Preek 81- Over de wereld

0

Over de wereld en haar mensen..


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Hoe zal ik deze wereld beschrijven waarvan het begin verdriet is en het eind vernietiging? De rechtmatige daden die hier uitgevoerd zijn komen in rekening, terwijl voor de verboden daden er bestraffing plaatsvindt. Hij die rijk is komt oog in oog te staan met onheil en hij die arm is heeft verdriet. Eenieder die ernaar hunkert krijgt het niet. Als hij er weg van blijft komt het naar hem toe. Als hij erdoorheen ziet, zou het hem zicht schenken, maar als hij zijn oog erop heeft dan veroorzaakt dat hem blindheid.

as-Sayyid ar-Radi zegt:
Als een denker over de zin “waman absara biha bassarat’hu”(=Als hij erdoorheen ziet, zou het hem zicht schenken) van Amir al-mu’minin nadenkt zou hij een geweldige betekenis erover vinden. Een ver reikende zin waarvan de functie ervan niet gewaardeerd kan worden en waarvan het doel niet begrepen kan worden, vooral wanneer het samenkomt met Amir’s volgende zin: “waman absara ilayha a’mat’hu” (=Als hij zijn oog erop heeft, zou het hem blind maken). Als de denker erover nadenkt zou het het verschil tussen “absara biha” en “absara lala”, helder, duidelijk, wonderlijk en glanzend begrijpen.

1). “Het begin van de wereld is verdriet en het einde ervan is vernietiging..” Deze zin bevestigt dezelfde waarheid als de Qur’an in de volgende vers:

“Voorwaar, We hebben de mens gemaakt in het midden van ellende.”

-De Heilige Koran 90:4

Het is waar dat rechtstreeks uit de smalle baarmoeder van de moeder tot aan de uitgebreidheid van de hemel, de veranderingen in het leven van de mens niet tot een eind komen. Toen de mens voor het eerst het leven proefde bevond hij zich opgesloten in een donkere gevangenis waar hij noch zijn ledematen noch van kant kon wisselen. Wanneer hij van de geboorte af is en de wereld instapt, moet hij zich door ontelbare problemen werken. In het begin kan hij noch met zijn tong spreken om zo zijn moeilijkheden of pijn te beschrijven noch bezit hij de energie in de ledematen om zo zijn eigen behoeftes te bevredigen. Alleen zijn opgekropte gesnik en stromende tranen uiten zijn behoeftes en vertalen het in verdriet en zorgen. Na het verstrijken van deze periode treedt hij in het leren en instructie stadium, daarna verwelkomen op elke stap stemmen van waarschuwing en beledigingen hem Ten alle tijde ziet hij er bang en verschrikt uit. Wanneer hij verlost is uit de periode van onderwerping, wordt hij omringd door de zorgen die ontstaan door familie en levensonderhoud, waar soms een botsing ontstaat met vrienden in beroep, soms een botsing met vijanden, soms confrontatie met wisselvalligheden van tijd, soms een aanval van ziektes en soms een shock door kinderen, totdat ouderdom hem benadert met de tijding van hulpeloosheid en zwakheid. Uiteindelijk neemt hij afscheid van deze wereld met ergernis en verdriet in zijn hart.

Daarna zegt Amir al-mu’minin over deze wereld, dat in haar rechtmatige acties er  de kwestie van afrekening is en in haar verboden handelingen zijn er de ontberingen van een bestraffing als gevolg waarvan zelfs aangename vreudgden ook bitterheid zijn in zijn mond. Als er genoeg rijkdom en geld is in deze wereld dan treft de mensheid zich aan in een whirlpool (van zorgen) zodat hij zijn vreudge en gemoedsrust verliest. Maar als er nood en armoede heerst, smeekt hij voor rijkdom. Voor hem die hunkert naar deze wereld is er geen grens voor zijn verlangen. Als een verlangen is bevredigt,  duikt het verlangen voor een andere wens te worden bevredigt op. Deze wereld is als een reflectie. Als je erachter aan rent, dan zal het voor je blijven rennen maar als je het met rust laat en ervan vlucht dan zal het je volgen. Op dezelfde manier, als een persoon niet achter de wereld aanloopt, loopt de wereld achter hem aan.
De implicatie is dat als een persoon zich uit de klauwen van hebzucht en gierigheid breekt en zich weerhoudt van het streven naar ongewenste verlangens van de wereld, krijgt hij ook (de vreugdes van) de wereld en wordt er niet van beroofd. Vandaar, hij die de wereld van boven haar oppervlakte onderzoekt en er lessen uit haar kansen en gebeurtenissen uithaalt en door haar variatie en veranderingen kennis vergaart over Allah’s Macht, Wijsheid en Scherpzinningheid, Zegening, Genade en Behoudende kracht, zijn ogen zullen echte helderheid en zicht verkrijgen. Aan de andere kant, de persoon die verloren is alleen in de kleurlijkheid van de wereld en haar decoraties, verliest hemzelf in de duisternis van de wereld. Dat is waarom Allah het verboden heeft gemaakt om de wereld zo te bekijken:

“En wend uw ogen niet met afgunst naar dat wat Wij aan (verschillende) partijen onder sommigen van hen hebben geschonken, de pracht van het wereldse leven, zodat Wij hen ermee zullen testen; de provisie van Uw Heer is beter en (meer) blijvend. ”
-De Heilige Koran, 20:131


-Vertaald door Ali Naimi

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.