Preek 46 & 49

0

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Preek 46


Toen Amir al-mu’minin besloot naar Syrië (ash-Sham) te marcheren, sprak hij deze woorden uit:

Mijn Allah, Ik zoek Uw bescherming voor de moeilijkheden van het reizen, het verdriet van het terugkeren en van elk mogelijke scene waar een vernieling van eigendom plaatsvindt en voor de mensen. O Allah, U bent de metgezel tijdens de reis en U bent degene die wordt achtergelaten voor (de bescherming van) de familie. Niemand behalve U kan deze twee (reiziger en familie) bij elkaar brengen omdat hij die achter gelaten wordt kan geen metgezel zijn tijdens de reis noch hij die een metgezel is tijdens een reis kan op hetzelfde moment achtergelaten worden.
as-Sayyid ar-Radi zegt: De eerdere gedeelte van dit epistel is verwant aan de Profeet, maar Ali (as) heeft het heel toepasselijk afgemaakt door meerdere welbespraakte zinnen aan het eind toe te voegen. Deze toevoeging is vanaf “Niemand behalve U kan deze twee bij elkaar brengen” tot het einde.


Preek 49

Over God’s grootheid en verhevenheid

Alle lof zij aan Allah Hij die binnen alle verborgen dingen ligt en naar Wie alle openstaande dingen naar leiden. Hij kan niet worden gezien door het oog van een toeschouwer, maar het oog dat Hem niet kan zien, kan Hem niet ontkennen terwijl het verstand die Zijn bestaan bewijst Hem niet kan waarnemen. Hij is zo hoog in verhevenheid dat niets meer subliemer is dan Hij, terwijl in nabijheid is Hij zo dichtbij dat niemand dichterbij kan zijn dan Hij. Maar zijn verhevenheid zet hem niet op een afstand van maar ook iets van Zijn creatie, noch brengt Zijn nabijheid hen op gelijk niveau met Hem. Hij heeft het (menselijke) verstand niet op de hoogte gebracht van de grenzen van zijn kwaliteiten. Desalniettemin heeft Hij het niet verhindert van het beveiligen van essentiële kennis over Hem. Dus hij is zodanig dat alle tekenen van bestaan voor Hem getuige staan totdat het ontkennende verstand ook in Hem gelooft. God is subliemer dan wat er wordt beschreven door degenen die Hem vergelijken met dingen of mensen die Hem weigeren.


-Vertaald door Ali Naimi

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.