Preek 78

0

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.


Toen (1) Amir al-mu’minin besloot om naar het slagveld te gaan om tegen de Kharijiten te strijden zei iemand, “Als je op dit moment naar het slagveld gaat, dan vrees ik dat je volgens de astrologie niet succesvol zult zijn in het bereiken van je doel” waarop Amir al-mu’minin antwoordde:

Denk je dat je het uur kunt vertellen wanneer een man uitgaat en geen kwaad hem overkomt of dat je kunt waarschuwen voor de tijd dat als iemand uitgaat schade aan hem zal toekomen? Wie getuigt aan dit, vervalst de Qur’an en is onachtzaam jegens God in het bereiken van zijn nagestreefde doel en in het afschermen van het ongewenste

Je koestert wat je hebt gezegd zodat hij die handelt naar jouw woorden jou zal prijzen in plaats van God omdat volgens jij hem, volgens jouw misvatting hebt geleid over het uur waarop hij profijt zou kunnen trekken en schade zou kunnen voorkomen.

Daarna liep Amir al-mu’minin naar de mensen en zei:

O’ mensen! Pas op voor het bestuderen van sterren behalve als daarmee begeleiding wordt gezocht op het land of ter zee., omdat het leidt tot sterrenwichelarij en een astroloog is een waarzegger, terwijl de waarzegger net als een tovenaar is, de tovenaar is net als een ongelovige en de ongelovige zou in Hel zijn. Gaat voort in naam der God.


(1) – Toen Amir al-mu’minin besloot om richting Nahrawan te marcheren om de opkomst van de Kharijiten de onderdrukken zei `Afif ibn Qays al-Kindi tegen hem, “Het uur is niet goed. Als je op dit tijdstip uitzet, dan zal je in plaats van overwinning en succes, geconfronteerd worden met verlies en verdwijning.” Maar Amir al-mu’minin schonk geen aandacht aan zijn mening en beval het leger om op dat tijdstip te marcheren. Het resultaat was dat de Kharijjiten een duidelijk verlies hebben geleden, van hun negen duizend strijders bleven er maar negen over die zichzelf hebben gered door weg te rennen terwijl de rest werd gedood.

Amir al-mu’minin heeft gediscusseerd over het feit dat astrologie verkeerd of incorrect op de volgende drie manieren, als eerst, dat als het kijkpunt van een astroloog geaccepteerd werd, het falsificatie van de Qur’an zou betekenen., omdat de astroloog beweert dat hij bepaalde verborgen dingen in de toekomst kan vaststellen door naar de sterren te kijken terwijl de Koran zegt:

 “Zeg: “Niemand in de hemelen of aarde kent het ongeziene behalve Allah…”

-De Heilige Koran 27:65

Als tweede is de astroloog van mening dat, onder zijn misvatting, hij zijn voordeel of nadeel kan weten door de toekomst te kennen. In dat geval zou hij achteloos zijn om zich naar God te keren en Zijn hulp te zoeken, terwijl deze onverschilligheid en zelfvertrouwen een vorm van ketterij en atheïsme is, wat een einde brengt aan zijn hoop in God.

Als derde, als hij erin slaagt in enig doel, zou hij dit succes zien als het resultaat van zijn kennis van de astrologie, het gevolg is dat hij zichzelf prijst in plaats van God, en hij zal dan verwachten dat wie hij leidt op deze manier ook hem moet prijzen in plaats van God. Deze punten zijn niet van toepassing op astrologie voor zover dat aangenomen kan worden dat de astrologische bevindingen in de natuur zijn van het effect van medicijnen welke onderworpen zijn aan verandering door de wil van God.
De bevoegdheid dat is bereikt door meeste van onze religieuze geleerden in astrologie is correct in het feit dat zij haar bevindingen niet beschouwen als definitief.


-Vertaald door Ali Naimi

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.