Preek 32 – Over de verkleining van de wereld..

0

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Over de verkleining van de wereld en categorieen van haar mensen..


O mensen! We zijn geboren in zo’n verkeerde en ondankbare periode waarin de deugdzame vicieus geacht wordt en de onderdrukker gaat vooruit op eigen risico. We maken geen gebruik van wat we weten en we verkennen niet dat wat we niet weten. We vrezen calamiteiten niet voordat het ons overkomt.
Mensen kunnen worden onderverdeeld in vier categorieen.

Onder hen is degene die verhinderd is van kwade streken alleen door zijn lage positie, gebrek aan middelen en gebrek aan rijkdom.

Dan is er hij die zijn zwaard heeft getrokken, openlijk onheil pleegt, hij heeft zijn ruiters en soldaten verzameld en heeft zichzelf gewijd tot het waarborgen van rijkdom, lijden van troepen, op de preekstoel stijgen en hij heeft zijn geloof toegestaan te verdwijnen. Hoe slecht is de transactie dat jij (het genot van) deze wereld hebt toegestaan om een prijs te zijn voor jezelf als een alternatief voor datgene wat er is bij God met jou.

En onder hen is hij die (de voordelen van) deze wereld zoekt door acties bedoeld voor de volgende wereld, maar zoekt niet (het goede van) de volgende wereld door acties in deze wereld. Hij houdt zijn lichaam kalm (in eer), loopt met kleine stappen, houdt zijn kleren hoog, versiert zijn lichaam voor deverschijning van een vertrouwenswaardige en maakt gebruik van de positie van medeplichtigheidvan God als een middel voor het plegen van zonden.

Dan is er een waarvan zijn zwakheid en gebrek aan middelen hem terug hebben gehouden van het veroveren van landen. Dit houdt zijn positie laag en hij heeft het tevredenheid genoemd en hij kleedt zichzelf met het kleed van afstandelijkheid hoewel hij nooit enige connectie heeft gehad met deze kwaliteiten.

Dan blijven er een paar mensen over in wiens zaak de herinnering van hun terugkeer (naar God op de Dag des Oordeels) hun ogen gebogen houdt, en de angst voor het herrijzenis laat hun tranen vloeien. Sommigen van hen zijn (afgeschrokken door de wereld) en uiteengedreven; Sommigen zijn geschokt en onderworpen; sommigen zijn stil alsof ze gemuilkorfd zijn; sommigen bidden oprecht, sommigen zijn rouwende en pijn geteisterden waarvan de angst zich beperkt heeft tot naamloosheid en de schande heeft ze gehuld, zodat ze zich in (een zee van) bitter water bevinden, hun monden zijn gesloten en hun harten zijn gekneusd. Ze preekten tot ze moe werden, ze waren onderdrukt tot ze ten schande werden gemaakt en ze werden vermoord tot ze klein bleven in aantal.

In jullie ogen zou de wereld kleiner moeten zijn dan de bast van de acacia en de knipsels van wol. Zoek instructie van degenen die jullie zijn voorgegaan voordat zij die jullie volgen aan jullie instructie vragen en houdt jezelf afzijdig van het beseffen van zijn kwaad omdat het zich afsnijdt zelfs van hen die er door meer aangetrokken werden dan jou.


as-Sayyid ar-Radi zegt:

Sommige onwetende personen hebben deze preek toegeschreven aan Mu’awiyah maar het is de preek van Amir al-mu’minin. Er hoort geen twijfel over te zijn. Wat voor vergelijking is er tussen goud en klei of zoet en bitter water. Dit is opgemerkt door de bekwame gids en de expert criticus ‘Amr ibn Bahr al-Jahiz toen hij deze preek in zijn boek, al-Bayan wa’t-tabyin (vol2, pp.59-61) heeft bijgesloten. Hij heeft ook de naam genoemd van de persoon die deze preek aan Mu’awiyah heeft toegeschreven en hij stelt vervolgens ook dat deze preek meest verwant is aan de preken van ‘Ali en het meest in overeenstemming met zijn manier van het categoriseren van mensen en informatie geven over hun oppresie, schande, vrees en angst. (Aan de andere kant) hebben we nooit (bewijs) gevonden van Mu’awiyah dat hij spreekt over het leven van onthechtelingen of aanbidders.


-Vertaald door Ali Naimi

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.