter Fatima (a.s) keek, die toen nog een klein kind was. Ze zei tegen de Profeet (vzmh) dat hij heel goed voor haar moest zorgen. Het duurde niet lang voordat Khadijah (s.a) deze wereld verliet. De Profeet (vzmh) werd gekweld door het verlies van Khadijah (s.a), ze vulde zijn leven met tevredenheid en rust. Hij was erg verdrietig toen ze stierf. Hij begroef haar zelf. Niet alleen het verlies van Khadijah (s.a) deed hem veel verdriet. In dat jaar overleed ook zijn oom Abu Talib, hij noemde dat jaar ‘het jaar van verdriet’. Khadijah (s.a) was de meest trouwe persoon aan de Profeet (vzmh) en de beste supporter in zijn missie. Fatima (a.s) nam de rol van haar moeder over na haar dood. Fatima (a.s) troostte de eenzaamheid van haar vader nadat haar moeder gestorven was. Ze gaf hem al haar liefde en goedheid totdat ze ‘De moeder van haar vader’ werd genoemd.

 • Fatima’s (sa) geboorte en opvoeding

  De Profeet (vzmh) bemerkte achter het onzichtbare dat zijn dochter een hoge positie zou krijgen op de aarde en in de hemel. Ze zou ongeëvenaard zijn in haar zuiverheid, vrijgevigheid, geloof en gedrag uit alle vrouwen op de aarde en dat zijn nakomelingen van haar zijn. Hij was erg blij met de komst van dit kind en hij was oprecht in zijn liefde voor haar tot zijn laatste adem.

  De Profeet (vzmh) ging snel naar huis toen hij hoorde dat Khadijah (s.a) bevallen was van Fatima (sa). Hij nam zijn dochter en kuste haar, deed de Azan (oproep tot het gebed) in haar rechteroor en de Eqama (tweede deel van de oproep tot het gebed) in haar linkeroor. De eerste stem die Fatima (sa) hoorde was de stem van haar vader, de boodschapper van Allah (swt) en de eerste woorden die ze hoorde waren ‘Allah is groot’ en ‘er bestaat geen god behalve Allah’. Gabriel kwam naar de Profeet (vzmh) en bracht de groeten van Allah (swt) ter geboorte van zijn nieuw geboren kind. Historici zeggen dat Fatima (sa) is gemaakt van het fruit uit de hemel. Op de avond van de hemelvaart van de Profeet (vzmh), had Allah (swt) Profeet Muhammad (vzmh) gevoed met het fruit uit de hemel en Fatima (sa) was ontstaan uit dat fruit.

  Geboorteplaats

  Fatima (sa) was geboren in Mekka in het huis van Khadijah (s.a), het huis is nu een Moskee.

  De betekenis van haar naam

  De Profeet (vzmh) noemde zijn dochter Fatima (sa). Het was de naam van de moeder van Imam Ali (a.s). Het is gerelateerd aan Ahlul Bayt (a.s) dat ooit, toen Imam Ali (a.s) aan de profeet (vzmh) vroeg: “O boodschapper van Allah, waarom heb je Fatima zo genoemd?”

  De profeet (vzmh) zei: “Omdat zij en haar volgelingen veilig zijn van het vuur van hel.”

  Haar Bijnamen

  Fatima (sa) had vele bijnamen, die haar hoge kwaliteiten beschreven. Hier zijn een paar van die bijnamen:

  1. As-Siddeeqah betekent waarheidsgetrouwe vrouw. Zij is de meest waarheidsgetrouwe vrouw.

  2. Al-Mubarakah betekent de gezegende vrouw. Allah (swt) had haar en al haar nakomelingen gezegend.

  3. At-Tahirah betekent de zuivere vrouw. Zij was de zuiverste vrouw van alle vrouwen op de wereld.

  Allah (swt) gaf haar met zijn gunst door te zeggen:

  “Allah wil de onreinheid bij u verwijderen, o mensen van het huis en u schoon en zuiver te maken.”
  -De Heilige Koran 33:33

  Alle commentators zeggen dat dit vers over de Ahlul Bayt (a.s) gaat.

