Preek 63 & 69 – Over verval en vernietiging van de wereld

0

Preek 63


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Over verval en vernietiging van de wereld

O’ schepsels van God! Vrees God en anticipeer jullie dood door goede acties. Koop eeuwige vreugde door het betalen van vergankelijke dingen.-genoegens van deze wereld. Maak je gereed voor de reis, opdat jullie worden aangedreven en bereid jullie voor de dood, aangezien het over jullie zweeft. Wees een volk die wakker wordt wanneer geroepen en die weten dat deze wereld niet hun verblijfplaats is en het dus zo veranderd hebben (met de volgende).

Zeker, God heeft je niet doelloos gemaakt noch heeft hij je als nutteloos gelaten. Er is niets tussen iemand van jullie en het Paradijs of Hel behalve de dood dat hem moet overkomen. Het leven dat elk moment korter wordt en elk uur ontmanteld wordt moet als zeer kort worden beschouwd. Het verborgen ding, namelijk dood welke wordt aangedreven (tot jullie) door twee nieuwe fenomenen, de dag en de nacht, is zeker snel van benadering. De reiziger die nadert met succes of mislukking (namelijk dood) verdient de beste provisie. Dus verwerf deze provisie uit deze wereld, terwijl je hier bent met datgene waarmee je jezelf morgen (op de Dag des Oordeels) kunt beschermen.

Dus iedereen hoort Allah te vrezen, hoort zichzelf te waarschuwen, hoort zijn berouw te tonen en hoort zijn verlangens overmeesteren, omdat zijn dood is verborgen voor hem, zijn verlanges misleiden hem en Satan speelt zich af op hem en hij (satan) verfraait de zonde voor hem zodat hij het kan plegen en zet hem aan tot het uitstellen van het vergiffenis vragen totdat zijn verlanges hem de meest nalatige maken. Vroomheid is voor de nalatige persoon wiens leven zelf een bewijs zou zijn tegen hem en zijn eigen dagen (doorgekomen in zonde) zouden hem tot bestraffing leiden

We vragen God, de Geprezene, dat Hij ons en jullie aanzet tot iemand die verlangen niet kan misleiden, als iemand die niemand kan stoppen van het gehoorzamen van God en als iemand waarvan schaamte en verdriet niet zullen voorkomen voor hem na de dood.


Preek 69

Uitgesproken op de morgen van de dag wanneer Amir al-mu’minin fataal getroffen werd met een zwaard.

Ik was aan het zitten toen slaap mij overviel. Ik zag de Profeet van Allah voor mij verschijnen en ik zei: “O Profeet van Allah!

Wat voor wreedheid en vijandigheid moest ik verdragen afkomstig van de mensen.” De Profeet van Allah zei: “Roep (Allah) aan voor kwaad over hen,” maar ik zei, “Allah kan hen voor mij wisselen met betere personen en mij wisselen voor hen door een slechter persoon.”

as-Sayyid ar-Radi zegt: “al-awad betekent wreedheid en “al-ladad” betekent vijandigheid, en dat is de meest welsprekende uitdrukking.


-Vertaald door Ali Naimi

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.