Preek 4 – Amir al-Mu’minin’s vooruitziende blik..

0

Amir al-Mu’minin’s vooruitziende blik en zijn trouwe overtuiging in het geloof…

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle


Door ons hebben jullie in de duisternis begeleiding gekregen en jullie hoge positie gewaarborgd, en door ons zijn jullie uit de duistere nacht gekomen. Mogen de oren die niet luisteren naar de oproepen doof worden. Hoe kan iemand die doof is gebleven aan de luide oproepen (van de Qurán en de Profeet) gehoor geven aan (mijn) zwakke stem. Moge het hart dat heeft geademd (uit angst voor God) vrede krijgen.

Ik heb altijd de gevolgen van verraad aangehouden en ik heb het doorgehad dat jullie in het gewaad van bedrog zijn. De gordijn van religie heeft mij verborgen gehouden voor jullie maar de waarheid van mijn intentie heeft mij bekendgemaakt bij jullie. Ik stond voor jullie op het pad van de waarheid tussen de misleidende wegen waar jullie elkaar ontmoetten maar er was geen leider en jullie groeven maar kregen geen water.

Vandaag maak ik deze stomme dingen spreken tot jullie (bijv. mijn suggestieve ideeen en diepe overpeinzingen etc.) waarvan de beschrijving vol van kracht is. De mening van de persoon die mij verlaat zou kunnen dwalen. Ik heb nooit getwijfeld aan de waarheid sinds het aan mij werd getoond. Mozes [1] voelde de angst niet voor zichzelf. Hij was eerder bezorgd over de onwetendenden en over de misleiding. Vandaag staan we op de kruiswegen van de waarheid en onwaarheid. Hij die zeker is van het krijgen van water voelt geen dorst.


Noot door de vertaler:

[1]-De referentie is naar Mozes toen zelfs magiers hem confronteerden en ze hun magie lieten zien door hun stokken en touwen op de grond te laten vallen en Mozes bang werd.

Zodoende zegt de Qur’an: …”Het leek hem (Mozes), door hun magie alsof ze aan het rennen waren. Toen voelde Mozes in zichzelf een angst. We zeiden: Vrees niet! Voorwaar jij bent de beste…(20:66-68)

Amir al-mu’minin zegt dat de basis van Mozes’ angst niet was dat hij touwen en stokken zag bewegen en dat hij dan dacht dat zijn leven in gevaar was maar de oorzaak van zijn angst was opdat mensen erdoor onder de indruk van deze magie zouden zijn en af zouden dwalen. En dat onwaarheid zou zegevieren op grond van deze ambacht. Dat is de reden waarom Mozes niet werd getroost door te zeggen dat zijn leven veilig was, maar door te zeggen dat hij beter zou blijken en deze bewering zou in ere worden gehouden. Aangezien zijn angst niet voor de nederlaag van de waarheid en overwinning van de onwaarheid was, was het niet voor zijn eigen leven. De overweging werd gegeven om hem voor deoverwinning van de waarheid en niet voor de bescherming van zijn leven.

Amir al-mu’minin bedoelt ook dat hij dezelfde angst had als Mozes. Namelijk dat de mensen niet in de val zouden vallen van deze (Talhah, az-Zubayr, etc.) en zouden falen in misleiding door te dwalen van het ware geloof. Anders heeft hij zelf nooit gevreesd voor zijn eigen leven.


 

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.