  4. Az-Zakiyyah betekent de kuise, onschuldige vrouw.

  5. Ar-Radhiyah betekent de tevreden vrouw. Ze was tevreden met haar simpele leven van ascetisme* dat Allah (swt) voor haar heeft gewenst in deze wereld.

  * (Ascetisme of onthouding wordt in de Islam ‘Zuhd’ genoemd, een persoon die een sober eenvoudig leven leidt, esp. Iemand die afziet van de normale genoegens van het leven of ontkent zichzelf van materiële bevrediging voor een religieuze reden.
  Imam Ali (a.s): “Ascetisme is niet dat je niks moet bezitten, maar dat niks jou zal bezitten!”)

  Imam as-Sadiq (a.s) zei: “Toen de boodschapper van Allah (swt) naar Fatima (sa) kwam en zag dat ze een kleding aan had wat gemaakt was van kameelhaar terwijl ze bezig was met malen (om brood te maken) en haar kind borstvoeding te geven. De profeet (vzmh) kreeg tranen in zijn ogen toen hij haar in zo’n situatie zag. Hij zei tegen haar: ‘O mijn dochter, leidt de bitterheid van dit leven in ruil voor de zoetheid van het hiernamaals; wat Allah (swt) heeft onthuld voor mij en binnenkort zal jij tevreden gesteld worden met wat Allah (swt) je zal belonen.’ 93:5 En voorwaar uw Heer zal u geven, en gij zult tevreden zijn. Ze zei: ‘O boodschapper van Allah, geprijsd is Allah voor zijn geschenken en danken hem voor zijn zegeningen’.”

  6. Al-Muhaddathah betekent, de gesprokene, omdat de engelen met haar hebben gepraat net als met de maagd Maria. Allah (swt) zegt, toen de engelen zeiden: “O Maryam, Allah geeft u zeker goed nieuws.” (Koran 03:45)

  7. Al-Batool ze werd zo genoemd omdat ze aan Allah (swt) was gewijd en omdat ze geen gelijke had in haar daden onder alle vrouwen. Toen Ahmed bin Yahya gevraagd werd waarom Fatima (a.s) Al-Batool werd genoemd zei hij: “Omdat zij onvergelijkbaar was in haar vrijgevigheid, daden, godsdienstigheid en afkomst.” Er werd ook gezegd dat ze zo werd genoemd omdat ze zich aan Allah de Almachtige had toegewijd en haar rug had toegekeerd naar dit wereldse leven.

  8. Al-Zahra betekent schijnend; ze werd zo genoemd omdat haar sterke geloof en hoge moraliteit het meest scheen.

  Er was aan Imam as-Sadiq (a.s) gevraagd waarom ze zo werd genoemd en hij zei: “Toen ze in haar mihrab (plaats waar geboden wordt voor het aanbidden van Allah) was, scheen haar licht voor de bewoners in de hemel als sterren die schijnen voor de bewoners op de aarde.”


  Haar opvoeding

  Fatima (a.s) is opgevoed door haar vader. Hij had haar met zijn talenten en denkwijze opgevoed. Hij leerde haar de Koran en alle uitspraken hierover. De oorzaken van de openbaringen van de verzen en andere zaken met betrekking tot de Koran. Hij leerde haar de regels van de Islamitische wetgeving (sharia), de nobele karaktereigenschappen en hoge principes met waarden en normen. Hij voedde haar op met het oprechte geloof in Allah (swt), de schepper van het universum en het leven.

