Preek 71, 76 & 77

0

Preek 71: Hoe te zoeken naar Goddelijke Zegeningen voor de profeet Muhammad (vzmh)


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Amir al-mu’minin verteld in deze preek hoe de mensen ”as-salaat” (de Goddelijke zegen roepen) dienen te spreken naar de Profeet.

Mijn Allah, de Verspreider van de oppervlakten (van de aarde) en Houder van het hemelgewelf, de Schepper van de harten van goede en kwade natuur, zend Uw meest grootse zegeningen en groeiende voorkeur naar Muhammed Uw dienaar en Uw Profeet die de laatste is van hen die (hem) voorafgegaan zijn. Hij is een opener van wat gesloten is, de verkondiger van de waarheid met waarheid, de tegenhoudende van ongewenste krachten en de ontbinder van aanvallen en misleidingen. Toen hij belast werd (tijdens de verantwoording van profeetschap), heeft hij het verdragen door bij te staan van Uw bevelen, zijn voortzetting was in de weg van Uw wil, zonder verkleind te worden van de stappen in zwakte van beslissing, het luisteren naar Uw openbaring, het behouden van Uw testament, gaat hij voorwaarts in de verspreiding van Uw bevelen totdat hij het vuur aanstak van de zoeker ervan en de pad verlichtte van een onzekere in het duister.

Door hem bereikten de harten een ondersteuning na te zijn gedreven met problemen. Hij introduceerde duidelijk begeleidende aanwijzingen en stralende bevelen. Hij is Uw vertrouwde persoon, de schatmeester van Uw dierbare kennis, Uw getuige op de Dag des Oordeels, Uw vertegenwoordiger van de waarheid en Uw boodschapper voor de mensen. Mijn Allah bereid een grote plaats voor hem onder Uw gezag en gun hem een goed vermenigvuldiging van Uw barmhartigheid.

Mijn Allah, bied hoogte aan zijn ordening boven alle andere rangschikkingen, verhoog zijn positie met U, verleen perfectie voor zijn uitstraling en volmaak zijn pracht. In beloning voor zijn verlichting van Uw profeetschap, ken hem toe dat zijn getuigenis wordt geaccepteerd, zijn toespraak aardig gevonden werd, en zijn bevelen duidelijk waren. Mijn Allah breng ons en hem bij elkaar in het genot van het leven, voortbestaan van goedheid, vervulling van verlangens, genot van plezier in het gemak van het leven en in het vrede en schenking van eer.


Preek 76

God mag hem zegenen die naar punten van wijsheid luistert en het onthoudt, wanneer hij uitgenodigd wordt naar het rechte pad reikt hij ernaartoe, hij volgt een leider (door zijn ceintuur past te pakken) en vindt verlossing, houdt Allah voor zijn ogen en vreest (voor) zijn zonden, verricht acties met oprechtheid en handelt deugdzaam, verdient schatten van hemelse belongingen, vermijdt ondeugd, richt zich op (goede) doelstellingen en plukt vergelding, ziet zijn verlangens voor zich en wijst (neppe) hopen af, maakt uithoudingsvermogen de middelen tot verlossing en vroomheid de provisie voor zijn dood, rijdt op het pad van eer en blijft op de snelweg van de waarheid, maakt goed gebruik an zijn tijd en haast zich naar het einde en neemt met zich de provisie van (goede) acties.


Preek 77

Smeekbede van Amir al-Mu’minin:

O’ mijn God! Vergeef me wat Gij weet over mij meer dan ik. Als ik terugkeer (naar de zondes), moge Gij terugkeren naar vergiffenis. Moge God vergeven dat wat ik had beloofd aan mijzelf maar Gij vond de vervulling ervan niet met mij. Moge God mij vergeven voor dat waarmee ik nabijheid zocht tot Gij met mijn tong maar mijn hart heeft zich ertegen verzet en niet uitgevoerd. Moge God mij vergeven de wenkingen van de oog, walgelijke uitingen, verlangens van het hart en verkeerde uiting van spraak.


-Vertaald door Ali Naimi

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.