Preek 178 en 202

0

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Preek 178


Dhi’lib al-Yamani vroeg Amir al-mu’minin of hij God had gezien. Amir antwoordde, “Aanbid ik dat wat ik niet heb gezien?”

Daarna vroeg Dhi’lib, “Hoe heb je Hem gezien?”. Toen antwoordde Amir al-mu’mineen:

Ogen zien hem niet van aangezicht tot aangezicht, maar harten nemen Hem waar door de realiteiten van het geloof. Hij is in de buurt van dingen maar niet (fysiek) aaneengesloten. Hij is ver van hen maar niet (fysiek) te scheiden. Hij is een spreker maar niet met reflectie. Hij heeft een voorbereiding maar zonder voorbereiding. Hij kneedt maar niet met (de hulp van) ledematen. Hij is subtiel maar verborgen zijn kan Hem niet worden toegekend. Hij is groot maar hoogmoed kan Hem niet worden toegeschreven.
Hij ziet, maar kan niet worden toegerekend met het gevoel (van zicht). Hij is Barmhartig, maar kan niet bestempeld worden als het hebben van een zwakte in het hart. Gezichten voelen zich laag voor Zijn grootheid en harten beven uit angst voor Hem.


Preek 202

De vergankelijkheid van deze wereld, het belang van het verzamelen van proviand voor het volgende leven

O mensen, voorwaar deze wereld is een passage terwijl de volgende wereld een plaats van permanent verblijf is. Neem daarom van de passage (alles dat jullie kunnen) voor het permanente verblijf. Scheur je gordijn niet af voor Hem, Hij die op de hoogte is van al je geheimen. Neem uit deze wereld jullie harten voordat jullie lichamen het verlaten, omdat je juist hierin op de proef bent gesteld en je bent geschapen voor de andere wereld. Wanneer iemand sterft vragen mensen wat (bezit) hij heeft achtergelaten terwijl de engelen vragen wat (voor goede daden) hij naar voren heeft gebracht. Moge God je zegenen; breng iets naar voren, het zal een lening zijn voor je, laat niet alles achter, omdat dat een last voor je zal zijn.


-Vertaald door Ali Naimi

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.