  Onderwijsprogramma’s van de Profeet aan Fatima (sa)

  Uit de programma’s over Islamitisch onderwijs, dat de Profeet (vzmh) aan Fatima (sa) gaf, was dat hij het volgende adviseerde:
  – Degene die zijn buur kwaad doet is geen gelovige;
  – Degene die gelooft in Allah (swt) en het hiernamaals, zal zijn buur geen kwaad doen;
  – Degene die gelooft in Allah (swt) en het hiernamaals zal goede dingen zeggen en anders zwijgen;
  – Allah (swt) houdt van een goed, geduldig en zich onthoudend mens en haat een onfatsoenlijk, gierig en opdringerig mens. Bescheidenheid is een onderdeel van het geloof en dat zal je leiden tot het Paradijs. Onbescheidenheid komt van onzuiverheid en onzuiverheid behoort in hellevuur.
  Op deze manier voedde de Profeet (vzmh) zijn dochter met hoge ideeën en waarden op.

  Asma’ bint Umays zei: “Toen ik een keer bij Fatima (sa) was kwam de Profeet (vzmh) naar haar toe. Hij zag dat ze een gouden ketting om haar nek had dat Imam Ali (a.s) voor haar had gekocht. De Profeet (vzmh) zei tegen haar: ‘Laat je niet misleiden door mensen die tegen je zeggen: de dochter van Mohammed, terwijl je iets aan hebt van barbaars/wrede mensen.’ Fatima (sa) deed haar ketting snel af. Ze verkocht haar ketting en kocht met het geld een slaaf vrij. De Profeet (vzmh) was hier blij mee en bedankte zijn dochter hiervoor.”

  Haar gelijkenis met de Profeet (vzmh)

  Fatima (sa) leek veel op haar vader. Haar grote persoonlijkheid, haar moraal en andere eigenschappen.

  Jabir bin Abdullah al-Ansary zei: “Elke keer als ik Fatima (sa) zag lopen, moest ik aan de Profeet (vzmh) denken.”

  Aisha zei:
  “Ik heb niemand gezien die zo veel gelijkenis had met de Profeet (vzmh) in rechtvaardigheid, leiding geven, manier van praten en in de manier van staan en zitten dan Fatima (sa). Wanneer Fatima (sa) naar de Profeet (vzmh) toekwam stond hij op, kuste haar en liet haar op zijn plaats zitten. Wanneer de Profeet (vzmh) naar Fatima (sa) toekwam stond zij op, kuste hem en liet hem op haar plaats zitten.”

  Ze leek niet alleen op haar vaders uiterlijk en uiting maar ook in al zijn eigenschappen waarin hij zich onderscheidde van alle andere profeten.

  Sommige dichters zeiden dit over Fatima (sa):

  Ze is een tweede Ahmad* en de Ahmad uit haar tijd;
  Zij is het element van het monotheïsme;
  Zij is de nis van het licht van Allah de Almachtige;
  Zij is een olijven-boom wiens zegeningen de hele mensheid omvat.

  *Ahmad: een andere naam van Profeet Muhammad (vzmh).

  Fatima (sa) de belangrijkste vrouw

  Toen Fatima (sa) een keer ziek was, kwamen de Profeet (vzmh) en Imran bin Hussayn haar opzoeken. De Profeet (vzmh) groette haar aan de deur en zei: “Kan ik en degene die met mij is binnen komen?” Ze zei: “Ja, u en de persoon met u… O vader, ik heb alleen een mantel aan.” De Profeet (vzmh) vroeg haar zich te bedekken met de mantel en gaf haar een sluier om het haar te bedekken. Vervolgens kwam hij binnen en vroeg haar: “Hoe voel jij je mijn dochter?”

  Ze zei: “Ik voel me ziek en wat mijn pijn vergroot is dat ik niets te eten heb.” De Profeet (vzmh) vroeg haar: “Je bent de belangrijkste vrouw op de wereld, ben je daar niet tevreden mee?”

  Ze zei: “O vader, en Maryam dan?”

  De Profeet (vzmh) zei: “Zij was de belangrijkste vrouw uit haar tijd en jij uit jouw tijd.”

 • Fatima’s (SA) eigenschappen

  Fatima az-Zahra (sa) onderscheidde zich van alle andere vrouwen in haar kwaliteiten en nobele eigenschappen. Zij was een voorbeeld van haar vaders moraal en mentaliteit. Ze leek op hem in zijn geloof in Allah de Almachtige en in het afzien van het genot uit het leven. We gaan het hier hebben over enkele eigenschappen van Fatima (sa).

   

  Onfeilbaarheid

  Fatima (sa) was onfeilbaar, dit is een feit. Allah (swt) had haar gezuiverd van elke zonde en gebrek en gaf haar alle morele en goede eigenschappen (deugdzaamheid) om haar een voorbeeld te laten zijn voor alle vrouwen op de wereld.

  Ze was een ideaal voorbeeld in geloof, aanbidding, kuisheid, zuiverheid, liefde en vriendelijkheid aan de armen.

   

  Bewijs dat ze onfeilbaar was

  1. Het vers over haar zuiverheid: “Allah wil de onreinheid bij u verwijderen, o mensen van het huis, en u schoon en zuiver te maken.” (Koran 33:33)

  De mensen van het huis (de Ahlul Bayt) zijn: Ali, Fatima, Al-Hassan en Al-Hussain (a.s). Dit vers bewijst de onfeilbaarheid en zuiverheid van alle zonden en gebreken van deze mensen. Allah (swt) heeft deze personen als voorbeeld gekozen.

  Het in onmogelijk dat Allah (swt) dit over zondaars zegt. Zelfs vijanden van de Ahlul Bayt (a.s) hebben nooit een fout bij ze kunnen opmerken.

  2. De Profeet (vzmh) maakte aan iedereen altijd duidelijk dat Fatima (sa) een deel van hem is door dit tegen ze te zeggen. Hij zei ook: “Alles wat Fatima (sa) ongelukkig maakt, maakt mij ongelukkig.” Dat ze een deel van de Profeet (vzmh) was, betekent dat ze onfeilbaar is omdat de Profeet (vzmh) onfeilbaar is.

  3. De echte overleveringen die overgeleverd zijn door de Profeet (vzmh), bevestigen dat Allah (swt) tevreden zal zijn, als Fatima (sa) tevreden is en hij zal niet tevreden zijn als zij ook niet tevreden is. Deze overleveringen betekenen dat Fatima (sa) een even hoog niveau van geloof en vroomheid had bereikt als die van de Profeten die Allah (swt) oprecht gehoorzaamden en hem kenden zoals hij was.

  4. De Profeet (vzmh) vergeleek zijn nageslacht met de Koran. Dit komt ook voor in de Hadith van Thaqalayn als goedgekeurd en mutawatir (veel voorkomende, herhaalde Hadith). De Koran is feilloos van elke onjuistheid en dit geldt ook voor de Ahlul Bayt (a.s). Als dit niet zo zou zijn, dan zou de Profeet (vzmh) ze niet vergelijken met de Koran. Fatima (sa) was de eerste persoon van het nageslacht van de Profeet (vzmh) en ze is de moeder van alle Imams behalve Imam Ali (a.s).

   

  Liefdadigheid aan de armen

  Fatima (sa) was liefdadig en erg vriendelijk tegen de armen en behoeftigen. Zij en haar man Imam Ali (a.s) en haar twee zonen Imam Hassan en Hussain (a.s) zijn in de verzen van de Koran genoemd:

  8. “En zij geven voedsel, uit liefde voor Hem, aan de armen, de wees en de gevangenen.”

  9. (Zeggende): “Wij voeden u slechts ter wille van Allah. Wij verlangen geen beloning noch dank van u.” (Koran 76:8-9)

  Fatima (sa) maalde tarwe en gerst voor de arme buren die dit niet konden doen. Ze bracht water naar de zwakke buren die niet in staat waren dit te doen.

  Op de avond van haar bruiloft gaf Fatima (sa) haar bruidsjurk aan een vrouw van de Ansar* die geen jurk had om aan te doen.

  *Ansar = de mensen uit Medina die in de Profeet geloofden en hem steunden toen hij uit Mekka naar Medina emigreerde.

  Fatima (sa) keerde zich tegen alle materiële genoegen uit deze wereld en wilde de tevredenheid van Allah (swt) in alles.

  Jabir bin Abdullah al-Ansari zei: “Op een dag leidde de boodschapper van Allah ons in de Asr (na-middag) gebed. Hij was bezig met de nafila*, terwijl hij richting de qibla zat met mensen om zich heen, toen een oude man naar hem toe kwam klagend over de honger die hij had. De oude man zei: ‘O, profeet van Allah ik heb honger. Geef me wat te eten! En ik heb geen kleding. Geef me wat kleding!’

  De Profeet zei tegen de oude man dat hij naar het huis van zijn dochter Fatima (sa) moest gaan. De oude man ging naar het huis van Fatima (sa), groette haar achter de deur en zei: ‘O, dochter van Muhammad, ik heb geen kleding en ik heb honger. Wil je mij alsjeblieft helpen, moge Allah (swt) jullie zegenen.

  Fatima (sa) had zelf een armoedig bestaan en vond daarom niets om aan de man te geven behalve een schapenvel waar haar zonen al-Hassan en al-Hussain (a.s) op sliepen. Dit vond de man niet aangenaam en gaf het schapenvel weer terug. Vervolgens deed Fatima (sa) de ketting, die een cadeau van haar nicht Fatima bin Hamza bin Abdul Muttalib was, af en gaf het aan de man.

  De oude man nam de ketting aan en ging terug naar de Profeet (vzmh) en zei tegen hem: ‘Fatima gaf me deze ketting en zei tegen me: ‘Verkoop het, Moge Allah je met iets goeds belonen’.’

  De profeet (vzmh) huilde en zei: ‘Hoe kan Allah je niet belonen met iets goeds als de dochter van Muhammad, de belangrijkste van de dochters van Adam, dit aan jou heeft gegeven?’

  Ammar bin Yasser vroeg aan de Profeet (vzmh): ‘O, Boodschapper van Allah, geeft u mij toestemming om deze ketting te kopen?’

  De Profeet (vzmh) zei: ‘Koop het Ammar! Als alle mensen en djinns aan deze daad medeplichtig worden, zal Allah (swt) ze niet straffen met het vuur van de hel.’

  Ammar zei: ‘O Sheikh (oude man), voor hoeveel verkoopt u deze ketting?’

  De oude man zei: ‘Ik verkoop het voor een maaltijd van brood en vlees, een Yemenitische kledingstuk/gewaad waarmee ik mijn lichaam kan bedekken en waarop ik kan bidden en één dinar (Arabisch geld) die mij naar mijn familie kan brengen.’

  Ammar zei tegen hem: ‘Ik geef je 20 dinars, 200 dirhams, een Yemenetisch kledingstuk/gewaad, mijn kameel die u naar uw familie kan brengen en een maaltijd van brood en vlees.’

  De oude man zei: ‘O, meneer wat bent u gul!’

  Hij vertrok opgetogen en zei: ‘O, Allah er bestaat geen ander god dan u. O, Allah geef Fatima het geen wat geen oog ooit heeft kunnen zien en geen oor ooit van heeft kunnen horen.’

  Ammar parfumeerde de ketting met muskus, wikkelde het in een Yemeni gewaad, gaf het aan één van zijn slaven en zei: ‘Breng deze ketting naar de boodschapper van Allah (vzmh) en dan zal je van hem worden.’

  Toen de slaaf de ketting naar de Profeet (vzmh) bracht, vroeg de profeet (vzmh) hem om de ketting naar Fatima (sa) te brengen. Zij nam dit aan en zette de slaaf vrij. De slaaf glimlachte. Fatima (sa) vroeg hem waarom hij moest glimlachen, hij zei: ‘Wat mij aan het glimlachen maakt is de grote zegen van deze ketting. Het stelde een hongerige persoon tevreden, kleedde een persoon, maakte een arme rijk, bevrijdde een slaaf en keerde terug naar de eigenaar’.”

  *Nafila = Een niet verplicht gebed (mustahab), wat meestal verricht wordt na de verplichte gebeden.

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.